Views
2 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Dili: İngilizceProgram Türü: TezsizProgramın AmacıDoğuş Üniversitesi Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, klinik veya çift ve aileterapisi alanlarında uygulama becerisi yüksek uzmanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusundayüksek lisans programı içinde Klinik Psikoloji ile Çift ve Aile Terapisi olmak üzere iki ayrıuzmanlık alanı oluşturulmuştur.Program sürecince öğrenciler şu temel konularda eğitilirler:• Bireysel veya çift ve aile terapisi alanına giren davranışsal, duygusal ve ilişkiselsorunların giderilmesine yönelik var olan yaklaşım ve modeller arasındaki benzerlik vefarklılıkların analizini yapabilme,• Genelde psikoloji, özelde psikoterapi alanında gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerini vesonuçlarını yorumlayabilme, eleştirebilme ve uyarlayabilme,• Klinik psikoloji alanında bilimsel destek almış yaklaşımları (bilişsel, bilişsel/davranışçı,davranışçı, gibi) ve çift ve aile terapisi alanındaki bilimsel destek almış yaklaşımlarıuygulamaya dönüştürebilme,• Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranma.Programın YapısıPsikoloji Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler gerekli psikoterapütikbecerilerini Psikoloji Bölümünün "Psikoloji Eğitim Laboratuarı"nda (DÜPEL) sürdürdükleriyoğun çalışmalar sonucu kazanırlar. Kayıtlı veya canlı süpervizyona elverişli bir şekildedonatılmış ve öncü bir model oluşturan bu laboratuarda, öğrenciler uzmanlıklarına göre 2. veya3. yarıyıldan itibaren klinik danışmanları ile birlikte psikoterapütik becerilerini geliştirmeyebaşlarlar. Yüksek Lisans öğrencileri, “iç staj” olarak tanımlanan faaliyetlerini klinik psikolojialanında 1 yıl, çift ve aile terapisi alanında ise 1,5 yıl süre ile bu laboratuarda, uygulamalı birDOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 32

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011biçimde gerçekleştirirler. Ayrıca öğrencilerin diplomalarını almadan önce bir başka kurumda,bir yarıyıl çalışarak “saha stajı” yapmaları da gereklidir.Psikolojide Tezsiz Yüksek Lisans Programının “klinik” psikoloji alanına kabul edilmiş biröğrencinin, "uzmanlık" derece ve diploması alabilmesi için, “iç staj” faaliyetlerinin de ders olaraktanımlandığı 10'u zorunlu ve 3'ü seçmeli toplam 34 kredilik dersi, “saha stajı”nı ve bitirmeprojesini başarıyla tamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmeleri içinortalamalarının en az 3.00 olması gerekmektedir.Psikolojide Tezsiz Yüksek Lisans Programının “çift ve aile terapisi” alanına kabul edilmiş biröğrencinin, "uzmanlık" derece ve diploması alabilmesi için, “iç staj” derslerinin de dahil olduğu12'si zorunlu ve 2’si seçmeli toplam 37 kredilik dersi, “saha stajı”nı ve bitirme projesini başarıylatamamlaması zorunludur. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için ortalamalarının en az 3.00olması gerekmektedir.Eğitim dili İngilizcedir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 33

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
2012 yılı kesin hesap - Ego
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri - Klimik
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ar-Ge ye dayalı - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Su Altı Akustik Temeller & Eğitim Faaliyetleri - Gebze Yüksek ...
Açılım Sayı:27 Ekim/Kasım 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
DSİ Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...
2009 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
Nesneye Yönelik Yazılım Geliştirme Süreci - Trakya Üniversitesi
11. Sayı ( Ekim/Kasım/Aralık 2012 ) - Yıldız Teknik Üniversitesi
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler