Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Alınan aerob kültürde

Alınan aerob kültürde 35˚C 24 saat inkübasyonsonucunda kanlı ve Mac Conkey agarda üremesaptanıyor.Gram boyamada gram negatif basil görülüyor.

Đzole edilen bakterinin katalaz ve oksidaz testlerininpozitif olduğu belirleniyor.SORU 1Bu durumda tanı için hangi testleri yaparsınız?A) Hareket testiB) Nitrat redüksiyon testiC) Üre hidroliziD) Eskülin hidroliziE) Hepsi

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Pozitif Yükümlülükler
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Clostridium Difficile, Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik Tanısında
HBV + HCV Ko-enfeksiyonu olgu sunumu - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği