Views
2 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

Alınan aerob kültürde

Alınan aerob kültürde 35˚C 24 saat inkübasyonsonucunda kanlı ve Mac Conkey agarda üremesaptanıyor.Gram boyamada gram negatif basil görülüyor.

Đzole edilen bakterinin katalaz ve oksidaz testlerininpozitif olduğu belirleniyor.SORU 1Bu durumda tanı için hangi testleri yaparsınız?A) Hareket testiB) Nitrat redüksiyon testiC) Üre hidroliziD) Eskülin hidroliziE) Hepsi

Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI - Klimik
Nöroloji ve Nöroşirürji Konsültasyonları - Klimik
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
Antikor Tarama ve Tanımlamada Karşılaşılan Sorunlar
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2007
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi