Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Oxidaz (+)Delfia

Oxidaz (+)Delfia acidovoransHareketliNitrat (+)Mannitol (+)Ten rengi pigment

• Hastalığın 4.gününde kullanılan antibiyotiklererağmen lezyonunda düzelme saptanmıyor.Anaerob kültürde üremegörülmüyor.

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik