“Ders Seçimi ve Üniversite Yolunda İlk Adım” 06-07 Mart 2012

terakki.org.tr
  • No tags were found...

“Ders Seçimi ve Üniversite Yolunda İlk Adım” 06-07 Mart 2012

“Ders SeçimiveÜniversite Yolundaİlk Adım”06-07 Mart 2012


Gelecek TasarımıNasıl bir ben?Gelecektenasıl bir iş yaşamı?nasıl bir sosyal yaşam?nasıl bir ev yaşamı?


Ders seçimini doğru yapabilmek için,aşağıdaki üç sorunun cevabını verebilmelisiniz:1. Kendinizi tanıyor musunuz? İlgi, yetenek vemesleki değerlerinizi biliyor musunuz?2. Hangi grupta hangi derslerin, haftada kaç saatokutulduğunu biliyor musunuz?3. Hangi bölümlere, hangi puan türleriyle girildiğinibiliyor musunuz?


YETENEKLERYetenek, kalıtımla getirilen gizli gücün, eğitim ve çevre etkisiylegeliştirilmiş kısmını ifade eder. Meslek ya da bir eğitim programınıseçerken, hangi yetenek türüne ne derece sahip olunduğudüşünülmeli ve sahip olduğu yeteneğin kullanılabileceği çalışma alanıoluşturulmalıdır.SÖZEL YETENEK: Bu yetenek, sosyal bilimlerde, dilbilim ve diğerinsan bilimlerinde başarı için gereklidir.SAYISAL YETENEK: Bu yetenek, bütün temel bilimlerde; tıp,veterinerlik gibi sağlık bilimlerinde ve mühendislik alanlarında başarıiçin gereklidir.ŞEKİL-UZAY YETENEĞİ: Bu yetenek, inşaat, makine, harita,mimarlık, endüstriyel tasarım, diş hekimliği gibi alanlarda başarı içingereklidir.


İLGİHerhangi bir zorlama altında olmadığı ya da kendisine birödül vadedilmediği halde, bir kimse kendiliğinden bazıfaaliyetlere girişiyor ve bundan doyum sağlıyorsa, bukimsenin o tür faaliyetlere karşı ilgisi olduğu söylenebilir.TEMEL BİLİM: Tıp, veterinerlik, mühendislikSOSYAL BİLİM: Hukuk, siyaset, sosyoloji, psikolojiCANLI VARLIK: Veterinerlik, ziraat, ormanİKNA: Yazarlık, gazetecilik, yöneticilik, işletme, psikoloji,hukuk, öğretmenlik, halkla ilişkilerTİCARET: Pazarlama, iktisat, reklamEDEBİYATİŞ AYRINTILARISOSYAL YARDIMMEKANİK


DEĞERLERBir mesleğin yapılmasısırasında, bu mesleğinyürütüldüğü ortam,kazanç, ödül vb.sonuçlardan kaynaklanandurumlarla ilgili birkavramİnsanlar niye çalışıyorlar?Neden çalışıyoruz?


YETENEĞİNİ KULLANMA VEGELİŞTİRMEYARATICILIKBAĞIMSIZLIKMESLEKİDEĞERLERDEĞİŞİKLİKKAZANÇREKABETDÜZENLİ YAŞAMTOPLUMSAL SAYGINLIKLİDERLİKSOSYAL GÜVENCE


ALTI KARİYER EĞİLİMİKETKARİYER EĞİLİM TESTİRealistic-Gerçekçi•Pratik ve fiziksel etkinliklere yoğunlaşırlar ve elle tutulur, somut sonuçları tercih ederler.•inşa etmekten, onarmaktan / tamir etmekten ve mekanik işlerden, bitki ve hayvanlarla uğraşmaktan hoşlanırlar.•El becerisi, güç, koordinasyon gerektiren kariyerlere yönelirler.Investigative- Araştırmacı.Çeşitli mühendislik ve bilim dallarındaki soyut problemleri çözmeye çalışmaktan hoşlanırlar. Araştırmayı, gözlemyapmayı, analiz etmeyi, problem çözmeyi, belirsizlikleri incelemeyi severler..Onları entelektüel açıdan zorlayan, soyut düşünce ve yaratıcılık gerektiren konularla uğraşırlar.Artistic-Artistik•Kendilerini düşünce ve kavramlar aracılığıyla (sinema, yazı, müzik, tiyatro gibi sanatsal araçlarla) ifade etmekönem taşır.•Özgün, yenilikçi, yaratıcı olabilecekleri kariyerlere yönelirler.•Rahat ve kuralları esnek ortamları tercih ederler.Social- Sosyal•insanlara yardım edebilecekleri alanlarda görev almayı tercihederler.•Uyuma ve işbirliğine önem verirler.•insanların gelişimine katkıda bulunmak önem taşır.Enterprising- Girişimci•İkna etmeye, pazarlamaya, etkilemeye dayanan iş ortamlarını tercih ederler.•Hevesli, enerjik, iddialı ve kendine güvenen kişilerdir. Ekonomik ve politik başarı doğrultusunda kişileri yönetmektenhoşlanırlar, liderlik gerektiren kariyerlere yatkındırlar


ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI9. SINIF DERS SEÇİM ANKETİAd- Soyad :…………………………………………………………………………………………………..Sınıf :……………………………………….... Numara :……..……………………………… Tarih :Sevgili Öğrenciler,19 Ocak 2012’de yapılan “Ders Seçim Semineri” ile ders seçim sürecinize başlamış bulunmaktayız. Bu süreç içersinde aşağıda yanıtlayacağınız Ders Seçim Anketi’nin (DSA)yanında daha sonra uygulayacağımız Kendini Değerlendirme Envanteri (KDE) ve Kariyer Eğilim Testi (KET) sonuçları ile karne notlarınız, öğretmenlerinizin görüşleri vevelilerinizle birlikte sizinle yapacağımız görüşmeler sonrasında “Ders Seçimlerinizi” sonlandırmayı hedeflemekteyiz.Yükseköğrenime geçiş sistemi nedeniyle, ders seçiminizi yaparken, meslek seçimine de temel oluşturacak bir adım atmış oluyorsunuz. Okumak istediğiniz yükseköğrenim programıile lisede öğrenim görmeyi hedeflediğiniz ders arasında doğrudan ilişki nedeniyle, YGS-LYS sürecinin ilk basamağında bulunan aşağıdaki “Ders Seçim Anketi’ne” içtenlikle cevapvermenizi rica ediyoruz.Kendi adınıza doğru kararlar verebilmeniz dileğiyle işbirliğiniz için teşekkür ederiz.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi•Hangi puan türü ile tercih yapmayı planlıyorsunuz?( ) Türkçe – Matematik “TM”( ) Matematik – Fen “MF”( ) Türkçe – Sosyal “TS”2. Bu puan türü ile tercih yapmak istemenizin nedenleri nedir?( ) Meslek seçimime daha uygun olduğu için,( ) Bu dersleri, diğer derslere göre daha çok sevdiğim için,( ) Diğer…………………………………………………………………………………………..3. Şu ana kadar akademik açıdan edindiğiniz birikimin, seçmeyi düşündüğünüz ders grubu için yeterli olduğuna inanıyor musunuz?Evet ( ) Hayır ( )Cevabınız hayır ise, hangi alanlarda eksikleriniz olduğunu düşünüyorsunuz ve bu konuda ne/neler yapmayı planlıyor sunuz?4. Hedeflediğiniz bu ders grubunu seçtiğinizde, nasıl bir eğitimden geçmeyi bekliyorsunuz?5. Sevdiğiniz dersler ve onları sevmenizin nedenleri nelerdir?6. Sevmediğiniz dersler ve onları sevmeme nedenleriniz nelerdir?7. Zorlanmadan yapabildiğiniz dersler nelerdir?8. Zorlandığın dersler nelerdir?9. Ülkemizde üniversiteye hazırlanma sürecinin 9.sınıfta, dersane sürecininde 12.sınıfta başladığını, bunun okulun gerekleri ile birlikte bir dershane ve gereğinde özel derssürecini kapsadığını düşünürsek, kendinizi böylesi yoğun bir ortamda görmeye hazır hissediyor musunuz?10.Üniversite eğitimi için nerede okumayı hedefliyorsunuz?10.1.1 Türkiye – YGS sonucuyla bir bölüm hedefliyorum ( )İki senelik ön lisans programı ( )Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar ( )1.Türkiye – LYS sonucuyla bir bölüm hedefliyorum ( )2.Yurtdışında okumayı hedefliyorum ( )11. LYS - Yurtdışı sürecinin gereklerine ne zaman başlamayı düşünüyorsun?12. Hangi üniversite/ üniversitelerde okumayı hedefliyorsun?13. Üniversitede hangi bölüm/bölümleri istiyorsunuz ?14. 10 yıl sonrayı hayal ettiğinizde hangi işi yapıyor olurdunuz ?15. Bu işi yapıyor olmak size ne hissettiriyor ?16. Siz gerçekten seçmek istediğiniz bu bölümün insanı mısınız?17. Eklemek istedikleriniz ...


TÜRK DİLİ VEEDEBİYATBÖLÜMÜSOSYAL BİLİMLERBÖLÜMÜFEN BİLİMLERİBÖLÜMÜMATEMATİKBÖLÜMÜYABANCIDİLLERSINIFI9TÜRKEDEBİYATIÖĞRENCİAD-SOYADTERAKKİ VAKFIÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI9.SINIF DERS SEÇİM ÖĞRETMEN GORUSLERIÖĞRENCİ DERS SEÇİM FORMUTERCİH YAPMAYI PLANLADIĞI PUAN TÜRÜÖĞRETMENAD-SOYADİMZADİL VEANLATIMTARİHCOĞRAFYAKAVRAMBİLGİSİFİZİKKİMYABİYOLOJİMATEMATİKGEOMETRİİNGİLİZCEİKİNCİ YABANCIDİLNOT: Yukarıda, öğrencimizin seçmek istediği ders grubunu göreceksiniz. Özellikle "SEÇMEK İSTEDİĞİ DERS GRUBUNU" dikkate alarak, dersinizle ilgili görüşlerinizi,önerilerinizi ayrıntılı olarak yazmanızı rica ederiz.


Ders seçimini doğruyapabilmek içinaşağıdaki sorunun cevabınıverebilmelisiniz:Hangi grupta, hangiderslerinhaftada kaç saatokutulduğunu biliyormusunuz?


Ders Seçimi


Ders SeçimiMADDE 11 —Ders SeçimiKurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ileaçıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile seçilen dersler, öğrenciveya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.Madde 12- Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesigerekir.


ORTAK DERSLERDERS KATEGORİLERİHAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LİSELERİHAFTALIK DERS ÇİZELGESİDERSLERHazırlık 9. 10. 11. 12.Sınıfı SINIF SINIF SINIF SINIFTÜRKÇE 4 - - - -DİL VE ANLATIM - 2 2 2 2TÜRK EDEBİYATI - 3 3 3 3DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ - 1 1 1 1TARİH - 2 2 - -T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2 -COĞRAFYA - 2 2 - -MATEMATİK 3 4 - - -GEOMETRİ - 2 - - -FİZİK - 2 - - -KİMYA - 2 - - -BİYOLOJİ - 2 - - -SAĞLIK BİLGİSİ - 1 - - -FELSEFE - - - 2 -YABANCI DİL 20 6 4 4 4İKİNCİ YABANCI DİL 4 2 2 2 2BEDEN EĞİTİMİ 2 2 2 2 2GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK - 1 1 1 1MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ - - 1 - -TRAFİK VE İLK YARDIM - - - - 1TOPLAM 33 34 20 19 16SEÇMELİ DERSLER - - 14 15 18REHBERLİK VE YÖNLENDİRME11 1 1 1TOPLAM DERS SAATİ 34 35 35 35 35


10.,11.Ve12. SınıfSeçmeli DersProgramları


1. GRUP:TıpEczacılıkDiş HekimliğiBiyokimyaMoleküler Biyoloji Ve GenetikVeterinerlikTüm MühendisliklerEndüstri Ürünleri TasarımıMimarlıkSEÇMELİ DERSLER10.Sınıf 11. Sınıf 12. SınıfFİZİK FİZİK FİZİKKİMYA KİMYA KİMYABİYOLOJİ BİYOLOJİ BİYOLOJİMATEMATİK MATEMATİK MATEMATİKGEOMETRİ GEOMETRİ GEOMETRİ


2. Grup :Ekonomi, İktisat, İşletme, Uluslararası İşletme, Maliye, Uluslararası FinansFelsefeHukukÇevre TasarımıKamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Lojistik YönetimiSosyoloji, PsikolojiTurizm,SEÇMELİ DERSLER10.Sınıf 11. Sınıf 12. SınıfMATEMATİK MATEMATİK MATEMATİKGEOMETRİ GEOMETRİ GEOMETRİDİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIMPSİKOLOJİ TARİH ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYATARİHİCOĞRAFYA COĞRAFYA COĞRAFYA


3. Grup:Avrupa Birliği İlişkileriBasın Yayın, Gazetecilik, Halkla İlişkilerGörsel İletişim, İletişim ve TasarımMedya Ve Görsel Sanatlar, Radyo, Televizyon ve SinemaReklamcılıkSanat TarihiSEÇMELİ DERSLER10.Sınıf 11. Sınıf 12. SınıfDİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIMTARİH TARİH ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİCOGRAFYA COĞRAFYA COĞRAFYAPSİKOLOJİ SOSYOLOJİ TÜRK EDEBİYATIMATEMATİKGEOMETRİMATEMATİKMANTIK


4. Grup:Yabancı Dil Öğretmenliği (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Çince ve diğer)Yabancı Dil ve Edebiyatı (İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Çin ve diğer)ÇeviribilimMütercim TercümanlıkTurizm RehberliğiSEÇMELİDERSLER10.Sınıf 11. Sınıf 12. SınıfYABANCI DİL YABANCI DİL YABANCI DİL2. YABANCI DİL 2. YABANCI DİL 2. YABANCI DİLDİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM


Ders seçimini doğru yapabilmek için aşağıdakison sorunun cevabını verebilmelisiniz:Hedeflediğinizüniversite bölümlerine,hangi puan türleriylegirildiğini biliyormusunuz?


ASLINDA SADECE DERS SEÇMİYORSUNUZ! Ders seçimi sadece teknik yönden (not, ortalama vb) elealınacak bir konu değildir. Kendinizle ilgili yaşam boyu yapacağınız sayısız seçimlerdenbirisidir ve önemlidir. Ülkemizdeki yükseköğrenime geçiş sistemi nedeniyle, dersseçiminizi yaparken, meslek seçimine de temel oluşturacakbir adım atmış oluyorsunuz. Yükseköğrenime geçiş sistemi içinde, öğrencinin okumakistediği yükseköğrenim programı ile lisedeki ders grubuarasında paralellik arandığını unutmayınız.


DERS SEÇİMİNDE YAPILAN YANLIŞLAR Bazı derslerden kaçınmak için başka bir ders grubunuseçmek, Bir ders grubunun diğer ders grubundan daha kolayolduğunu düşünerek seçim yapmak, Arkadaşlarının etkisinde kalarak ders seçmek, Önyargılarla seçim yapmak İlgi ve yeteneklerini objektif olarakdeğerlendirememek, Aile isteklerinin gerçekle örtüşmemesi Moda mesleklere yönelmek ve buna göre seçimyapmak


YANLIŞ SEÇİMDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER Akademik zorluklar, Başarısızlığın getirdiği motivasyon düşüklüğü, Potansiyel yeteneğin ortaya çıkamaması, Okula ve öğrenim görmeye karşı olan isteksizlik, Motivasyon kaybı, Öğretmen, arkadaş, aile ilişkilerinde çatışma, Zihinsel olarak yapamam, beceremem düşünceleri, Duygusal olarak kendine güvenmeme, kızgınlık, öfkekarşımıza çıkabilir.


DOĞRU KARARI ALABİLMEK İÇİN; Kendinizi objektif olarak değerlendirin. Sizi objektif olarak değerlendiren; dersöğretmenleriniz ve psikolojik danışmanınızıngeribildirimlerini dikkate alın. Dersler ve meslekler ile ilgili varsaönyargılarınızdan kurtulun. Bilgiye ulaşmak için araştırın, okuyun, gözlemleyin. Bireysel olarak merak ettiğiniz, daha detaylı bilgiedinmek istediğiniz durumlarda, ertelemedenpsikolojik danışmanınızdan randevu alınız.


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ninYaptığı ÇalışmalarKDE “Kendini Değerlendirme Envanteri”KET “Kariyer Eğilim Testi”DSA “Ders Seçim Anketi”Sınıf İçi EtkinliklerÖğretmen Görüşmeleri, GörüşleriSınav Notlarının DeğerlendirilmesiBireysel Öğrenci Ve Veli GörüşmeleriDers Seçim Ve Üniversite Bağlantıları SeminerleriKariyer HaftasıMeslek StajıOkulda Yapılan Çalışmalar•UGO,•MUN,•Sosyal Etkinlik Saatleri•Yarışmalar,•Projeler


DERS SEÇİMGÖRÜŞMETARİHLERİ17 MART 2012HAZİRAN 2012


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞIULUSAL MESLEKİ BİLGİ SİSTEMİhttp://mbs.meb.gov.tr


Üniversiteye Giriş Sınavları SistemiOktay AydınMart 2012


Oktay AydınYGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00TESTLER SORU SAYISI SÜRE160TÜRKÇE 40SOSYAL BİLİMLER 40tarih 17coğrafya 14felsefe 9160’TEMEL MATEMATİK 40FEN BİLİMLERİ 40fizik 14kimya 13biyoloji 13PUANTÜRÜYGS1YGS2YGS3YGS4YGS5YGS6


TESTLERYGS-2011SORU SAYISI160TÜRKİYEORTALAMASISTANDARTSAPMASITÜRKÇE 40 21,80 9,30SOSYAL BİLİMLER 40 7,80 9,90tarih 17coğrafya 14felsefe 9TEMEL MATEMATİK 40 11,30 8,50FEN BİLİMLERİ 40 4,90 8,80fizik 14kimya 13biyoloji 13Oktay Aydın


Oktay AydınLYS-1 / 17 Haziran 2012 Cumartesi 10.00TESTLERSORUSAYISISÜREPUAN TÜRÜMATEMATİKGEOMETRİ503075’45’MF1MF2MF3MF4TM1TM2TM3LYS-2 / 25 Haziran 2012 Pazar 10.00TESTLERSORUSAYISISÜREFİZİK 30 45’KİMYA 30 45’BİYOLOJİ 30 45’PUAN TÜRÜMF1MF2MF3MF4


Oktay AydınLYS-3 / 24 Haziran 2012 Cumartesi 10.00TESTLERSORUSAYISISÜREEDEBİYAT 56 85’COĞRAFYA1 24 45’PUAN TÜRÜTM1TM2TM3TS1TS2LYS-4 / 18 Haziran 2012 Pazar 10.00TESTLERSORUSAYISISÜRETARİH 44 65’COĞRAFYA2 16 25’PUAN TÜRÜTS1TS2FELSEFE GRUBU 30 45’


Oktay AydınLYS-5 / 17 Haziran 2012 Cumartesi 14.30TESTLERSORUSAYISISÜREPUAN TÜRÜİNGİLİZCE 80 120’ALMANCA 80 120’DİL1DİL2DİL3FRANSZICA 80 120’


Oktay AydınTESTLERLYS-1-2011SORUSAYISITRORT.ST.SAPMAMATEMATİK 50 15,93 13,89GEOMETRİ 30 9,05 8,59TESTLERLYS-2-2011SORUSAYISITRORT.ST.SAPMAFİZİK 30 8,08 8,05KİMYA 30 12,23 8,82BİYOLOJİ 30 12,07 8,57


Oktay AydınTESTLERLYS-3-2011SORUSAYISITRORT.ST.SAPMAEDEBİYAT 56 21,54 10,45COĞRAFYA1 24 9,36 4,50TESTLERLYS-4-2011SORUSAYISITRORT.ST.SAPMATARİH 44 16,52 8,89COĞRAFYA2 16 6,33 3,44FELSEFE GRUBU 30 9,73 4,70


Oktay AydınLYS-5-2011TESTLERSORUSAYISITRORT.ST.SAPMAİNGİLİZCE 80 30,69 23,32ALMANCA 80 54,43 25,21FRANSIZCA 80 43,03 20,37


