Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

FARKC. neoformans C.

FARKC. neoformans C. gattii• Her bölgede bulunabilir Tropikal ve subtropikal (ökaliptus ağacı)• Đmmun sistemi düşük Sağlıklı (Đmmun sistemi düşük !!!)• Cryptococcomas oluşumu • Nörolojik sekel •Antifungal tedaviye yanıt iyiCryptococcomas oluşumu Nörolojik sekel Anti fungal tedaviye yanıt kötü,Tedavi daha uzun süreliflucytosine 100mg/kg/gün(Amp B 0.7mg/kg/gün2 haftafluconazole 400-800mg/gün 10 haftaGutierrez et al Rev Soc Bra Med Trop. 2010; 43(4):469-471.

Crytococcus gattiMayaÜreazKuş yemi besiyeriCGB BesiyeriDeri enfeksiyonu

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2008
vaka sunumu - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Çoklu Koenfeksiyonlar - Klimik
İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
* VİRAL HEPATİTLERDE SEROLOJİK/MOLEKÜLER TESTLER (NE ...
ALLERJI TESTLERİ ve KULLANIMI - Düzen Laboratuvarlar Grubu
tüberkülozun moleküler tanısında ticari sistemler - Klimik