Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

SORU 3Alınan hasta

SORU 3Alınan hasta öyküsünden hastanın hayvanlarlailişkisinin olmadığı öğreniliyor. Aşağıdakibakterilerden hangisi hayvanlardan insanlarabulaşarak hastalık oluşturmaz?a) Actinobacillus türlerib) Bartonella henselaec) Pasteurella türlerid) Francisella tularensise) Haemophilus ducreyi

YANIT 3Alınan hasta öyküsünden hastanın hayvanlarlailişkisinin olmadığı öğreniliyor. Aşağıdakibakterilerden hangisi hayvanlardan insanlarabulaşarak hastalık oluşturmaz?a) Actinobacillus türlerib) Bartonella henselaec) Pasteurella türlerid) Francisella tularensise) Haemophilus ducreyi

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008