Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Oxidaz (+)Delfia

Oxidaz (+)Delfia acidovoransHareketliNitrat (+)Mannitol (+)Ten rengi pigment

• Hastalığın 4.gününde kullanılan antibiyotiklererağmen lezyonunda düzelme saptanmıyor.Anaerob kültürde üremegörülmüyor.

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2008
vaka sunumu - Düzen Laboratuvarlar Grubu
tüberkülozun moleküler tanısında ticari sistemler - Klimik
Çoklu Koenfeksiyonlar - Klimik
İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
* VİRAL HEPATİTLERDE SEROLOJİK/MOLEKÜLER TESTLER (NE ...
ALLERJI TESTLERİ ve KULLANIMI - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007