Views
3 years ago

Mamak Belediyesi'nin hedefi: “Kolay Belediyecilik” - Bilişim Dergisi

Mamak Belediyesi'nin hedefi: “Kolay Belediyecilik” - Bilişim Dergisi

http://www.bilisimdergisi.org/s127-Belediyenin uluslar arası kurumlarla BİT projeleri konusunda ortak yürüttüğüprojeler var mı?-Bu alanda özellikle AB ile ortak yürüttüğümüz projelerden söz etmek isterim. BelediyemizinAB fonlarından yararlandığı projelerden olan Kadınların İşgücü Piyasasına Kazandırılmalarıve Ekonomik Olarak Güçlendirilmeleri (KWELE) ve Girişimciliğin Öğrenilmesi (SAMDED) gibiprojelerin web ortamında teknik altyapısının sağlanması, güncellenmesi aşamalarında Bilgiİşlem Müdürlüğü gerekli çalışmaları yürüttü.- Mamak Belediyesi’nin çalışmalarında teknolojiden yararlanması ne gibideğişiklikler/kolaylıklar getirdi? Belediyelerin önümüzdeki yıllarda gündemegetireceği önemli bilişim projeleri var mı?online olarak Mamak Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza ait her türlü bilgiyeulaşım sağlandı. Böylece Mamak’taki tüm nüfus hareketleri (doğanlar, ölenler, yer değiştirenlervb.) hakkında bilgi sahibiyiz. Ayrıca Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle de belirtildiğigibi; Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgesi gibi belgeler, sistem üzerinden görüntülenerekbelediye hizmetlerinde vatandaşlardan bu belgelerin istenmesine gerek kalmadı. NVİ webservisleri kullanılarak oluşturulan bu sistem sayesinde online veri alışverişi yapabiliyoruz.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yapılan protokol sayesinde de güncel tapu verilerive kadastral veriler aylık periyotlarda alınarak sisteme personelin erişim yetkilerine göreulaştırılıyor. TKGM ile yapılan görüşmeler sayesinde güncel veriye online erişim konusundaaltyapı oluşturulma çalışmalarına da başlandı.Ayrıca e-devlet projesi kapsamındaki uygulamaların bel kemiğini oluşturan bir çalışma yaparak“TC Kimlik Eşleştirmesi” ile 180 bin sicilin TC kimlik numarası beyan hanelerine işlenerek kimlikdoğrulatması ve adres eşleştirmesi ile kimlik ve adres bilgilerinin güncelliği sağlandı.-E-evrak Projesi ile kurumda kullanılan basılı (yazılı) haldeki evrak işleyişinin dijital ortamaaktarılması, proje kapsamındaki kamu kurumlarıyla entegrasyonda bir dönüm noktası olacake-imza uygulaması sayesinde resmi yazışmaların dijital ortamda yapılması öncelikli hedeflerimizarasında bulunuyor. Böylece hem kâğıt tasarrufu sağlayacağız hem de printer-toner-kartuş vb.kullanımını ortadan kaldıracağız. Ayrıca evraklar üzerinde olabilecek her türlü tahrifatın ortadankaldırılması, sorgulama, raporlama, analiz imkânlarının sağlanması, kurumlar arası evrakakışının dijital ortamda gerçekleştirilmesi projenin diğer getirileri arasında sayılabilir.Bir diğer projemiz olan E-Beyan Projesi ile, vatandaşlar tarafından yapılan tüm müracaatlarda104 2010 ARALIKSÖYLEŞİ AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 105

“Sosyopat” mı, o da ne? - Bilişim Dergisi
Kentlerimizin büyük bir çoğunluğu, “bilişim kenti ... - Bilişim Dergisi
“Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu ... - Bilişim Dergisi
Moda-Tekstil ve Bilişim Dosya - Bilişim Dergisi
“Bilişim hukuku”, İzmir'de uluslararası boyutuyla ... - Bilişim Dergisi
Türkiye'de “bilişim”i, “nakit”e dönüştürebilmek… - Bilişim Dergisi
Kurultay, konferans, kongre ve 124 konuşmacı… - Bilişim Dergisi
“Yüce ailesi”nin vazgeçilmezi: Sevgi ve yenilikçilik - Bilişim Dergisi
Müzik: Neden yarışma? - Bilişim Dergisi
Askeri alandaki bilgi birikimimizi kamuya aktarmak ... - Bilişim Dergisi
“Güle güle nakit”li günler çok yakında… - Bilişim Dergisi
Beklentilerle, umutlarla... - Bilişim Dergisi
Bülent Yılmaz - Bilişim Dergisi
Dijital Türkiye Platformu, AB'nin “Dijital Gündemi”ne ... - Bilişim Dergisi
Katkısız tatların İnternet ile buluşması: “İpeksi Tatlar” - Bilişim Dergisi
Ulaştırma, hizmet ağını 10 yılda “siber ağlarla” ördü - Bilişim Dergisi
Modelleme, Benzetim ve Bilişimde Kullanılan 170 Tür - Bilişim Dergisi
Sinema Anketi:Bilişimcinin ilk 5 bilim kurgu filmi - Bilişim Dergisi
19. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması ... - Bilişim Dergisi
Geleceğin dijital Türkiye'si için, platform kuruldu - Bilişim Dergisi
CMK'da aramanın nasıl gerçekleştirileceği ... - Bilişim Dergisi
BT öğretmenlerinin sorunu çözülebilir, çözülmeli - Bilişim Dergisi
Gezi Yazısı - Bir dilek tut - Bilişim Dergisi
Söyleşi: Yalçın Ergir - Bilişim Dergisi
DOSYABilişimde 2011'in ödüllü/başarılı inovasyon ... - Bilişim Dergisi
Sakuwassa Projesi, ontolojiye dayalı çıkarsama ve ... - Bilişim Dergisi