Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Ders PlanıTürkçe Tezli ProgramHAZIRLIK PROGRAMIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 510 Muhasebe 4+0 0 10EKON 500 Ekonomi 4+0 0 10İSTA 500 İstatistik 4+0 0 10ZORUNLU DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0 3 10İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0 3 10FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0 3 10İŞ 549 İş Dünyasında Güncel Konular 4+0 3 10İŞ 545 Stratejik Yönetim 4+0 3 10İŞ 565 Seminer 0+1 0 3İŞ 570 Yüksek Lisans Tezi 0+6 0 40SEÇMELİ DERSLER(aşağıdakilerden 3 adet seçilir)PAZARLAMA UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 556 Tüketici Davranışı 4+0 3 10İŞ 554 Uluslararası Pazarlama 4+0 3 10İŞ 557 Hizmet Pazarlaması 4+0 3 10İŞ 553 Reklam ve Promosyon Yönetimi 4+0 3 10İŞ 558 Müşteri İlişkileri Yönetimi / İlişkisel Pazarlama 4+0 3 10İŞ 559 Halkla İlişkiler 4+0 3 10İŞ 552 Pazarlama Araştırmaları 4+0 3 10İŞ 564 Perakende Yönetimi ve Pazarlaması 4+0 3 10FİNANS UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSFİNS 531 Uluslararası Finans 4+0 3 10FİNS 532 Finans Mühendisliği 4+0 3 10FİNS 523 Portföy Kuramı ve Menkul Kıymetler Yönetimi 4+0 3 10FİNS 527 Ticari Bankacılık 4+0 3 10FİNS 539 Finansal Tahmin Yöntemleri 4+0 3 10FİNS 521 Finansal Piyasa ve Kurumlar 4+0 3 10FİNS 538 Risk Yönetimi ve Sigorta 4+0 3 10İŞ 512 Yönetim Muhasebesi 4+0 3 10DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 542 İnsan Kaynakları Yönetimi 4+0 3 10İŞ 547 İşçi‐ İşveren İlişkileri 4+0 3 10İŞ 561 Toplu İş İlişkileri Hukuku 4+0 3 10İŞ 562 İletişim ve Zihinsel Modeller 4+0 3 10İŞ 563 Liderlik ve Gelişme 4+0 3 10İŞ 548 Performans Değerlendirme ve Ücret ve MaaşYönetimi4+0 3 10GENEL SEÇMELİ DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 544 Üretim ve İş Yönetimi 4+0 3 10EKON 511 Yönetim Ekonomisi 4+0 3 10İŞ 566 Proje Yönetimi 4+0 3 10İŞ 567 Yenilik Yönetimi 4+0 3 10Zorunlu derslerin toplam kredisi/AKTS 15 93Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS 9 30Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS 24 123Tezli program öğrencilerinin karar verdikleri uzmanlık alanından 3 ders seçmelerigerekmektedir. Genel İşletme yüksek lisansı yapmak isteyen öğrenciler, bu 3 dersi uzmanlıkalanları arasından karma olarak seçebilirler.Türkçe Tezsiz ProgramHAZIRLIK PROGRAMIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 510 Muhasebe 4+0 0 10EKON 500 Ekonomi 4+0 0 10ISTA 500 İstatistik 4+0 0 10ZORUNLU DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 551 Pazarlama Yönetimi 4+0 3 10İŞ 541 Çağdaş Yönetim 4+0 3 10FİNS 511 Finansal Yönetim 4+0 3 10İŞ 549 İş Dünyasında Güncel Konular 4+0 3 10İŞ 545 Stratejik Yönetim 4+0 3 10İŞ 560 Yüksek Lisans Projesi 0+1 0 20DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 21

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
2012 yılı kesin hesap - Ego
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri - Klimik
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
Açılım Sayı:27 Ekim/Kasım 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
11. Sayı ( Ekim/Kasım/Aralık 2012 ) - Yıldız Teknik Üniversitesi
DSİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme Süreci - Trakya Üniversitesi
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı