Views
3 years ago

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

filmlerde yansýtýlan

filmlerde yansýtýlan þaþalý yaþamýn izlerinden sokaklarda eser yok.Midyat’ýn daracýk sokaklarýnda gezinirken o filmlerin aksine alabildiðinebir mütevazilik sarýyor insaný… Ancak Midyat’taki dizi turizmininyansýmalarý, sosyolojik açýdan incelenmeye deðer boyutlarda.Ýnsanlar bu dizilerin çekildiði mekanlarý gezerken adeta mestoluyor, es kaza o sýrada çekim yapýlýyorsa çekimlerin aksamasýnabile neden olabiliyorlar…Mardin ve Midyat’ta en ilgi çekici el sanatý elbette ki yapýlardakigöz alýcýlýðý ile dikkat çeken taþ iþlemeciliði… Neredeyse ölmekteolan bu sanat dalý, turistlerin yoðun ilgisi sebebiyle canlanmayabaþlamýþ denilebilir. Mardin’in diðer el sanatlarý arasýnda çanakçömlek yapýmý, demircilik, bakýrcýlýk, semercilik, iðne oyalarý, boyacýlýk(sibbeð),dericilik(dabbað), el nakýþý, tohum iðnesi, yorgancýlýk,dokumacýlýk/þal-ü þapik(bir dokuma türü), kilimcilik, halýcýlýk,semercilik, keçecilik, kakmacýlýk, semercilik ve sedef iþlemeciliðibulunuyor. Bu sanatlardan pek çoðu Mardin’de yaþam savaþý veriyor.Mardin ve Midyat’ýn telkari sanatý (gümüþ iþlemeciliði) bilinenen gözde el sanatlarýndan. Midyat deyince akla meþe, bitim,antepfýstýðý gibi ürünler ile kendine has acur ve kavun da geliyor.Ayrýca bir detay daha; dünyanýn en kaliteli üzümlerininyetiþtiði bir kavþak noktasýnda yer alýyor Midyat…19

20“Mardin ve Midyat, camiler, kiliseler, manastýrlar, katedrallerile dinlerin kaynaþma noktasý görünümünde, farklý kültürlerinbir arada yaþayabileceklerine dair harika bir örnek… Kentininiþli çýkýþlý daracýk sokaklarýnda gezerken buna adým adým sizde þahit olacaksýnýz.”

Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Untitled - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Editör'den... - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
R. - ?SMEK - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ramazan - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un penç halleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi SON(8). - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnsan, özünde insanı arıyor… - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
el sanatlar dergisi(7) MATBAA.indd - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
kitap 4 - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
B S B S B II III IV V - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞUBAT 2013 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
dalgalandım da duruldum - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Büyükşehir Ailesi Sayı 31 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bakırköy - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bağcılar'da - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sanat Usta İster, Usta ise Tâlip! - İSMEK - İstanbul Büyükşehir ...
İSMEK, İstanbul'un ve Büyükşehir Belediyemizin Gurur Kaynağıdır
212 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
istanbul'un izdüşümleri - İSMEK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
297 Milyon YTL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Bahçelievler'de - İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Gaziosmanpaşa Toplam Yatırım - İstanbul Büyükşehir Belediyesi