Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

SORU 6:CGB besiyerinde

SORU 6:CGB besiyerinde C. gattii’den başka pozitif sonuç verenmikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?A) Cryptococcus curvatusB) Cryptococcus neoformansC) Candida parapsilosisD) Trichosporon asahiiE) Hepsi

YANIT 6:CGB besiyerinde C. gattii’den başka pozitif sonuç verenmikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?A) Cryptococcus curvatusB) Cryptococcus neoformansC) Candida parapsilosisD) Trichosporon asahiiE) Hepsi

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik