Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

65 yaşında erkek hasta

65 yaşında erkek hasta elli günden beri devam eden solkol üst tarafında önce kızarıklık, daha sonra lezyonunbüyümesi ve yaranın açılması nedeniyle hastaneyebaşvuruyor.Fizik muayene: Ateş:38.5ºC. Sol ön kolda 6-8cm çapındaFizik muayene: Ateş:38.5ºC. Sol ön kolda 6-8cm çapındaülsere lezyon. Diğer sistem bulguları normal.

Lab: BK:9000/mm 3%60 nötrofilGlukoz: 70mg/dl kreatinin: 0.8 mg/dLAC grafisi normal, hepatit markır (-), Anti HIV (-)Hastanın lezyon bölgesinden örnek alarak aerob, anaerobve mantar kültürü yapılıyor.Tedavi: Hastaya ampirik olarak sulbactam-ampicilinbaşlanıyor.Hastanın alınan örneğinde yapılan Gram boyamada ortaderece lökosit, gram negatif kok-kokobasil ve mayahücreleri görülüyor.

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik