Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

HAEMOPHILUS

HAEMOPHILUS DUCREYITANI• Koloni kayması• Katalaz (-)• Oksidaz (+)• X faktörü gereksinimi• SPS(Sodium polyanetholesulfonate) disk hassas• Rap ID-ANA sistem• 16S rRNA gen sekansıShawar R et al J Clin Microb 1990;28:108-111

HAEMOPHILUS DUCREYIVenüs heykelininkayıp kolununesrarı????Seksüel geçiş gösterenhastalıklar(1990)VeneryalhastalıklarVenüs aşktanrıçası!Kolu olmayan Venüsheykeli midir?Kolunu veneryal birhastalıktan kaybetmiş birVenüs heykeli midir?

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik