Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Hastanın yapılan

Hastanın yapılan mantar kültüründe 5 güninkübasyon sonunda Saboraud agarda beyazkoloniler ürüyor. Yapılan Gram boyamada ve alınanbiyopsinin histolojik görünümünde maya hücreleridikkati çekiyor.

• Üreyen maya hücrelerinden yapılan germ tüp (-).•Çini mürekkebi kapsüllü maya hücreleri• Cryptococcus neoformans lateks aglütinasyonu (+)SORU 3Aşağıdaki faktörlerden hangisi kriptokok lateks aglütinasyontesti ile yalancı pozitif sonuç vermektedir?A)Candida albicans ile enfeksiyonA)Candida albicans ile enfeksiyonB)CRP pozitif olduğu durumlarC)Trichosporon türleri ile enfeksiyonD)Serum demir düzeyi < 100mgE)Hepsi

LİPİDLER
InsanVeEkmek