Oktay AydınLYS-MF-1 Lisans ProgramlarıBilgisayar Bilimleriİstatistik ve BilgisayarBilimleriMatematik-BilgisayarBilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri EğitimiMatematikUygulamalı MatematikFinans MatematiğiMatematik MühendisliğiUygulamalı Matematik veBilgisayarİlköğretim MatematikÖğretmenliğiMatematik ÖğretmenliğiİstatistikMatematik ve BilgisayarBilimleri


Oktay AydınLYSMF1100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0011,8019,844,258,5325,0911,56 8,844,93 5,15YGS LYS-1 LYS-2LYSMF1TÜR MAT SOS FEN MAT GEO FİZ KİM BİY1,34 2,26 0,48 0,97 2,28 1,75 1,34 0,75 0,78


Oktay AydınLYS-MF-2 Lisans ProgramlarıBahçe Bitkileri Ekoloji Kimya TeknolojisiBahçe Bitkileri Üretimi vePazarlamaFen Bilgisi ÖğretmenliğiSüt TeknolojisiBitki Koruma Fizik Tarım İşletmeciliğiBiyolojiFizik ÖğretmenliğiToprak Bilimi ve BitkiBeslemeBiyoloji Öğretmenliği Kimya Zootekni


Oktay AydınLYSMF2100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0011,88 13,664,2814,01 15,486,3811,50 10,27 12,53YGS LYS-1 LYS-2LYSMF2TÜR MAT SOS FEN MAT GEO FİZ KİM BİY1,07 1,23 0,38 1,26 1,11 0,76 1,38 1,23 1,50


Oktay AydınLYS-MF-3 Lisans ProgramlarıBiyokimyaHemşirelik ve SağlıkHizmetleriVeteriner FakültesiDiş Hekimliği FakültesiMoleküler Biyoloji veGenetikEczacılık FakültesiTarımsal BiyoteknolojiGenetik veBiyomühendislikTarla BitkileriGerontolojiTıp Fakültesi


Oktay AydınLYSMF3100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0011,93 13,726,0811,80 12,684,5211,55 12,1015,61YGS LYS-1 LYS-2LYSMF3TÜR MAT SOS FEN MAT GEO FİZ KİM BİY1,43 1,64 0,73 1,41 1,22 0,72 1,84 1,93 2,49


Oktay AydınLYS-MF-4 Lisans ProgramlarıBilgisayar MühendisliğiGemi ve Deniz TeknolojisiMühendisliğiMetalürji ve MalzemeMühendisliğiBilişim Sistemleri Mühendisliği Geomatik Mühendisliği Meteoroloji MühendisliğiBiyomedikal Mühendisliği Gıda Mühendisliği MimarlıkCevher Hazırlama Mühendisliği Havacılık ve Uzay MühendisliğiÇevre MühendisliğiJeodezi ve FotogrametriMühendisliğiNükleer Enerji MühendisliğiOtomotiv MühendisliğiDeri Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiElektrik-Elektronik MühendisliğiKentsel Tasarım ve PeyzajMimarisiTekstil MühendisliğiEndüstri Mühendisliği Kimya Mühendisliği Uçak MühendisliğiEndüstri Ürünleri Tasarımı Maden Mühendisliği Uzay MühendisliğiEnformasyon Teknolojileri Makine Mühendisliği Yazılım MühendisliğiGemi İnşaatı ve Gemi MakineleriMühendisliğiMekatronik Mühendisliği


Oktay AydınLYSMF4100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0011,8217,784,969,8921,489,71 11,447,75 5,16YGS LYS-1 LYS-2LYSMF4TÜR MAT SOS FEN MAT GEO FİZ KİM BİY1,35 2,03 0,57 1,13 1,96 1,48 1,74 1,18 0,79


Oktay AydınLYS-TM-1 Lisans ProgramlarıBankacılık İşletme Tekstil TasarımÇalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileriDeniz İşletmeciliği veYönetimiEkonometriEkonomiİç Mimarlık ve ÇevreTasarımıMaliyeMuhasebe ve FinansalYönetimSağlık KurumlarıİşletmeciliğiSigortacılık ve RiskYönetimiTekstil Geliştirme vePazarlamaTurizm ve OtelcilikUluslararası FinansUluslararası Lojistik veTaşımacılıkUluslararası TicaretYönetim Bilişim Sistemleri


