Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Hastanın yapılan

Hastanın yapılan mantar kültüründe 5 güninkübasyon sonunda Saboraud agarda beyazkoloniler ürüyor. Yapılan Gram boyamada ve alınanbiyopsinin histolojik görünümünde maya hücreleridikkati çekiyor.

• Üreyen maya hücrelerinden yapılan germ tüp (-).•Çini mürekkebi kapsüllü maya hücreleri• Cryptococcus neoformans lateks aglütinasyonu (+)SORU 3Aşağıdaki faktörlerden hangisi kriptokok lateks aglütinasyontesti ile yalancı pozitif sonuç vermektedir?A)Candida albicans ile enfeksiyonA)Candida albicans ile enfeksiyonB)CRP pozitif olduğu durumlarC)Trichosporon türleri ile enfeksiyonD)Serum demir düzeyi < 100mgE)Hepsi

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
VIZIONARY feat. OneGram - 500 Mio USD Sharia-Compliant Gold ICO and IPO (türkiye)
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği