Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Haemophilus ducreyi

Haemophilus ducreyi hastanın koluna nasıl girdi ?Ben size söylemiştim !!!!Hastada iv ilaç kullanma alışkanlığı vardı.

HAEMOPHILUS DUCREYI• Yumuşak şankr (Chancroid) etkeni• 1852 yılında Sy’den ayrılmış• 1890 yılında Ducrey ve ark tanımlamış• 1900 yılında ilk kültürH. ducreyi• Gram negatif basil• Katalaz (-)• Oksidaz (+)• Fermentasyon (-)• X faktörüne gereksinim

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
* VİRAL HEPATİTLERDE SEROLOJİK/MOLEKÜLER TESTLER (NE ...
tüberkülozun moleküler tanısında ticari sistemler - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2008
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
Çoklu Koenfeksiyonlar - Klimik
İlgili Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
ALLERJI TESTLERİ ve KULLANIMI - Düzen Laboratuvarlar Grubu
vaka sunumu - Düzen Laboratuvarlar Grubu
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik