TEMEL EKG

gassner.paula48
  • No tags were found...

TEMEL EKG

TEMEL EKGProf.Dr.Hakan KültKltürsayEge Üniversitesi, Tıp T p FakültesiKardiyoloji Anabilim Dalı


EKG•Elektro Kardiyo Gram:Kalp atımları sırasında oluşan elektrikseldeğişikliklerin vücut yüzeyine konanelektrotlar yardımıyla kaydedilmesidir.


EKG dalgalarıPQRSTP DalgasıQRS kompleksiT dalgasıP-R segmentS-T segmentİzoelektrik hatQRSQRS


EKG’de aralıklarPR (PQ) QRSQTVAT


EKG• Ritm ve iletim bozuklukları• Kalbin (Miyokardın) kanlanması– İskemi (yeterli kanlanamama)– Lezyon (zararlanma)–Nekroz• Kalp adalesinin durumu (Hipertrofi)• Kan iyonları dengesizlikleri–Ca, K, Mg


EKGKalp yetersizliğinigöstermez


+ + + + + + + +- - - - - - - - -- - - - + + + +- - - - -- - - - - - - - -


+ + + + + + + +- - - - - - - - -- - - - + + + +- - - - -- - - - - - - - -


+ + + + + + + +- - - - - - - - -- - - - + + + +- - - - -- - - - - - - - -


+ + + + + + + +- - - - - - - - -- - - - + + + +- - - - -- - - - - - - - -


EKG derivasyonları• Çevre derivasyonları– Bipolar derivasyonlar• DI, DII, DIII– Unipolar derivasyonlar• aVR, aVL, aVF• Göğüs derivasyonları (unipolar)• V1, V2, V3, V4, V5, V6


Çevre derivasyonlarıSağ kolaVR-DI+- -Sol kolaVLDIIDIII++Sol bacakaVF


Göğüs derivasyonları4. İKAV 1V 2V 3V 4V 5V 65. İKA


SA düğümAV düğümHis demetiSol arka dalSağ dalSol ön dal


PPRQRS


Saat yönünde veya aksi dönüş


V1 V2 V3V4V5V6


Frontal planda dönüş (frontal aks)


DI-90-120-60aVR-150 -30aVL±1800DII+150+30DIII+120 +60+90aVF


--DI+-DIIDIII++


Patolojik sol aks-30Patolojik sağ aksNormal aks+110


EKG nasıl incelenir ?• Kayıt kalitesi ?• Hastanın ismi ve tarih var mı ?• Kalibrasyon mutlaka aranacak• P dalgası aranacak• P-QRS ilişkisi• P ve QRS hızları nasıl ?• Aralıklar• Tüm derivasyonlardaki dalgalar sırasıyla gözdengeçirilecek


Alternatif Akım Paraziti


Adale kasılmaları ve tremorlar


Sağ sol kol elektrotlarının tersbağlanması


Sağ sol kol elektrotlarınındoğru bağlanması


İzoelektrik hat kaymaları


Kalibrasyon


EKG de hız saptanması300 / 3 = 1001500 / 15 = 100


Miyokard iskemisi EKGbulguları•ST segment değişikliği•ST segment çökmesi•ST segment yükselmesi•T dalgası değişikliği


Miyokard iskemisi EKGbulgularıSubendokardiyalSubepikardiyal iskemi(Transmural)


İskemik T dalgaları (?)(Hiperkalemi? SVO?)


Egzersiz EKG testi pozitiflik ölçütleri• ST segment çökmesi• T dalgası değişiklikleri• Egzersiz sırasında ventriküler aritmi gelişmesiveya artması• Hipotansiyon gelişmesi (Sol ana koroner lezyonu?)


aba) Horizontal tipte ST çökmesib) Aşağı eğimli ST çökmesic) Yukarı eğimli ST çökmesid) ST yükselmesicd


Negatif efor testi


Pozitif efor testi


Akut miyokard infarktüsüNormal İskemi Injury (hasar)İnfarktüs (nekroz)Miyokardiyal iskemi, yaralanma, nekroz


Evre 1.Ara evreAkut evreEvre 2.Kronik evreEvre 3.Akut miyokard infarktüsünde zaman içinde gelişen EKG değişiklikleri


Prekordiyal derivasyonların normal görünümü


Nontransmural (epikardiyal) infarktüs V3-5 r kaybı


Transmural anterior infarktüs V3-5’te QS


Patolojik Q dalgası: >0,04sn x > ¼ y


Yüksek lateral:aVL’de Q dalgasıAnterolateral:V5,6’da, D1, aVL’de Q dalgasıPosterior:V1,2’de yüksek R dalgasıAnteroseptal:V1,2,3,4’te Q dalgasıİnferior:D2,3, aVF’de Q dalgasıApikal:D1,2,3’te Q dalgası


1 saat sonra 24 saat sonra 10 gün sonraAnterior Mİ


1 saat sonra 24 saat sonra 10 gün sonraİnferior Mİ


EKG de ritim değerlendirilmesi• P dalgası var mı ?• Her P dalgası için bir QRS kompleksi var mı ?• PR aralığı nasıl ?• Ventrikül hızı ne kadar ?• Atriyum hızı ne kadar ?• Ventrikül ve atriyum hızı düzenli mi ? (ritmik)


Ventrikül hızı• Normal (60-100)• Hızlı –Taşikardi (> 100)• Yavaş – Bradikardi (< 60)• Değişken–Kısa süreli taşikardi, bradikardi,erken vuru veya duraklama (pause)


(prematüre – erken vurular)• Supraventriküler erken vuru– Atriyal erken vuru–Kavşak (nodal) erken vuru• Ventriküler erken vuru


NormalErken (prematüre)Kaçak (escape)


Normal SRKompansatuvarpauseVentriküler erkenvuruNon KompansatuvarpauseAtriyal erkenvuru


Atriyal erken (prematüre) vuruEktopikatriyal odakSA düğümAV düğümFibröz iskelet


Ventriküler erken (prematüre) vuruSAdüğümAVdüğümFibröz iskeletEktopik ventrikülerodak


R on TT dalgası üzerine gelen VEV


R on TT dalgası üzerine gelen VEV


Taşikardi (hızlı ritmler)• Supraventriküler (Dar QRS kompleksli)– Sinüzal taşikardi– Atriyal taşikardi–Kavşak (nodal) taşikardi– Atriyal fibrilasyon– Atriyal flatter• Ventriküler (Geniş QRS kompleksli)


Geniş QRSSVT• Vagal uyarılarla yavaşlamaveya sonlanma• RP intervali 140ms


Reentran mekanizma• Aynı hat üzerinde iki ayrı iletim kolu• Kollardan birisinde– İletim gecikmesi– Tek yönlü blok


Reentran mekanizma


Reentran mekanizma


Sinüzal taşikardiAtriyal taşikardi


Atriyal fibrilasyon• P dalgaları görülmez• P yerine f (fibrilasyon) dalgaları görülür• QRS morfolojisi genelde normaldir• QRS araları değişkendir


Atriyoventriküler bloklar• 1. Derece AV blok• 2. Derece AV blok– Tip I - Wenckebach– Tip II• Tam (total) AV blok


1. Derece AV blokPR aralığı uzamıştır > 0,20 snHer P için bir QRS vardır


1. Derece AV blok


2. Derece AV blok Tip IWenckebachProgressif PR uzamasıYanıtsız PNormal PR ile siklus tekrarlanması


2. Derece AV blok Tip IWenckebach


2. Derece AV blok (2:1)


3. Derece (Tam) AV blokP ve QRS ler ilişkisizQRS ler geniş (konjenital AV blokta dar olabilir)Atriyumlar ventrikülden hızlı


3. Derece (Tam) AV blok


Dal bloklarıSağ dal bloku


Dal bloklarıSol dal bloku


Dal bloklarıDI V 1 V 5-6Sağ dal bloğuSol dal bloğu


Ventrikül hipertrofileriNormalSol ventrikül hipertrofisiSağ ventrikül hipertrofisi


Sol ventrikül hipertrofisi


Sağ ventrikül hipertrofisi

More magazines by this user
Similar magazines