Kişilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları - Global Media Journal

Kişilik Hakları - Medyada Etik ve Yargı Kararları - Global Media Journal

Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği - Global Media ...
Yargı Kararlarının Hukuka Uygunluğu - Etik Türkiye.com
kişilik hakları - hasta hakları bağlamında tıbbi müdahale dolayısıyla ...
“Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü” - Global Media Journal