Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu - Coca Cola İçecek

cci.com.tr

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu - Coca Cola İçecek

Coca-Cola İçecekKurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 3Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı. 2012ve 2013 yıllarında tüm operasyonlarımızın bu belgeleresahip olmalarını hedefliyoruz.Her dönem gerçekleştirdiğimiz gibi bu yıl da vergi öncesikârımızın bir kısmını vakıflara aktararak çeşitli toplumsalprojelerin gerçekleşmesine ön ayak olduk. Operasyoncoğrafyamızdaki STK’larla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriile çevre bilinci oluşturan, doğanın korunmasına yardımcıolan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen ve içindebulunduğumuz toplumların sorunlarına çözüm getireceğineinandığımız birçok toplumsal projeye imza attık. 2011 yılındaTürkiye’de gerçekleşen Van depreminin ardından şirketçeseferber olarak bir acil eylem planı hazırladık ve bölgedekiyaraların sarılmasına ilk günden itibaren destek olduk. Busüreçte ve diğer toplumsal projelerimizde CCİ’nin kurumsalvatandaşlık kültürünü özümseyerek öncü rol oynayançalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum.En değerli sermayemiz olan çalışanlarımız için sağlıklı vegüvenli bir çalışma ortamı sağlamak sorumluluklarımızınbaşında gelmektedir. Geçtiğimiz dönemde iş sağlığı,güvenliği ve trafik güvenliği alanlarını iyileştirme fırsatlarınınbulunduğu öncelikli alanlar olarak belirledik. Bu doğrultudaönümüzdeki dönemde fabrikalarımız başta olmak üzere CCİişyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili organizasyonlarısağlamlaştırmayı ve bu alanda yıllık iş hedeflerimizeulaşmayı hedeflemekteyiz. 2012 ve 2013 yıllarında,hali hazırda başlattığımız “İşyeri Hakları Politikası”’nıuygulama programını tüm CCİ ülkelerinde kademeli olaraktamamlamak ve insan hakları bilincini organizasyonumuzuntüm seviyelerinde geliştirmek işyerimize dair hedeflerimizinbaşında gelmektedir.2020 yolculuğunda yakaladığımız başarılı iş performansınısürdürmek ve bunu yaparken sürdürülebilirlik alanındalider şirketlerden biri olmak en büyük hedefimiz. Buyolculuğumuzda bize destek olan ve iş yapış şeklimizeyön veren paydaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.Performansımızı ve uygulamalarımızı iyileştirebilmemiziçin 4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporumuz olan burapor ile ilgili değerli görüşlerinizi bizimle paylaşmanızıbekliyoruz.Saygılarımla,Damian P. GammellMurahhas Aza"Operasyon coğrafyamızıntamamında kısa süredeişimizin çevresel vesosyal etkilerinde pekçok iyileştirmeye imzaattık. Bununla birliktetüm operasyonlarımızdasürdürülebilirlik alanındabirçok gelişime açık alanmevcut ve önümüzdekidönemde bu alanlar üzerindeçalışmaya devam edeceğiz."

More magazines by this user
Similar magazines