Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

HAEMOPHILUS

HAEMOPHILUS DUCREYITANI• Koloni kayması• Katalaz (-)• Oksidaz (+)• X faktörü gereksinimi• SPS(Sodium polyanetholesulfonate) disk hassas• Rap ID-ANA sistem• 16S rRNA gen sekansıShawar R et al J Clin Microb 1990;28:108-111

HAEMOPHILUS DUCREYIVenüs heykelininkayıp kolununesrarı????Seksüel geçiş gösterenhastalıklar(1990)VeneryalhastalıklarVenüs aşktanrıçası!Kolu olmayan Venüsheykeli midir?Kolunu veneryal birhastalıktan kaybetmiş birVenüs heykeli midir?

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
POZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR? OZİTİF PSİKOTERAPİ NEDİR?
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Lyme Hastalığı - Klimik
kronġk hepatġt b enfeksġyonu - Klimik
morgan stanley gelişmekte olan ülkeler endeksi - DenizBank
Sunum için tıklayınız. - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik