Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 542 Human Resources Management 4+0 3 10İŞ 547 İşçi‐ İşveren İlişkileri 4+0 3 10İŞ 561 Toplu İş İlişkileri Hukuku 4+0 3 10BA 562 Communicaiton and Mental Models 4+0 3 10BA 563 Leadership and Development 4+0 3 10BA 548 Performance Appraisals & Wages and SalaryAdministration4+0 3 10GENEL SEÇMELİ DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 544 Production Operation Mangement 4+0 3 10ECON 511 Managerial Economics 4+0 3 10BA 566 Project Mangement 4+0 3 10BA 567 Innovation Mangement 4+0 3 10Zorunlu derslerin toplam kredisi 15 93Seçmeli derslerin toplam kredisi 9 30Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi 24 123Yüksek Lisans öğrencileri tercih edecekleri alandan 3 ders seçmelidirler. Genel programakatılmak isteyen öğrenciler, seçmeli derslerini istedikleri 3 uzmanlık alanından seçebilirler.İngilizce Tezsiz ProgramHAZIRLIK PROGRAMIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSİŞ 510 Muhasebe 4+0 0 10EKON 500 Ekonomi 4+0 0 10İSTA 500 İstatistik 4+0 0 10ZORUNLU DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 551 Marketing Management 4+0 3 10BA 541 Contemporary Management 4+0 3 10FIN 511 Corporate Finance 4+0 3 10BA 549 Current Issues in Business 4+0 3 10BA 545 Strategic Management 4+0 3 10BA 560 Graduation Project 0+1 0 20DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 24

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011SEÇMELİ DERSLER(aşağıdakilerden 5 adet seçilir)PAZARLAMA UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 556 Consumer Behavior 4+0 3 10BA 554 International Marketing 4+0 3 10BA 557 Service Marketing 4+0 3 10BA 553 Advertising and Promotion Management 4+0 3 10BA 558 Consumer Relationship Managemenent / 4+0 3 10Relationship MarketingBA 559 Public Relations 4+0 3 10BA 552 Marketing Research 4+0 3 10BA 564 Retail Management and Marketing 4+0 3 10FİNANS UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSFIN 531 International Finance 4+0 3 10FIN 532 Financial Engineering 4+0 3 10FIN 523 Portfolio Theory & Investment Management 4+0 3 10FIN 527 Commercial Banking 4+0 3 10FIN 539 Financial Forecasting Methods 4+0 3 10FIN 521 Financial Markets and Institutions 4+0 3 10FIN 538 Risk Mangement and Insurance 4+0 3 10BA 512 Managerial Accounting 4+0 3 10İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK ALANIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 542 Human Resources Management 4+0 3 10İŞ 547 İşçi‐ İşveren İlişkileri 4+0 3 10İŞ 561 Toplu İş İlişkileri Hukuku 4+0 3 10BA 562 Communicaiton and Mental Models 4+0 3 10BA 563 Leadership and Development 4+0 3 10BA 548 Performance Appraisals & Wages and SalaryAdministration4+0 3 10GENEL SEÇMELİ DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSBA 544 Production Operation Mangement 4+0 3 10ECON 511 Managerial Economics 4+0 3 10BA 566 Project Management 4+0 3 10BA 567 Innovation Management 4+0 3 10Zorunlu derslerin toplam kredisi/AKTS 15 70Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS 15 50Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS 30 120Tezsiz program öğrencilerinin toplam 5 ders seçmeleri gerekmektedir. Bu derslerin en az 3tanesi seçtikleri uzmanlık alanına ait olmalıdır. Genel İşletme Yüksek Lisans yapmak isteyenöğrenciler bu 5 dersi uzmanlık alanları arasından karma olarak seçebilirler.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 25

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
Nüfus projeksiyon yöntemleri - Halk Sağlığı AD, Ege Üniversitesi Tıp ...
2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Antibiyotik Duyarlılığı İçin Fenotipik Yöntemler Kursu - Klimik
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
2012 yılı kesin hesap - Ego
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
2012 yılı mali bütçe - Ego