Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

SORU 4Kriptokok lateks

SORU 4Kriptokok lateks aglütinasyon testi Cryptococcusneoformansı diğer Cryptococcus türlerinden ayırırmı?A) EvetB) Hayır

YANIT 4Kriptokok lateks aglütinasyon testi Cryptococcusneoformansı diğer Cryptococcus türlerinden ayırırmı?A) EvetB) Hayır

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
vaka sunumu - Düzen Laboratuvarlar Grubu
* VİRAL HEPATİTLERDE SEROLOJİK/MOLEKÜLER TESTLER (NE ...
ALLERJI TESTLERİ ve KULLANIMI - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
Çoklu Koenfeksiyonlar - Klimik
tüberkülozun moleküler tanısında ticari sistemler - Klimik
İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2008