Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İNGİLİZ EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Dili: İngilizceProgram Türü: TezliProgramın Amacıİngiliz Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilere edebiyatı tarihsel gelişimi içinde veçağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek sunar. Değişik dönem, kültür ve yazınkuramlarını kapsayan derslerde yazınsal metinlere disiplinlerarası geniş bir bakış açısı ileyaklaşılır. Geniş bir kültürel yelpazeye yayılan zorunlu ve seçmeli dersler hem edebiyatmetinlerinin ait oldukları dönemin düşünsel ve toplumsal yapısını nasıl etkiledikleri, hem deyazıldıkları çağın sosyo‐kültürel özellikleri ile nasıl dönüşüme uğradıkları üzerine odaklanarak,öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitimsağlar, diğer yandan küreselleşen dünyamız ile bütünleşmelerine yardımcı olur. Ayrıca,programın amacı uyarınca, danışmanların yardımı ile öğrenciler için entelektüel ilgi alanlarınauygun esnek programlar oluşturulur. Yüksek Lisans dersleri seçkin ve deneyimli bir kadrotarafından yürütülmektedir.Programın Yapısıİngiliz Edebiyatı Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin 5zorunlu ders (17 kredi) ve 2 seçmeli ders (8 kredi) olmak üzere toplam 7 ders alarak 25 krediyitamamlamaları ve not ortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir. Bu koşulları yerinegetiren öğrenciler yüksek lisans tezlerini yazabilirler. Tez savunmasında da başarılı bulunanöğrenciler yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 28

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Ders PlanıHAZIRLIK PROGRAMIKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSELIT 131 Introduction to English Literature I 3+0 0 7ELIT 311 Mythology 3+0 0 7ELIT 353 Renaissance Literature 3+0 0 6ELIT 132 Introduction to English Literature II 3+0 0 7ELIT 336 Victorian Novel 3+0 0 6ELIT 426 Literary Theory and Criticism II 3+0 0 7ZORUNLU DERSLERKOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSELIT 501 Topics in Medieval Literature 4+0 4 10ELIT 503 Techniques of Dissertation Writing 4+0 1 5ELIT 508 Shakespeare 4+0 4 10ELIT 516 Modernism in British Literature 4+0 4 10ELIT 517 Critical Theory 4+0 4 10ELIT 500 Seminar 0+1 0 3ELIT 592 MA Thesis 0+6 0 55SEÇMELİ DERSLER (aşağıdakilerden 2 adet seçilir)KOD DERSİN ADI T+U KREDİ AKTSELIT 509 Restoration and the 18th Cent. English 4+0 4 10ELIT 511 19th Century English Literature 4+0 4 10ELIT 514 Romanticism 4+0 4 10ELIT 518 17th. Century English Literature 4+0 4 10ELIT 519 Contemporaries of Shakespeare 4+0 4 10ELIT 520 Contemporary British Fiction 4+0 4 10ELIT 524 Modern British Drama 4+0 4 10ELIT 525 Special Topics in Eng. Lit. I 4+0 4 10ELIT 526 Special Topics in Eng. Lit. II 4+0 4 10ELIT 527 Special Topics in Eng. Lit. III 4+0 4 10ELIT 528 Special Topics in Eng. Lit. IV 4+0 4 10ELIT 529 Special Topics in Eng. Lit. V 4+0 4 10ELIT 530 Special Topics in Eng. Lit. VI 4+0 4 10Zorunlu derslerin toplam kredisi/AKTS 17 103Seçmeli derslerin toplam kredisi/AKTS 8 20Mezuniyet için gerekli olan toplam kredi/AKTS 25 123DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 29

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetiminde İnfeksiyon ... - Klimik
2008 mali yılı kesin hesabı - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Bulaşıcı Hastalıkların Bildirilmesi Yönergesi - Mersin Sağlık Müdürlüğü
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
Zımpara taşları ve segmanları En yüksek talepler için ... - ATLANTIC
En yüksek hız, uzun kullanım ömrü - Bosch elektrikli el aletleri
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Nüfus projeksiyon yöntemleri - Halk Sağlığı AD, Ege Üniversitesi Tıp ...
2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri