Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

SORU 6:CGB besiyerinde

SORU 6:CGB besiyerinde C. gattii’den başka pozitif sonuç verenmikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?A) Cryptococcus curvatusB) Cryptococcus neoformansC) Candida parapsilosisD) Trichosporon asahiiE) Hepsi

YANIT 6:CGB besiyerinde C. gattii’den başka pozitif sonuç verenmikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?A) Cryptococcus curvatusB) Cryptococcus neoformansC) Candida parapsilosisD) Trichosporon asahiiE) Hepsi

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
POZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR? OZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR?
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik