Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

YANIT 1Aşağıda

YANIT 1Aşağıda isimleri yazılı bakterilerden hangileriüremeleri için 2-3 günlük inkübasyon gerekir?1. Actinobacillus türleri2. Bartonella henselae3. Francisella tularensis4. Haemophilus ducreyi5. Pasteurella türleria) F. tularensis ve H. ducreyib) B. henselaec) Pasteurella türlerid) Hepsie) Actinobacillus türleri ve B. henselae

SORU 2Aşağıda isimleri yazılı bakterilerden hangisiüremeleri için spesifik besiyeri gerektirmez?1. Actinobacillus türleri2. Bartonella henselae3. Francisella tularensis4. Haemophilus ducreyi5. Pasteurella türleria) F. tularensisa) F. tularensisb) B. henselae ve H. ducreyic) Pasteurella türlerid) Hepsie) Actinobacillus türleri ve B. henselae

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik