Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

YANIT 2Aşağıda

YANIT 2Aşağıda isimleri yazılı bakterilerden hangisiüremeleri için spesifik besiyeri gerektirmez?1. Actinobacillus türleri2. Bartonella henselae3. Francisella tularensis4. Haemophilus ducreyi5. Pasteurella türleria) F. tularensisa) F. tularensisb) B. henselae ve H. ducreyic) Pasteurella türlerid) Hepsie) Actinobacillus türleri ve B. henselae

Đsimleri yazılı tüm bakteriler kanlı ve çukulataagarda üreyebilmektedirB. henselae : Brain heart besiyeri, çukulata agarF. tularensis :Ticari olarak alınan kanlı agardabulunan sistein bu bakterinin üremesiiçin yeterliH. ducreyi : Çukulata agar Columbia besiyerindenhazırlandığında üreyebiliyorActinobacillus türleriPasteurella türleriJones C et al South Med J 1990;83:1384-1389.Clarridge et al J Clin Microbiol 1996;34:1995-1996

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
VIZIONARY feat. OneGram - 500 Mio USD Sharia-Compliant Gold ICO and IPO (türkiye)
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007