Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

CGB besiyerinde C.

CGB besiyerinde C. gattii’den başka pozitif sonuç verenmikroorganizmalar:• Cryptoccoccus curvatus 1/1 (%100)• Cryptoccoccus laurentii 4/9 (% 44)• Cryptoccoccus luteolus 1/1 (%100)• Candida parapsilosis 1/1 (%100)• Trichosporon asahii 1/1 (%100)• Trichosporon mucoides 3/3 (%100)Çalışmada 127 izolatC. gattii (17), C. neoformans (54), C. albidus (4), C.curvatus (1), C. laurentii (9) , C. luteolus (1), C. magnus (1)C. uniguttulatus (2),C. albicans (1), C. glabrata (1), C. guilliermondii (1), C. krusei (1), C. parapsilosis (1),C tropicalis (1), T. asahii (1), T. loubieri (1), T. mucoides ( 3).Klein, K.R., L. Hall, S.M. Deml, J.M. Rysavy, S.L. Wohlfiel and N.L. Wengenack. 2009.Identification of Cryptococcus gattii by Use of L-Canavanine GlycineBromothymol Blue Medium and DNA Sequencing. J. Clin. Micro. 47(11):3669-3672.

Hasta flukonazol (150 mg/3 kapsül gün) tedavisi ile 45günde iyileşiyor.Lacaz CS et al. Rev Ins Med Trop S Paulo 2002;44(4):225-228.

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni