Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

YANIT 2Aşağıda

YANIT 2Aşağıda isimleri yazılı bakterilerden hangisiüremeleri için spesifik besiyeri gerektirmez?1. Actinobacillus türleri2. Bartonella henselae3. Francisella tularensis4. Haemophilus ducreyi5. Pasteurella türleria) F. tularensisa) F. tularensisb) B. henselae ve H. ducreyic) Pasteurella türlerid) Hepsie) Actinobacillus türleri ve B. henselae

Đsimleri yazılı tüm bakteriler kanlı ve çukulataagarda üreyebilmektedirB. henselae : Brain heart besiyeri, çukulata agarF. tularensis :Ticari olarak alınan kanlı agardabulunan sistein bu bakterinin üremesiiçin yeterliH. ducreyi : Çukulata agar Columbia besiyerindenhazırlandığında üreyebiliyorActinobacillus türleriPasteurella türleriJones C et al South Med J 1990;83:1384-1389.Clarridge et al J Clin Microbiol 1996;34:1995-1996

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik