Views
2 years ago

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011–2012 ...

YÜKSEK LİSANS

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İLETİŞİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIProgram Dili: Türkçe/İngilizceProgram Türü: Tezli/TezsizProgramın Amacıİletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’nın amacı öğrencilere iletişim çalışmalarındadisiplinlerarası bir yaklaşım geliştirme; olay, olgu ve sorunlara teorik ve analitik bir bakışaçısıyla yaklaşarak tartışma ve bunları bilimsel araştırma, çalışma ve yayına dönüştürme yetisinikazandırmaktır. Program iletişimin tüm uzmanlık alanlarına temel olabilecek kuramsal biraltyapı sağlarken aynı zamanda seçmeli dersler, uygulama ve araştırma projeleri ve tezçalışmasıyla öğrencilere uzmanlaşma imkanı da vermeyi hedefler.Program öğrenciye İngilizce veya Türkçe eğitim dili ve tezli veya tezsiz mezuniyet olanaklarınısunmaktadır. İletişim Bilimleri Tezli/Tezsiz, İngilizce/Türkçe Yüksek Lisans Programı iletişim,kültür ve sanatın kuramsal yönünü üretiminden ayrı tutmayan, toplumsal sorumluluk veçözümleyici beceri düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlayarak hazırlanmıştır.Programda öğrencilerin iletişimin tarihsel perspektifteki konumunu, görsel kültürün toplumsaldoku içindeki yerini, medya mesajlarının dilini ve etkisini ve medya, popüler kültür ve toplumsalilişkiler arasındaki karmaşık ilişkinin yapısını kavramalarına yönelik teorik ve metodolojik biraltyapı sağlanmaktadır.Program’ın dersleri çağdaş iletişim konularının lisansüstü düzeyde tartışılmasına olanakverecek ve dünya üniversitelerinin yüksek lisans programları ile denklik sorunu yaratmayacakşekilde hazırlanmıştır. İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, dünya üniversiteleriyleişbirliği yaparak ortak programlar açmak, yüksek lisans öğrencilerinin dünyada akrediteuzmanlar ve akademisyenler olarak hayata atılmalarını sağlamak amacındadır. Bu program,uluslararası işbirliği yoluyla kültürlerarası etkileşimin gerçekleşmesine ve iletişim çalışmalarıdisiplini içinde dünya ve Türk üniversiteleri arasında ortak bir bilinç oluşumuna katkıdabulunmayı hedeflemektedir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 38

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI 2011İletişim Bilimleri tezli yüksek lisans programı iletişim çalışmaları disiplininde bilgi birikiminekatkı yapacak lisansüstü çalışmalar (tezler) üretilmesini amaçlarken; tezsiz yüksek lisansprogramı, akademik çalışmalara devam etmekten çok kendilerini iletişim çalışmalarının belirlibir uzmanlık alanında geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Bu programdaöğrenciler derslerini tamamladıktan sonra tez çalışması yerine, seçtikleri bir alanda uygulamaprojesi hazırlayarak mezun olurlar.İletişim Bilimleri Mezunları; ulusal, yerel ve uluslararası medya Kuruluşları, reklam ajansları veçeşitli kuruluşların reklam birimleri, devlet ve özel kurum ve kuruluşlarının halkla ilişkilerbölümleri, insan kaynakları ve danışmanlık kuruluşları, sinema sektörü, araştırma şirketleri veprodüksiyon şirketleri (tv film ve dizileri) gibi alanlarda çalışabilir veya akademik kariyeryapabilirler.Programın YapısıPrograma kabul edilmiş öğrencinin iletişim bilimleri yüksek lisans diploması alabilmesi için tezliprogramda 4’ü zorunlu, 4’ü seçmeli olmak üzere toplam 24 kredilik dersi ve tez çalışmasını;tezsiz programda ise 5’i zorunlu, 5’i seçmeli olmak üzere 30 kredilik dersi ve uygulama projesinibaşarıyla tamamlaması; ortalamalarının en az 3.00 olması gerekir. Ayrıca lisans eğitiminiiletişim alanı dışında yapmış adayların 3 zorunlu dersten oluşan bilimsel hazırlık programınıbaşarıyla tamamlamaları gerekir.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 39

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİ
HSYK 2011 yılı faaliyet raporu - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Gerilim Nedir? - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
Yüksek fiyatlarla savaşmaya Ankara'da 5. kardeş ... - Media Markt
Yüksek İrade Mahkemesi'nin Görev
LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN - İstanbul Şehir Üniversitesi
Yüksek Devirli Yıkama Sıkma Makineleri
“Çocuk radyolojisi, daha yüksek çözünürlüklü cihazlara ... - Siemens
2012 yılı faaliyet raporu - asmmmo
2012 yılı kesin hesap - Ego
Bolu'nun, yaşam kalitesi yüksek bir kent olmasını hedefliyoruz
Yüksek Kan Akım Hızı İyi midir?
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Ödemiş Belediyesi
14 Nisan 2011 tarihinde yüksek lisans öğrencimiz Hülya ...
2012 Yılında Dyo Boya
sağlıklı şehir planlama ve yerel yönetimler
Antibiyotik duyarlılık test yöntemleri - Klimik
2012 Yılı Faaliyet Raporu - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Açılım Sayı:22 Aralık 2011/Ocak 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi ...
Açılım Sayı:27 Ekim/Kasım 2012 - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Antibiyotik Duyarlılığı İçin Fenotipik Yöntemler Kursu - Klimik
Nüfus projeksiyon yöntemleri - Halk Sağlığı AD, Ege Üniversitesi Tıp ...
2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ... - Yatırımcı İlişkileri
11. Sayı ( Ekim/Kasım/Aralık 2012 ) - Yıldız Teknik Üniversitesi