Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr
  • No tags were found...

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSUGenelCoca-Cola İçecek Anonim Şirketi (“CCİ” - “Şirket”), bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım AnonimŞirketi (“CCSD”) ile birlikte, Türkiye’nin alkolsüz içecek şişeleyen ve dağıtan en büyük şirketlerindendir.Şirket’in tek faaliyet alanı alkolsüz içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır. Şirket, ortağı bulunan The Coca-Cola Company (“TCCC”) ve The Coca-Cola Export Corporation (“TCCEC”) ile imzalamış olduğu şişeleme vedağıtım sözleşmeleri neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, SenSun, Powerade, Burn, Turkuaz ve Doğazen markalı içeceklerin TCCC’nin onayladığı kutu ve şişelerdeTürkiye’de üretim, şişeleme, dağıtım ve satışında tek yetkilidir. Söz konusu şişeleme ve dağıtım sözleşmelerininsüresi 2006 yılında yapılan yenilenmelerle 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. Şirket, Schweppes HoldingsLimited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin Türkiye’deşişeleme ve dağıtımı konusunda da tek yetkilidir. Söz konusu sözleşmenin süresi 30 Haziran 2016 tarihinde sonaerecektir. Ayrıca Şirket, Beverage Partners Worldwide (Europe) ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtımsözleşmeleri çerçevesinde Nestea ve Nescafe Xpress ürünlerinin 30 Haziran 2009 tarihine kadar şişeleme vedağıtımı konusunda Türkiye’deki tek yetkili konumundadır. Şirket merkezinin adresi Esenşehir Mah. ErzincanCad. No:36 Ümraniye 34776 İstanbul, Türkiye’dir.CCİ’nin bir diğer bağlı ortaklığı Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (“Efes Sınai”) ise Kazakistan, Azerbeycan,Ürdün ve Kızgızistan’da TCCC adına tescilli markalara sahip içeceklerin, TCCC’nin onayladığı kutu veşişelerde üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı ile iştigal etmektedir.CCİ’nin 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi(“Mahmudiye”) ise Türkiye’de “Doğazen” markası ile doğal kaynak suyu şişelemesi ve satışı ile iştigaletmektedir.Grup, Şirket ve bağlı ortaklıklarından oluşmaktadır.Grup’un konsolide mali tabloları, Mali İşler Direktörü tarafından 10 Kasım 2006 tarihinde yayınlanmak üzereonaylanmıştır. Genel Kurul yasal mali tabloları yayınlanmasının ardından değişiklikler yapma yetkisine sahiptir.Şirket’in Hissedarları30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle Şirket’in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıdaözetlendiği gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Tutar Oran Tutar OranAnadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. 102.047 %40,89 102.047 %40,89The Coca-Cola Export Corporation 51.114 %20,48 89.514 %35,86Efes Pazarlama Dağıtım Ticaret A.Ş. 25.788 %10,33 25.788 %10,33Özgörkey Holding A.Ş. 12.771 %5,12 19.695 %7,89Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. - - 12.534 %5,01Diğer 11 %0,00 11 %0,00Halka açık kısım 57.858 %23,18 - -249.589 %100,00 249.589 %100,00Enflasyon düzeltme etkisi (8.559) - (8.559) -241.030 241.030(5)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamına alınan bağlı ortaklıklar ve hisseoranları aşağıda sunulduğu gibidir:KurulduğuÜlkeBaşlıcaFaaliyetlerİştirak ve Oy Hakkı30 Eylül 31 Aralık2006 2005CCSD Türkiye CCİ ürünlerinin satışı ve dağıtımı %99,96 %99,96Mahmudiye Türkiye Kaynak suyu dolumu ve satışı %99,99 -Efes Sınai Türkiye Grup’un yurtdışı içecek faaliyetlerini yöneten Holding şirketi %87,63 %87,63CCİ, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. (“Anadolu Efes” – “Şirket hissedarı”)’nin sahibi olduğu, EfesSınai’ye ait hisselerin %51,87’lik kısmını 14 Kasım 2005 tarihinde 196.045 YTL karşılığında satın almıştır. Sözkonusu işlemi müteakiben CCİ, Efes Sınai’nin sermayesinin geriye kalan %48,13’ünü temsil eden hisseleri satınalmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’ndan 3 Aralık 2005 tarihinde almış olduğu onay ile 5 Aralık2005 tarihi ile 19 Aralık 2005 tarihleri arasında geçerli olan zorunlu çağrı için duyuruda bulunmuştur. Yapılanzorunlu çağrı neticesinde CCİ, Efes Sınai’nin %35,76’lık hissesini 135.185 YTL karşılığında satın almıştır. Buişlemler sonucunda CCİ, Efes Sınai’nin %87,63’ünü temsil eden hisseleri toplam 331.230 YTL karşılığında satınalarak, söz konusu şirketin ana hissedarı konumuna gelmiştir. Efes Sınai, 13 Aralık 1993 tarihinde kurulmuşolup, hisseleri halen İstanbul ve Londra Menkul Kıymetler Borsaları’nda işlem görmektedir.CCİ’nin bağlı ortaklığı olan Mahmudiye 16 Haziran 2004 tarihinde faaliyete başlamıştır. CCİ, Mahmudiye’nin%99,99’luk hissesini 16 Mart 2006 tarihinde 10.940 YTL karşılığında satın almıştır.CCİ’nin, 2005 yılında hisselerinin %87,63’ünü satın aldığı Efes Sınai yoluyla dolaylı olarak oy hakkı bulunan vekonsolidasyon kapsamında olan bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve nihai hisse oranları iseaşağıdaki gibidir:Bağlı OrtaklıklarYerAna Faaliyet KonusuŞirket’in Nihai Oran Şirket’in Nihai Oranve Oy Hakkıve Oy Hakkı30 Eylül 2006 31 Aralık 2005J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers LimitedLiability Partnership (“Almaty CC”)Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC(“Azerbaijan CC”)Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint StockCompany (“Bishkek CC”)KazakistanAzerbaycanKırgızistanCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ileEfes ürünlerinin dağıtımı %76,67 %76,71Coca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı %78,78 %78,78Coca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ileEfes ürünlerinin dağıtımı %78,87 %78,87Efes Invest Holland BV (“Efes InvestHolland”)Hollanda Holding Şirketi %87,63 %87,63Tonus Closed Joint Stock Co. (“Tonus”) Kazakistan Holding Şirketi %80,74 %81,45The Coca-Cola Bottling Company ofJordan Ltd. (“CCBCJ”)Efes Sınai Dış Ticaret A. Ş.(“Efes Sınai Dış Ticaret”)ÜrdünTürkiyeCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelenmesi, dağıtımı ve satışı %78,87 %78,87Tuzla Serbest Bölge’de dışticaret şirketidir %86,75 %86,75(6)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs (devamı)Müşterek Yönetime Tabi TeşebbüsYerAna FaaliyetKonusuŞirket’in Nihai Oran Şirket’in Nihai Oranve Oy Hakkıve Oy Hakkı30 Eylül 2006 31 Aralık 2005The Coca-Cola Bottling of IraqFZCO (“CCBI”)Dubai Holding Şirketi %43,82 %43,82Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve Ekonomik KoşullarıKonsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik veekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş piyasa sistemlerine sahip değillerdir ve dolayısıylabu ülkelerdeki faaliyetler daha gelişmiş piyasalarda olmayan bazı riskler taşımaktadır. Politik, yasal, vergiselve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler,bağlı ortaklıkların ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir.Ortalama Personel SayısıKategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Mavi yakalı 2.151 1.826Beyaz yakalı 2.239 2.083Ortalama çalışan sayısı 4.390 3.9092. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLARMali Tabloların Hazırlanma İlkeleriGrup’un konsolide mali tabloları, SPK tarafından yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPKMuhasebe Standartları”) uygun olarak tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. SPK XI-25 no.lu “SermayePiyasalarında Muhasebe Standartları” tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlanmıştır. Anılantebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) ve Uluslararası MuhasebeStandartları Komitesi (“IASC”) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPKmuhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla,Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilanetmiştir. Konsolide mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygunolarak sunulmuştur.CCİ ve Türkiye’de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını SPKtarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, Türk Ticaret Kanunu ve VergiMevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarakYTL bazında hazırlamaktadır. Yurtdışı bağlı ortaklıklar ise muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarınıfaaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadırlar.(7)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)İşlevsel ve Raporlama BirimiŞirket’in işlevsel ve raporlama para birimi YTL’dir.Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı ülke geneli toptan eşya fiyat endeksine göre 31 Aralık 2004 itibariyleüç yıllık kümüle enflasyon %69,7, yıllık enflasyon oranı ise %13,8’dir. Buna bağlı olarak SPK’nın 17 Mart2005 tarihli 7642 no’lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme işleminin uygulanmasını gerektirenobjektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak ileride de bu koşullarıngerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını öngörmesi sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aralık2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur.31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL’nin genel satın alma gücünde oluşan değişikliklerin mali tablolarüzerindeki etkisinin giderilmesi Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) Madde 29 HiperenflasyonistEkonomilerde Finansal Raporlama uyarınca yapılmıştır.Yukarıda belirtilen düzeltme işleminin ana esasları aşağıdaki gibidir :- 30 Eylül 2006 tarihli konsolide bilançoda yer alan parasal olmayan varlık, yükümlülükler ve sermayedahil öz sermaye kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadarendekslenmesi, bu tarihten sonra oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.- 31 Aralık 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varlıkların brüt defterdeğerleri ve 1 Ocak 2005 tarihinden sonra yapılan girişlerin nominal değerlerinin toplamı üzerindenhesaplanan amortisman ve itfa giderleri ve bu varlıkların satışından kaynaklanan kar/zarar tutarları dışında30 Eylül 2006 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları tarihsel değerlerindenifade edilmiştir.Geçmiş dönemlerde, bilanço ve gelir tablosundaki kalemlerin genel fiyat endeksi ve ilgili katsayılar kullanılarakcari değerlerine getirilmesi Şirket’in bu aktif ve pasifleri konsolide bilançoda gösterildiği değerlerinden nakdeçevirebileceği anlamına gelmez. Benzer olarak, bu durum Şirket’in sermayesinde ortaya çıkan değer artışının daortaklarına dağıtılabileceği anlamına gelmemektedir.Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsün İşlevsel Para Birimleri30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi Ulusal Para Birimi İşlevsel Para BirimiCCSD Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası Yeni Türk LirasıMahmudiye Yeni Türk Lirası Yeni Türk Lirası - -Efes Sınai Yeni Türk Lirası Amerikan Doları Yeni Türk Lirası Amerikan DolarıAzerbaijan CC Manat Amerikan Doları Manat Amerikan DolarıAlmaty CC Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan DolarıBishkek CC Som Amerikan Doları Som Amerikan DolarıEfes Invest Holland Euro Amerikan Doları Euro Amerikan DolarıTonus Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan DolarıEfes Sınai Dış Ticaret Yeni Türk Lirası Amerikan Doları Yeni Türk Lirası Amerikan DolarıCCBCJ Ürdün Dinarı Amerikan Doları Ürdün Dinarı Amerikan DolarıCCBI Dirhem Amerikan Doları Dirhem Amerikan Doları(8)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsün İşlevsel Para Birimleri (devamı)Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini Amerikan Doları (“USD”)ağırlıklı gerçekleştirmeleri, bu şirketlerin değerleme para birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur.Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime tabi teşebbüs; finansal, ekonomik veorganizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedirler.Konsolide mali tablolar oluşturulurken, işlevsel ve raporlama para birimi USD olan Efes Sınai’nin konsolidebilanço kalemlerinin Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi olan YTL’ye çevrilmesinde bilanço tarihindegeçerli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD=1,4971 YTL (31Aralık 2005; 1 USD=1,3418 YTL) kuru kullanılmıştır. Konsolide gelir tablosunun çevriminde ise 30 Eylül 2006tarihine kadar geçen dokuz aylık dönemde oluşan ortalama kur olan 1 USD=1,4232 YTL (1 Ocak - 30 Eylül2005; 1 USD=1,3371) esas alınmıştır.Netleştirme / MahsupFinansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması vesöz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetininolması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.31 Aralık 2005 Mali Tablolarında Yapılan Sınıflandırmalar30 Eylül 2006 yılı mali tablolarıyla uyumlu olması açısından 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle hazırlanmışkonsolide bilançosunda bir takım sınıflandırma değişiklikleri yapılmıştır. Cari dönem ile karşılaştırmalı olmasıaçısından 10.150 YTL tutarındaki depozitolar ve avanslar ticari borçlar hesabından, 1.401 YTL tutarındaki borçve gider tahakkukları ise kısa vadeli borç karşılıkları hesabından diğer yükümlülükler hesabınasınıflandırılmışlardır. Ayrıca, 1.458 YTL tutarındaki personele borçlar diğer yükümlülükler hesabından ilişkilitaraflardan alacaklar ve borçlar hesabı altına sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2005 yılı mali tablolarında diğercari/dönen varlıklar hesabı altında peşin ödenen giderler olarak görülen 8.086 YTL tutarındaki reklam ve teşvikmalzemeleri, cari dönemde envanter hesabının altına sınıflandırılmıştır. 31 Aralık 2005 tarihli bilançoda diğeralacaklar hesabı altında gösterilen 20.737 YTL tutarındaki peşin ödenen vergiler ise cari dönemde diğer dönenvarlıklar hesabına sınıflandırılmıştır.Uygulanan Konsolidasyon EsaslarıKonsolide mali tablolar CCİ’nin ve bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyledüzenlenen mali tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıklar, kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibarenkonsolide edilmekte ve kontrolün Grup’tan çıktığı tarihte konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasındançıkarılmaktadır. Grup’un konsolide mali tabloları, CCİ ve kontrolü altında olan şirketleri içermektedir. Bukontrol normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak%50’sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar sağlamak için finansman ve faaliyetpolitikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Azınlık hak sahiplerine atfedilen öz sermaye ve net karsırasıyla konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunda ayrı olarak gösterilir.Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahilolmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulananbenzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır.Şirket’in, %99,96 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan CCSD’nin %0,04 oranındaki azınlık hisseleri ile%99,99 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Mahmudiye’nin %0,01 oranındaki azınlık hisseleri, konsolidemali tablolar açısından önem arz etmemesinden dolayı, ana ortaklık dışı payların içerisindemuhasebeleştirilmemiştir.(9)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı)Grup’un, satılmaya hazır finansal varlıklar içerisinde sınıflandırdığı iştirakleri ise öz sermaye yöntemine göremuhasebeleştirilmiştir. Bu iştirakler konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştiraklerin net varlıklarındakipayına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiylegösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.Grup Yapısındaki DeğişikliklerŞirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde alınan ya da satılan bağlı ortaklıklarkonsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmişlerdir. Not 1’dedetayları ile açıklandığı üzere 2006 yılı Mart ayında alımı gerçekleştirilen Mahmudiye’nin konsolidasyonu için 3numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (“UFRS”) İşletme Birleşmeleri kapsamında söz konusuşirketin makul değer esasına göre mali tabloları oluşturulmuş ve buna göre hesaplanan net varlık değeri ileCCİ’nin alım maliyeti arasındaki 882 YTL tutarındaki fark konsolide gelir tablosunda, “Diğer FaaliyetlerdenGelirler ve Karlar” hesabı altında negatif şerefiye olarak sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda Mahmudiye’nin malitablolarında yer alan maddi varlıkların makul değer esasına göre değerlendirilme işleminin yanısıra sukaynaklarını temsil eden maddi olmayan varlıkların değer tespiti de gerçekleştirilmiş ve konsolide bilançoda9.991 YTL tutarında su kaynaklarını temsil eden maddi olmayan varlıklar yaratılmıştır. Sözkonusu su kaynakları6 adet olup, bunlardan memba suyu kaynağı olan 1 tanesi CCİ’ye ait özel mülkiyetli arsa üzerinde olduğundanruhsata tabi değildir ve ekonomik ömrü 40 yıl olarak belirlenerek amortismana tabi tutulmuştur. Ruhsata tabidiğer 5 kaynağın suyu ise orman arazisinden alındığı için bu kaynaklar Devlet Su İşleri’nden 10 yıllığınakiralanmış ve ruhsat sürelerinin bitimine kadar kalan aylar ekonomik ömürleri olarak belirlenerek amortismanatabi tutulmuşlardır. Satın alma işlemi 16 Mart 2006 tarihinde gerçekleştiğinden Mahmudiye’nin sadece 17 Mart2006 tarihinden 30 Eylül 2006 tarihine kadar oluşan faaliyet sonuçları cari dönem konsolide gelir tablosuna dahiledilmiştir. Mahmudiye’nin söz konusu dönemdeki net dönem karı 130 YTL’dir.Şirket’in 2006 yılı Mart ayında hisselerinin %99,99’unu satın aldığı Mahmudiye’nin satın alındığı tarih itibariylenet varlıklarının rayiç değeri aşağıdaki gibidir:Rayiç DeğeriDefter DeğeriTicari alacaklar 60 60Diğer dönen varlıklar 236 236Maddi varlıklar 6.050 2.969Maddi olmayan varlıklar 9.992 1Finansal borçlar (589) (589)Ticari borçlar (99) (99)Diğer yükümlülükler (1.225) (1.225)Ertelenen vergi yükümlülüğü (2.603) -Net varlıkların değeri 11.822 1.353Satın alınan hisse oranı %99,99Net varlıkların grup tarafından satın alınan kısmı 11.822Toplam nakit satın alma maliyeti 10.940Negatif şerefiye 882Toplam nakit satın alma maliyeti 10.940Satın alınan bağlı ortaklıktan elde edilen nakit -Satın almadaki net nakit çıkışı 10.940(10)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Grup Yapısındaki Değişiklikler (devamı)2005 yılında alımı gerçekleştirilen Efes Sınai’nin konsolidasyonu için UFRS Madde 3 İşletme Birleşmelerikapsamında söz konusu şirketin makul değer esasına göre mali tabloları oluşturulmuş ve buna göre hesaplanannet varlık değeri ile CCİ’nin alım maliyeti arasındaki 36.928 YTL tutarındaki pozitif fark 31 Aralık 2005 tarihiitibariyle konsolide mali tablolarda şerefiye olarak sınıflandırılmıştır. Konsolidasyon kapsamında, makul değeresasına göre hazırlanmış Efes Sınai mali tablolarında oluşan 243.268 YTL tutarında olan ve Efes Sınai’nin bağlıortaklıklarının Şirket’in ortağı olan TCCC ile yapmış oldukları “Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri”ni temsileden maddi olmayan varlıklar ekonomik ömürlerinin belirsiz olması sebebiyle amortismana tabi olmayıp, olasıbir değer düşüklüğü kaybı için değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Efes Sınai’nin işlevsel ve raporlama parabiriminin USD olması sebebiyle sözkonusu şerefiye ve maddi olmayan varlıklar dönem sonu kuru iledeğerlenmiş ve 30 Eylül 2006 konsolide mali tablolarında sırasıyla 41.203 YTL ve 271.424 YTL olarakyansıtılmıştır. Bu kapsamda yeniden değerlenme neticesinde oluşan 32.431 YTL tutarındaki kur farkı iseözsermaye altında yabancı para çevrim farkı hesabı içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Satın alma işlemi 14Kasım 2005 tarihinde gerçekleştiğinden Efes Sınai’nin sadece 15 Kasım 2005 tarihinden 31 Aralık 2005 tarihinekadar oluşan faaliyet sonuçları 2005 yılı konsolide gelir tablosuna dahil edilmiştir. Efes Sınai’nin söz konusudönemdeki net dönem karı 7.241 YTL’dir.