Views
3 years ago

Gülşen Hasçelik

Gülşen Hasçelik

YANIT 1Bu durumda tanı

YANIT 1Bu durumda tanı için hangi testleri yaparsınız?A) Hareket testiB) Nitrat redüksiyon testiC) Üre hidroliziD)Eskülin hidroliziE)Hepsi

Đzole edilen bakteri*Ten rengi pigment * Hareketli*Nitrat redüksiyonu(+) * Eskülin hidrolizi (-)*Mannitol (+) * Üre hidrolizi (-)SORU 2 Ön tanınız nedir?A) Stenotrophomonas maltophilaB) Burkholderia gladioliC) Delftia acidovoransD) Ralstonia pickettiiE) Brevundimonas vesicularis

çanakkale boğazı'ndaki deniz yosunlarının antibakteriyel
Yeni Antibakteriyeller - Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu
Formsate Pozitif Röportaj Temmuz 2014
27. Camp, Arco, Helico - Kafkas Üniversitesi
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i Bülteni
fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kateter İnfeksiyonları - Klimik
21-26, Francisella,Leg,Vibrio,Aeromonas - Kafkas Üniversitesi
Nefroloji ve Üroloji Konsültasyonları - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2008
İnsan Hakları Bağlamında HIV/AIDS - Pozitif Yaşam Derneği
Vankomisine Dirençli Enterokok İnfeksiyonları - Klimik
Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2 ...
Untitled - Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği
Aspergilloz: Yeni Gelişmeler - Klimik
Yanık Ünitesinde İnfeksiyon Konsültasyonu - Klimik
YANIKLI HASTALARDA Ä°NFEKSÄ°YON - Klimik
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Temmuz - Ağustos 2007
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Mayıs - Haziran 2008
vaka sunumu - Düzen Laboratuvarlar Grubu