Views
3 years ago

ingilizce

ingilizce

• “Eğitimsel

• “Eğitimsel hareket daima kişiliği kuran ve onu güçlendiren bir etkinlik olmalıdır. Çocuğa yeni bir güçvermeli ve onu olduğu yerde bırakmamalıdır”.• Yaratıcı, yapıcı ve tamamlayıcı harekette zeka hareketin kendisine değil amacına sabitlenir.Hareket, çocuğun motor güçlerini ve ruhsal yaşamını tamamlıyorsa yaratıcıdır.• Bu motor güçleri duyusal organları çocuğun dairesi olarak isimlendirelim ve çocuğun ruhsal hayatıda merkezi oluştursun.Motor organlar ve duyu organlar RuhsalHayatRuhsal hayat(zihin)• Birçok metot bu merkeze doğrudan ulaşmayı amaçlar. Bunun sonucunda öğretmen nesneleribasitleştirmeyi çabalar, çünkü ona göre bu olgunlaşmamış zihin ancak normal düzeyde çaba sarfedebilir.• Montessori Eğitim Sistemi ise çevre ve çevrede dikkatle planlanmış nesneler yoluyla daireyibeslemeyi amaçlar. Çünkü merkezden kaynaklanan ruhsal güçler çocuğu çeşitli gönüllü etkinliklereyönlendirir ve böylece çocuk kendi zihnini geliştirir ve kişiliğini kurar.

Burada yetişkinin ekleyeceği unsurları Montessori şöyle adlandırır:1. İlişki Noktası2. İlgi Noktası3. Bilinçlik Noktası•İlişki noktası kurulmadan önce çocuğun zihni başıboş durumdadır. Gerçek bir konsantrasyon yoktur,hareketler aceleci ve dağınıktır. İlişki noktasının kurulmasıyla zihin gerçekliğin belirli bir alanınakonsantre olur ve böylece hareketler daha net ve zarif hale gelir.Örnek: Pirinç kaşıklama egzersizinde olduğu gibi.•Bu tarz bir eğitim için Montessori yeni, özel bir öğretmen eğitiminden söz eder.Bu eğitim:• 1. İnsan kişiliğinin yüceliğini kabul etmeyi içermelidir. Yani çocuğun beden içinde bir ruh olduğunukabul etmelidir.• 2. Belirli bir disiplin kazandırmalıdır. Öğretmen, çok sayıda ve çeşitli materyallerin nasıl kullanıpsunulacağını öğrenmek, her bir materyali kendisinin bir parçası haline getirmek için uzun saatlerçalışmalıdır. Pratik yaşam egzersizlerini ve nezaket ve zarafet derslerini verebilmek için kendiülkesini, kültürünü çok iyi tanımalıdır.

FETHIYE ingilizce kapak.indd - Go Turkey
ingilizce yaz kursu - International University of Sarajevo
dünya çapında ingilizce eğitimi - Kaplan International Colleges
işletme ağırlıklı ingilizce dil kursu - İstanbul SMMM Odası
2013 Mart - Polis Akademisi
• • • • •
Протегнатата ръка за диалог с мюсюлманския свят
mmmmgm - Mimarlar Odası Arkitekt Veritabanı
446e5d407498f90b5f3cf4b3660ca861c0f462c7
57241389ca84834c816667858547795abae9f0c2
74. sayi PDF sayfalar_54. sayi PDF sayfalar.qxd - Hayat Online
Yukarılara doğru güverc nler g b kanat çırpalım ve çok ... - Yeni Ümit
Her biri net işâret varlığın verâsına, Yükseltmek için ... - Yeni Ümit
Yeni Ümit Sayı 95 - yeni_calisma.indd
STYUSTIOUE Denri MİTTERAND Tercüme: Şerif AKTAŞ
ingilizce hazırlık programı olan bölümler