Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr
  • No tags were found...

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))16. FİNANSAL VARLIKLARŞirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer30 Eylül 2006Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.575 %29,14 (356)Şirket Faaliyet alanı ÜlkeTaşıdığıDeğer31 Aralık 2005Nihai sahiplikoranı(%)Grup’unzarardakipayıTürkmenistan CCCoca-Cola ürünlerinin üretimi,şişelemesi, dağıtımı ve satışı Türkmenistan 2.643 %29,14 (365)30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Türkmenistan CC’nin toplam aktifleri ve toplam yükümlülükleri, sırasıyla 18.612 ve10.882 YTL Doları’dir (31 Aralık 2005 – 16.060 ve 8.104 YTL). 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylıkdönem itibariyle net satışlar 4.870 YTL ve cari dönem zararı 1.069 YTL’dir.17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:1 Ocak2005 İlaveler31 Aralık2005 İlavelerYabancı ParaÇevrim Farkları30 Eylül2006Maliyetler 12.018 36.928 48.946 - 4.275 53.221Birikmiş itfa payları (12.018) - (12.018) - - (12.018)Net defter değeri - 36.928 36.928 - 4.275 41.20318. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERGrup’un, 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibari ile yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunmamaktadır.(27)

More magazines by this user
Similar magazines