Şirket’in 2005 yılının son çeyreğinde hisselerinin %87,63’ünü satın aldığı Efes Sınai’nin net varlıklarının satınalındıkları tarihteki (Kasım 2005) döviz alış kuru dikkate alınarak belirlenmiş rayiç değeri aşağıdaki gibidir:Rayiç DeğerDefter DeğeriHazır değerler 18.984 18.984Menkul kıymetler 450 450Ticari alacaklar 4.441 4.441İlişkili taraflardan alacaklar 2.995 2.995Stoklar 12.198 12.198Diğer dönen varlıklar 6.259 6.259Finansal varlıklar 2.749 2.749Maddi varlıklar 106.921 112.516Maddi olmayan varlıklar 245.610 1.075Şerefiye 2.057 2.057Ertelenen vergi varlıkları 3.892 (5.489)Diğer duran varlıklar 295 295Finansal borçlar (37.581) (37.581)Ticari borçlar (12.781) (12.781)İlişkili taraflara borçlar (4.716) (4.716)Diğer yükümlülükler (5.771) (5.771)Ana ortaklık dışı paylar (10.156) (10.156)Net varlıkların değeri 335.846 87.525Satın alınan hisse oranı %87,63Net varlıkların grup tarafından satın alınan kısmı 294.302Toplam nakit satın alma maliyeti 331.230Net aktiflerin grup tarafından satın alınan rayiç değeri (294.302)Pozitif şerefiye 36.928Toplam nakit satın alma maliyeti 331.230Satın alınan bağlı ortaklıktan elde edilen nakit (18.984)Satın almadaki net nakit çıkışı 312.246(11)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)Grup Yapısındaki Değişiklikler (devamı)18 Kasım 2005 tarihinde Efes Sınai’nin bağlı ortaklığı olan Efes Invest Holland ile TCCC’nin dolaylı bir bağlıortaklığı olan Atlantic Industries arasında, Atlantic Industries’in %100 hissesine sahip olduğu ve Ürdün’dekiCoca-Cola faaliyetlerini münhasıran yürüten CCBCJ’nın %90 hisse payını 8.534 YTL karşılığı Efes InvestHolland’ın satın almasına yönelik bir “Hisse Satın Alma Anlaşması” imzalanmıştır. Söz konusu satın alma 29Aralık 2005 tarihi itibariyle gerçekleştiği için CCBCJ’nin gelir tablosu 2005 yılı konsolide mali tablolarına dahiledilmemiş, sadece 31 Aralık 2005 bilançosu konsolidasyona dahil olmuştur.Grup’un %100 hissesine sahip olduğu ve 31 Aralık 2005 tarihli konsolide mali tablolarda tamamına karşılıkayrılan maliyet değeri ile taşınan Coca-Cola Kuban Bottlers A.O. (Kuban), 25 Nisan 2006 tarihli mahkemekararı ile tasfiye edilmiştir.2005 yılı içerisinde Irak pazarına yönelik olarak yerel bir ortak ile %50-%50 ortaklık şeklinde ve 6.235 YTLsermayeli “The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO” (“CCBI”) ünvanlı yeni bir şirket kurulmuştur.3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARIHazır DeğerlerHazır değerler, kasa ve bankalardaki nakit parayı ve vadeleri bilanço tarihinden önce olan çekleri içermektedir.Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riskibulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.Menkul KıymetlerTüm menkul kıymetlerin alımı için ödenen giderler de dahil olmak üzere alımda ödenen ve rayiç değerleriyansıttığı öngörülen elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınır.Satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılan menkul kıymetlerin ilk kayda alımdan sonra müteakipdeğerlemesi rayiç değeri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç değerlerindekideğişikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varlıklar satılana, nakde dönüşene veya başka bir şekildeelden çıkarılana veya değer düşüklüğüne maruz kalana kadar öz sermaye içinde ayrı bir kalemde gösterilir, butarihten sonra ise birikmiş rayiç değer uyarlamaları gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazırmenkul değerler üzerinden efektif faiz metodu kullanılarak hesaplanan faiz tutarı, faiz geliri olarakmuhasebeleştirilir. Alınan temettüler ise alındığı tarihte temettü gelirleri içerisinde gösterilir. Mali piyasalardaaktif olarak işlem gören yatırımların rayiç değerleri bilanço tarihindeki menkul kıymet borsası kapanış değeri ilebelirlenir.Devlet tahvilleri gibi vade sonuna kadar elde tutulmasına karar verilmiş olan diğer uzun vadeli menkul kıymetlerise satın alım tarihinden sonraki dönemlerde, etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerlerinden malitablolara yansıtılırlar. İskonto edilmiş değer alım sırasında ortaya çıkan iskonto veya ödenen prim gibi faktörlerdikkate alınarak hesaplanır.Tüm finansal aktif alım satımları Grup’un varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır.Ticari AlacaklarVadeleri, genel olarak 15-65 gün arasında olan ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayda alınır ve bilançodönemine indirgenmiş değerlerinden şüpheli alacak karşılığı düşülerek taşınmaktadır. Şüpheli alacaklar içinalacağın tahsil edilmesi artık olası değilse, karşılık ayrılır. Tahsil edilmesi hiçbir şekilde mümkün olmayanalacaklar ise, bu durum kesinleştiği zaman ilgili hesaplardan silinir.(12)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Finansal BorçlarBütün finansal borçlar, ilk olarak, maliyet değerleri ile kayıtlara yansıtılmışlardır.İlk kayda alınış tarihinden sonra krediler etkin faiz oranı kullanılarak indirgenmiş değerleri ile gösterilir.İndirgenmiş değer, ihraç giderleri ve iskonto oranı veya ödeme üzerindeki prim dikkate alınarak hesaplanır.İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ileilişkilendirilir.Borçlanma MaliyetleriBorçlanma maliyetleri genel olarak oluştuğu tarihte giderleştirilir.Kiralama İşlemleri (Kiracı Olarak Grup)a) Finansal KiralamaGrup’a kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini öngören finansal kiralamalar, kiradöneminin başlangıcında finansal kiralama yoluyla elde edilen mülkiyetin rayiç bedeli üzerinden veya dahadüşükse, minimum kiralama yükümlülüğünün iskonto edilmiş değeri üzerinden muhasebeleştirilmektedir.Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır.Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin hesaplarına dahil edilmiştir. Finansalkiralama yoluyla alınan varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine uygun olarak amortismana tabi tutulur.b) Operasyonel KiralamaKiralanan varlıklarla ilgili bütün risk ve faydaların kiralayana ait olduğu kiralamalar operasyonel kiralamalarolarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kiralama ödemeleri, kira süresi boyunca doğrusal olarak gelirtablosuyla ilişkilendirilir.Ticari BorçlarGrup’un vadeleri genellikle 7-30 gün arasında olan ticari borçları, faturalanmış veya faturalanmamış mal vehizmet alımları için gelecekte yapılacak ödemelerin rayiç değerini temsil eden tutarlar üzerindenyansıtılmaktadır.Çalışanlara Sağlanan FaydalarTürkiye’de kurulu Şirket’ler için:a) Tanımlanan Fayda PlanıKıdem tazminatı karşılıkları UMS 19’a- ‘‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar’’ göre bağımsız bir aktüer çalışmasınadayanarak yansıtılmıştır.İlişikteki konsolide mali tablolarda, Grup, kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarakyansıtmıştır. Profesyonel aktüerler tarafından yapılan değerlendirmelere göre, henüz kayıtlara alınmamışbirikmiş aktüer kazanç veya kayıplar kıdem tazminatı yükümlülüğünün %10’unu aşması durumunda gelir veyagider olarak gelir tablosuyla ilişkilendirilmektedir. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, bilanço tarihinde geçerli olandevlet tahvilleri faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Aktüer kazanç veya kayıplar personelin ortalamahizmet süresini tamamlamasına kalan yıl dikkate alınarak yansıtılmıştır.(15)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Çalışanlara Sağlanan Faydalar (devamı)Bilanço tarihleri itibariyle kullanılan temel aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005İskonto oranı %12 %16Öngörülen maaş/tavan artışı %6,175 %10b) Tanımlanan Katkı PlanlarıŞirket ve yurtiçinde faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyalsigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Buprimler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.Yurtdışında kurulu Bağlı Ortaklıklar için:Grup’un Türkiye dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait kıdem tazminatıyla ilgili birikmiş biryükümlülük bulunmamaktadır. Azerbaijan CC, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin emeklilik ve sosyal sigortalarfonlarına katılmaktadır. Bu katılımlar oluştukları tarihte giderleştirilmektedir. Bishkek CC, çalışanları yararınaKırgız emeklilik, sosyal sigortalar, sağlık sigortası ve işsizlik fonlarına katılımda bulunmaktadır. BishkekCC’nin bu katılımları çalışan maaşlarının yaklaşık olarak %33’ü kadardır ve gerçekleştikleri tarihtegiderleştirilmektedir. Bishkek CC’nin çalışanlarına emeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı veyayükümlülüğü bulunmamaktadır.Almaty CC çalışanlarının emeklilik sonrası yararlarına katılımını temsil eden %21 oranındaki sosyal sigortavergilerini Kazakistan Hükümeti'ne ödemektedir. Almaty CC ayrıca çalışanlarının maaşlarının %10’unuçalışanların emekli maaşı fonlarına katkı olarak kesmektedir. Kanunlara göre, çalışanlar emeklilikkazançlarından kendileri sorumludur ve Almaty CC’nin çalışanlarına emeklilikle ilgili ödeme yapmak için şuanda veya gelecekte bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Almaty CC’nin çalışanlarına emeklilik sonrası yararsağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur.CCBCJ, çalışanlarının yararına sosyal sigortalar fonuna katılımda bulunmaktadır. Bu katılım çalışanlarınmaaşlarının %16,5’i kadardır ve gerçekleştikleri tarihte giderleştirilmektedirler. CCBCJ’nin çalışanlarınaemeklilik sonrası yarar sağlamak için başka bir planı ya da yükümlülüğü yoktur.KarşılıklarKarşılıklar ancak ve ancak bir işletmenin geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasalya da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle Grup’a ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkmasıolasılığı mevcutsa ve gerçekleşecek yükümlülüğün miktarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlaraalınmaktadır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemelgiderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında zamanınilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelebilecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir.(16)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Gelirlerin MuhasebeleştirilmesiSatış GelirleriGelirler, faaliyetlerinden dolayı Grup’a ekonomik fayda sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarakölçülebilmesinin mümkün olduğu ve satılan ürünlerle ilgili risk ve menfaatlerin alıcıya geçtiği zamanmuhasebeleştirilmektedir. Satışlar; satış iskontoları, katma değer vergisi ve satış vergilerinden netleştirilmişolarak mali tablolara yansıtılmaktadır. İskontolar ve diğer indirimler, satış indirimlerinden ve ürün ile birliktebedelsiz verilen promosyon malzemesi maliyetlerinden oluşmaktadır.Faiz GelirleriFaiz gelirleri tahakkuk esasına göre gelir kaydedilmektedir.Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan VergilerVergi karşılığı gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarakhesaplanan yasal ve ertelenmiş verginin toplamıdır.Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, varlık veyükümlülüklerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların vergietkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.Ertelenmiş vergi varlığı ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği ölçüde;tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan mali zararlariçin tanımlanır. Ertelenmiş vergi varlığı her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmiş vergi aktifininileride kullanılması için yeterli mali karın oluşmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taşınan değeriazaltılmaktadır.Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünün hesaplanmasında Grup’un bu geçici farkları kullanabileceğinidüşündüğü tarihlerde geçerli olacak ve bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş vergi oranları kullanılmaktadır.Yabancı Para Cinsinden İşlemlerGrup içindeki her şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyelerini kullandığı para birimineçevirirken işlem tarihinde geçerli olan kurları esas almaktadır. Parasal kalemlerin yıl boyunca ilk olarak kayıtlaraalındıkları ya da geçmiş mali tablolarda raporlandıkları kurlardan farklı kurlarla ifade edilmesinden veyaraporlanmasından doğan kur farkı giderleri veya gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.Kullanılan TahminlerKonsolide mali tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarınıetkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri belirleyen tahminler vevarsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Bu tahminler dönemselolarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarınayansıtılmaktadır.(17)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Faaliyetlerin DönemselliğiAlkolsüz içecek tüketimi dönemseldir. Bu da yaz sezonu boyunca daha yüksek talebin olmasıyla ve buna bağlıolarak yılın ilk yarısında amortisman ve faiz gideri gibi sabit maliyetlerden dolayı daha az karlılık ve devirhızıyla sonuçlanmaktadır. 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık faaliyet sonuçları mali yıl sonundabeklenen sonuçlar için bir gösterge teşkil etmeyebilir.Coğrafi ve İşletme BölümleriYönetimsel bazı amaçlarla Grup faaliyetleri iki ana coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler Grup’un temelbölüm bilgileri ile ilgili rapor vereceği bölgelere göre belirlenmiştir. İşletme faaliyet konusuyla ilgilisınıflandırma, ikincil bölüm olarak sunulmuştur. Coğrafi ve işletme bölümleri ile ilgili finansal bilgiler Not 33’tesunulmaktadır.Hisse Başına KarKonsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın raporlama dönemleri boyunca piyasadabulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. Dönem içerisinde içselkaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisse adedinin ağırlıklı ortalaması hesaplanırken yeni bulunandeğerin dönem başı itibariyle de geçerli olduğu kabul edilir.Bilanço Tarihinden Sonraki OlaylarGrup’un bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltmegerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleritakdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı VarlıklarŞarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolardayansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiriyaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.Finansal AraçlarFinansal Risk Yönetimi Hedefleri ve PolitikalarıGrup’un temel finansal araçları banka kredileri, nakit, kısa vadeli mevduatlar ve menkul kıymetlerdenoluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Grup’un işletme faaliyetlerini ve yatırımlarını finanseetmektir. Grup’un doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğerfinansal araçları da mevcuttur.Grup’un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Grupyönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte vekabul etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.Yabancı Para RiskiGrup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındakipara birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasındankaynaklanmaktadır.(18)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Finansal Araçlar (devamı)Likidite RiskiGrup, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır.Kredi RiskiGrup’un önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit, menkulkıymetler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Grup’un çeşitli finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzerideğerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski finansal kuruluşlarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve sözkonusukuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski yüksek müşteri hacmi ve Grup yönetiminin müşterilereuygulanan kredi tutarını sınırlı tutması sebebiyle sınırlıdır. Grup, bayileri dışındaki müşterilerine uygulanankredi tutarını artırmak için genellikle teminata ihtiyaç duymaktadır.Faiz Oranı RiskiFinansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır.Bundan dolayı Grup yerli ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Grup,yabancı para ve faiz oranları risklerini sınırlamak için zaman zaman türev enstrümanlardan faydalanmaktadır.Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borçyükümlülükleriyle ilişkilidir. Finansal varlık ve yükümlülüklerin faiz oranları ilgili notlarda belirtilmiştir.Türev EnstrümanlarŞirket, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı para ve faiz oranı riskine karşı korunmak için türevenstrümanlar kullanmaktadır. Türev enstrümanları ilk defa mali tablolara alınırken maliyetleri üzerindenkaydedilir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir.Rayiç DeğerRayiç değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflararasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracınmakul değerini en iyi yansıtan değerdir.Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar mali tablo tarihinde geçerli olan kurlar üzerindendeğerlendirilmektedir.Grup’un finansal araçlarının rayiç değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlarkullanılmıştır:Finansal Varlıklar – Bazı finansal varlıkların rayiç değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıpnakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıklarıiçermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğudüşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınandeğerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.(19)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)Finansal Araçlar (devamı)Finansal Yükümlülükler – Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniylerayiç değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifadeedilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasakoşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade ettiğidüşünülmektedir. Ticari borçların kısa vadeli olmalarından dolayı rayiç değerlerinin taşıdıkları değere yakınolduğu öngörülmektedir.4. HAZIR DEĞERLER30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Banka-Vadeli 107.363 32.942-Vadesiz 22.420 8.789Çekler 4.117 1.685Kasa 4.949 720138.849 44.136Eksi: Vadesi üç aydan uzun olan mevduat (5.988) -Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzeri değerler 132.861 44.13630 Eylül 2006 itibariyle 12.929 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar, 2 hafta ile 6 ay (31Aralık 2005- 6.145 YTL, 3 gün ile 3 hafta) arasında değişen vadelerde olup, faiz oranları %5,75- %8 (31 Aralık2005- %2- %4,5) arasında değişmektedir. 30 Eylül 2006 itibariyle 94.434 YTL tutarındaki YTL cinsinden vadelimevduatlar 2 gün (31 Aralık 2005- 26.797 YTL, 3 gün) vadeli olup, faiz oranı %17,5 ile %18,35 arasındadır (31Aralık 2005- %14,50). 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle 5.988 YTL tutarındaki yabancı para cinsinden 5 ay vadelimevduat, alınan kısa vadeli krediye karşılık bir banka nezdinde bloke tutulmaktadır.30 Eylül 2006 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar üzerinde 203 YTL ( 31 Aralık 2005- 479 YTL) tutarında faizgeliri tahakkuku bulunmaktadır.5. MENKUL KIYMETLER30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Rayiç bedelinden değerlenen satılmaya hazır menkul kıymetlerYatırım fonları 4.505 3.637İskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılan ve vade sonunakadar elde tutulacak menkul kıymetlerDevlet tahvilleri (yabancı para cinsinden) 913 7785.418 4.41530 Eylül 2006 tarihi itibariyle, yabancı para cinsinden devlet tahvillerinin 270 YTL (31 Aralık 2005- 493YTL)’lik kısmı, CCİ’nin 1999 yılında yabancı bir konsorsiyumdan almış olduğu 34.000.000 USD tutarındaki2006 vadeli uzun dönem banka kredisinin takip eden altı aylık dönemdeki faiz ödemesi için yabancı bir bankanezdinde bloke olarak tutulmaktadır.(20)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))6. FİNANSAL BORÇLAR30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Kısa vadeli banka kredileri 268.265 320.498Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları 5.881 9.576Toplam kısa vadeli finansal borçlar 274.146 330.074Uzun vadeli krediler 174.607 8.722Toplam finansal borçlar 448.753 338.79630 Eylül 2006 tarihi itibariyle toplam finansal borçların ana parası 433.467 YTL (31 Aralık 2005- 334.977 YTL)olup üzerlerinde 15.286 YTL (31 Aralık 2005- 3.819 YTL) tutarında faiz gideri tahakkuku bulunmaktadır.30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçların döviz ve YTLcinsinden dökümü aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Kısa Vadeli Uzun vadeli Kısa Vadeli Uzun vadeliAmerikan Doları 211.479 94.957 195.480 8.722Euro 10.451 79.650 82.375 -YTL 50.447 - 45.484 -Kazak Tengesi 1.769 - - -Ürdün Dinarı - - 6.735 -274.146 174.607 330.074 8.722Bilanço tarihlerindeki etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Kısa vadeliAmerikan Doları cinsinden krediler Libor+(%0,45)- %8 Libor+(%0,45)- %8Euro cinsinden krediler %5,1 Euribor+(%0,85)- %5,67YTL cinsinden krediler %14,8 %14,8Kazak Tengesi cinsinden krediler %8 -Ürdün Dinarı cinsinden krediler - %7- %8Uzun vadeliAmerikan Doları cinsinden krediler Libor+(%0,55)- %10,61 %4- %10,61Euro cinsinden krediler Euribor+(%0,55) -(21)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))6. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin (cari kısım dahil, finansal kiralamayükümlülükleri hariç) geri ödeme planları aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 20052006 5.881 9.5762007 - 3.3552008 174.607 5.367180.488 18.2981999 yılında alınan ve Not 5’de belirtilen krediye ilişkin anlaşmalar, CCİ’ye, belirlenen asgari öz sermayemiktarına ve çeşitli finansal oranlara uyma yükümlülüğü getirmektedir. 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005tarihleri itibariyle, CCİ kredi anlaşmalarında belirtilen bu yükümlülüklere uymaktadır.Şirket’in, Rabobank, Fortisbank, SG ve Calyon Bank’tan almış olduğu muhtelif vadelerdeki kredilere aitsözleşmelerde, Şirket hissedarlarından, TCCEC ve Anadolu Efes’in toplam hissedarlık oranının, kredi anlaşmasısüresi içerisinde %51’in üzerinde olması gerekliliğine dair bir şart bulunmaktadır.Şirket, LIBOR ve EURIBOR faiz oranlarındaki dalgalanma etkilerinden korunmak amacıyla çeşitli finanskuruluşlarıyla toplam 50.000 Amerikan Doları ve 41.250 EURO (31 Aralık 2005 – Yoktur.) tutarında, farklıkoşullara sahip faiz swap sözleşmeleri yapmıştır.7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLARTicari Alacaklar30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Ticari alacaklar 238.429 119.303Vadeli çekler 8.510 4.364Diğer 107 395Eksi: Şüpheli alacak karşılığı (8.639) (7.074)Ticari Borçlar238.407 116.98830 Eylül 2006 31 Aralık 2005Satıcı cari hesapları 110.462 45.8558. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Bir seneden kısa vadeli 66 1.231Bir seneden uzun beş seneden kısa vadeli 402 -Finansal kiralama borçlarının indirgenmiş değeri 468 1.231(22)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)İlişkili taraflaraolan satışlar vediğer gelirler30 Eylül 2005 31 Aralık 2005İlişkili taraflardanolan alışlar ve diğergiderlerİlişkili taraflardanolan alacaklarİlişkili taraflaraolan borçlarAnadolu Endüstri Holding A.Ş. - 9 886 1Beverage Partners Worldwide - 2.035 1.529 -Coca-Cola Georgia - - 59 -Özgörkey Grubu 30 12.448 - 1.015The Coca-Cola Company 25.522 209.922 914 30.618Beverage J.S.C. - - 682 -Turkmenistan CC - - 231 -Efes Breweries International B.V. - - 135 -Efes Karaganda Brewery J.S.C. - - - 955Diğer - - - 15025.552 224.414 4.436 32.739Personelden alacaklar / borçlar - - - 1.458Toplam 25.552 224.414 4.436 34.19730 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan olan alışlar ve diğer giderlerin önemli bölümühammadde ve sabit kıymet alımları ile fason üretim giderlerinden oluşmaktadır.30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle ilişkili şirketlere olan satışlar ve diğer gelirler, mamul satışları veilişkili şirketlere yansıtılan promosyon harcamaları katkı paylarından oluşmaktadır.30 Eylül 2006 itibariyle, Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, murahhas aza, direktörler ve ülke müdürleri gibiüst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 5.399 YTL’dir (30Eylül 2005- 2.610 YTL).10. DİĞER ALACAKLAR/YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Alacaklar30 Eylül 2006 31 Aralık 2005KDV alacakları 50.377 9.434Diğer 304 161Diğer Yükümlülükler50.681 9.59530 Eylül 2006 31 Aralık 2005Depozitolar ve avanslar 19.873 10.150Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 16.877 10.108Ödenecek KDV 51.914 2.643Gider tahakkukları 9.686 1.401Ödenecek sosyal güvenlik primleri 4.045 3.271Mahmudiye hisse alım anlaşmasına istinaden ödenecek tutar 2.186 -Diğer 365 69104.946 27.642(24)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ertelenen vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir :30 Eylül200631 Aralık20051 Ocak bakiyesi 18.351 23.315Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenen ertelenmiş vergi yükümlülüğü 2.603 (3.607)Ertelenen vergi geliri (Not 40) (21.498) (1.292)Yabancı para çevrim farkları 879 (65)335 18.35115. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLARa) Diğer Dönen Varlıklar30 Eylül200631 Aralık2005Peşin ödenen giderler 11.056 3.089Peşin ödenen vergiler 4.602 20.737Diğer 603 37816.261 24.204b) Diğer Duran Varlıklar30 Eylül200631 Aralık2005Peşin ödenen giderler 17.640 14.695Diğer 169 30617.809 15.001(26)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))16. FİNANSAL VARLIKLARŞirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer30 Eylül 2006Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.575 %29,14 (356)Şirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer31 Aralık 2005Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.643 %29,14 (365)30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Türkmenistan CC’nin toplam aktifleri ve toplam yükümlülükleri, sırasıyla 18.612 ve10.882 YTL Doları’dir (31 Aralık 2005 – 16.060 ve 8.104 YTL). 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylıkdönem itibariyle net satışlar 4.870 YTL ve cari dönem zararı 1.069 YTL’dir.17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:1 Ocak2005 İlaveler31 Aralık2005 İlavelerYabancı ParaÇevrim Farkları30 Eylül2006Maliyetler 12.018 36.928 48.946 - 4.275 53.221Birikmiş itfa payları (12.018) - (12.018) - - (12.018)Net defter değeri - 36.928 36.928 - 4.275 41.20318. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERGrup’un, 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.