Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr
  • No tags were found...

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi30 Eylül 2006 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Mali Tablolara İlişkin Açıklayıcı Notlar (Devamı)(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))43. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIKYORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİOLAN DİĞER HUSUSLARa. 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle Efes Sınai’nin bağlı ortaklığı olan CCBCJ’nin sermayesi 15.000.000Amerikan Doları tutarında arttırılmış ve 68.200.000 Amerikan Doları’na yükselmiştir .b. Türkmenistan CC’nin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle 12.547.526 Amerikan Doları (751.472 AmerikanDoları cari dönem zararı dahil) birikmiş zararı bulunmaktadır ve aynı tarih itibariyle kısa vadeli borçlarıdönen varlıklarından fazladır.c. 30 Eylül 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle Grup’un net finansal giderleri aşağıdaki gibidir:1 Ocak-30 Eylül20061 Temmuz -30 Eylül20061 Ocak-30 Eylül20051 Temmuz -30 Eylül2005Faiz giderleri (23.372) (8.172) (9.357) (3.167)Faiz gelirleri 8.581 3.911 1.011 221Net finansal giderler (14.791) (4.261) (8.346) (2.946)(43)

More magazines by this user
Similar magazines