Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr
  • No tags were found...

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)31 Aralık 2005 tarihi itibariyle coğrafi bölümlere ilişkin toplam varlıklar ve toplam yükümlülükler aşağıdakigibidir:Coğrafi bölümler31 Aralık 2005Yurtiçi Yurtdışı Eliminasyon KonsolideBölüm varlıkları 1.157.814 257.319 (201.882) 1.213.251İştirakler - 2.643 - 2.643Toplam varlıklar 1.157.814 259.962 (201.882) 1.215.894Bölüm yükümlülükleri 403.621 114.179 (22.501) 495.299Toplam yükümlülükler 403.621 114.179 (22.501) 495.299Maddi varlık girişleri 75.483 27.556 - 103.039Amortisman gideri ve itfa payı 68.639 925 - 69.564Nakit çıkışı gerektirmeyen diğer kalemler 22.869 2.512 - 25.381İşletme bölümleriİşletme bölümlerine göre Grup’un 30 Eylül 2006 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait satış gelirleriaşağıdaki gibidir:Alkolsüz içecekler 1.347.006Bira 16.2321.363.23834. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARYoktur.35. DURDURULAN FAALİYETLERGrup’un, 30 Eylül 2006 ve 31 Aralık 2005 tarihleri itibariyle durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır.(37)

More magazines by this user
Similar magazines