(27)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))19. MADDİ VARLIKLARArazi veBinalarMakine, Tesis veCihazlarTaşıtlarDöşeme veDemirbaşlarDiğerMaddi VarlıklarÖzelMaliyetlerYapılmakta OlanYatırımlarVerilenAvanslarToplam31 Aralık 2004 net bakiyeleri 168.203 190.934 5.579 6.481 77.689 931 5.237 5.137 460.191İlaveler 12.831 15.453 5.184 459 38.138 44 30.311 - 102.420Çıkışlar, net (30) - (1.168) (579) (1.285) - - - (3.062)Transferler 5.649 22.780 1.144 - 3.545 - (32.506) (612) -Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler 39.028 50.706 4.978 167 12.083 - - - 106.962Değer düşüklüğü karşılığı - (2.592) - - (400) - - - (2.992)Cari dönem amortismanı (5.561) (34.701) (1.472) (1.827) (25.129) (99) - - (68.789)31 Aralık 2005 net bakiyeleri 220.120 242.580 14.245 4.701 104.641 876 3.042 4.525 594.730İlaveler 4.188 23.938 8.473 782 40.809 - 57.935 6.944 143.069Çıkışlar, net (102) (863) (443) (413) (4.576) - - - (6.397)Transferler 1.449 13.132 - 30 4.564 - (14.650) (4.525) -Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler 3.729 879 36 33 - - 1.373 - 6.050Değer düşüklüğü karşılığı - (2.957) - - - - - - (2.957)Yabancı para çevrim farkları 6.583 5.620 616 121 1.895 - - - 14.835Cari dönem amortismanı (5.062) (28.196) (2.385) (1.252) (25.212) (74) - - (62.181)30 Eylül 2006 net bakiyeleri 230.905 254.133 20.542 4.002 122.121 802 47.700 6.944 687.14931 Aralık 2005 bakiyeleriMaliyet 274.052 793.374 40.955 24.519 313.912 1.555 3.042 4.525 1.455.934Birikmiş amortisman (46.163) (512.728) (26.710) (19.818) (202.581) (679) - - (808.679)Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (7.769) (38.066) - - (6.690) - - - (52.525)31 Aralık 2005 net defter değeri 220.120 242.580 14.245 4.701 104.641 876 3.042 4.525 594.73030 Eylül 2006 bakiyeleriMaliyet 283.209 805.761 44.697 20.143 341.394 1.555 47.700 6.944 1.551.403Birikmiş amortisman (51.118) (516.225) (24.771) (16.262) (214.478) (753) - - (823.607)Birikmiş değer düşüklüğü karşılığı (7.769) (41.023) - - (6.690) - - - (55.482)Yabancı para çevrim farkları 6.583 5.620 616 121 1.895 - - - 14.83530 Eylül 2006 net defter değeri 230.905 254.133 20.542 4.002 122.121 802 47.700 6.944 687.149(28)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))19. MADDİ VARLIKLAR (devamı)Değer Düşüklüğü Karşılığı30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 2.957 YTL (30 Eylül 2005- 1.844 YTL) tutarındakideğer düşüklüğü karşılığı Grup’un cari dönemde defter değerleri, gerçekleşebilir değerini aşan maddi varlıklarıiçin hesaplanmış ve kayıtlara yansıtılmıştır. Gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.Maddi Varlıklar Üzerinde Aktifleştirilmiş Finansman Giderleri30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle sabit kıymetler üzerinde aktifleştirilmiş finansman gideribulunmamaktadır.Finansal Kiralama İşlemleriGrup’un finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetler; soğutucular, motorlu taşıtlar, binalar, makineve ekipmanları içermektedir.Maddi varlıklarda sınıflandırılan kiralanan maddi varlıkların analizi aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Makine ve ekipmanlar 20.593 19.830Binalar 172 200Motorlu taşıtlar 2.200 2.750Diğer maddi varlıklar 22.051 31.745Toplam 45.016 54.525Birikmiş amortisman (16.892) (22.798)Net defter değeri 28.124 31.72720. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR1 Ocak2006İlaveler/(İtfaPayları)Satın alınan bağlıortaklık yolu ileeklenenlerYabancı paraçevrimfarkları30 Eylül2006MaliyetYazılım hakları 7.863 62 - 165 8.090Şişeleme sözleşmeleri 245.415 - - 28.554 273.969Su kaynakları - - 9.992 - 9.992Eksi: Birikmiş itfa paylarıYazılım hakları (3.295) (605) - (41) (3.941)Su kaynakları - (468) - - (468)Net defter değeri 249.983 (1.011) 9.992 28.678 287.642(29)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))21. ALINAN AVANSLARGrup, 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle 775 YTL tutarında avans almıştır (31 Aralık 2005- Yoktur.).22. EMEKLİLİK PLANLARIGrup’un, 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle emeklilik planı bulunmamaktadır.23. BORÇ KARŞILIKLARIa) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Ödenecek gelir vergisi 18.871 9.057Yönetim primi karşılığı 2.840 3.01721.711 12.07430 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, yönetim primi karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 20051 Ocak bakiyesi 3.017 3.102Yapılan ödemeler (3.017) (3.102)Cari dönem provizyonu 2.840 3.0172.840 3.017b) Uzun Vadeli Borç Karşılıkları30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Uzun vadeli teşvik planı karşılığı 2.337 2.095İzin ödemeleri karşılığı 3.406 2.385Kıdem tazminatı karşılığı 14.055 12.67319.798 17.153(30)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, uzun vadeli teşvik planı ve izin ödemeleri karşılıklarınınhareketi aşağıdaki gibidir:İzinödemeleri30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Uzun vadeliİzinteşvik planı ödemeleriUzun vadeliteşvik planı1 Ocak bakiyesi 2.385 2.095 2.080 1.428Yapılan ödemeler (104) (1.251) (112) (448)Cari dönem karşılığı 1.125 1.493 417 1.115Dönem sonu bakiyeleri 3.406 2.337 2.385 2.095Kıdem TazminatıŞirket ve yurtiçinde faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdiktensonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personelebelirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdürler. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaştutarı kadardır ve bu miktar 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle, 1,77 YTL (31 Aralık 2005- 1,73 YTL) ilesınırlandırılmıştır.Şirket yönetimi geçmiş deneyimlerinden edindiği bilgilere dayanarak kıdem tazminatı almaya hak kazanacakçalışanların hak kazandıkları menfaatleri UMS 19 uyarınca, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlarıkullanılarak iskonto işlemine tabi tutmuş ve indirgenmiş net değerleri üzerinden konsolide mali tablolarınayansıtmıştır.İlişikteki konsolide mali tablolarda belirtilen kıdem tazminatı yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 20051 Ocak bakiyesi 12.673 10.306Dönem içinde yapılan ödemeler (841) (720)Dönem içinde ayrılan karşılık 2.222 2.917Yabancı para çevrim farkı 1 -Satın alınan bağlı ortaklık yolu ile eklenenler - 170Dönem sonu bakiyeleri 14.055 12.67324. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARARGrup’un 30 Eylül 2006 tarihli konsolide mali tablolarında CCİ’nin %87,63 oranında bağlı ortaklığı konumundabulunan Efes Sınai’nin mali tablolarından kaynaklanan toplam 67.695 YTL (31 Aralık 2005- 54.347 YTL)tutarında ana ortaklık dışı paylar ve 4.180 YTL turtarında ana ortaklık dışı zarar bulunmaktadır.(31)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))25. SERMAYE30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Adi hisseler beher değeri 1 Yeni KuruşOnaylanmış ve ihraç edilmiş olan (adet) 24.958.976.997 24.958.976.997Karşılıklı İştirak Sermaye DüzeltmesiCCSD’nin, E. Özgörkey İçecek Yatırımı A.Ş.’ye, CCİ’deki %5,60 oranındaki payını satın almak için ödediğitutar olan 57.821 YTL, 31 Aralık 2005 tarihli konsolide bilançoda “Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi”olarak öz sermaye içinde gösterilmiştir. CCSD, sahip olduğu CCİ hisselerini CCİ’nin Mayıs 2006’daki halkaarzında satmış ve bu satıştan elde edilen kar, vergisi düşülerek 30 Eylül 2006 tarihli konsolide bilançoda“Geçmiş Yıl Karları” altında öz sermaye içerisinde gösterilmiştir.26–27–28. SERMAYE/KAR YEDEKLERİ VE GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARIYasal YedeklerTürk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca yasal yedekler, Türkiye’de kurulu her bir tüzel kişilik için ayrıhesaplanmak koşuluyla, birinci ve ikinci tertip yedek akçelerden oluşurlar. Birinci tertip yasal yedek, ödenmişsermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar safi karın %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedek, Şirket’inödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kar dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır.Yasal yedekler, sermayenin %50’sini aşmadıkları sürece dağıtılamazlar, ancak birikmiş karların tükenmesihalinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle CCİ ve CCSD’nin yasal mali tablolarında öz sermayeiçerisinde yer alan fon kalemleri aşağıdaki gibidir (Efes Sınai’nin işlevsel para birimi Amerikan Doları olduğuiçin Efes Sınai’ye ait rakamlar sunulmamıştır.):Tarihi Değerler30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Enflasyon DönüştürülmüşEnflasyonDüzeltmesi Farkları Değerler Tarihi Değerler Düzeltmesi FarklarıDönüştürülmüşDeğerlerSermaye 249.589 (8.559) 241.030 249.589 (8.559) 241.030Yasal Yedek 38.730 25.114 63.844 21.816 25.114 46.930Olağanüstü yedek 32.344 4.756 37.100 55 4.756 4.811TemettülerGrup 2006 yılı içerisinde, 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına 0,0019YTL, nominal olarak 47.501 YTL tutarında kar payı dağıtımı yapmıştır. Grup 2005 yılı içerisinde, 31 Aralık2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına 0,0031 YTL, nominal olarak toplam 78.390YTL tutarında kar payı dağıtımı yapmıştır.(32)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))29. YABANCI PARA POZİSYONUGrup’un, Türkiye’de faaliyet gösteren ve işlevsel para birimi YTL olan şirketlerinin 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık2005 tarihi itibariyle yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Yabancı para varlıkları 9.289 9.959Yabancı para yükümlülükleri (345.737) (275.650)Net yabancı para yükümlülüğü (336.448) (265.691)Şirket, 30 Eylül 2006 itibariyle, döviz kurundaki dalgalanma etkilerinden korunmak amacıyla çeşitli finanskuruluşlarıyla toplam 70.000 Amerikan Doları (31 Aralık 2005 – Yoktur.) tutarında, farklı vadelerde forwardsözleşmeleri yapmıştır.30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARIYatırım Teşvik BelgeleriGrup’un yatırım harcamaları ile ilgili çeşitli yatırım teşvikleri bulunmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen yatırımharcamalarına ilişkin %100 ve %40 oranlarında yatırım teşvikleri mevcuttur.Grup 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde vergi matrahı oluşmaması sebebiyle yatırımindiriminden faydalanmamıştır. 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde yararlanılan yatırımindirimi tutarı 64.486 YTL’dir. 