Views
3 years ago

Diyabetes Mellitusta tedavi

Diyabetes Mellitusta tedavi

Sulfonilürelerin Yan

Sulfonilürelerin Yan Etkileri• Hipoglisemi• GIS ait problemler• Deri döküntüleri• Aşırı duyarlılık• Kolestatik ikter• Hemolitik anemi• Trombositopeni• Agranulositoz• Hiponatremi (klorpropamide)

Sulfonilüre Tedavisi• Tabletlerin yemekten 1/2 saat öncealınmasını öner.• Birlikte kullanılan ilaçların hipo veyahiperglisemik etkisini hatırla.• En düşük dozla başla.• Gebe ve emzirenlere kesinlikle önerme

Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem
Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı,tedavi ve izlem ...
HLH'de Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
Derin Kösebay_Preinvaziv Servikal Histolojilerde Tedavi
abd tedavi edilebilir mi
Sorun Yaşadığımız Dirençli Mikroorganizmalarda Tedavi Yaklaşımları
İlaçla akılcı tedavi - INRUD
Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Tedavi - Prof. Dr. Sadettin ...
Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi ... - Bdhd.org.tr
Postiskemik ABY'ni önleyici tedbirler ve tedavi girişimleri
Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu - Türkiye ...
Meme kanseri ameliyatı sonrası tedavi - Knotenpunkt Bielefeld
Antiretroviral Tedavi İle Virolojik Yanıtlı Hastalarda Yetersiz ... - Klimik
Hipofiz Hastalıkları Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu - Türkiye ...
tiroid hastalıkları tanı ve tedavi kılavuzu 2012 - Türkiye Endokrinoloji ...
türk toraks derneği kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanı ve tedavi
Sklerodermalı Hasta Nasıl Tedavi Edilmeli?
HIV/AIDS ART Alan Hastanın Takibi ve Tedavi Değiştirme - Klimik
Erişkin Astımı Tanı ve Tedavi Cep Kitabı - Türk Toraks Derneği
Yaşlılarda Psikiyatrik Bozuklu Sıklığı ve Tedavi Prensipl da ...
Dirençli Bakterilerde Tedavi Yaklaşımları
Elektrokonvulsif Tedavinin Yeri
Grip: Tedavi ve Korunma - Klimik
yataklı tedavi kurumları 1997 yılı bülteni - Tedavi Hizmetleri Genel ...
Ulusal Venöz Tromboembolizm Profilaksi ve Tedavi Kılavuzu 2010
Acil Göz Hastalıklarında Tıbbi Tedavi
Midedeki Erken Mukozal Lezyonlara Yönelik Erken Tanı Ve Tedavi ...