Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Program Ücreti2011–2012 Akademik Yılı’nda Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı kredi ücreti 355 TL’dir.Tezli programa kabul edilen öğrenciler için toplam ücret 10.650 TL’dir. Bu ücret; tamamlanmasıgereken 24 kredi değerindeki dersleri ve 6 kredi değerindeki tez çalışmasını kapsamaktadır.Tezsiz programa kabul edilen öğrenciler için toplam ücret 11.005 TL’dir. Bu ücret;tamamlanması gereken 30 kredi değerindeki dersleri ve 1 kredi değerindeki proje çalışmasınıkapsamaktadır.Her dönem için belirlenmiş sabit bir ders ücreti yoktur, ilgili dönemde alınan kredi sayısına göreödeme yapılmaktadır. Bu durum öğrencilere, ders programlarını, dolayısıyla ödeme planlarınıbelirleme esnekliği tanımaktadır. Bir dönem içinde ödenmesi gereken toplam ücret 3 taksitebölünebilmektedir. Öğrenciler toplam program ücretini bir seferde peşin olarak ödemelerihalinde %6 indirimden faydalanabilmektedir. Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dâhildir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 18

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Dili: İngilizce/TürkçeProgram Türü: Tezli/TezsizProgramın AmacıKüresel eğitim standartlarını hedefleyen Doğuş Üniversitesi’nin global yöneticilik bilgi vebecerilerini geliştirerek, yönetim mesleğinde kariyer sahibi olmayı planlayan yetenekliüniversite mezunlarına yönelik MBA programı Eylül 1998’te eğitim­öğretime başlamış veOcak 2001’de ilk mezunlarını vermişi bulunmaktadır.MBA programının temel felsefesi, dünyayla bütünleşme süreci 21. yüzyılda daha da hızlanacakolan Türkiye'nin, global vizyona sahip gelecek kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel vemesleki katkıda bulunmaktır. Doğuş Üniversitesi'nin MBA adaylarında aradığı temel nitelikler;değişime ayak uydurma, sorumluluk yüklenme, iş dünyasına ilgi duyma ve düşünce üretmeyeteneğidir. Doğuş Üniversitesi MBA programı, orta ve üst kademe yöneticilerin sahipolması gereken liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik bir program olup katılımcılarafinans, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve uluslararası işletmecilik alanlarındaçağdaş bilgilerle donanma ve derinlik kazanma olanağı da sunmaktadır.Programın YapısıDoğuş Üniversitesi MBA programı isteğe bağlı olarak tezli veya tezsiz olarak yapılabilmektedir.Tezli MBA programı 24 kredi(8 ders) ile yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Tezsiz MBA ise 30kredi (10 ders) ile MBA projesinden oluşan bir yüksek lisans programıdır. Bir akademik yıldaher biri 11 haftalık 3 dönem olup her dönem en az 6 en fazla 9 kredilik ders alınması tavsiyeedilmektedir. Program 4–6 dönemde tamamlanmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri içinnot ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.MBA programımız İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki paralel program halinde yürütülmektedir.Dersler haftada iki gün 19.00 – 22.30 saatleri arasında yapılmaktadır.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 19

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
Zımpara taşları ve segmanları En yüksek talepler için ... - ATLANTIC
En yüksek hız, uzun kullanım ömrü - Bosch elektrikli el aletleri
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi D i p l o m a m ü s a b a k a s ı
Kurumsal Hizmet Yönetimi/Abdurrahman Atlı - Sağlıkta Kalite ve ...
2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Nüfus projeksiyon yöntemleri - Halk Sağlığı AD, Ege Üniversitesi Tıp ...
Antibiyotik Duyarlılığı İçin Fenotipik Yöntemler Kursu - Klimik
2012 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi - Arkitera
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 - Yapı Kredi
2008 mali yılı kesin hesabı - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon ... - Klimik
SİYÖS Rehberi için tıklayınız. - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire ...
2006 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu için tıklayınız.
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirilmesi Yönergesi - Mersin Sağlık Müdürlüğü
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev