Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

KlasifikasyonKingdom:FungiPhylum :BasidiomycotaCRYPTOCOCCUS GATTIIClass :TremelomycetesOrder :TremellalesFamily :TremellaceaeGenus :CryptococcusSpecies :C. gattiiCryptococcus gattiiCryptococcus neoformans var gattiiCryptococcus bacillisporus

EPĐDEMĐYOLOJĐ•1999 Kuzey Amerika (British Columbia, Canada)• 2005 Amerika•Papua Yeni Gine•Kuzey Avustralya•Hindistan•Brezilya•Kanada(Vancouer)•Amerika (Oregon, Washington)Tropik ve subtropik bölgelerMorgan J. CID 2006 43:1077-80Gutierrez EL. Rev Soc Brazil Med Trop 2010 43:469-471

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
tüberkülozun moleküler tanısında ticari sistemler - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007