Views
2 years ago

Diyabetes Mellitusta tedavi

Diyabetes Mellitusta tedavi

Sulfonilürelerin Yan

Sulfonilürelerin Yan Etkileri• Hipoglisemi• GIS ait problemler• Deri döküntüleri• Aşırı duyarlılık• Kolestatik ikter• Hemolitik anemi• Trombositopeni• Agranulositoz• Hiponatremi (klorpropamide)

Sulfonilüre Tedavisi• Tabletlerin yemekten 1/2 saat öncealınmasını öner.• Birlikte kullanılan ilaçların hipo veyahiperglisemik etkisini hatırla.• En düşük dozla başla.• Gebe ve emzirenlere kesinlikle önerme

Dirençli Bakterilerde Tedavi Yaklaşımları
Grip: Tedavi ve Korunma - Klimik
Elektrokonvulsif Tedavinin Yeri
HLH'de Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Sklerodermalı Hasta Nasıl Tedavi Edilmeli?
yataklı tedavi kurumları 1997 yılı bülteni - Tedavi Hizmetleri Genel ...
Derin Kösebay_Preinvaziv Servikal Histolojilerde Tedavi
Sorun Yaşadığımız Dirençli Mikroorganizmalarda Tedavi Yaklaşımları
İlaçla akılcı tedavi - INRUD
Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi ... - Bdhd.org.tr
Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Tedavi - Prof. Dr. Sadettin ...
Yaşlılarda Psikiyatrik Bozuklu Sıklığı ve Tedavi Prensipl da ...
Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem
Kronik hepatitli hastanın izlemi ve tedavi kararı - VHSD
Postiskemik ABY'ni önleyici tedbirler ve tedavi girişimleri
Antiretroviral Tedavi İle Virolojik Yanıtlı Hastalarda Yetersiz ... - Klimik
Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı,tedavi ve izlem ...
Midedeki Erken Mukozal Lezyonlara Yönelik Erken Tanı Ve Tedavi ...
Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu 2010
Acil Göz Hastalıklarında Tıbbi Tedavi
A rıyı Kararlılıkla Tedavi Etme - Mundipharma
türk toraks derneği kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanı ve tedavi
abd tedavi edilebilir mi
Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu - Türkiye ...
tiroid hastalıkları tanı ve tedavi kılavuzu 2012 - Türkiye Endokrinoloji ...
Meme kanseri ameliyatı sonrası tedavi - Knotenpunkt Bielefeld
Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu - Türkiye ...