tüketici eğilim anketi soruları - İzmir Ekonomi Üniversitesi

phoenix.ieu.edu.tr

tüketici eğilim anketi soruları - İzmir Ekonomi Üniversitesi

Bu anketin verileri sadece İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Yard. Doç. Değer Eryar’ın verdiğiTürkiye Ekonomisi (ECON 401) dersinde hazırlanacak dönem projesi kapsamındakullanılacaktır. Ankete katılım gönüllülük temelinde gerçekleşmektedir.TÜKETİCİ EĞİLİM ANKETİ SORULARI1. Cinsiyeta. Erkekb. Kadın2. Doğum Yılınız:3. En son hangi okulu bitirdiniz?a. Bir okul bitirmedib. İlkokulc. İlköğretim/Ortaokuld. Lisee. Üniversitef. Yüksek Lisans/Doktora4. Medeni durumunuz nedir?a. Evlib. Bekarc. Diğer5. Hanehalkı sizin dışınızda kaç kişiden oluşuyor?6. Ortalama aylık hanehalkı geliriniz ne kadardır?a. 0-1000b. 2000-5000c. 5000-10000d. 10000’den fazlaNot: Eğer evdekiler kişisel bütçelerinden yararlanıyorsa, o zaman hanehalkı yerinekişisel aylık ortalama gelir sorulabilir.7. Ortalama aylık kişisel geliriniz ne kadardır?a. 0-500b. 500-1000c. 1000-2500d. 2500’den fazla


8. Son bir yıl içinde kredi ödemelerinizde (tüketici kredisi, araba kredisi, ev kredisi, kredikartı ödemesi ya da bir başka bir krediyle ilgili) sorun yaşadınız mı?a. Evetb. Hayır9. Son bir yıl içinde gelir elde etmek amacıyla bir işte çalıştınız mı?a. Evetb. HayırEğer 9.soruya cevabınız evet ise 10.soruya, hayır ise 11.soruya devam edin.10. Çalıştığınız işteki durumunuz nedir?a. Ücretli, maaşlı veya yevmiyelib. İşverenc. Kendi hesabınad. Ücretsiz aile çalışanı11. Neden çalışmadınız?a. İş arıyordum (son bir yıl içinde)b. Öğrencic. Emeklid. Diğer (Ev işleri ile meşgul, hasta vb.)12. Ekonomi ve finans haberlerini (gazete, televizyon, internet ve sosyal medyadan) nesıklıkla takip ediyorsunuz?a. Sık sıkb. Arada sıradac. Hiç13. Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına inanıyormusunuz?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum14. Hükümetin ekonomi politikalarından memnun musunuz?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum


15. Geçtiğimiz yıla göre Türkiye’de ekonomik büyüme 2013 yılında daha yüksek olacak.a. Katılıyorumb. Katılmıyorumc. Aynı olacakd. Bilmiyorum16. Geçtiğimiz yıla göre Türkiye’de enflasyon 2013 yılında daha düşük olacak.a. Katılıyorumb. Katılmıyorumc. Aynı olacakd. Bilmiyorum17. Geçtiğimiz yıla göre 2013 yılında Türkiye’de işşizlik daha düşük olacak.a. Katılıyorumb. Katılmıyorumc. Aynı olacakd. Bilmiyorum18. Gelecek bir yıllık dönemde Türkiye’nin genel ekonomik durumunu nasılgörüyorsunuz?a. Daha iyib. Daha kötüc. Aynıd. Bilmiyorum19. Bir önceki soruyu (soru 18) cevaplarken dikkate aldığınız en önemli 3 faktör nedir1. ................2. ................3. ................20. Bir yıl öncesine göre, şu anki finansal durumunuz daha mı iyi daha mı kötü?a. Daha iyib. Daha kötüc. Aynıd. Bilmiyorum21. Gelecek bir yıllık dönemdeki finansal durumunuz ile ilgili beklentileriniz nedir?a. Daha iyi olacakb. Daha kötü olacakc. Aynı kalacakd. Bilmiyorum


22. Gelecek bir yıllık dönem içinde sizin ya da hanehalkınızın beyaz eşya ya da televizyongibi dayanıklı tüketim mallarını satın alma ihtimali var mı?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum23. Gelecek bir yıllık dönem içinde sizin ya da hanehalkınızın araba alma ihtimali var mı?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum24. Gelecek bir yıllık dönem içinde sizin ya da hanehalkınızın ev/yazlık alma ihtimali varmı?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum25. Yukarıdak harcama beklentilerinizi belirleyen en önemli 3 faktör nedir?a. ...........b. ..........c. ..........26. Gelecek bir yıl içinde sizin ya da hanehalkınızın yukarıdaki harcamaları karşılamak içinborç kullanma ihtiyacı olacak mı?a. Evetb. Hayırc. Bilmiyorum27. Gelecek bir yıl içinde tasarruf etme ihtimaliniz var mı?a. Evetb. Hayırc. BilmiyorumAnketimize zaman ayırıp katıldığınız için çok teşekkür ederiz.

More magazines by this user
Similar magazines