Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

EPĐDEMĐYOLOJĐYaş:

EPĐDEMĐYOLOJĐYaş: 15-95 (ort:52.4)Cins: Erkek:BayanHastalık oluşturma: ĐnsanHayvan( kedi, köpek, yunus, at,kuş, keçi, koyun)PATOGENEZC. gattii’nin üreme, hastalık oluşturma koşulları ???• Ticaret ve seyahat• Farklı çevresel koşullarda genetik değişim• Đklim değişikliği patojenin kolonizasyonunu sağlıyor

Bulaşma : Đnhalasyon (Spor)ĐNSAN ĐNSAN HAYVAN HAYVANBULGULAR:• Pnömoni (hafta ve aylarca süren öksürük) % 57Balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı• Menenjit (%44), ensefalit, meningoensefalit• Gece terlemeleri, kilo kaybı• Deri lezyonları (döküntü, plak, papül, nodül)• Akciğerde cryptococcomas (%34)• Beyinde cryptococcomas (%25)

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik