Views
3 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Akademik KadroÜNVAN AD SOYADProf. Dr. Dilek DOLTAŞ FEF Dekanı ‐Bölüm BaşkanYrd. Doç. Dr. Gillian Mary E. ALBAN Erasmus KoordinatörüYrd. Doç. Dr. Oya BERK Bölüm Başkan YardımcısıYrd. Doç. Dr. ÖZYURT KILIÇYrd. Doç. Dr. Fügen TOKSÖZYrd. Doç. Dr. Hamit ÇALIŞKAN (*)Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖREY (*)Öğr. Gör. Dr. Hivren DEMİR ATAY(*) Yarı zamanlıKayıt Kabul Şartları1. Aşağıdaki sınavlardan birine girip belirtilen en az puanlardan birini almış olmak:• ALES: 55 (Sözel)• GRE: Sözel ve sayısal bölümlerden toplam 950, yazılı bölümden 4,52. Anabilim dalının yaptığı bilim sınavı ve mülakatta başarılı olmak.3. İngiliz/Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim‐Tercümanlık,Dilbilim veya dengi dört yıllık bir yüksek öğretim programdan mezun olmak.4. Dört yıllık başka bir lisans programından mezun olan adayların, DÜİYES (DoğuşÜniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı) ya da Doğuş Üniversitesi’nin kabul ettiği eşdeğerbir sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu adayların ilk yıl DoğuşÜniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programı’ndan bilimsel hazırlıkdersleri almaları zorunludur.5. Adayların seçiminde ALES puanına % 50, lisans not ortalamasına % 10, mülakata % 40ağırlık verilmektedir.Program Ücreti2011–2012 Akademik Yılı’nda İngiliz Edebiyatı Yüksek Lisans Programı kredi ücreti 355 TL’dir.Programa kabul edilen öğrenciler için toplam ücret 11.005 TL’dir. Bu ücret; tamamlanmasıgereken 25 kredi değerindeki dersleri ve 6 kredi değerindeki tez çalışmasını kapsamaktadır.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 30

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011Her dönem için belirlenmiş sabit bir ders ücreti yoktur, ilgili dönemde alınan kredi sayısına göreödeme yapılmaktadır. Bu durum öğrencilere, ders programlarını, dolayısıyla ödeme planlarınıbelirleme esnekliği tanımaktadır. Bir dönem içinde ödenmesi gereken toplam ücret 3 taksitebölünebilmektedir. Öğrenciler toplam program ücretini bir seferde peşin olarak ödemelerihalinde %6 indirimden faydalanabilmektedir. Yukarıda belirtilen ücretlere KDV dâhildir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 31

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
2012 yılı kesin hesap - Ego
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri - Klimik
Açılım Sayı:27 Ekim/Kasım 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
11. Sayı ( Ekim/Kasım/Aralık 2012 ) - Yıldız Teknik Üniversitesi
DSİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme Süreci - Trakya Üniversitesi
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü