12.07.2015 Views

marketing europe & anatolia

marketing europe & anatolia

marketing europe & anatolia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

marketingTarih: Nisan 2012 Sayı: 6europe & anatoliaexpressbaskıHamit DemirelMesleğinizdeorijinalolmalısınız...EzberbozacısıBanakonvansiyoneldeme...Reklamcılar Derneğineler yapıyor?...


İçindekilermarketingeurope & anatoliaSayı: 06 Tarih: Nisan 2012İmtiyaz SahibiEksantrik Film Prodüksiyon Reklam veYayıncılık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.e-mail: eksantrik@eksantrik.comP.K.: 112 34725 Kızıltoprak - İstanbul - Tr.Genel Yayın Yönetmeni veSorumlu Yazı İşler MüdürüElvin Ekşioğlue-mail: elvin@eksantrik.comP.K.: 112 34725 Kızıltoprak - İstanbul - Tr.Haber ve FotoğraflarAgency Europe & AnatoliaKatkıda BulunanlarAli Erdem EkşioğluOğuzhan AkaySeval DubanSeler CebecioğluKısa Kısa 02 - 13Röportaj 16 - 21Ezberbozacısı 23Reklam Dünyası 25 - 27Röportaj 28 - 31DanışmanAbdullah Ekşioğluİlan RezervasyonMelis DenizYayın TürüSüreli YayınYönetim YeriAgency Europe & AnatoliaFeneryolu Mah. Kızıltoprak İstasyon Cd.Gül Ap. B Blok No: 30 D:11Kadıköy - İstanbul - Tr.Tel: +90 216 414 49 98e-mail: meadergi@gmail.commarketing europe & anatoliaAgency Europe & Anatolia tarafındanSüreli yayınlanan bir e-dergidir.Kampanyalar 33 - 37Gezi 38 - 43Reklam Arası Sinema 44Kültür –Sanat 46 - 47Bu yayının tüm hakları Eksantrik FilmProdüksiyon Reklam ve Yayıncılık HizmetleriSan. ve Tic. Ltd. Şti. aittir. Tamamı yada bir bölümü yayıncısının izni olmaksızınçoğaltılamaz ve yayınlanamaz.CVCV 48 - 49Tüm ilanların sorumluluğu firmalara, makalelerdekigörüşler ve hukukisorumluluk yazarlara aittir.Nostalji 50Bu derginin yayınlanma sürecindehiçbir ağaç zarar görmemiştir.http://www.facebook.com/meadergiBir Ekşioğlu Medya Grup kuruluşudur.marketing europe & anatolia / 1


Kısa KısaYılın yeşil beyinleri aranıyor...ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu,lise ve üniversite öğrencilerineyönelik düzenlediği UluslararasıProje Yarışmalarıyla “Yılın YeşilBeyinleri”ni arıyor. ODTÜ KuzeyKıbrıs Kampusu SürdürülebilirÇevre ve Enerji Sistemleri YüksekLisans Programı tarafındanyaşamsal üçlü olarak nitelendirilençevre, enerji ve su kaynaklarınınsürdürülebilirliği konularındafarkındalığı artırmak vegeliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın son başvurutarihi 1 Mayıs 2012.Her iki yarışmaya da katılmak için öğrencilerin iki kişiliktakımlar oluşturması gerekiyor. Takımlar yarışmaya çevre,enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında geliştirdikleriözgün projeler ile katılabilecekler. Yarışmanınbirincisi, Haziran 2012’de finale kalan 3 takımın projeleriniODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda sunmasının ardındanuluslararası jüri tarafından belirlenecek.Üniversite öğrencilerine yönelik Uluslararası ProjeYarışması’na (IPC) katılmak isteyen takımlar, çevre, enerjive su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında özgünprojelerini 2 bin kelimeyi aşmayacak ve 3-5 şekil ile destekleyerekİngilizce olarak hazırlayacaklar. Projelerde sürdürülebilirlikleilişki, özgünlük, yapılabilirlik, etkinlik, fizibiliteanalizi ve yazım/çizim kalitesi kriterleri aranıyor.http://sees.ncc.metu.edu.tr/ipc/ adresinden başvuru yapılanyarışma sonunda ilk üçe giren takımı oluşturan öğrenciler,bireysel olarak ödüllendirilecek.Lise öğrencilerine yönelik Uluslararası Kavram Proje Yarışmasının(ICPC) konusu da yine yaşamsal üçlünün sürdürülebilirliği.İki lise öğrencisinden oluşturulan takımlar,1-3 şekille destekleyeceği 1.000 kelimeden oluşan özgünprojelerini Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlayabilecekler.http://sees.ncc.metu.edu.tr/icpc/ adresinden başvuruyapılan yarışmanın birincisi, yine finale kalan üç takımınHaziran ayında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapacağısunumun ardından belirlenecek.ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapacağı sunumun ardındanbelirlenecek. Yarışmada birinci olan takım 1.000Euro, ikinci 750 Euro, üçüncü 500 Euro ve KKTC gezisi ileödüllendirilecek.Algida, Konya’da...Algida, Konya’da yapılacakdev yatırımla pazarıdaha da büyütmeyehazırlanıyor.Türkiye’de Çorlu’dansonra ikinci, tüm dünyada35’inci Algida üretimtesisi olacak KonyaFabrikasının önümüzdekiyılın mayıs ayında üretime başlayacağı öngörülüyor.Dünyadaki ilk LEED sertifikalı dondurma fabrikasıolması planlanan tesiste, yağmur ve yüzey suyunun yenidenkullanımı, ısı geri kazanımı, yerinde atık ayrıştırmagibi ileri çevre kriterleri uygulanacak.Türkiye’nin dondurmacısı olarak planlı yatırımlar sayesindebugünlere gelindiğini vurgulayan Unilever TürkiyeGıda Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Yönetim KuruluÜyesi Mustafa Seçkin, “Kriz dönemlerinde bile 1990’danberi ar-ge, pazarlama, satış, alt yapı gibi alanların tümündehedeflerimiz doğrultusunda yatırım yaparak ilerliyoruz”dedi.Gençler için proje...İstanbul Kalkınma Ajansı (İST-KA), kar amacı gütmeyen kuruluşlarayönelik 2012 yılı MaliDestek Programı kapsamında,“Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik,Beceri ve GelecekleriniDestekleme” temalı hibe programı için teklif çağrısındabulundu. İSTKA bu programla; çocukların ve gençlerinbilinçli, sağlıklı, özgüveni yüksek, beceri ve yetkinliklerinisürekli geliştiren bireyler olarak toplumsal yaşamıntüm aşamalarına etkin katılım sağlamalarını hedefliyor.Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynaktutarı 25 milyon TL. İstanbul Kalkınma Ajansı, projeleresağlanacak destek miktarının 200 bin TL ile 1 milyon TLarasında değiştiğini açıklarken, proje bütçesinin %90’ınakadar destek sağlanıyor. Projeye; belediyeler, il müdürlükleri,ilçe milli eğitim müdürlükleri, yerel yönetimler,üniversiteler, ticaret odaları, organize sanayi bölgeleri,küçük sanayi siteleri, sivil toplum kuruluşları, birlikler vekamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başvuruyapabiliyor.2 / marketing europe & anatolia


Kısa KısaÇilek’e yeni atama...Cüneyt Evirgen, Çilek A.Ş.’ninüst yönetimine katıldı. Çocuk vegenç odalarının uzman markasıÇilek’te marka, pazarlama veuluslararası standartlarda perakendemağazacılık konularındaYönetim Kurulu Üyesi olarak görevalan Evirgen’in, eğitim ve iş dünyasında sayısız çalışmalarıvar.Çilek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cüneyt EvirgenOrta ve lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlayan Dr.Cüneyt Evirgen, 1986 yılında Boğaziçi ÜniversitesiElektrik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden çiftlisans diploması aldı. Boğaziçi Üniversitesinde pazarlamakonusunda yüksek lisans çalışmalarına devam ederekMBA derecesi aldı ve 1995 yılında Michigan StateUniversity’de aynı konuda doktora çalışmasını tamamladı.Dr. Evirgen, Pazarlama Stratejileri, Pazar Araştırmaları,Uluslararası İş Yönetimi ve Perakendecilik konularındauzman olup, bu konuda pek çok çalışmalaryaptı.Önce müşteri...Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) ve uluslararası araştırmaşirketi KA Araştırma Limitedtarafından yürütülen TürkiyeMüşteri Memnuniyeti Endeksi(TMME)’nde 81 vilayette ve 11bin 479 müşteri görüşmesi neticesindebelirlenen sonuçlar,müşteri memnuniyetinin yeni liderlerini ortaya çıkardı.Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlananTürkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)çalışmasında, LG, Sony, Bosch, Anadolu Sigorta, AxaSigorta, Yurtiçi Kargo, Toyota, BİM, İş Bankası, HalkBankası ve Ziraat Bankası müşteri memnuniyetinde liderkuruluşlar olarak belirlendi.Sonuçları değerlendiren KalDer Yönetim Kurulu BaşkanıHamdi Doğan, “Ulusal ekonomiye ve ülkemizin sürdürülebilirkalkınmasına hizmet etmek, ülkemizin yarınlarınakatkı sağlamak için toplum ve iş dünyasının ihtiyaçduyduğu model ve hizmetleri geliştirmek en önemligörevlerimizdendir” dedi.Bilyoner ajansını seçti...Bilyoner.com, tüm yaratıcıreklam hizmetleriiçin Margin reklam ajansınıseçti1,5 milyondan fazla üyesibulunan Türkiye’nin liderşans oyunları sitesiBilyoner.com, 2012 yılıreklam ve iletişim çalışmalarıiçin Margin ile anlaştı.Margin’in Bilyoner.com için yaptığı ilk iletişim, 1 Mart’tahayata geçen Ödüllü Milli Piyango Kampanyası ‘TalihKuşu Sana Konacak!’ oldu. Site üzerinden Milli Piyangoalan katılımcıların Alfa Romeo Giulietta ve iPad çekilişinekatılacakları kampanya, Bilyoner web sitesine ekolarak Twitter ve Facebook üzerinden de kullanıcılaraduyuruldu.Şu ana kadar bünyesindeki şans oyunları ile kullanıcılarına1 Milyar TL’nin üzerinde ikramiye kazandıran Bilyoner.com,iddia, sportoto ve Milli Piyango şans oyunlarınıonline olarak oynama imkanı sunuyor.Total Oil’e atama...Total’in Etiyopya GenelMüdürlüğü görevini yürütenAntoine Tournand, 1Mart 2012 tarihi itibariyleTotal Oil Türkiye GenelMüdürü olarak atandı. AntoineTournand HEC’denmezun olup, Fransa’daTarih ve Fransız Edebiyatıalanında eğitimlerini tamamladıktansonra profesyonel çalışma hayatına 1993yılında Total Afrika ve Orta Doğu Bölümü Denetim Sorumlusuolarak başladı. 2001 – 2003 yılları arasında TotalStrateji, Planlama ve Geliştirme Analisti olarak görevyapan Antoine Tournand, 2003 yılında Total MozambikGenel Müdürlüğü yaptıktan sonra 2006 yılında AvrupaPazarlama Bölümü’nde akaryakıt harici Faaliyetler Müdürügörevine getirildi. 2009 yılından itibaren Total OilEtiyopya Genel Müdürü olarak görevlendirilen Tournand,yeni görevine 1 Mart 2012 tarihi itibariyle Total OilTürkiye Genel Müdürü olarak başlıyor.4 / marketing europe & anatolia


Kısa KısaTelevizyonda seyret twitter’da hashtag’le...Televizyon ekranlarında yer alan hashtag’ler, son dönemlerinpopüler akımlarından birisi. Fikirlerini belirtme, kendindensöz ettirme, sosyalleşme gibi kavramlar, sosyalmedya ile yeniden şekillendi.Bir zamanlar televizyon sadece edilgen şekilde izlenirken,günümüzde TV programları ve yerli diziler, ekranlara yerleştirdiklerihashtag’ler ile izleyicisini aktif kılıyor ve yayınakatkısını istiyor.Medya Takip Merkezi (MTM)’nin, 19-25 Mart 2012 tarihleriarasını kapsayan araştırmasına göre, geçtiğimiz haftahashtagi ile izleyenlerini sosyal medyaya yönlendiren yapımlardanilki, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Bir ZamanlarOsmanlı” dizisi oldu.Dizi, kendi adını taşıyan “#birzamanlarosmanlı” hashtag’isayesinde, yayınlandığı 19 Mart akşamı ve 20 Mart günü,twitter’da toplamda 700’e yakın iletiye konu oldu.Show TV’nin son zamanlardaki popüler dizisi “Suskunlar”ise, yayınladığı hashtag’de daha farklı bir yol izledi. Dizi,kendi ismini vermek yerine, “#benimbabam” ile hem o bölümünkonusuna hem de kendi dizisine gönderme yapaniletilere konu olmayı başardı.Dizi, yayınlandığıgece ve ertesi günboyunca 1.093 iletideyer aldı.Kanal D’nin Cumaakşamları yayınlanandizisi “Yalan Dünya”, sosyal medyada adından sözettirmeyi başaran bir başka yapım oldu. Ürün yerleştirmereklamları ile iletişim sektörüne yakın bir çizgide durandizi, her hafta yayınladığı farklı hashtag’ler ile de sosyalmedyada gizli reklamını yapıyor.Geçtiğimiz hafta, “#çapkınlığıntemelprensibi” ile bölümdekiçapkınlık konusuna ilgi geçen dizi, aynı hashtag’i iletwitter’da 1.201 kez paylaşıldı.TV programları arasında, aktif sosyal medya kullanımı ileilgi çeken “Kraliyet Ailesi” serisinden “Disko Kralı”, TV8’de24 Mart akşamı yayınladığı “#80lerDiskosu” ile twitter’dayüksek yansıma sağlayan programlardan bir diğeri oldu.“Disko Kralı”nın “#80lerDiskosu” hashtag’i 1400’ü aşkıniletiye konu edildi.Nurus ajanslarını seçti...Türkiye’de ofismobilyası sektöründefark yaratan ve bu alandadünyanın en iyi10 markası arasındayer alan Nurus Mobilyailetişim ajanslarını belirledi. Nurus, iletişim danışmanlığıhizmetleri için “Bersay İletişim Danışmanlığı” ve reklamve tasarım hizmetleri için ise “Hep” ile anlaştı.Türkiye’de 85 yıldır ofis mobilyası sektöründe faaliyetgösteren ve bu alanda dünyanın en iyi 10 markasıarasında yer alan Nurus Mobilya, iletişim ajanslarınıbelirledi. Nurus, iletişim danışmanlığı alanında Bersayİletişim Danışmanlığı ile el sıkıştı. Bersay İletişimDanışmanlığı Nurus’un Stratejik Medya İlişkileri’ndensorumlu olacak.Nurus, reklam ve tasarım çalışmalarında yaratıcı çözümortağı olarak 6 yıldır reklam sektöründe faaliyet gösterenHep İletişim’i seçti. Nurus’un tüm çizgi üstü ve çizgi altıçalışmalarını yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları ile farkyaratan Hep üstlenecek.TEDxSilkRoad...Apple’ın dijital medya ekiplerininuluslararası alanda liderliğiniyapmış olan FerhanCook, Dijital İpek Yolu’ylaİstanbul’da. Yeni dünyayaşekil veren yaratıcı endüstrilerinpaylaşılmaya değerfikirleri, TEDxSilkRoad organizasyonuile 11 Nisan’da OrtaköyFeriye Oditoryumu’ndakatılımcılarla buluşacak. “Paylaşılmaya değer fikirler”sloganından yola çıkarak gerçekleştirilen ve kâr amacıgütmeyen bir kurum olan TED’in bağımsız yerel etkinliğiTEDx SilkRoad organizasyonu, “Dijital İpekyolu”temasıyla İstanbul’da yapılacak. Qualcomm ve Nokiasponsorluğunda bütün gün sürecek olan konferans, katılımcılarve konuşmacıları direkt iletişime geçirerek fikirpaylaşımını sağlayacağı gibi teknolojinin gücünü de kullanaraksosyal inovasyon çözümleri üretmeyi amaçlayacak.Eventbrite aracılığıyla satışa sunulan biletler içinhttp://tedxsilkroad.eventbrite.co.ukmarketing europe & anatolia / 5


Kısa KısaPaket turlar...Turizm Yazarları ve GazetecileriDerneği (TUYED) paketturlar ile yurtdışına kaçkişi gittiğini ve gidenlerinhangi ülkeleri tercih ettiğiniaraştırdı. TUYED BaşkanıKerem Köfteoğlu, “TÜİK,geçen yıl toplam 6,2 milyonyurtdışı seyahati gerçekleştirildiğini açıkladı. Araştırmamızsonunda paket turla tatile 683 bin 328 kişinin çıktığınıbelirledik. Geçen yıl gerçekleşen toplam 4,9 milyardolarlık turizm giderinin 656 milyon 197 bin doları Türkgezginlerin paket tur harcamalarından oluştu” dedi. Köfteoğlu,geçen yıl paket turlarla Yunanistan´a 85 bin 450,Suriye´ye 75 bin 632, İtalya´ya 75 bin 189 Türk tatilciningittiğini açıkladı. Köfteoğlu, bu ülkelerin yanı sıra, İspanya,Bulgaristan, Hollanda, Ukrayna, Almanya, RusyaFederasyonu, BDT, Fransa, Avusturya’nın en çok tercihedilen 10 ülkeyi oluşturduğunu belirterek sözlerini şöylenoktaladı: “İlk 10 ülkeye giden Türk turist sayısı 281 biniaşıyor. Geriye kalan 357 bin kişinin de sayıları 150’e ulaşandiğer ülkelere gittiğini görüyoruz.”Volkicar pistlerde....İlk taslaklarındanüretim aşamasınakadar yaklaşık ikiyıllık bir çalışmaylaVolkan Işık tarafındangeliştirilen ilk Türkyarış otomobili Volkicar,bir sene içinde 75adet üretildi. Volkicar, Türkmenistan’a 13, Moldova’yaise 12 adet ihraç edildi. İlk sezonu tamamlanan V1 Challenge,kış aylarında yerini Volkicar’ı kullanmak isteyenpilotların ve yarışmaya yeni başlayan pilot adaylarınınkatılabileceği V2 Challenge’a bıraktı. Bölgesel yarışlarındüzenlendiği V2 Challenge’ın başlamasıyla Volkicar’ınyurtdışı satışlarının yanı sıra yurtiçinde de arttı. İlk olarakİzmir Ülkü Yarış Pisti’ne yapılan 11 adet Volkicar satışısonrasında Adapazarı’nda yapılması planlanan pist içinde 10 tane alınan siparişi tamamladı. İki günde bir taneüretilen, Volkicar’ın üretilen 75 tanesine V1 Challengeorganizasyonu ile birlikte şu ana kadar 1.500 milyondolarlık bir yatırım gerçekleşti.Brad’s Drink...Pazarlama dehası Brad’s Drink’e baktığınızda Pepsi’yigörebilmektir.Pepsi, 1898 yılında Brad’s Drink adıyla kuruldu, benzersizpazarlama vizyonu sayesinde bugün tüm dünyanınen değerli markalarından biri oldu. Bende bu vizyon vardiyorsan ve Türkiye’yi Cannes’de temsil etmek istiyorsanYoung Lions Genç Pazarlamacılar yarışmasına katılmarkanı geleceğe taşıyacak ajans brief’ini sen yaz. Yarışmayason başvuru 4 Nisan 2012’i. www.rv.org.trHi TV...Tüketici elektroniğinin yenilikçiSamsung Electronics,televizyonu ev yaşantısınınmerkezine yerleştirerek, eğlenceve bilgi paylaşımında,cihazlar arası bağlantı sınırlarınınortadan kalktığı, yenibir çağ başlatıyor. SamsungSmart TV’ler ses ve hareketile kontrol edilebiliyor. Açılma ve kapanma komutlarınınyanı sıra ses alçaltma, yükseltme, kanal değiştirmegibi tüm komutların oturduğunuz yerden szölü olarakveya el hareketiniz ile veriliyor. Smart TV teknolojisiüç temel etken gözetilerek tasarlandı: Akıllı Etkileşim(Smart Interaction), Akıllı İçerik (Smart Content) veAkıllı Gelişim (Smart Evolution). Samsung ElectronicsTürkiye Başkanı Sung Yong Hong, Samsung Hi TV BasınToplantısında,TV’nin, bütün gününü ayrı ayrı bireyselcihazların önünde geçiren aile bireylerini, büyük vemerkezi bir ekranın önünde bir araya getirmedeki rolünüaçıklayarak, Smart TV’nin geleceğini anlattı.8 / marketing europe & anatolia


Kısa KısaCafe Zero Mobilera’da...yeniDünyanın önde gelendijital&mobil reklam pazarlamafirmalarındanMobilera Holding hizmetverdiği markalarabir yenisini daha ekledi.Türkiye’nin 22 yıllık deneyimlidondurmacısıAlgida’nın buzlu içecekkategorisindeki markası Cafe Zero, Mobilera ile çalışmayabaşladı. Avrupa’daki tüketicilerle buluştuktan kısabir süre sonra, farklılığını ortaya koyarak Türk tüketicilerininvazgeçemediği lezzetler arasındaki yerini alan özelbir teknolojiyle üretilen ve içindeki küçük buz parçalarısayesinde tüketicilerine benzersiz bir deneyim yaşatanCafe Zero’nun “cafezero.com.tr” sitesini ve dijital uygulamalarınıMobilera hayata geçirecek.Mobilera, en son olarak Dünya mobil endüstrisinin enprestijli ödülü olan Global Mobile Awards 2012’de finalekalmış ve IAB Mixx Awards’da da 6 ödülün sahibi olmuştu.Ronaldo, Nadal’a karşı...yeniDünyanın en iyisporcularından CristianoRonaldo ile tenisin yıldızıRafa Nadal, Nike’ın yenifilminde bir araya geldi.Film, bir tenis kulübündeRafa Nadal’ın servisantrenmanıyla başlıyor.Ortamın sessizliği bir spor araba motorunun çıkardığıgürültüyle birden kesiliyor. Arkadaşıyla tenis oynamakiçin kulübe gelen Cristiano Ronaldo, korta çıkıyor. Rafa,yeni bir çift Mercurial Vapor VIII giyen Ronaldo’nun tenismaçı için yaptığı ayakkabı seçimini sorguluyor. Nadal’ınşimşek hızında gönderdiği çapraz servise Ronaldoyarım voleyle karşılık veriyor ve maç başlıyor. Arka arkayagönderilen voleler (raketle ve ayakkabıyla) hızlı kafavuruşları, vole ve forehand atışlarıyla devam ederkenyeni Mercurial Vapor VIII ayakkabıları Ronaldo’yamükemmel tutuş ve denge sağlıyor.Filmin tamamını izlemek için www.nikefootball.comadresini ziyaret edebilirsiniz.BKM’de atama..yeniMuhabbet rekoru...yeniGenel MüdürlüğünüDr. Soner Canko’nunsürdürdüğü BankalararasıKart Merkezi’nin29 Mart 2012 tarihindegerçekleşen genel kurultoplantısında, BankalararasıKart MerkeziYönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Türkiye İş BankasıGenel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren YalçınSezen seçildi.Lisans eğitimini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadive İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Yalçın Sezen,iş hayatındaki yöneticilik kariyerine T.İş BankasıA.Ş. Teftiş Kurulu’nda başlamış, 1998 yılından itibarenT.İş Bankası’nın muhtelif bölümlerinde yöneticilik yapmıştır.Nisan 2011’den itibaren Türkiye İş Bankası A.ŞGenel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Sezen,Bireysel ve Özel Bankacılık İş Birimlerinden sorumludur.Cenk & Erdem,www.muhabbetrekoru.com isimli mikro sitesiüzerinden kesintisiz 52saatlik muhabbet rekorukırdı.Sevilen ikili, internetkullanıcılarını da muhabbetekatarak bu 52saatlik maraton ile GuinnessDünya rekorlar kitabına girmeyi hedefliyor. Cenk& Erdem’in İstanbul’da bir villada gerçekleştirecekleri52 saatlik rekor denemelerinde, Guiness yetkilileri deonlara eşlik etti. İnternet üzerinden çok sayıda aktivitede gerçekleştiren ikili, böylece muhabbet rekorlarınıaynı zamanda interaktif bir deneyim haline de getirdiler.Cenk & Erdem’in 52 saatlik muhabbet rekoru denemeleriwww.muhabbetrekoru.com sitesi üzerinden Guinnessyetkililerinin ve binlerce dinleyicinin huzurunda yapıldı.Rekor denemesi 13 Nisan Cuma günü öğlenden 15 NisanPazar akşamına kadar sürdü.12 / marketing europe & anatolia


Kısa KısaGenç yaratıcılar yarışması...yeniCannes Lions Türkiyetemsilcisi DoğanBurda ile Reklamcılıkmiş organizmaların olası etkileri hakkında farkındalık yaratacakbir basın ilanı hazırlamaları istendi.Jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda genç pazar-Vakfı’nın, lamacılar, film, internet ve basın kategorilerinde birincilik,R e k l a m v e r e n l e r ikincilik ve üçüncülük alan ekipler aşağıdaki gibi gerçekleşti.Derneği işbirliği,Akmerkez sponsorluğuGenç Pazarlamacılar Birincilerive GettyImages desteğiyle,4 - 7 Nisan tarihleriHande Kozlu – Selen Ertem / VodafoneFilm Kategorisi BirincileriKerem Tüten- Sungu Hacışabanoğlu / TBWA İstanbularasında gerçekleştirdiğiİnternet Kategorisi BirincileriCannes Lions Genç Aslanlar Yarışması TürkiyeElemeleri sonuçlandı.Genç pazarlamacılar, film, internet ve basın kategorisi birincileri,Doğan Burda’nın davetlisi olarak Cannes YaratıcılıkFestivali’ne gidecek ve Genç Aslanlar Yarışması’ndaTürkiye’yi temsilen yarışacaklar.Akmerkez’de gerçekleştirilen Türkiye elemelerinde, filmkategorisinde 31 ekip, internet kategorisinde 18 ekip, basınkategorisinde ise 53 ekip ve genç pazarlamacılar kategorisinde7 ekip yarıştı.“Cannes Genç Yaratıcılar Yarışması” Türkiye elemeleriJüri Başkanı, genç pazarlamacılar, film, ve basın kategorilerindeYoung & Rubicam Kreatif Direktörü Ozan Varışlı,siber kategorisinde ise Rabarba’dan Musa Paça oldu.Bu yıl Cannes’da üçüncüsü gerçekleşecek Genç Pazarlamacılarkategorisinde yarışan ekiplerden kendilerine verilenbrief’e ilişkin strateji oluşturmaları ve reklam ajansınayönelik bir brief hazırlamaları, jüriye sunmaları istendi.Film kategorisindeki ekipler 30 saniyelik bir reklam filmi,basın ve internet kategorilerindeki ekipler ise basın ilanıve banner çalıştılar.İlker Şener - Can Özmert / Sesli HarflerBasın Kategorisi BirincileriFatih Mehmet Yılmaz / RDB Creative Group - OğuzhanAtlıman / Gram İstanbulGenç Pazarlamacılar İkincileriÖzge Yıldızhan – Gamze Atmaca / Procter & GambleGenç Pazarlamacılar ÜçüncüleriSeden Ergün – Merve Şener / Efes PilsenFilm Kategorisi İkincileriMelik Atalay – Çağrı Saka / TBWA İstanbulFilm Kategorisi ÜçüncüleriÖzgür Öztürk – Ülkünur Arslan / Alametifarikaİnternet Kategorisi İkincileriEfe Balun – Evrim Aytemür / Rabarbaİnternet Kategorisi ÜçüncüleriCan Suar – Yasin Adatoz / Project HouseBasın Kategorisi İkincileriEce Dinçmen - Volkan Bintepe / Leo BurnettBasın Kategorisi ÜçüncüleriCihan Önder - Mesut Uğurlu /RafineriBerat Pekmezci - Odisseas Sevsevme / AlametifarikaBrief’ler aşağıdaki konularda verildi:Siber kategoride yarışan ekiplerden, WWF önderliğindegerçekleştirilen “Ekolojik Ayak İzi” çalışmasından esinlenerek,ekolojik açığın kapatılmasına dikkat çekecek, kişileribilinçlendirecek bir banner hazırlamaları istendi.Genç Pazarlamacılar kategorisinde, Geleneksel KırkpınarYağlı Güreş Turnuvasını dünyaca ünlü, jenerik bir organizasyonaçevirecek, reklam ajansına yönelik bir kampanyabrief’i hazırlamaları istendi.Film kategorisinde yarışan ekiplerden, “Sütçü” Sütleri markasınınbilinirliğini artıracak, markanın pazar payını yükseltecek,20 – 30 saniyelik bir film hazırlamaları istendi.Basın kategorisinde yarışan ekiplerden, genetiği değiştiril-marketing europe & anatolia / 13


Yaratıcılık


Röportajsıradanlaşıyor...Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu BaşkanıAytül Özkan2011’de toplam 4 milyar 320 milyon TLolarak gerçekleşen reklam harcamalarında,bir önceki yıla göre % 20’lik büyüme gerçekleşti.2012 reklam yatırımlarının ise % 15 oranındabüyümesini bekliyoruz.Röportaj Elvin Ekşioğlu- Türkiye’de reklamcılığın ekonomikhacmi ne kadardır?- Reklamcılar Derneği, üyesi olan medyaajanslarının verileriyle yıllık reklamyatırımlarını açıklıyor. 2011’de toplam 4milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşenreklam harcamalarında, bir öncekiyıla göre % 20’lik büyüme gerçekleşti.2012 reklam yatırımlarının ise % 15oranında büyümesini bekliyoruz.- Ülkemizde reklam sektörü ne kadaristihdam sağlamaktadır.-Ajansları baz alarak reklam sektörününyaklaşık 3.000 kişilik bir istihdamsağladığını söyleyebiliriz.- Sektörün yetişmiş eleman ihtiyacınıkarşıladığı kaynaklar nelerdir veyeterli midir?-Sektör insan kaynağı ihtiyacını iletişimve güzel sanatlar fakültelerinden mezungençlerin yanı sıra farklı disiplinlerdenmezunlarla da karşılıyor. Farklılaşmışinsan kaynağı yapısı ajansların kreatifsüreçlerini besliyor, zenginleştiriyor.Örneğin pazarlama derslerinin ağırlıklıolduğu bölümler ya da sosyoloji, psikolojigibi disiplinlerdeki eğitimler sektörünihtiyacı olan bazı temel donanımlarakarşılık gelebiliyor. Bununla birlikte sektördemühendislik mezunlarına da rastlayabiliyoruz.Sektörde kariyer yapmak isteyen farklıdisiplinlerden gençler sektörün ihtiyaçduyduğu donanımlara sahip olabilmek,kendilerini geliştirebilmek için yüksek lisansyapmaya yönelebiliyorlar.İçinde bulunduğumuz dönemde dahaçok interaktif iletişim dünyasına özelpozisyonlar için yetişmiş insan kaynağıbulmakta sıkıntı çekildiğini söyleyebiliriz.- Üniversitelerin, iletişim ve reklambölümleri, uluslararası platforma uyguneğitim sağlayabiliyor mu?-İletişim fakültelerinde verilen eğitimlerinsektörel ihtiyaçları karşılayacak şekildeyeniden yapılanması için Avrupaçapında girişimler, platformlar var. BazıTürk üniversitelerinin de üye olduğubu platformlarda, son derece dinamikolan sektörle uyumlu, sektörün gelişimçizgisiyle paralel müfredatlar içinçalışılıyor. Üniversiteler akademik müfredatlarınınyanı sıra sektörün günceldinamiklerini yansıtabilecekleri dersiçerikleri için sektörle temas sağlıyorlar.Reklamcılık Vakfı ve ReklamcılarDerneği olarak bizler de, mesleki yayınlarımızve üniversite işbirliklerimizlesektördeki deneyimlerimizi akademikortamlara taşıyoruz, başarılı, etkili iletişimörneklerini paylaşıyoruz.- Sizce Türk reklamcılığının birincisıradaki sorunu nedir?marketing europe & anatolia / 17


RöportajSon yıllarda reklam sektöründe görülenbüyüme, aynı oranda reklam ajanslarınında büyümesi anlamına gelmiyor.Fikri mülkiyetin, entelektüel sermayeninederi Türkiye’de ne yazık ki halendoğru hesaplanamıyor, karşılığını bulmuyor.Özellikle teknolojinin hızlı gelişimiyletelif haklarının gündeme gelmemesi,yaratıcı fikrin sıradanlaşması gibibir takım sağlıksız ve tehlikeli örnekleroluşuyor. Uygulama mecrası neresiolursa olsun, reklam sektörü, harcananparayla değil; kazanılan değer, pazarpayı ve karlılıkla ölçülmeli; reklamajansları marka fikirleri ve marka çapınınbüyümesiyle ilgili kriterlerde değerlendirilmelidir.Aksi takdirde yaratıcılıkalanında yeteneklerimizin gelişmesi veglobal arenaya markalarımızı çıkarmahedeflerinde sınıfta kalırız.- Kristal Elma yarışması her yıl gerçekleşmesininardından hep eleştirildi.Örneğin bir dalda ödül alan18 / marketing europe & anatoliaUygulama mecrası neresiolursa olsun, reklamsektörü,harcanan parayladeğil;kazanılan değer,pazar payı vekârlılıkla ölçülmeli;reklam ajanslarımarka fikirlerivemarka çapının büyümesiyleilgili kriterlerdedeğerlendirilmelidir.bir kişinin aynı zamanda aynı dalındeğerlendirme jürisinde de yer aldığıya da ödüllerin hep aynı ajanslaraverildiği hiç dillerden düşmedi. Sizinbu konulardaki değerlendirmeleriniznelerdir?-Kristal Elma’ya başvurular ve değerlendirmebir yönetmelik çerçevesindeyapılmaktadır. Yönetmelik gereği, jüriüyesi olan kişiler kendi ajanslarına aitişleri oylayamamaktadır. Ayrıca, jüriüyelerinin birbirinin rakibi olan ajanslarınmensubu olduğunu, çalışmalarıne kayıran, ne de yeren değil, objektifolarak değerlendirilebilecek yetkinliktekişilerden oluştuğunu söyleyebilirim.- Yabancı ortaklı ajansları Türk reklamcılığıiçin faydalı mı yoksa zararlımı görüyorsunuz? Açıklar mısınız?-Bu sorudaki ‘fayda’ ve ‘zarar’ kelimelerinidoğru bulmuyorum, yerlerine ‘yaratıcılık’ve ‘yetenek’ kelimelerini tercihederim. Bunlara sahip olan ajanslar tek


Röportajbir ülkede ya da globalde başarılı olurlar.Ayrıca bu konulara girmeden önce,Türk reklamcılığını net olarak tanımlayabilmeliyiz.Üzerinde daha çok çalışmamızgereken önemli bir konu.- Sizce sağlıklı bir, müşteri, halkla ilişkilerfirması, reklam ajansı ve medyasatın alma şirketi ilişkisi ve bu oyuncularınreklam faaliyetleri içerisindekigörev ve sınırları nelerdir?-Tek bir marka olduğunu düşünürsek,iletişim ortaklarının sayısı ne olursaolsun, değişik uzmanlık alanlarındançıkan her türlü fikir ve çalışma, markafikrine, iletişim stratejisine ve uygulamalarınakesintisiz ve istikrarlı bir şekildeentegre edilmelidir. Burada en önemlive zor görev müşteriye düşer. Eğer buorkestrasyonu uygulama alanlarıylaya da ‘satın alma’ yaklaşımıyla sınırlıtutarsa, emek ve paranın, en önemlisiBugün Türkiye’deciddi bir markabilincinin oluştuğunugörüyoruz.TPE verilerine göreTürkiye’dekoruma altındakimarka sayısıyarım milyona yaklaştı(485.671 adet).2011’de 120.000marka başvursuylaTürkiye Avrupalideri oldu;de marka yaratma çabalarının büyükbir kısmının boşa gittiğini söyleyebilirim.İletişim bir bütündür, bu yüzden deaçık, net, paylaşımcı, bütüne yönelik biryönetim olmazsa, sonuç vermez.- Türkiye’nin markalaşma ve TürkMalı’nın artı değer kazanma çalışmalarıkonusundaki düşünceleriniznelerdir.- Bugün Türkiye’de ciddi bir marka bilincininoluştuğunu görüyoruz. TPE verilerinegöre Türkiye’de koruma altındakimarka sayısı yarım milyona yaklaştı(485.671 adet). 2011’de 120.000 markabaşvursuyla Türkiye Avrupa lideri oldu;marka başvuruları 2011’de önceki yılagöre % 41 arttı.Ancak, operasyonel marka sayısına,yani pazarlamayı fiilen uygulayan markalarabaktığımızda, sayının hala çokaz olduğunu görüyoruz.marketing europe & anatolia / 19


RöportajReklamcılar derneği kuruluş hedefinigerçekleştirmek için neler yapmaktadır?Reklamcılar Derneği, “reklam standart ve uygulamalarınıgeliştirmek; başka kuruluşlarla işbirliği yoluyla iletişim sektörününbir bütün olarak gelişmelerden yararlanmasınısağlamak”, “Üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşüncedeğişimine olanak sağlamak” gibi amaçlarla kurulmuştur.Ulusal ve uluslararası reklam etik yasaları ve uygulamastandartlarına uyulmasını teşvik etmek, topluma vetüketiciye karşı sorumluluk duygusuyla davranmak, reklamveren,ajans ve medya temsilcileri ile ortak sorunlarıngörüşebileceği forum/platformlar içinde yer almak, pazarlamailetişiminin rolü, reklam esasları, yasalar, yönetmeliklerkonusunda kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak gibiuygulamaları hedefler.Derneğimizin aşağıda özetlenenproje ve etkinliklerine baktığımızda, bu hedeflerle uyumiçinde çalıştığını görüyoruz.Kamu ve meslek örgütleriyle İlişkilerRTÜK YasasıRTÜK-Yayın Hizmeti Usul ve Esasları HakkındaYönetmelik’in 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete’deyayınlanarak yürürlüğe girmesi, bu süreçte RTÜK vebürokrasi ile yakın çalışmalar yapılması, RTÜK Başkanı’nınRD ziyareti; Bant reklamlar, çocuklara yönelik ticari iletişim,reklam kapağı, sponsorluk, ürün yerleştirme/senaryo entegrasyonugibi güncel ve önemli konularda uluslararasıuygulamaları içeren bir dosyanın RTÜK Başkanlığı’nasunulması.Reklam-çocuk ilişkisi konusunda EASA üyesi ülkelerdekiuygulamalar, yasa veyönetmeliklerin RTÜK ile paylaşılması.Reklam Kurulu ÇalışmalarıReklam Kurulu’nda sektörle ilgili tüm konularda, paylaşımdabulunulması, altyazı, örtülü reklam gibi önemli konulardabilgi sağlanmasıKültür ve Turizm Bakanlığı ile Ortak ÇalışmalarBakanlığın 2012 yurtdışı reklam ihalesinde, RD temsilcisiningörev alması, Bakanlık’ta “Kültür Turizmi” konulukonferans verilmesi, Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevyapacak müşavir ve ataşe düzeyindeki kadrolara yönelik“Reklamcılıkta Yeni Trendler ve Dijital Reklam” konulueğitim verilmesiGirişimcilik Haftası’na Destek3-6 Aralık 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “II.Küresel Girişimcilik Zirvesi”ne destek ve katkı sağlanması,süreçteki stratejik planlama çalışmalarına ve kampanyanınyayınına destek verilmesi.Istanbul Intercontinental Advertising CUP26-27 Ocak 2012’de düzenlenecek organizasyonaReklamcılar Derneği olarak destek verilmesi, RD Başkanı20 / marketing europe & anatolia


RöportajAytül Özkan’ın açılış konuşmasını üstlenmesi; RD ve RVYönetim Kurulları konferansın ana konuşmacısı SlovajZizek onuruna bir öğle yemeği daveti verilmesi, konferansınjüri ve ana konuşmacılarına yönelik bir akşam yemeği organizasyonuyapılmasıKozmetik Sanayicileri DerneğiReklam Kurulu-Kozmetik Sanayicileri Derneği ortaktoplantısında katılan “Reklam Trendleri” konulu bir sunuşyapılması.Sektörle İletişimREM Spot:REM Spot altıncı yılında. Ayda ortalama 4000kişiye erişim.Medya Paylaşım Toplantıları: 6’şar aylık dönemler halindemedya yatırımlarının açıklanması. Medya yatırımlarıiçeriği ve oluşturulma mekaniği ile ilgili sektörle uzlaşısağlanmasıwww.lionsdrumsnothers.comRD üyesi ajansların uluslararası ödülleri, ödüllükampanyaları ve finalist derecelerinin duyurulması.Anadolu’daki Reklam Örgütleriyle İlişkiler: İzmir, Bursa,Antalya ve Ankara Reklamcılar Dernekleri ile yakınilişkiler-örgütlerin ev sahipliği yaptığı bir dizi konferansaeğitim/eğitimci desteği sağlanması, RD etkinliklerine davetedilmeleri.RD / ProjelerEffie Türkiye2011’de, Ahmet Pura’nın jüri başkanlığını yaptığı jürinin 4günlük çalışması sonucunda 164 eserin değerlendirilmesi.26 Kategoride 15 Altın, 19 Gümüş, 16 Bronz Effie.Effie EtkililikEndeksi, çoklu katılım ve ek kategorilerle yarışmadayenilikler. İki Türk ajansının önemli başarısı: Medina TurgulDDB Avrupa’nın En Etkin Ajansı, Rabarba bağımsızajanslar sırlamasında dünya 3.sü. Effie 2011 Kazananlarkitabının Ocak 2012’de yayımı.İZ-İletişimin Zirvesindekiler ÖdülüMedya ve reklamveren kesimine yönelik farklı kategorilerde21 ödül. Sektörde iz bırakan ustalara 12 İZ Özel Ödülü.Yeni RTÜK yasasının hazırlanması ve ilgili yönetmeliğinçıkışıyla sektörün gelişimine önemli katkılarda bulunanRTÜK Başkanı Davut Dursun’a özel ödül verilmesi.Medya Etkinlik ÖlçümleriReklamveren, ajans ve medya kanadının yer aldığı medyaetkinlik ölçümleme platformları ve şirketlerinde ReklamcılarDerneği olarak ajansların temsil edilmesi.TİAK A.Ş. TİAK A.Ş.’nin kurulması, TNS’le Televizyonİzleyici Ölçümü Hizmet Sözleşmesi’nin imzalanması, NAMA.Ş. (AGB) tarafından yürütülen ölçüm sisteminin durdurulmakararı, TNS’in Nisan 2012 itibarıyla örneklemi tedricenartırarak ölçüme başlaması kararı.AÇİAK AÇİAK Protokol’üne menfi tespit belgesi verilmesi,Aralık 2011’de saha çalışmasının başlaması.BİAK RD, RVD, gazete ve dergiler tarafından “AnonimŞirket” şeklinde yapılanma ve Ana Sözleşme çalışmalarınınsürdürülmesi ve son aşamaya gelinmesi.İnteraktif Reklamcılık Derneği – IABEkim 2007’de Reklamcılar Derneği çatısı altında kurulanIAB Türkiye’nin dernekleşmesi,RİAK-Radyo İzleme Araştırma KuruluAraştırma tarafından yürütülen Radyo Reklam HarcamalarıAraştırması’ndan 57’si radyo, 4’ü radyo ajansı ve 7’si medyaajansı olmak üzere toplam 68 firmanın yararlanması.Kristal ElmaSektörümüzün ilk ve en kapsamlı yarışması olan ve bu yıl24.sü düzenlenecek olan Kristal Elma ile yaratıcılık ölçütleriningelişmesine katkı sağlanması.2011’de, 23. KristalElma’da Ana Seçici Kurul, Yaratıcı Medya Seçici Kuruluve Dijital Seçici Kurulu olmak üzere 3 seçici kurul. 7 ayrıalt kurulda 55 jüri üyesi, 89 farklı kategoride 1.144 reklamkatılımı. 1.300 kişilik tören. 85 adet Kristal Elma, 5 adetBüyük Ödül.12 Ocak’ta vefat eden Reklamcılar Derneği kurucusuve onursal başkanı Eli Acıman’ın 2011’de başlatılan “EliAcıman Reklam Metni Özel Ödülü” ile anılması.II. Reklam SempozyumuT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunmasıve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü, Reklam Kuruluİşbirliğiyle, RD, RVD ve RÖK tarafından düzenlenen sempozyumakonusunda uzman yerli ve yabancı konuklarınkatılması. Sektörün en güncel iki konusu, dijital reklamstandartları ve ürün yerleştirme, kamu ve özel sektörün enüst düzey temsilcileri tarafından ilk kez tartışılması.Sempozyumun açılış konuşmasını Gümrük ve TicaretBakanı Hayati Yazıcı’nın yapması,RTÜK Başkanı Prof.Dr. Davut Dursun ve Reklam Kurulu Başkanı RamazanErsoy’un kamudaki düzenlemeleri aktarması.RD-RV Yaratıcı Endüstriler Vizyonu (Yaratıcı EndüstrilerGirişimi)RD öncülüğünde 10 örgütle başlatılan Yaratıcı EndüstrilerGirişimi’nin dernekleşme kararı alması ve mutabakat protokolüimzalaması. İSTKA-2010 “ Kar Amacı GütmeyenKuruluşlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi”Mali Destek Programına fon başvurusu yapılması, koordinasyonunRD tarafından yürütülmesi. Tüzük çalışmalarınınson aşamaya getirilmesi.marketing europe & anatolia / 21


KöşeezberbozacısıOğuzhan AkayPeter Pan’e mektuplar...4Bana konvansiyonel reklamcılık deme!Duydum ki, ‘Bana dijital deme’ yazıma tepkiler gelmiş.Ne güzel! Bu, sektörümüzün okuma oranının yükseldiğinigösterir. Şimdi ortada tartışılacak birçok konu varken, tepkigösterilmesi, en azından bazı organlarımızın çalıştığınıgösteriyor. Umarım bu beyinlerimizdir. Ve umarım, konvansiyonelya da klasik reklamcılığın bittiğini söyleyenler,televizyon izlemiyordur! Ürettikleri viral işlerin; sosyal mecranındehlizlerine giren yüzbinlerce videonun, tweet’in,Facebook, Forsquare, Google + mesajlarının arasındannasıl sıyrılacaklarının hesabını yapıyorlardır! Yapıyorlarmıdır?The Cup’ta sunum yapan creative director’ler, kampanyalarınınnasıl ‘tık’landığını anlatmışlardı. Ama bu ‘tık’larmarkaların satışına çok şey katmıyordu. Neden, biliyormusunuz? Çünkü sosyal mecrada, herhangi bir kullanıcıkadar hükmü var markaların. Fazlası değil! Yani herkeseşit. Oysa klasik dediğimiz mecrada hala hükmünü sürdürenşudur: Oraya sadece ünlüler ya da ünlü olabileceklerçıkar. Parası olan, yeteneği olan ama bunu göstermesineizin verilen konuşur. Türkiye’de markalar için itibarın yolu,TV’den geçer. Almanya’da ise kaliteden. O kalite, itibarınıböyle peydahlar. İster klasik, ister dijital, ister mobil mecrada.Her neredeyse, kendisini belli eder. O yüzden, bilmediğinizmecralara dalarken, yanınızda rehber bulundurun.Bunu da henüz çoğunda fikir adamlarını barındırmayan yada barındıramayan dijital ajanslarda değil, bu sektörü kuranve geliştiren, özellikle de idealist, bağımsız ajanslardabulacaksınız. Onların o ana kadar bu işi yapıp yapmamasıda önemli değil. Çünkü, araba kullanmak için, motoru söküptakmak gerekmez. Reklamcı dinler, araştırır, öğrenir,çözüm bulur ve bunu iletişime yansıtır. Yani siz fikrin peşindekoşun.Ajansların ne olduğunu böyle sorgulayın. Fikir adamınız,adamlarınız var mı? diye sorun ajanslara.Bizi juniorlarla mı senior adamlarla mı, patron düzeyindemi, dıdının dıdısı olarak mı? ağırlayacaksınız deyin.Bağımsız ajanslar deyip duruyorum. Çünkü büyük ajanslardabüyük işler yapmış ve kendini kanıtlamış adamlar buajanslarda artık. Büyük dediğiniz yerlerde ise işi ve süreçlerinitümüyle kavrayamayan ve henüz ego sorunlarıylabaşa çıkılamayan kişiler var. Bunlar da iş yapım süreçlerindeişlerin daha maliyetli olmasına yol açacak her nevarsa iyi niyetle yapıyorlar.Sözgelimi, bir film yapılıyorsa filmin kurgusu bittikten sonraçekim mekanını sorgulayabiliyorlar :) Sanki hiç PPM yapılmamışgibi...Sonuçta kimsenin alınmasına gerek yok kısacası. Yarasıolan gocunur.Sektörde dijital ajans olarak da fikir bulan bulan ajanslarımız,az da olsa var.Onlar da sonuçta, bu ikiliğin sona ereceğini biliyorlar. Aslolanbilgi ve iş yapış becerisi ve fikir.Ne konvansiyonel, ne dijital. Sen fikri al! Mümkünse 360derece olsun :)marketing europe & anatolia / 23


Reklam DünyasıUsain Bolt, Visa reklamlarında...Usain Bolt ve Visa Takımı atletleri Visa Europe’un “HayatınDaha Hızlı Akışı İçin” 2012 Reklam Kampanyası’ndabaşrol oynuyorVisa Europe, 2012 Londra Olimpiyatları ve ParalimpikOyunları’na sayılı günler kala, Usain Bolt’un yer aldığı2012 reklam kampanyasını başlatıyor. “Visa Europe YenilikçilikElçisi” olarak ilk kez izleyici karşısına çıkacak olanBolt, bu kampanyayla Visa Europe’un yenilikçi ödemeprogramına destek veriyor.Reklamda, Usain Bolt’un yanısıra Visa Europe’un 2012 Londra Olimpiyatları ve ParalimpikOyunları yolculuğunda destek verdiği ve Avrupa’nındokuz ayrı ülkesinden gelen, en iyi performansa sahip 20atletten oluşan Visa Europe Takımı’na ait görüntüler deyer alıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Visa EuropeÜrün ve Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı MarianoDima, “Londra 2012 yaklaşırken Avrupa çapındaki atletlerimizplanlarımızın merkezini oluşturuyor. Reklam kampanyamızda,Usain Bolt ile beraber seçkin sporculardanoluşan Visa Takımı sporcularımıza da yer veriyor olmaktangurur duyuyoruz” dedi.Dima, sözlerine şöyle devam etti: “Bolt hızı, rahatlığı veperformansı, dünyanın en büyük arenasında sergilemeyisembolize ediyor. Benzer bir şekilde Visa Europe içinde Londra 2012, temassız ve mobil ödemeler gibi en sonödeme teknolojilerimizi sergileyeceğimiz bir vitrin. Bu alanayrıca kart sahiplerine, Olimpiyat Oyunları sırasında vedaha sonra kullanılmak üzere yapılandırdığımız güvenli,kolay ve hızlı ödeme altyapısını deneyimleme fırsatı sunuyor.Bu nedenle Bolt’un, reklam kampanyamız için enuygun kişi olduğunu düşünüyoruz.”Okan Bayülgen, Avea’lı oldu...Şovmen Okan Bayülgen 2012 yılı boyunca Türkiye’nin enyenilikçi ve en genç GSM operatörü Avea reklamlarının dışsesi olarak; cep telefonu kullanıcılarını bilinçlendirecek.Avea bayisine giren bir sesi canlandıran usta televizyoncuBayülgen, bu kez de yüksek enerjisini Avea için kullandı.Başarılı kariyeriyle büyük bir hayran kitlesine sahip Bayülgen,Avea’nın önümüzdeki dönem çekilecek tüm kampanyalarını,sesiyle tüketiciye ulaştıracak.Okan Bayülgen’in Avea reklamlarına ayrı bir renk katacağınıbelirten Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel MüdürYardımcısı Dehşan Ertürk, “Birbirinden avantajlı, eğlencelive renkli kampanyalarımız ve reklam filmlerimizle artık tümtüketicilere “bu güzelliği yapsa yapsa Avea yapar dedirtiyoruz.Bu yüzden de Avea reklamlarının sesi, Okan Bayülgen gibibaşarılı, renkli, akıllı ve farklı biri olmalı dedik. 2012 yılıboyunca en yenilikçi, en avantajlı, en iddialı tekliflerimiziAvea’lılara Okan Bayülgen’in sesi ile sunacak olmaktanmutluluk duyuyoruz” dedi.marketing europe & anatolia / 25


Reklam DünyasıAşık olmak; körolası reklamlara...ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun, öğrencileriniTürkiye’nin farklı sektörlerindeönemli başarılara imza atmış isimlerile bir araya getirmek üzere düzenlediği“5 Yıldızlı Buluşmalar”a bu kez de UstaReklamcı Haluk Mesci konuk oldu.ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi İşletmeBölümü’nden 1973 yılında mezun olanHaluk Mesci, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusuöğrencilerine “Kelimeler, Kitaplarve Reklamlara Aşık Olmak” başlıklıbir sunuş yaptı. Mesci, konuşmasındanasıl reklamcı olduğunu anlatarak,reklamcı olmak isteyen öğrenciler içintavsiyelerde buldu.İşte Mesci’nin reklamcılıkta başarı reçetesi:Reklamcılık sevimli bir meslek.- Sevmeyin... Gerçek hayatta bundankötü.Reklamcılık öğretilebilir.- Dans, güreş, seks gibidir... Deneyimuygulamayla kazanılır26 / marketing europe & anatoliaReklam elektrikgibi bir gereçtir:Elektrikli sandalyedeinsan öldürebiliramaaydınlatma,ısıtma,ulaşım,üretim gibialanlarda da kullanılır.Nasıl yararlandığımızbizlere kalmıştır.Reklamverene.Reklamcıya.Tüketiciye.- Kurallar bilgelere yol gösterir, aptallarıtutsak eder.Rakılar ısınır, köfteler soğur.- ODTÜ mühendislik öğretisi. Zamanlaher şey değişir.Hayatta hiçbir şey olmak zorunda olduğugibi olmak zorunda değildir.İşte bazı ipuçları:Reklam elektrik gibi bir gereçtir:Elektrikli sandalyede insan öldürebilirama aydınlatma, ısıtma, ulaşım, üretimgibi alanlarda da kullanılır.Nasıl yararlandığımız bizlere kalmıştır.Reklamverene. Reklamcıya.Tüketiciye.Ya da başka bir yaklaşım:Oynayalım diye bazılarımıza iyi paralarverilen (bazen acı verici de olabilir)entellektüel bir oyundur...Herman Hesse’nin Glasperlen Spiel(The Glass Bead Game) romanındakiMagister Ludi bölümündeki oyun gibi.Yalın haliyle reklamcılık:


Reklam Dünyasıİnsanları bir ürünü, hizmeti veya fikrisatın almaya ikna etmek için yapılan,kimin tarafından yapıldığı (parasını kiminverdiği) belli olan kitlesel iletişim.Kurallar ise şöyle:- Dürüst (Honest)- Yasalara uygun (Legal)- Düzgün (Decent)- Gerçeklere dayalı (Truthful)- Zevkli (In Good Taste)Mesci’nin anlatımıyla kendisinin ilköğrendiği şeylerse şunlar:- Reklamlarda, ‘biçimsel’ yaratıcılıktanfazlası var- Reklam yazmak ‘ürünleri tanımlamaktan’daha çok, yazının ‘redaksiyonu’,‘biçimlenmesi’ne dayalı.- Kısa yazmak daha uzun zaman alıyor.- ‘Reklamcılık’, bilgi ve deneyim kadar,tavır ve karakter meselesi de...Bir de Mahifesto’su var HalukHoca’nın:- ‘Markalaşma’ yoktur, ‘Markalaştırma’vardır. Markalaştırma, yönetilebilir birsüreçtir.- Başarılı markalaştırmanın özü‘yaratıcılık’tır. Marka sahibinin kendine,kuruluşuna, ürününe, çalışanlarına, rakiplerine,pazara, dünyaya vb. bakışındakiyaratıcılık. Uzun vadede, tüketiciyararına dönüşen değer, bu yaratıcılıktankaynaklanır.- Markalaştırma an meselesidir:- Zaman- İman- İmkan- Yaratıcı markalar inovasyonu içselleştirmiştir.- Pazarlama iletişimi, yaratıcılık ve inovasyonyokluğunu telafi etmez.Tavsiyeleriyse şöyle:Çok okuyun, yazın, düşünün, tartışın,gezin, merak edin. Film seyredin, reklamseyredin. Müzik dinleyin. Müzikyapın. Şarkı söyleyin. Resim yapın.Film çekin. Hayal kurun. Çokça. Herzaman.Dolmakalem satın alın. Not defterinizlegezin. Rüyalarınızı hep yazın. Aşıkolun. Birine. Bir şeye. Şiiri sevin. Fikirlergeliştirin. Onlar için savaşın.Yemek yapın. Uydurun. Denemeler yapın.Yaratın. Kendinize. Arkadaşlarınıza...- Bedava çalışmayı asla kabul etmeyin.Hangi adda olursa olsun. Hangi şirketolursa olsun .- PC şablonlarıyla CV yazmayın. Berbatlar.Basmakalıplar.- Özgün bir şey yazın. Öykünüzü iyi anlatsın.Sizi merak ettirsin.- Görüşmeye özenli giyinip gidin. Sakıngeç kalmayın. Şirket üzerinde çalışıpbilgili gidin.- Hiçbir şey hakkında varsayıma güvenmeyin.Zannetmeyin, sanmayın. Sorun.Anladığınızın doğruluğunu kontroledin.- İyi bir dinleyici olun. İyi dinleme, iyi iletişiminbaş koşuludur.- ...Bir daha düşünün!- Aile işiniz varsa, onu ilerletin.- Hayattan daha ilginç- Müşteriden daha hızlı- Rekabetten daha akıllı olmaya çabagösterin.“Stay hungry, stay foolish.”marketing europe & anatolia /27


RöportajMesleğinizde orijiC4S Ajansı Başkanı Hamit Demirel...Reklam fikirlerinin, reklamların orijinal olduğuna inanılıyorsabunun bir şekilde tescillenebilmesi gerek. Rekabet her zaman dahaiyi olanı getirir bu yüzden adil rekabet çoğu zaman gereklidir.Ama haksız rekabet işte bu üretime en büyük darbedir.Bindiğimiz dalı kesmememiz gerektiği konusunda bilinçlenmeliyiz.Röportaj Elvin Ekşioğlu-Türkiye’deki reklam ajansı anlayışınınasıl değerlendiriyorsunuz?-1. Grup: Amacı ödül almak ve kendireklamını yapmak olan ajanslarYaratıcılığı müşteriden bağımsız ödülkazanmak için müşteri sponsorluğundayapılan bir faaliyet olarak gören, markalarıngerçek ihtiyacını gözardı eden,asıl mesajı verse bile yaratıcılık adınayapılan sosla ana yemeğin tadını farkedilmezhale getiren, kendi ajansınınreklamını yapma hırsı markaların önünegeçmiş ajanslar.2. Grup: Sağlamcı AjanslarBu ajanslar itiraf edemeseler de yaratıcılığıdoğru iş yapmaya engel bir zehirolarak görürler “zaten reklamın içineolmazsa olmazları koyduğunuzda yaratıcılığayer kalmıyor ki” hatta bu ajanslarınkullandığı oyuncular, dublaj sanatçılarıve müzikler bir elin parmaklarınıgeçmez, reklam müşterinin aktardığıbütün bilgileri ve vaatleri içerir. Amaortaya çıkan işler o kadar doğrudur ki.Tıpkı sıkıcı bir öğretmen gibidir.Bilgilidir ama hiçbir şey öğretemez. Okadar sıkıcıdır ki insanlar bu reklamlarınerede görse tanır ve hemen gözünükulağını kapatırlar. Hatta bazen, tüketiciler“tamam tamam alayım da bir dahakarşıma çıkma” diye belki ürünü satınalırlar.3. Grup: Müşterinin AjanslarıBu ajanslar müşterinin “inhouse” ajansıgibidir. Müşteriyi çok iyi tanırlar. Sözümona müşterinin bütün isteklerini yerinegetirir, neredeyse boya işlerini bile yaparlar.Ama ortaya çıkan işler müşterinin kendiyapabileceği işler kadardır.4. Grup: Değişik AjanslarBu ajanslar çalıştırdığı kadroya göredeğişen, gerçekten değişik ajanslardır.Ajansın yönetimindekiler reklamdananlamazlar yukarıda bahsettiğimizajanslardan herhangi birine herhangibir zamanda değişken bir şekilde benzeyebilirler.- C4S’i diğer ajanslardan ayıran özelliklernelerdir?-Teşhis ve tedavi kavramlarını içselleştirebilmeözelliği. Şöyle örneklemekbelki daha iyi olur, mide ağrısıyla hastaneyegiden bir insan düşünün. Kendinizio insanın yerine koyarak. Hastaneyegelme nedeniniz olan mide ağrınızınunutulup hatta size de unutturulup önceburun estetiği, göğüs estetiği geçirdiğinizihayal edin. Ortaya çıkan sonuçmükemmeldir, muhtemelen en iyi estetikoperasyondur da ama mide ağrısıhala sürmektedir. C4S soruna odaklıdırve bu sorunu, yaratıcılığı müşteriyeulaşmada araç olarak kullanarak çözer.28 / marketing europe & anatolia


nal olmalısınız...


RöportajBaşarı kriteri reklamın pazarda müşterisinezdinde ürüne ya da hizmetekatkısıdır. Pazar payını yükseltmek yada markayı büyütmek. Burgaz Rakı veCasper’da olduğu gibi. Burgaz rakınınpazar payının %4,5 gibi bir orandan yürüttüğümüzkampanyalarla %35’e çıktığınıgörmek ya da Casper’ın izlediğimizreklam stratejileriyle büyüyüp değerlibir marka haline gelmesi yurt dışındabugünkü saygınlığına kavuşması, uluslararasımarkalarla başa baş rekabeteder konuma gelmesini görmek kristalelma almaktan çok daha değerli. Aslaalçak gönüllü olamayacağımız konu işimiziçok iyi bildiğimiz ve yaptığımızdır.- Sizce Türk reklamcılığının birincisıradaki sorunu nedir?-100 yılı ancak geride bırakmış yeni birsektör olmasından kaynaklanan sorunlar.Diğer yandan reklam fikrinin hakettiğiprodüksiyon ve bütçenin kırpılarakdüşük maliyetlerle üretilmesi. Ortaya çıkansonuçlar giderek daha da vahim birhal alıyor. Kaliteli prodüksiyona, kaliteligörsele sahip reklamlar artması gerekirkendaha da azalıyor. Ürünü sattıracaken iyi fikir zorlamalardan uzak enbasit olan fikirdir. Ancak basit olanınyakalanıp çıkarılması, üretimi emekReklampazarlamanınbir unsurudur.Bunu asla unutmadanbiz yaratıcılığıhedef kitleye ulaşımaracı olarakdeğerlendiriyoruz.ister, tecrübenin bir sonucudur. Ancak,emek ucuz değildir, tecrübenin değeriise yüksektir. O yüzden burada insanlarartık en iyi olanı değil ucuz olan yoldangünü ve anı kurtaranı istiyorlar. Belki deburada herkes ucuz olan malı satın alacakkadar çok zengin. Kim bilir ?- Uygulamacıların, yaratıcı reklamcılarile haksız rekabet yapması konusundanedüşünüyorsunuz?-Aslında burada işin içine fikir hırsızlığıgiriyor. Çalmak... Taklit etmek. Korsanreklam mı desek daha uygun olur acaba? Mesleğinizde orijinal olmalısınız.Orijinal olursanız hizmet verdiğiniz markanıziçin de bunu istersiniz. Olmassanızhayatınız yalan olur. Sizden hizmetalmaya gelene de reklamını yaptığınızürüne de bu yansır. Kimse ben çakmayımdiye bağıran malı ya da hizmeti satınalıp kullanmak istemez.- Böyle bir rekabet varsa nasıl engellenebilir?-Reklam fikirlerinin, reklamların orijinalolduğuna inanılıyorsa bunun bir şekildetescillenebilmesi gerek. Rekabet herzaman daha iyi olanı getirir bu yüzdenadil rekabet çoğu zaman gereklidir.Ama haksız rekabet işte bu üretime enbüyük darbedir. Bindiğimiz dalı kesmememizgerektiği konusunda bilinçlenmeliyiz.- Yaratıcılık ve hedef kitleye ulaşımarasındaki denge nasıl kurulmalıdır?-Reklam pazarlamanın bir unsurudur.Bunu asla unutmadan biz yaratıcılığıhedef kitleye ulaşım aracı olarak değerlendiriyoruz.Boğaziçi köprüsü gibimesela ya da Beşiktaş - Üsküdar arasıçalışan tekneler gibi. Yaratıcılık dediğinizşey ürünün satışına hizmet edecek.Müşteriler öyle sanıldığı gibi bilgisiz değiller.Ürünleri sizden daha çok biliyorolabilirler. Onları çok yormadan sorunlarınaçözüm olan ürünün sunumunugerçekleştirmelisiniz. Günün sonundaiyi reklamın ölçütü, ürünün pazarda tercihedilip satın alınıyor olması. Başkahiç bir şey değil.- Bir reklamcı yaratım öncesinde nelerdenbeslenir?-Hayatın kendisinden. Ürünün ya dahizmetin kendisinden. Reklamcı hayatıyaşamak zorunda. Deneyimleri, gezipgördüğü yerler, şehirler, olaylar, tanıştığıinsanlar, topladıkları, okudukları, kulağındakalanlar onun hazinesi. Reklambir üretim süreci. Bunun içinde yaratıcılıkfarklı düşünebilmenin bir sonucu.Farklı düşünebilmek için her zamanalternatiflerin olabileceği fikrine açık olmaklazım.- Eleman sağladığınız kaynaklar nelerdir?30 / marketing europe & anatolia


Röportaj-Gazete, dergi, internet üzerinden başvurularalıyoruz ama karar aşamasındareferanslar çok daha büyük rol oynuyor.- Üniversiteler sektörün yetişmiş elemanihtiyacını karşılayabiliyor mu?-Yarı yarıya. Reklam eğitimi veren hocalar(istisnalar hariç) gerçek anlamdareklamla ve tüketiciyle iç içe değil. Hiçdolap imalatı yapmamış bir kişinin dolapimalatını anlattığını düşünün. Gerçekanlamda reklam eğitimi, reklamtecrübesi, reklam ajanslarında çalışmışve başarılı olmuş insanlar tarafındanverilmeli. Okullardan öğrencilerine farklıdüşünebilmeyi, farklı olana saygı göstermeyive genel kültür kazandırmayıbekliyoruz.- Yabancı “network”e giren reklamajansları yerli müşterilere doğruhizmet verebiliyorlar mı?-Network ajanslarının ekipleri kendiVizyon sahibiolmaklailgili bu olay.Yukarda dasözü edildiğigibi herkes en iyi olanıçokucuza almak ister.Ama sizi farklıyapanherkesin yapmadığınıyapmaktır.Cesaretburada kendinigösteriyor.sektörümüzün içinden beyin takımları.Yazarı da çizeri de öyle. İthal değil ancakbu tarz ajansların sağlamcılık politikalarıhareket alanını kısıtlıyor. Bellikurallar, belli sınırlar belli zorlamalarvar. Bazı reklamlara bakınca ajansınınhangi ajans olduğunu söyleyebiliyorsunuz.- Yerli firmalar reklam bütçelerini hazırlamadane kadar bilinçli?-Firmadan firmaya değişen bir durumsöz konusu. İyi reklam veren olan yerlifirmalara sahibiz. Vizyon sahibi olmaklailgili bu olay. Yukarda da sözü edildiğigibi herkes en iyi olanı çok ucuzaalmak ister. Ama sizi farklı yapan herkesinyapmadığını yapmaktır. Cesaretburada kendini gösteriyor. Denenmişolanı yaparsanız risk almadan para kazanırsınızama sadece para kazanırsınız.Ve ileride hatırlanmayacağınızı dabilirsiniz.marketing europe & anatolia / 31


KampanyalarSenin tarzın...Koçtaş’ın yeni imaj kampanyasında evini güzelleştirmekisteyen herkesin ister renkli, isterse sade ister naturel isterminimal bir tarzı Koçtaş ürünleri ile yaratabileceği üzerindeduruluyor.Ad-Stop imzasını taşıyan reklam filmi, sosyal medyada ilkdefa Koçtaş tarafından hayata geçirilen bir uygulamayla dafarklılık yaratıyor. Buna göre Koçtaş yeni mecralarda da imajkampanyasını yansıtmak için twitter’da #benimtarzim etiketinireklam filmlerinde kullandı.Koçtaş TV reklamını gören herkesi kendi tarzlarını paylaşmayadavet ettiği bu etiketlemede en dikkat çekici unsur,herhangi bir marka adı geçmeden etiketleme yapılmış olması.Reklam Kampanyasının Künyesi:Reklamveren: KoçtaşReklamveren yetkilisi: Şule BülbülkayaReklam ajansı: AD-StopYaratıcı yönetmen: Ali ÖzbekYaratıcı grup: Özlem Uçkun, Can Hasan Gökmen, BengüKırkızMüşteri ilişkileri grubu: Funda Eriş Top, Gülfem ÖzdemCan, Seher Polat İbarProdüksiyon: AD-StopProdüksiyon ekibi: Evren Gülçığ, Burak YelkenciMüzik: Jingle HouseKullanılan mecralar: TV, sinema, radyo, gazete, sosyalmecralarUçmayan kalmasın...AnadoluJet’in bir süredir sinemalarda, seyir keyfi öncesindegösterilen reklam filmi, televizyon ekranlarında da yayına girdi.Sinemave dizi keyfinin vazgeçilmezi patlamış mısırlarınbaşrolde olduğu reklam, film ve dizi öncesi reklam kuşağındaizleyiciyle buluştu. AnadoluJet’in, Genna İstanbul tarafındanhazırlanan reklam filminde uçuş destinasyonlarının hızlaçoğaltması, patlayan mısırlarla temsil ediliyor.Reklam filmi, sinema ve dizi keyfi öncesi izleyicilere iyi seyirlerdilerken AnadoluJet’in, Türkiye’nin dört bir yanına uçanhavayolu şirketi olduğu vurgusunu yapıyor.Reklam Kampanyasının Künyesi:Reklamveren : AnadolujetReklam ajansı: GENNAMedya Ajansı: Speed MedyaProdüksiyon şirketi: TelesineMüzik: Jingle HouseDublaj: Ayhan KahyaMecra: Sinema & TV34 / marketing europe & anatolia


KampanyalarMangal yürekli lezzet...Maret yeni reklam kampanyasında ne istediğinibilenlerin, sucuk deyince Maret’i tercih etmesini,sıcak bir hikayeyle anlatıyor. Maç saatinde yapılansıkıcı bir toplantıda, mangal yürekli bir çalışanın,cesaretini toplayıp yumruğunu masayavurmasıyla, cesaretinin ödülünü Maret sucuklarladonatılmış nefis bir sofrayla alıyor ve film toplantıdakiherkesin ziyafete katılmasıyla sonlanıyor.Böcek yapım tarafından gerçekleştirilen reklamfilminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor.“Ne istediğini bilenlere Maret. Mangal yüreklilezzet” mesajı, TV’nin yanı sıra radyo, gazeteve açık hava uygulamalarıyla farklı mecralarada taşınıyor.Reklam filmi künyesiReklamveren: MARET SucukReklam Ajansı: Medina Turgul DDBKreatif Direktör: Kurtcebe TurgulYaratıcı Ekip: Gökhan Erol, Timsal Ünsal, Özge Ceyrancı,Eren KoçakerMüşteri Direktörü: Yiğit KarişMüşteri Süpervizörü: Ceren KalkanJr. Müşteri Temsilcisi: Ceyda PehlivanStratejik Planlama: Derya Tombuloğlu, Ayşe YemişçigilAjans Prodüktörü: Nedret GürlekProdüksiyon Şirketi: Böcek YapımProdüktör: Tülay İbakYönetmen: Ömer Faruk SorakPost Prodüksiyon: 1000 VoltMedya Ajansı: MindshareYedi cüceler...Renault Kangoo’nun, düğün ve ikiz bebekler temalı filmlerinardından “Yedi Cüceler” temalı yeni filmileri devam ediyor.Reklam filmlerinin sempatik kahramanları yeni bölümde kaybolan“Yedi Cüceleri” arıyor. Koşuşturma, heyecan ve bolkahkahayla dolu bir aile komedisi olan devam filminde iş bilirsağdıç, Renault Kangoo’su ile yine en zor anlarda en pratikçözümlerle karşımıza çıkıyor.Kangoo’nun rakiplerinden üstün, benzersiz iç hacminin vurgulandığıfilmde, sürpriz bebekler, “pötikörili”pusetler, havada uçuşan oyuncaklar, kaybolanmasal kitapları ve şaşkın, sevimli aileylekomedi tam gaz devam ediyor.Reklam Filmi KünyesiReklamın başlığı: Renault Kangoo – PamukPrensesReklamveren: RenaultReklamveren yetkilisi: Özlem Ünlü, PınarKrandReklam ajansı: Publicis YorumYaratıcı yönetmen: Cevdet KızılayYaratıcı grup: Zafer Külünk, Erkut TerliksizMüşteri ilişkileri grubu: Yeşim Uzuner, SinanBilsel, Mine HatapkapuluStratejik planlama: Selda Sedes, Yusuf Muslubaş, DilekÇağlıaltuncuAjans prodüktörü: Arzu Köksal, Gamze BayındırYapım şirketi: Soda FilmMedya ajansı: OMDMedya planlamacı: Aslı Akbulut, Çağlayan Çamsarımarketing europe & anatolia / 35


KampanyalarSeramiksan sözü...Metin Arolat’ın yönetmenliğini üstlendiği reklam filmlerindeünlü oyuncular Özge Özberk ve Hande Subaşı,Seramiksan’ın teknoloji, kalite ve estetik anlayışına dikkatçekiyor. Reklamlarda başarılı kadınların hayatlarından kesitlersunuluyor ve seramik karoların hayatlarının önemli birparçası olduğu gösteriliyor. Yaşam alanlarını güzelleştirenönemli faktörlerden birinin seramik olduğuna vurgu yapanreklamlarda Seramiksan’ın tasarım, kalite ve hijyeni bir aradasunduğuna, ünlü isimlerin de “Seramiksan Sözü”ne güvendiğinedikkat çekiliyor.Reklam filmi künyesiReklamveren: SeramiksanReklamveren Yetkilisi: Bülent Şamlı, Süreyya ÇağlarReklam Ajansı: Manajans/JWTYaratıcı Yönetmen: Tuğbay Bilbay, Tayga Soysaltürk, SerkanBalakReklam Yazarı: Tuğbay BilbaySanat Yönetmeni: Tayga SoysaltürkAjans Prodüktörleri: Şafak Serter, Ahmet BayıkStratejik Planlama: Ceren CoşkunMüşteri Grubu: Nathalie Samur, Filiz Durmuş Sezer, GülçinKarakahyaoğluYapım Şirketi: İnterFilmProdüktör: Bahadır ArlıerYönetmen: Metin ArolatGörüntü Yönetmeni (D.O.P): Uğur İçbakMedya Planlama: MindshareMecra: TV, Sinema, Outdoor, RDCast: Özge Özberk, Oylum Talu, Burcu Kara,Hande SubaşıHayat değiştiren telefon...Reklamın Başlığı:Kapsama – Hayat Değiştiren TelefonReklamveren:TurkcellReklamveren Temsilcisi: Alpay Alptekin, Barış Gökpınar, SelinÇavuşoğlu, Asu ŞipşakReklam Ajansı: AlametifarikaYaratıcı Grup:Arkın Kahyaoğlu, Odisseas Sevsevme, MertŞentürk, Berat Pekmezci, Serdar Güngör, Ebru Topçuoğlu,Sezer Derkuş, Özhan Karaçam, Ülkünur Arslan, OzanKümeMarka Direktörü: Gökhan AkbayProdüksiyon:Sertuğ Alptekin, Berkay TahmazProdüksiyon Şirketi:Kala FilmProdüktör: Hazer BaycanYönetmen:Emre ŞahinGörüntü yönetmeni:Clint LeaosPost Prodüksiyon: FilimişleriMüzik: Nil KaraibrahimgilMüzik Aranje: Jingle HouseMedya Ajansı: MindshareMedya Planlamacı: Banu Karaman36 / marketing europe & anatolia


KampanyalarCildine bakmaktan vazgeçme...Dünyanın 60 ülkesinde tüketicilerine cildin mucizelerini anlatanve zengin ürün gamıyla bu mucizeleri korumak için çözümsunan Vaseline, yeni reklam filmiyle kadınları ciltlerinedaha iyi bakmaları konusunda cesaretlendiriyor.Vaseline’in “cildin mucizelerini anlatma ve bu alanda farkındalığıartırma” hedefine uygun olarak hazırlanan reklamfilminde, gün boyunca sürekli aktif olan kadınların ciltlerindegün içinde yarım litreye varan su kaybı yaşandığına vebunun neden olduğu yıpranmaya dikkat çekiliyor. ReklamTofita’ya giden yol...TV programı formatında tasarlanan “Tofita’ya Giden Yol”projesinde Ayvaz Enes, önce stüdyodaki dört örnek “Tifiti”tiplemesini eleştirerek gençlerin bolca kahkaha atmasınısağlıyor, ardından da dijital projenin katılımcılarına kendi“Tifiti” arkadaşlarıyla ilgili sorular soruyor.Türkiye’de daha önce uygulanmamış bir formatı kullanarakbir televizyon programını dijital ortama taşıyan Tofita, kullanıcıyısadece programın izleyicisi olma rolünden çıkarıp,interaktif kurgusuyla programın bir parçası haline getiriyor.Gençlerin “Tifitilik” hikâyelerine günlük hayatlarında sıkçayer vermeleri üzerine, reklam filmlerinde ve dijital projelerindeeğlence ve mizahın dozajını artıran Tofita, Tofita sevenya da Tofita’nın genç dünyasına girmek isteyen herkesi budijital projede yer almaya çağırıyor.Dijital Uygulama KünyesiUygulama başlığı: Tofita’ya Giden YolReklamveren: Kraft FoodsReklamveren yetkilisi: Bahar Uçanlar, Tamer Karabay,Buşra AktaşDijital ajansı: 41? 29!Yaratıcı yönetmen: Seren Köroğlufilminde A ve E vitaminleriyle zenginleştirilmiş Vaseline CiltBakım Losyonlarının cildin gün boyunca kaybettiği nemi gerikazanmasına yardımcı olduğu anlatılıyor.Dünya çapındaki milyonlarca tüketicisine “Cildiniz sizi saranbir mucizedir, onu Vaseline ile koruyun” çağrısında bulunanVaseline, bütün iletişim çalışmalarında cilt bakımının öneminevurgu yapıyor.Reklam Filmi KünyesiReklamın başlığı: Cildine Bakmaktan VazgeçmeReklamveren: UnileverReklamveren yetkilisi: Merlin AğaoğluReklam ajansı: Face to FaceYaratıcı yönetmen: Ralph Roden / Mike SandsYaratıcı grup: Mike SandsMüşteri ilişkileri grubu: N/AStratejik planlama: Hany Ezzat AzizAjans prodüktörü: Guy SinclairYapım şirketi: Phoenix FilmsMedya ajansı: MindshareMedya planlamacı: Gizem DoğruolKullanılan mecralar: TVYaratıcı grup: Elif Kavalcı, İlyas Eralp, Alperen AltınözProje Yöneticisi: Serhat MaraşlıgilMüşteri ilişkileri grubu: Burcu GürbüzProje: Tofita’ya Giden YolProdüksiyon Ajansı: Soda FilmProdüktör: Erinç KoyunMedya ajansı: MindshareKullanılan mecralar: Dijitalmarketing europe & anatolia / 37


Çöp c


Gezienneti Brezilya...Sao Paulo genel anlamda çok pis bir şehir.Sokaklar çok kötü kokuyor.Nüfusun % 9’ u çöp toplayarak yaşamını sağlıyor.Brezilya’ da atık geri dönüşümününülke ekonomisine çok katkısı var.Fotoğraflar ve yazı Seval DubanBrezilya gezimiz Sao Paulo ile başladı.Uçak ile akşam vakti geldiğimiz SaoPaulo’ da metro ile otelimize gittik. OtelimizSao Joao Sokağında CinelandiaHotel. Otelin rezervasyonunu Mert yapmıştıve bize de çok merkezi yerde, oteleyerleşince çıkıp gece alemine akarızdemişti. Uçaktan inip metroya bindik veotelimizin olduğu durakta indik. Merdivenlerdençıkıp caddeye ulaşınca şokolduk.Merkezi yer dediğimiz cadde bizimTarlabaşı’ndan daha virane yerler. Sokaktaşarapçılar dolu. Epey bir tırsarakbaşımızı önümüze eğip sessiz sedasızotelimize geldik. Odamınız anahtarınıalıp odaya çıktık. odanın kapısından girergirmez başka bir sürpriz ile karşılaştık.Oda darma dağınık. Masanın üzerileş gibi ve yerlerde kırık şarap şişleri.Kapayı kapatıp tekrar resepsiyona gittik.Bu sefer başka bir oda anahtarı alıpodaya çıktık. Neyse ki bu sefer doğruodadaydık. Tabii dışarı çıkıp alemlereakmak yalan oldu.Sao Paulo genel anlamda çok pis bir şehir.Sokaklar çok kötü kokuyor. Nüfusun% 9’ u çöp toplayarak yaşamını sağlıyor.Brezilya’ da atık geri dönüşümününülke ekonomisine çok katkısı var. Kağıt,metal ve plastik geri dönüşümle tekrarkullanılıyor. Biyolojik atıklardan üretilengazlarla da enerji elde ediliyor. Ülkeekonomisine ciddi katkı sağlıyorlar.Yalnız çöpleri sokaklara değil de çöpkutusuna atsalar daha makbule geçecek.İnsanın burnunun direği kırılıyor osıcakta.O yoğun pis kokunun eşliğinde şehrigezerken Ibirapuera Parkında eylemyapan gençlere rastladık. İngilizce bilmedikleriiçin iletişim kurmakta birazzorlansak da demokratik bir yaşamistediklerini ve siyasi partileri protestoettiklerini anladık. Hükümetin çok fazlapara iç ettiği için kızgınlardı. Bu senaryobize çok tanıdık geldiği için biz deonlara şans dileyip oradan ayrıldık.Ibirapuera Parkı, kentin en büyük veyeşil parkı. 1.5 milyon metrekarelik buparkta yürüyüş, koşu ve bisiklet parkurlarıbulunuyor. Hafta sonları 150 bindenfazla ziyaretçinin geldiği parkta, ModernSanat Müzesi, Bienal Sergi Merkezi gibifarklı yapılar da görebilirsiniz.Oradan da Edifício Itália Gökdeleninigörmeye gittik. Kenti izlemek için enyüksek noktanın burası olduğu söyleniyorama biz üşendiğimiz için çıkmadık,Centro Cultural São Paulo’ ya devamettik. Burası sinema, tiyatro oyunları,müzikal performanslar sergileniyor vekarikatür kütüphanesi mevcut. EstaçãoVergueiro yakınlarındaki bu kültür sanatkompleksi, kentin medarı iftiharı.Sokak sokak dolaştıktan sonra çokacıktığımızı hissedip restaurant aramayabaşladık. Tam öğle saati olduğu içinçevre plazalarda çalışanlar tüm restaurantlarınıdoldurmuşlardı. Zar zor biryer bulabildik. Tabii bulduğumuz yerdede İngilizce bilen kimse olmadığı içinmilletin tabaklarına bakıp onları gösterereksipariş vermek zorunda kaldık.Tabii sonuç rezalletti. Hiç ummadığımızşeyleri yemek zorunda kaldık. Neyseki600 ml’lik soğuk biralar o sıcakta biziteselli etmeye yetti.Yemeğimizi de yedikten sonra MercadoMunicipal’ a yani pazara gitmeye kararverdik. Yol üzerinde çok güzel heykellervardı. Yalnız hepsi tahrip edilmişler.Ben yelken tutkunu olduğum için birkaçheykel beni gerçekten çok etkiledi.Meydanlarda bizim Mahmutpaşa’ dakigibi küçük barakalardan dükkanlar var.marketing europe & anatolia / 39


GeziSao Paulo’ nun merkezinin hali gerçekteniçler acısı.Burada da sokaklarda Beyoğlu’ dakigibi enstrüman çalıp şarkı söyleyen sanatçılarvar. Tek farkı onların insanlarımüzik eşliğinde cesurca dans edebiliyorlar.Sanırım buna en büyük etkendamarlarında dolaşan Latin Amerikakanı.Nihayet o yoğun ürik asit kokusu eşliğindeMercado Municipal’ a varıyoruz.Sanırım buradaki insanlar çok fazla çokşarap içiyor. Sokaktaki bu yoğun kokununsebebi bu olmalı.Brezilya’nın yemek kültürünü buradagörmeniz mümkün. Günde 20 bin müşteriyiağırlayan Pazar, neoklasik şekildedizayn edilmiş. İçeride 319 adet tezgahvar.Tezgahlarda daha önce hiç görmediğimizmeyvalar, balıklar ve et çeşitlerisergileniyor. Tanıdık gelen tek şey baharatlar,kuru yemişler ve şaraplar.Burada fast food gibi çabucak servisedilen Mortadella sandviçler çok meşhur.İçerisinde o kadar çok et var ki insanşaşırıp kalıyor. Nerde bizim memlekettebu kadar bol et.Pazarı dolaşıp karışık meyva salatamızıda yedikten sonra otobüs terminalinedoğru yola çıktık. 15 saatlik otobüs yolculuğundansonra Parana’ ya geldik.Parana’ da şimdiye kadar gördüğüm engüzel kuş parkı var. Kuş parkı deyinceaklıma Manyas kuş cenneti gelmiştiama şu an Manyas’ ın hali içler acısı.Kuş parkının girişinde bizi Hayat Ağacıkarşılıyor. Gerçekten muazzam görünenbu ağacın kökleri çok büyük bir alanayayılmış. Amazon ormanları gerçektenmuazzam. Parkın içinde binlerce40 / marketing europe & anatoliaağaç var, hepsi de devasa boyutlarda.O ağaçların arasında yapılan yaya yolundanyürüyerek parkı geziyorsunuz.Bazı yerlerde kuşlar kafesler içerisindebazı yerlerde ise açıkta dolanıyorlar.Kuşlar insanlara o kadar alışmışlar kihiç ürkmüyorlar insanlardan. Hatta elinizdenyemek bile yiyiyorlar.Bizim hayvanat bahçelerinde görmeyealışık olduğumuz tavus kuşunun fotoğrafınıçekmek için epey uğraştım amasonunda muvaffak oldum. Ortalıkta dolananbazı kuşlar ise insanın avlanmadürtüsünü tetikliyor. Şimdi bunu vurup,temizleyip bir güzel yahni yapsak falangibi düşünceler geçiyor insanın aklından.Oysa ki kahvaltı edip gelmiştik.Sanırım amazon ormanlarının atmosferiinsanın aklına böyle şeyler sokuyor.Rio isimli animasyon filminden tanıdığımızmakav türü papağanlardan bolcavar.Etraf rengarenk papağanlarla dolu. Benhayran hayran fotoğraf çekip yürürkenhain bir papağan sessizce yaklaşıp topuğumdanısırdı. İşte o an adrenalininböbrek üstü bezlerimden çıkıp damarlarımayayılışını an an hissederek yaşadım.Ödüm koptu.Parkta sadece kuşlardeğil yılanlar ve timsahlar da var.Ben hayran hayran fotoğrafçekip yürürken hainbir papağan sessizce yaklaşıptopuğumdan ısırdı.Parkın tasarımını o kadar güzel yapmışlarki düzen insanı adeta büyülüyor.Böyle cennet gibi bir yerde gezerkenrahatsız edici olan tek şey nem. O kadarçok nem var ki, teninizde sürekli birıslaklık hissediyorsunuz.Parkta daha önce hiç görmediğim hayvanlarda vardı. Ama adlarını hiç bilmiyorum.Görünüşleri nedense aklımagenetiği oynanmış yemlerle beslenentavukları getirdi aklıma. Mutasyona uğrayıpyakında tavuklar da böyle olabilirdiye düşündüm.Parktaki canlılar dışında bitki örtüsüde çok muazzamdı. Ağaç kabuklarınınüzerinde büyüyen bitkiler gerçektenmuhteşemler.Kuş parkını da gezip bitirdikten sonrasıra geliyor sabırsızlıkla beklenen şehre,Rio De Janeiro.Rio De Janeiro’ ya yine gece vakti varıyoruz.Kalacağımız otel Copacabana’da. Odamızın anahtarını alıp çıktıkodaya. İkinci oda krizini de burada yaşadık.Çarşaflar yastık kılıfları çok pis,üzerlerinde saç ve kıl dolu. Iyyykkkkk,diyerekten resepsşyona atıyorum kendimi.Sonra yastık kılıfları ve çarşaflardeğişiyor. Ama yastıkların kendi yüzüo kadar kirli ki kılıfın temiz olması kesmiyorbeni. Yapacak bir şey olmayıncayastıksız yatmaya karar veriyorum. Tabiibütün gece kabus gibi geçiyor ve çokhuysuzlanıyorum. Neyse ki sabah kahvaltısıson derece güzel de beni teselliediyor. Zaten çikolatalı pastayı görünceyelkenleri suya indiriyorum.Kahvaltıdan sonra direk CopacabanaPlajına gidiyoruz. Rio De Janeiro’ da


GeziBotanik Bahçeler eskidenkraliyet ailesinin gezinmeyeriymiş. Şimdi neslitükenmekte olan birçokbotanik bitkiyeev sahipliği yapıyor.mevsim bahar, dolayısyla hava tamısınmamış. Bizim şansımıza da havabulutlu ve hafiften yağmur çiseliyor. Oyüzden de plajlar bomboş.Yüzen kimse yok ama balık tutan, koşuyapan, surf yapan kişiler plajda az daolsa kalabalık yaratıyorlar. Doğruyusöylemek gerekirse Copacabana benihayal kırıklığına uğrattı. Bizim Şile’ deki halk plajı bile buradan daha modern,hijyenik ve canlı. Sanırım bunda mevsiminbahar oluşunun çok büyük etkisivar. Bir de filmler de hep alışık olduğumuzsahneler var. Copacabana’ dakoşu yapan veya yüzen güzel vücutlubay ve bayanlar. Plajı gördükten sonrafilmlerde figüran kullanıldığına kararverdim.Plajda dolanırken biraz ilerideki bir otelinönünde bağırış çağırış kalabalık birgrup gördük. Biz de ne oluyor buradadiyerekten kabalığa karıştık. MeğerseBritney Spears oradaymış. Terastanmillete el sallıyormuş. Biraz uzaktan daolsa bizim fotoğraf karesine aldık onuda. Bir sonraki akşam Maracana stadındavereceği konser için gelmiş.Copacabana’ dan sonra da yürüyerekIpanema Plajına geçtik. Buranın da Copacabana’dan pek farkı yoktu.Ipanema Plajından sonra da Lebnon’a geçtik. Lebnon, 19 yy’ ın sonlarındanberi çiftlikleriyle tanınan Rio’ nun en hoşyerlerinden biri. Özellikle tepelerle kaplıbu kasabada çok güzel evler var.Gölün etrafında yürüyüş yaptıktan sonrayine yürüyerek Jardim Botanico yanibotanik bahçelerine gittik. Botanik bahçesiningirişinde bizi halay ekibi karşıladı.Girişteki heykelleri halay ekibinebenzettiğimizi duysalar epey bozulurlardıherhalde.Botanik Bahçeler eskiden kraliyet ailesiningezinme yeriymiş. Şimdi neslitükenmekte olan birçok botanik bitkiyeev sahipliği yapıyor.İçeride ağaçların haricinde çiçekler içinyapılmış ayrı bölümler de var. Botanikbahçeleri de gezmeyi bitirdiğimizde açlıktanölmek üzereydik. Güzel et yiyebileceğimizbir yer aradık. Daha öncesindenerelerde yiyebiliriz diye ön çalışmayapmıştık. Ama aradığımız mekanınuzak olduğunu farkedince yolda zevksahibi olduğunu düşündümüz bir adamıdurdurup nerede yemek yiyebiliriz diyesorduk. O da kendisinin zevkle yediğibir yerin tarifini verdi. Sonradan dedik kiabi harbiden zevk sahibiymiş ve biz debunu bir görüşte anlamışız.Gelen et ve garnitürler gerçekten on numaraydı.Yanın da bira, tam keyif yaptırdıbize. Açlıktan sırtımıza yapışmaktaolan mideyi doldurduktan sonra acayipbir ağırlık çöktü. Dedik ki gidip otelebiraz kestirelim sonra kalkar alemlereakarız. Otele vardığımızda saat 20:00olmaktaydı. Yattık ve kalktığımızda sabaholmuştu. Et ve bira çok ağır gelmişti.Resmen kolesterol tavan yapmış vebiz komalık olmuştuk. Ondan sonra benbir daha et yememeye karar verdim.Bir sonra ki gün Corcovado Dağı üzerindeyer alan ve şehrin sembollerindenbiri olan İsa heykeline gitmeye kararverdik. 600 mt’ lik Corcovado Dağı’ nıntepesinde olan Kurtarıcı İsa Heykelinetren veya minibüslerle çıkmak mümkün.Biz treni tercih ettik. Trenle yukarıçıkarken muhteşem bir manzarayatanık oluyorsunuz. Ben muhteşem birsohbete de tanık oldum. Yanıma oturanKolombiya’lı arkadaşla tanıştık.Arkadaş, Kolombiya okul gemisindeçalışıyormuş. Aklıma hemen İstanbul’ agelen boylu soylu yelkenli okul gemilerigeldi. Yukarı çıkana kadar sohbet ettikve onun yerinde olmayı gerçekten çokistedim. Abiler gemiyle habire dünyayımarketing europe & anatolia / 41


Gezidolaşıyorlar. Mola verdikleri bu gibi yerlerdede etrafı geziyorlar.Neyse, biz konumuza dönelim. Kurtarıcıİsa (The Statue of Christ the Redeemer)Heykelinin normal şartlarda manzarasımuhteşem ama bizim şansımızao gün sis vardı. O yüzden ben pek keyifalmadım.İsa heykelinden sonra da Santa Teresa’ya gitmeye karar veriyoruz. SantaTeresa, Rio’nun bohem favelas Sokaklarındasanatın, tropikal ağaçların veen keyifli insanların dolaştığı, Rio’nunplajlar ve tepelerden ibaret olmayanbambaşka bir yüzü. İnsanlar ellerindebardaklar sokaklarda içki içip yemekyiyip sohbet ediyorlar. Gerçekten çokkeyifli bir yer. Biz de bir yerde oturupbir şeyler yiyip dinlendik.Bizim buraya gelmemizin amacı meşhursarı tramvayı görmekti ama sarıtramvay kısa bir süre önce emekli olmuş.Şimdi sadece eski filmlerde görebileceğizsarı tramvayı.Santa Teresa’ da nefis bir tiramisu yiyipkahve içtikten sonra yürüyerek meşhurSelaron Merdivenlerine gidelim dedik.Elimizde harita Lapa’ ya doğru yürüyoruz.Bir süre sonra su kemerlerinin orayavardık ama Selaron Merdivenlerinibulamadık. Su Kemerleri Lapa’ ya çokfarklı bir görünüm kazandırıyor. BizimKemerburgaz’ da görmeye alıştığımızkemerleri burada görnek beni şaşırtıbiraz. Koloni dönemine ait gösterilebileceken güzel mimari ve mühendislikeserlerinden biri olan Lapa Su Kemerleri,18. yüzyılın ortalarında CariocaNehri’nden şehre taze su getirebilmekamacı ile inşa edilmiş.19 yüzyıldan itibaren şehir suyunundaha modern yöntemlerle sağlanmayabaşlamasının ardından, kemer işlevinikaybetmiş, ilerleyen dönemde ise üzerineyerleştirilen bir tramvay sistemi sayesinde,şehir merkezini Santa Teresabölgesine bağlayan bir tramvay köprüsüolarak kullanılmaya başlanmıştır.Bugün kemer Santa Teresa ve SantaAntonia Tepeleri’ni birbirine bağlamaktadır.270 metre uzunluğundaki kemerinen yüksek noktası 17,6 metredir vetoplamda 42 kemer ile süslemiştir.Su kemerlerinin etrafında epey bir dolandıktansonra sora sora Selaron Merdivenlerininizini bulduk. Fakat orayagitmek için favelaların içinden geçmekdurumunda kaldık. Favelalar bizim gecekondumahalleleri gibi fakat yabancılariçin pek can güvenliğinin olmadığınısöylüyor. Ne kadar doğrudur test etmeşansımız olmadı ama bir gayet rahat42 / marketing europe & anatoliaSelaron Merdivenleri1998 yılında inşaası neredeysebitmek üzere olan bumerdivenleri Şili’ li bir ressamolan Selaron dünyanın dört biryanından gelen fayanslarlakaplamaya başlamış.yürüyüp geçtik Selaron Merdivenlerine.1998 yılında inşaası neredeyse bitmeküzere olan bu merdivenleri Şili’ li birressam olan Selaron dünyanın dört biryanından gelen fayanslarla kaplamayabaşlamış. Kendisi ressam olan Selaronmerdivenleri fayansla kaplamayı tercihetmiş çünkü doğal afetlerin fayanslaradaha az zarar vereceğini düşünmüş.örneğin bir yangın sonucu boya islekaplanırken fayanslar renklerini koruyabilir.Merdivenlerin yapımı 1998 sonunadoğru bitmiş ve 1999’ da fayanslar kaplanmayabaşlamış.Selaron bunu canlı sanat performansıolarak yıllardır yaptığını belirtmiş. Hergün dünyanın bir yerinden gelen yada kendisinin yaptığı bir başka fayansladeğiştirmiş. Eskisini kırmış, yenisiniyapıştırmış. Hala da fayans göndermekisteyenlerin gönderisi kabul ediliyor. Bufayansların arasında Türkiye’ ye ait fayanslarda mevcut.Selaron Merdivenlerin çok hoş bir ortamıvar. Elinize biranızı alıp merdivenlerdeoturup sohbet edebiliyorsunuz.Akşama doğru merdivenlerde ki nüfusartıyor ve adeta açık hava barlarınadönüyor. Yanlız merdiven kenarlarındakiağaçlardan düşen ne olduğunubilmediğim meyvalar biraz tehlike teşkilediyor. Neredeyse kafama düşen birmeyva oldukça korkutmuştu beni. Tabiiben yine nasibi aldım. Üstüm başımturuncu meyva özü oldu, yapış yapış.Biralarımızı da içtikten sonra biraz dinlenipüzerimizi değiştirmek için oteledöndük.Otele giderken de bir markete uğramadanedemedik. Buradaki büyükmarketler gibi marketler var oradakicaddelerde de fakat hiç birinde çikolatasatılmıyor. Sadece bisküvi satılıyor.Benim gibi çikolata delisi birini çok zorlayanbir durumdu. Marketlerde çikolataolmamasının sebebi çikolatanınBrezilya’ da çok pahalı olması. Çikolatakrizlerimi bastırmak için sabahları kahvaltıdaçıkan çikolatalı pastanın üzerinikemirmek zorunda kaldım.Coğrafi yapısı sebebiyle bir çok egzotikmeyva var marketlerde. Bir de bu meyvalarınnefis meyva suları ve meyvalıyoğurtları var. Bizde marketten çeşitlimeyva suları alıp otele geldik. Mert, havaalanındanaldığı Smirnoff ile votkalımeyva suyu yaptı. Ama tadı o kadarsert ki ben içemedim. Tolga ve Mert hırsyapıp meyva suyu bitene kadar içtiler.Sonra baktık ki meyva suları konsantreymiş.500 ml. İle 5 litre meyva suyuyapılıyor. Hallerine bakıp gülmekten kırılmıştım.Kezzap gibi içtiler resmen.Otelde gidebileceğimiz gece kulüplerininlistesini yaptık. En gözde gece kulüplerininScenarium ve Democraticansolduğunu öğrendik. Cicilerimizi giyip


Gezibir taksiye bindik. Önce Scenarium’ agittik, bir de baktık kulüp kapalı. Hayalkırıklığına uğramış bir vaziyette oradanDemocraticans’ a geçtik. Orada da ayrıbir hayal kırıklığı, orası da kapalı. Taksişöförünün söylediğine göre BritneySpears konserinin olması dolayığla kapalıolabilir veya henüz yaz gelmediği,bahar mevsiminde oluşumuz sebebiylekapalı olabilirmiş. Çok üzüldüğümüzügören şöför bizi başka bir yere götüreceğinisöyledi. Biz de ona uyup bizigötürdüğü barda indik. Burası da canlımüzik yapılan bir salsa kulüptü. Amaadını şu an hatırlamıyorum. İçeri giripsahne önüne yaklaşıp müzik eşliğindesallanmaya başladık. Ama dans konusundayeteneğim olmadığı için ben kazıkgibi ayakta dikilmekle yetindim. Riokarnavalına denk gelmediğimiz için odönemi deneyimleme şansımız olmadı.Ama burada da Arjantin’ de olduğugibi gösteri düzenleyen mekanlar var.Plata Forma da bunlardan biri. İçeridekarnavalı çağrıştıran şovlar ve danslaryapılıyor.Brezilya, genel itibarıyla beni hayal kırıklığınauğrattı. Buna etken belki baharmevsimiydi belki de beklentim çok yüksekti.Ertesi gün gezinin bana kafi geldiğini düşünerektenmemlekete dönmeye kararverdim. Mert ve Tolga’ yı otelde bırakıpBurası da canlı müzikyapılan bir salsakulüptü. Ama adını şu anhatırlamıyorum.bir taksiye binip otogara gittim. İlk defaTürkiye dışında bir otogara gidiyordumama hiç yabancılık çekmedim. Otogaragidip daha önce referans almış olduğum1001 isimli otobüs firmasına gidipSao Paulo’ ya biletimi aldım. Şansımaotobüs 5 dakika sonra kalkıyordu. Koşakoşa gidip yerime oturdum. Yol arkadaşım30 yaşlarında zenci bir beyefendiydi.Koltukların rahat olması benim deerken kalkmış olmam sebebiyle hemenuyuya kalmışım. İlk mola verdiğimizdeyola çıkalı 3 saat olmuştu. Molada inipçikolatalı pasta yedikten sonra tekrarotobüse binip yola çıktık. Rio de Janeiroile Sao Paulo arası 7 saat sürüyor.7 saatlik otobüs yolculuğundan sonraSao Paulo otogarında indim ve havaalanınagiden otobüse bindim. Havaalanıda 1 saat kadar sürdü ve nihayethava alanına vardım.Benim uçak biletim açık olduğu için istediğimzaman dönme şansına sahiptim.İlk uçak 5 saat sonraydı. Ben dekocaman havaalanını gezmeye kararverdim. Önce bir yorgunluk kahvesi içmekiçin bir kafeteryaya girdim. Gelenkahvenin kokusu beni adeta büyüledi.Büyük bir keyifle kahveyi içtiktikten sonrahemen markasını sordum. Kafeteryadançıkışta ilk işim bu kahveden bulmakoldu. Sevdiğim dostalara da kahve alıpuçak saatine kadar keyifle dolandım.Sonra da 14 saat süren bir yolculuklaözlediğim evime döndüm.Evim evimhijyen evim.marketing europe & anatolia / 43


Sinemareklam arası sinemaAli Erdem EkşioğluThe Grey (Gri Kurt)...Joe Carnahan’ın yazıp yönettiği The Grey 23 Mart’ta vizyonagirdi. Başrolünü Schindler’s List filmi ile üne kavuşanLiam Neeson’ın oynadığı The Grey filmi Smithers (BritishColumbia)’da çekildi. Film tam olarak 25,000,000$’a mağoldu.Film kaliteli bir kadroya sahip, dekorlar da gayetbaşarılı.İnsanların ölüm kalım mücadelesi verirken mantık çerçevesindedeğil tamamen içgüdüleriyle hareket ettiklerinigözler önüne seren bir film. Filmde insanların bir yaşammücadelesi içindeyken soğukkanlılığını ve mantığını koruyamadıanlatılıyor. Aslında film boyunca kazazedeler vekurtların nerdeyse aynı şekilde hareket etmesi de filminilginç bir detayı. Film gayet etkileyici ve şaşırtıcı olmasınarağmen bana çelişkili geldi. Sahnelerin bazıları çok saçmave ironik olmuş.Olay akışı insanı yormuyor ve olanları anlamak için kafayormanıza gerek yok. Yani filmin sade ve düzgün bir akışıvar. Filmi izlerken beklediğinizin dışında olaylar ve hareketlersizi şaşırtıyor ama bu olayların da dengesi iyi tutturulmuş.Filmde karakter geçmişlerine çok takılınamamışama yine de seyirciyi tatmin edecek kadar duygusallıkfilmin içine serpiştirilmiş. Bazı ince detaylar da filmi güzelleştirmiş.The Grey filmi çok gösterişli, düşündüren ve şaşırtıcı birşekilde başlıyor. Oyunculuk ve tepkiler gayet gerçekçi vedoğal ama film ilerledikçe ve olaylar geliştikçe işler sarpasarıyor. Kişi sayısı azaldıkça olaylar kendisiyle çelişmeyebaşlıyor. Filmde kurtulanların verdiği kararlar ve yaptıklarıhareketler tamamen yanlış ve nedensiz ama buna nedenolarak içlerinde oldukları şoku gösterebiliriz. Görselve oyunculuk açısından film çok başarılı olmasına rağmenhikaye ve detaylar bir süre sonra tutarsızlaşıyor. Film genelolarak fena bir film değil. Ama bence çok daha güzelolabilirmiş. Bana göre yapılan bazı basit hatalar filmde çokgöze batıyor ve geneli kötü duruma düşürüyor. Karakterlerve davranışları güzel bir şekilde sahneye yansıtılmış.Filmde tanımaya başladığımız her karakterin ölüm kalımmücadelesi verirkenki davranış ve karakter değişimleri güzeldüşünülmüş ve uygulanmış.Ama yine de bir Liam Neeson filmi izlemek istiyorsanınızJonasthan Liebesman’in yönettiği 30 Mart’ta vizyona girenWrath of the Titans (Titanlar’ın Öfkesi) filmini izlemenizitavsiye ederim. İngiltere ve İspanya’nın farklı yerlerindeçekilen film Dan Mazeau, David Johnson, Greg Berlanti veBeverley Cross tarafın yazıldı. Sam Worthington’ın başroloynadığı film güzel görsel efektlere sahip ve aksiyon sahneleriile izleyicilere adeta bir şölen sunuyor.44 / marketing europe & anatolia


Kültür - SanatBir usta bin usta...Anadolu Sigorta’nın kurumsal sosyal sorumluluk projesihakkında merak edilen tüm haber ve gelişmeleri, tek noktadatoplayan bir bilgi portalı olarak tasarlananwww.birustabinusta.com.tr web sitesi yayına girdi.Sitede, Bir Usta Bin Usta sosyal sorumluluk projesinin tarihçesive proje hakkındaki genel bilgilerin yanı sıra, songelişmeleri içeren basın bültenleri, kurslarla ilgili fotoğraflarve şu ana kadar yayınlanan belgeseller de görüntülenebilecek.Yeni web sitesinde kurs duyurularına, güncel kursların iletişimbilgilerine, eğitimleri veren ustalarla ilgili detaylara vehalihazırda eğitimlerin sürdüğü kursların aylık programlarınada online olarak ulaşılabilecek.Websitesinde ilgi çekmesi planlanan bir diğer kısım da“proje meslekleri” başlığı altında yer alıyor. Buradan, 2010yılından bu yana tüm proje illeri ve meslekleriyle ilgili bilgilereulaşılabilirken, tamamlanan kurslardaki aktiviteler deayrıca özetleniyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel MüdürYardımcısı Filiz Tiryakioğlu; Bir Usta Bin Usta projesininuzun soluklu bir girişim olduğuna dikkat çekerek, yeniweb sitesinin Anadolu Sigorta’nın projeye verdiği önemiyansıttığını vurguladı.Tiryakioğlu sözlerine şu şekilde devam etti; “Sosyal sorumlulukprojesiyle ilgili bilgilerin bir merkezden ziyaretçilereulaşması, projeye ilgi duyan hatta gelecekteki kurslarakatılmayı planlayan kişilerin daha süratli ve etkin bir şekildeyönlendirilebilmelerine imkân sağlayacak. Bu bağlamdayeni web sitesinin projenin kendi dinamiğine de olumlukatkı sağlayacağına inanıyorum.”Çocuk filmleri festivali...Garanti Bankası ve TÜRSAKVakfı’nın işbirliğiyle çocuklariçin gerçekleştirilen GarantiMini Bank Çocuk FilmleriFestivali’nin dokuzuncusu; 4- 6 Nisan tarihlerinde Konya,9 – 11 Nisan tarihlerinde iseAksaray’da çocuklarla buluşacak. Garanti Mini BankÇocuk Filmleri Festivali’nin Konya’daki açılışında sürprizlerlebaşlayacak program; “Çizgi Kahramanların Maceraları”,“Eyvah Büyüyorum”, “Hayvanlar Alemi”, “OyunBahçesi” ve “Miniklere Masallar” gibi eğlenceli bölümlerledevam edecek. Festival kapsamında; her yıl olduğugibi yine bir yarışma gerçekleştirilecek ve festivalin “Enİyi Film”ini, yaşları 6-9 arasında değişen Çocuk Jürisiseçecek. Jüri üyeleri Konya’da toplanarak, festivalin yarışmabölümünde seyirci karşısına çıkacak 4 filmi izleyipbirinciyi belirleyecek. Sinemasever çocukların ebeveynleriylebirlikte ücretsiz olarak katılabileceği festivalin filmgösterimleri, Konya Mevlana Kültür Merkezi ve AksarayKültür Merkezi’nde yapılacak.Bahar notaları...Tuborg sponsorluğunda İstanbul’dailk kez gerçekleşecek olan ‘’BaharNotaları’’ etkinlikleri kapsamındaünlü Fransız pop-rock grubu QuandLa Diva S’en Va ve blues deninceakla gelen ilk gruplardan biri olanMountain Men, 6 Nisan 2012 Cumagecesi ROXY İstanbul’da müzik severlerlebuluşacak.Fransa’da müzik listelerinin üst sıralarını zorlayan, sosyalmedyada yoğun bir şekilde takip edilen, başarılarısonucu Fransa’nın en önemli yapım şirketlerinden biriolan PIAS’la sözleşme imzalayan pop-rock grubu QuandLa Diva S’en Va’nın önemli bir özelliği de solistliğinive bas gitaristliğini bir Türk olan Balkan Tekelioğlu’nunyapması. Balkan Tekelioğlu’nun yanı sıra grubu davuldaDominique Terral, gitarda Lucas Itié ve klavyelerde NicolasAlpiste oluşturuyor.“Bahar Notaları” etkinliğinin biletleri www.mybilet.comadresinden temin edilebilir.46 / marketing europe & anatolia


Kültür - SanatZamanın tanığı...Suna ve İnan Kıraç Vakfı PeraMüzesi, 20 Nisan - 29 Temmuz2012 tarihleri arasında, İspanyolressam Francisco de Goya’nın(1746-1828) gravür ve yağlıboyalarıyla,evrensel bir ustanın dehasınatanıklık eden sergiye ev sahipliğiyapıyor.Küratörlüğünü Marisa Oropesa’nınyaptığı, Türk sanatseverlerle ilkkez buluşacak, İspanya ve İtalya’nın önde gelen müze veözel koleksiyonlarından derlenen sergi Pera Müzesi’ninüç katında yer alacak.“Goya, Zamanının Tanığı, Gravürler ve Resimler” sergisiİspanya ve tüm Avrupa’nın çalkantılı bir dönemine tanıklıkeden ve karanlığın en iyi anlatıcılarından biri olanGoya’nın gravür serileriyle - Kapriçyolar, Savaşın Felaketleri,Boğa Güreşi, Atasözleri ya da Zırvalar-, aralarındadöneminin kralı IV. Carlos ve kraliçe María Luisa’nınportrelerinin de yer aldığı çeşitli yağlıboyalarını buluşturuyor.Okulumuz yeşil...Geçtiğimiz yıl İstanbul veBalıkesir’deki toplam 59 okulunkatıldığı eğitim programınınikinci dönemi 10 Nisan tarihindeBalıkesir’deki 60 ilköğretim okulundabaşlayacak.“Okulumuz Yeşil” projesinde yeni dönem, PanasonicTürkiye Genel Müdürü Ahmet Telatar, Balıkesir İl MilliEğitim Müdürü İbrahim Aydın, Balıkesir İl Milli Eğitim MüdürlüğüAr-Ge ve Projeler Şube Müdürü Mürsel Sabancıve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Uzmanı OnurOngun’un katıldığı protokol töreniyle resmen başladı.Eğitim programı www.panasonic.com.tr adresinden takipedilebiliyor. Sitede öğretmenlere kendi çevreci derslerinioluşturabilmeleri için ücretsiz eğitim materyalleri, dokümanlar,videolar ve yardımcı ders planları yayınlanıyor.Panasonic bu materyalleri öğretmenlere tamamen ücretsizolarak temin ediyor. İlköğretim çağındaki çocuklarböylece çevre bilincine, küresel ısınmanın etkilerine vegeri dönüşümün dünyamıza sunduğu faydalara dair çokkapsamlı bir eğitim alabiliyorlar.Ülker çocuk sinema şenliği...Ülker’in 23 NisanUlusal Egemenlikve ÇocukBayramı onurunageleneksel halegetirdiği “ÜlkerÇocuk SinemasıŞenliği”, Nisanayında 5. kezperde açıyor. Buyıl da her yıl olduğugibi şenliksayesinde 50 ildeki 150’ye yakın sinema salonunda çocuklarbir çocuk filmini sürpriz hediyeler eşliğinde ücretsizizleme olanağına kavuşacak. Bugüne kadar 500 bini aşkınçocuğu sinemanın büyülü dünyası ile buluşturan şenlik,özellikle Anadolu’daki çocukların heyecanla beklediği bir23 Nisan hediyesi haline geldi.Tüm çocukların yararlanabileceği şenlikte çocukların yapmasıgereken tek şey, filmin gösteriminden önce sırayagirip ücretsiz biletlerini gişelerden almak olacak.Türkiye’nin aynı anda en fazla ilindeki çocuklara ulaşabilensosyal sorumluluk projesi olan Ülker Çocuk SinemaŞenliği, Yıldız Holding ve şirketlerinden 600’ü aşkın gönüllününçalışmasıyla hayata geçiriliyor. Şenlik, Ülker ve markalarınınçeşitli eğlenceli aktiviteleri ve sinema çıkışındadağıtılacak hediye kutularıyla renklenecek.Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker,“Ülker olarak Türkiye’nin her yerine ulaşan, yaygın,bölgesel veya yerel uygulamaları olan, tüm çocukların eşitolarak yararlanacağı sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyitercih ediyoruz. Çünkü Ülker her hafta 200 binnoktaya ulaşan, Türkiye’nin en ücra köşelerine dahi gidebilenbir marka. Projelerimizi belirlerken de bu sorumluluğuüzerimizde hissediyoruz. Ayrıca çocukların zihinselve bedensel gelişimini doğrudan destekleyen projelereözel önem veriyoruz. Sinema da çocukların hayal gücünügeliştirmeleri için çok önemli bir araç. Bu nedenle “ÜlkerÇocuk Sinema Şenliği” projesini tüm Türkiye’ye yaymayaçalışıyoruz” şeklinde konuştu.marketing europe & anatolia / 47


CVyeniCV’lerinizsektörle ücretsiz olarakbu sayfalarda buluşacak.Sektöre yeni girmek isteyenstajyer adaylarıya datecrübesini değerlendirecekyeni bir adres arayanyaratıcı yönetmenler, metin yazarları, müşteritemsilcileri, grafikerlerve diğer arkadaşlarYaratıcı CV’lerinizimeadergicv@gmail.comadresine bekliyoruz.48 / marketing europe & anatolia


CVyeniCV’lerinizsektörle ücretsiz olarakbu sayfalarda buluşacak.Sektöre yeni girmek isteyenstajyer adaylarıya datecrübesini değerlendirecekyeni bir adres arayanyaratıcı yönetmenler, metin yazarları, müşteritemsilcileri, grafikerlerve diğer arkadaşlarYaratıcı CV’lerinizimeadergicv@gmail.comadresine bekliyoruz.marketing europe & anatolia / 49


Nostalji50 / marketing europe & anatolia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!