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle devreden yatırım indirimi tutarı ise 29.897YTL’dir (31 Aralık 2005- 13.906 YTL).31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERGrup Aleyhine Davalar30 Eylül 2006 tarihi itibari ile Grup aleyhine 1.432 YTL (31 Aralık 2005- 985 YTL) tutarında, Grup’un ticarifaaliyetleri ile ilgili açılmış bulunan çeşitli davalar mevcuttur. Bu davaların 30 Eylül 2006 tarihi itibari ile nasılsonuçlanacağı henüz kesinlik kazanmamıştır. Grup yönetimine göre, söz konusu davalar Grup’un faaliyetsonuçlarını, finansal durumunu veya likiditesini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte değildir.CCİ, CCSD ve MahmudiyeTaahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler30 Eylül 2006 tarihi itibariyle verilen teminat mektubu tutarı 4.762 YTL’dir ( 31 Aralık 2005- 4.492 YTL).CCİ ve bağlı ortaklıklığı CCSD’nin kayıtları, incelemeye açık yıllarla ilgili herhangi bir vergi incelemesine tabitutulmamıştır. Grup, ek vergi yükümlülüğünün oluşması ihtimalinin kesinlik arz etmemesi ve oluşabilecektutarın hiçbir şekilde belirlenememesi sebebiyle ilişikteki konsolide mali tablolara herhangi bir karşılıkyansıtmamıştır. Grup yönetimine göre ödenmesi muhtemel tüm vergiler için mali tablolarda yeterli karşılıkayrılmıştır.(33)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)Operasyonel KiralamalarCCİ ve CCSD, motorlu taşıt kullanımlarıyla ilgili olarak çeşitli operasyonel kiralama sözleşmeleri imzalamıştır.30 Eylül 2006 tarihi itibariyle, motorlu taşıt kullanımları için imzalanan iptal edilemeyecek operasyonel kiralamasözleşmeleri kapsamında 89 YTL (30 Eylül 2005- 139 YTL) tutarındaki kira gideri ilişikteki konsolide malitablolara yansıtılmıştır.30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmelerikapsamında gelecek dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı aşağıdaki gibidir:30 Eylül 2006 31 Aralık 2005Gelecek 1 yıl 46 135Efes Sınai ve bağlı ortaklıklarıRehinler30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Almaty CC’nin bir bankadan sağladığı kredi limiti için stoklarının 2.695 YTL (31Aralık 2005- 2.415 YTL) tutarındaki kısmı üzerinde rehin sözleşmesi vardır.30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Azerbaijan CC’nin Varoise De Concentres S.A. (ilişkili kuruluş) ile yaptığıkonsantre alım anlaşmasına ilişkin borcu için maddi varlıkları üzerinde 1.030 YTL (31 Aralık 2005- 1.594 YTL)tutarında rehin sözleşmesi vardır.İpotekler30 Eylül 2006 tarihi itibariyle CCBCJ’nin Arab Bank’tan almış olduğu kredi için, bina ve arazileri üzerinde3.689 YTL (31 Aralık 2005- 3.306 YTL) tutarında ipotek bulunmaktadır.Teminat Mektupları30 Eylül 2006 tarihi itibariyle bankalardan alınan ve tedarikçilere ve resmi kurumlara verilen teminat mektuplarıtutarı 838 YTL’dir (31 Aralık 2005- 46 YTL).Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıYerel vergi kanunlarına göre Kazakistan CC yıl içersindeki vergilendirilebilir kazanç üzerinden %30 gelirvergisi oranına tabidir. Kazakistan’daki vergi sistemi hükümetin kapalı ekonomi sisteminden serbest piyasaekonomisine geçiş sürecinden etkilenmektedir. Çeşitli yasa maddeleri ve düzenlemeler açık şekildeyazılmadığından, bunların yorumu vergi müfettişleri, Merkez Bankası çalışanları ve Maliye Bakanlığı’nıngörüşlerine göre değişmektedir. Yerel, bölgesel ve ulusal vergi birimleri ile Merkez Bankası’yla MaliyeBakanlığı arasında oluşan farklı yorumlar olağandır.(34)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıYerel vergi kanunlarına göre, Kırgızistan’daki kurumlar vergisi oranı 2006 yılı içerisinde vergilendirilebilirkazanç üzerinden %10 olarak belirlenmiştir (31 Aralık 2005-%20). Ancak, 10 Mayıs 2006 tarihinde Kırgızistanhükümeti tarafından yayımlanan karar ve listeye göre, Bishkek CC monopol olarak belirlenen şirketler arasındayer aldığından sadece 2006 yılı için vergilendirilebilir kazanç üzerinden %20 oranında kurumlar vergisinetabidir.Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıYerel vergi kanunlarına göre, Azerbaycan CC %22 gelir vergisi oranına tabidir. Şirketler gelir vergisi beyanınıyıllık olarak yapmaktadırlar (31 Aralık 2005 - %24)Ürdün Krallığı’ndaki Bağlı Ortaklık İle İlgili Vergi HususlarıCCBCJ, Ürdün kanunları tarafından belirlenen vergilendirilebilir kazanç üzerinden %15 oranında kurumlarvergisine tabidir. 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle CCBCJ’nin geçmiş yıl zararları 62.582 YTL’dir (31 Aralık2005- 48.313 YTL).Vergi KarşılıklarıGrup ödenmesi gereken bütün vergilerin ödenmiş olduğunu ya da karşılıklarının ayrıldığını düşünmektedir. İlgilivergi karşılığının miktarının belirlenmesinin zor olduğu durumlarda vergi karşılığı yönetimin en iyi tahmininegöre ayrılmıştır. Grup politikası, ilgili muhasebe dönemine ait yükümlülüklere ayrılacak karşılıkların o dönemiçinde kaydedilmesi ve miktarının belirlenebilmesi şartlarını taşımaktadır32. İŞLETME BİRLEŞMELERİŞirket, doğal kaynak suyu alanında faaliyet gösteren Mahmudiye Kaynak Suyu İşletmeciliği Ambalaj PlastikGıda Nakliyat Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin %100 hissesini 16 Mart 2006 tarihinde satınalmıştır. Mahmudiye satın alma işleminin detay bilgisi Not 1’de “Grup Yapısındaki Değişiklikler” başlığı altındasunulmuştur.2005 yılı sonunda, Şirket’in bağlı ortaklığı Efes Sınai ve yerel bir ortak, %50-%50 ortaklık şeklinde ve 6.235YTL sermayeli “The Coca-Cola Bottling of Iraq FZCO” (CCBI) ünvanlı yeni bir şirket kurmuş ve Ürdün’debulunan “The Coca-Cola Bottling Company of Jordan” (CCBCJ)’in %90’ını satın almıştır.(35)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMAŞirket, 2005 yılının son çeyreğinde, Efes Sınai’nin %87,63’ünü satın almıştır. Efes Sınai’nin yurt dışında faaliyetgösteren bağlı ortaklıklarının olması ve alkolsüz içecek sektörünün yanında bira dağıtımı işi ile de iştigal etmesisebebiyle, Grup 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap döneminden başlayarak coğrafi ve işletme bölümlerinegöre raporlamaya başlamıştır. 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait coğrafi bölümlereilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:Coğrafi bölümler30 Eylül 2006Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideSatış gelirleri (net) 1.147.305 228.995 (13.062) 1.363.238Brüt esas faaliyet karı 374.593 71.092 155 445.840Faaliyet giderleri (-) (222.198) (44.212) 961 (265.449)Net esas faaliyet karı 152.395 26.880 1.116 180.391Faaliyet karı 86.841 25.126 (2.097) 109.870Vergi öncesi kar 84.932 22.855 (2.097) 105.690Vergiler (2.079) (6.955) - (9.034)Net dönem karı 82.853 15.900 (2.097) 96.65630 Eylül 2006Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideBölüm varlıkları 1.537.661 376.647 (268.773) 1.645.535İştirakler - 2.575 - 2.575Toplam varlıklar 1.537.661 379.222 (268.773) 1.648.110Bölüm yükümlülükleri 604.030 172.773 (32.197) 744.606Toplam yükümlülükler 604.030 172.773 (32.197) 744.606Maddi varlık girişleri 99.501 43.630 - 143.131Amortisman gideri ve itfa payı 52.083 11.171 - 63.254Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer kalemler 34.366 1.322 - 35.688(36)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)31 Aralık 2005 tarihi itibariyle coğrafi bölümlere ilişkin toplam varlıklar ve toplam yükümlülükler aşağıdakigibidir:Coğrafi bölümler31 Aralık 2005Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideBölüm varlıkları 1.157.814 257.319 (201.882) 1.213.251İştirakler - 2.643 - 2.643Toplam varlıklar 1.157.814 259.962 (201.882) 1.215.894Bölüm yükümlülükleri 403.621 114.179 (22.501) 495.299Toplam yükümlülükler 403.621 114.179 (22.501) 495.299Maddi varlık girişleri 75.483 27.556 - 103.039Amortisman gideri ve itfa payı 68.639 925 - 69.564Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer kalemler 22.869 2.512 - 25.381İşletme bölümleriİşletme bölümlerine göre Grup’un 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait satış gelirleriaşağıdaki gibidir:Alkolsüz içecekler 1.347.006Bira 16.2321.363.23834. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARYoktur.35. DURDURULAN FAALİYETLERGrup’un, 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.(37)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))36. ESAS FAALİYET GELİRLERİa) Net Satışlar1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Brüt satışlar 1.836.260 814.090 1.350.639 575.212Satış iskontoları (377.404) (178.058) (334.190) (145.733)Diğer indirimler (95.618) (42.620) (79.753) (32.985)b) Satışların Maliyeti1.363.238 593.412 936.696 396.4941 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Hammadde maliyetleri 806.186 356.721 576.079 243.057Amortisman giderleri ve diğer maddiolmayan varlıkların itfası 33.796 12.178 28.310 9.259Personel giderleri 29.427 10.395 17.378 6.199Diğer giderler 47.989 17.134 24.673 11.555917.398 396.428 646.440 270.07037. FAALİYET GİDERLERİ1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Satış ve pazarlama giderleri 216.948 80.920 155.404 62.125Genel yönetim giderleri 48.501 17.285 26.076 6.696265.449 98.205 181.480 68.821a) Satış ve Pazarlama Giderleri 1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Pazarlama ve reklam giderleri 62.186 21.772 41.382 15.307Personel giderleri 58.013 20.563 39.964 16.289Nakliye giderleri 43.541 20.239 34.891 15.039Amortisman giderleri 25.676 8.910 19.397 6.763Bakım ve onarım giderleri 5.611 2.165 6.832 4.479Enerji ve haberleşme giderleri 10.414 3.351 6.348 2.513Kira giderleri 3.702 1.516 1.814 727Diğer 7.805 2.404 4.776 1.008216.948 80.920 155.404 62.125(38)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))37. FAALİYET GİDERLERİ (devamı)b) Genel Yönetim Giderleri 1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Personel giderleri 29.003 10.320 15.930 4.441Amortisman giderleri 2.644 874 2.577 816Denetim ve danışmanlık giderleri 4.540 1.689 1.219 490Enerji ve haberleşme giderleri 1.372 494 1.429 516Şüpheli alacak karşılık gideri 2.304 933 793 534Bakım ve onarım giderleri 839 297 581 195Kira giderleri 1.406 448 1.253 434Diğer 6.393 2.230 2.294 (730)48.501 17.285 26.076 6.696c) Amortisman ve İtfa Giderleri 1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Maddi varlıklarSatışların maliyeti 32.760 11.503 27.727 9.065Faaliyet giderleri 28.283 9.772 21.974 7.579Stoklar 1.138 591 1.003 173Maddi olmayan varlıklarSatışların maliyeti 1.036 675 583 194Faaliyet giderleri 37 12 - -63.254 22.553 51.287 17.01138. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Diğer GelirKur farkı gelirleri 57.103 31.779 5.140 676Hurda satış geliri 1.126 334 1.096 460Faiz gelirleri 8.581 3.911 1.011 221Maddi varlık satış karı 3.575 1.240 2.839 (2.535)Negatif şerefiye 882 882 - -Diğer gelirler 2.129 832 558 248Diğer Giderler73.396 38.978 10.644 (930)Kur farkı gideri (63.579) (35.447) (5.194) (666)Maddi varlık satış zararı - - - 2.153Maddi varlık değer düşüklüğü karşılığı (2.957) - (1.844) (1.316)Diğer giderler (2.816) (1.300) (922) (257)(69.352) (36.747) (7.960) (86)(39)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))39. FİNANSMAN (GİDERLERİ) /GELİRLERİ, NET1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Kur farkı (gideri) / geliri, net (53.127) 25.903 (590) 11Forward işlemlerinden elde edilen gelir 1.934 1.934 - -Faiz giderleri (23.311) (8.159) (9.147) (3.122)Finansal kiralama faizleri (61) (13) (210) (45)(74.565) 19.665 (9.947) (3.156)40. GELİR VERGİSİGenel BilgilerGrup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde vergilendirilmeye tabidir.Türkiye'de, 1 Ocak 2005 tarihinden başlayan mali yıl için kurumlar vergisi oranı %30’dur. 1 Ocak 2006tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %20’ye düşürülmüştür. Kurumlar vergisi, ilgiliolduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekteve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyleoluşan kazançlar üzerinden %20 (2005- %30) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekildeödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiş yasal gelir vergi matrahındanhesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş malitablolar üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlananbilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmiş yıl karı vergiyetabi tutulmamış, benzer şekilde geçmiş yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabuledilmemiştir. Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmişyıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) değerleri ile dikkate alınmaktadır.24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile doğrudan ilişkili olup birekonomik ömrü bulunan ve değeri 10.000 YTL’yi aşan yeni maddi varlık alımları, bedelinin %40’ı oranındakurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sağlamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluşan teşvikbelgeli yatırım indirimleri ise şirketlerin kendi tercihleri doğrultusunda yeni uygulamaya dönüştürülmedikleritakdirde, %19,8 oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri 1 Ocak 2006 tarihinden geçerliolan yeni yatırım indirimi uygulaması öncesinde süresiz olarak taşınabilmekteydi. Ancak, 1 Ocak 2006tarihinden geçerli olmak üzere yatırım indirimi uygulamasına son verilmiştir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariylekullanılamayan yatırım indirimi tutarları 31 Aralık 2008 tarihine kadar indirim konusu yapılabilecektir. Ancakbu durumda uygulanacak kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır. Ayrıca 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle başlamışolan yatırımlara ilişkin 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılacak olan yatırım harcamaları da 31 Aralık 2008tarihine kadar indirim konusu yapılabilecektir.Türkiye’de vergi mevzuatı, ana ve bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi doldurmasına izinvermemektedir. Bu yüzden mali tablolara yansıtılan vergi karşılığı, ayrı şirketler üstünden hesaplanmıştır.Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyladönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıliçerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir.(40)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))40. GELİR VERGİSİ (devamı)Yurtdışında kurulu Şirket’lerin vergi mevzuatına ilişkin genel bilgiler Not 31’de açıklanmıştır.30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir:30 Eylül200631 Aralık2005Cari dönem/yıl kurumlar vergisi 30.532 22.496Dönem içinde peşin ödenen vergi (11.661) (13.439)Ödenecek gelir vergisi 18.871 9.05730 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle vergi giderleri aşağıdaki gibidir:1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Konsolide gelir tablosuCari yıl kurumlar vergisi 30.532 17.961 37.587 20.900Ertelenmiş vergi geliri, net (21.498) (5.517) (17.070) (6.875)Konsolide gelir tablosuna yansıtılan vergigideri, (geliri) (9.034) 12.444 20.517 14.0251 Ocak- 30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle cari dönem vergi giderinin analizi aşağıdaki gibidir:30 Eylül200630 Eylül2005Vergi öncesi kar 109.870 101.513Vergi karşılığı %20 (30 Eylül 2005- %30) (21.974) (30.454)Kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer indirimler (156) (261)Diğer 13.096 10.198Toplam vergi gideri (9.034) (20.517)41. HİSSE BAŞINA KARHisse başına kar, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedinebölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle hisse başına kar aşağıdaki gibidir:1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Net Dönem Karı 96.656 105.098 80.996 39.406Ağırlıklı Ortalama Hisse Sayısı 24.958.976.997 24.958.976.997 22.377.501.100 22.377.501.100Hisse Başına Net Kar (Tam YTL) 0,0039 0,0042 0,0036 0,0018(41)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))42. NAKİT AKIM TABLOSU30 Eylül 2006 30 Eylül 2005Faaliyetlerden sağlanan nakit akımıVergi karşılığı ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 109.870 101.513Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakatAmortisman ve itfa gideri (maddi olmayan varlıkların itfa payları dahil) 63.254 51.287Maddi varlıkların satışından doğan (kar) / zarar (3.575) (2.839)Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı 2.957 1.844Negatif şerefiye (882) -Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar 7.680 6.336Stok değer düşüklüğü karşılığı 301 (255)Şüpheli alacak karşılığı, net 2.304 793İştirak (karı) / zararı 356 -Faiz gideri 23.372 9.357Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) 28.634 (365)Forward işlemlerinden elde edilen gelir (1.934) -Parasal olmayan değerlere göre düzenlenen net gelir 232.337 167.671Ticari ve ilişkili taraflardan alacaklar (164.932) (97.619)Stoklar (44.963) (2.113)Diğer dönen varlıklar (7.956) (3.105)Diğer duran varlıklar (2.808) 1.281Ticari ve ilişkili taraflara borçlar 58.527 9.323Ödenen faiz (10.360) (7.455)Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri (5.213) (4.133)Ödenen vergiler (18.140) (24.526)Borç karşılıkları 6.962 20.233Diğer yükümlülükler 87.397 12.265İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit 130.851 71.822Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımlar (143.131) (63.356)Maddi varlık satış hasılatı 9.972 4.578Menkul kıymetler (1.003) (2.901)Satın alınan bağlı ortaklık için net nakit çıkışı (Not 2) (10.940) -Vadesi üç aydan uzun olan mevduat (5.988) -Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit (151.090) (61.679)Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları:Kısa vadeli banka kredilerinden sağlanan nakit 310.837 3.509.335Kısa vadeli banka kredilerinin ödemeleri (248.659) (3.413.830)Ödenen temettüler (47.501) (78.390)Menkul payları - (57.821)Bağlı ortaklığın şirket hissesi satışı 88.191 -Finansman faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) nakit 102.868 (40.706)Yabancı para çevrim farkları 6.096 -Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) 88.725 (30.563)Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler 44.136 43.777Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu 132.861 13.214(42)


Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))43. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIKYORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİOLAN DİĞER HUSUSLARa. 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Efes Sınai’nin bağlı ortaklığı olan CCBCJ’nin sermayesi 15.000.000Amerikan Doları tutarında arttırılmış ve 68.200.000 Amerikan Doları’na yükselmiştir .b. Türkmenistan CC’nin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle 12.547.526 Amerikan Doları (751.472 AmerikanDoları cari dönem zararı dahil) birikmiş zararı bulunmaktadır ve aynı tarih itibariyle kısa vadeli borçlarıdönen varlıklarından fazladır.c. 30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Grup’un net finansal giderleri aşağıdaki gibidir:1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Faiz giderleri (23.372) (8.172) (9.357) (3.167)Faiz gelirleri 8.581 3.911 1.011 221Net finansal giderler (14.791) (4.261) (8.346) (2.946)(43)

More magazines by this user
Similar magazines