Oktay AydınLYSTM1100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0014,5818,734,01 5,0922,938,4520,835,38YGS LYS-1 LYS-3LYSTM1TÜR MAT SOS FEN MAT GEO ED COG11,48 1,90 0,41 0,52 1,86 1,15 1,51 0,91


Oktay AydınLYS-TM-2 Lisans ProgramlarıAile ve Tüketici BilimleriKamu YönetimiSiyaset Bilimi ve KamuYönetimiAvrupa Birliği İlişkileriKüresel ve UluslararasıİlişkilerSiyaset Bilimi veUluslararası İlişkilerEşit Ağırlıklı Programlar Sınıf Öğretmenliği Uluslararası İlişkilerHukuk FakültesiSiyaset BilimiUluslararası İlişkiler veAvrupa Birliği


Oktay AydınLYSTM2100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0014,36 16,525,60 5,0119,966,5925,306,65YGS LYS-1 LYS-3LYSTM2TÜR MAT SOS FEN MAT GEO ED COG11,44 1,66 0,56 0,50 1,60 0,88 1,81 1,11


Oktay AydınLYS-TM-3 Lisans ProgramlarıAntropolojiArkeolojiGrafikİnsan ve Toplum BilimleriRehberlik ve PsikolojikDanışmanlıkSanat ve Sosyal BilimlerProgramlarıEdebiyat Programları Klasik Arkeoloji SeramikEkonomi Politik veToplum FelsefesiFelsefeFelsefe GrubuÖğretmenliğiPrehistoryaProtohistorya ve Ön AsyaArkeolojisiPsikolojiSosyal HizmetSosyoloji


Oktay AydınLYSTM3100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0015,3911,808,00 5,0816,395,9728,998,37YGS LYS-1 LYS-3LYSTM3TÜR MAT SOS FEN MAT GEO ED COG11,53 1,18 0,80 0,51 1,31 0,79 2,06 1,39


Oktay AydınLYS-TS-1 Lisans ProgramlarıArkeoloji ve Sanat TarihiBasın ve YayınHalkla İlişkiler ve TanıtımHalkla İlişkiler veReklamcılıkReklamcılıkReklamcılık ve HalklaİlişkilerCoğrafya İletişim Sinema ve TelevizyonGastronomi ve MutfakSanatlarıGazetecilikGörsel İletişim TasarımıMedya ve İletişimSistemleriRadyo, Televizyon veSinemaReklam Tasarımı veİletişimiSosyal BilgilerÖğretmenliğiTelevizyon Haberciliği veProgramcılığıYeni Medya


Oktay AydınLYSTS1100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0011,96 10,65 8,734,5815,706,4215,626,3519,98YGS LYS-3 LYS-3LYSTS1TÜR MAT SOS FEN ED COG1 TAR COĞ2 FEL1,42 1,26 1,04 0,54 1,33 1,27 1,69 1,89 3,16


Oktay AydınLYS-TS-2 Lisans ProgramlarıÇağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatlarıSanat ve TasarımYönetimiTürk Dili ve EdebiyatıHititolojiSümerolojiTürk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliğiRekreasyon Yönetimi Tarih Türkçe ÖğretmenliğiSanat TarihiTarih Öğretmenliği


Oktay AydınLYSTS2100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0016,4311,424,17 4,5325,904,4715,464,4413,18YGS LYS-3 LYS-3LYSTS2TÜR MAT SOS FEN ED COG1 TAR COĞ2 FEL1,75 1,22 0,44 0,48 1,97 0,79 1,50 1,18 1,87


Oktay AydınLYS-DİL-1 Lisans ProgramlarıAmerikan Kültürü veEdebiyatıFransız Dili ve Edebiyatıİngilizce ÖğretmenliğiAlman Dili ve Edebiyatıİngiliz Dil BilimiKarşılaştırmalı EdebiyatÇeviribilim İngiliz Dili ve Edebiyatı Mütercim-TercümanlıkDilbilimİngiliz Dili veKarşılaştırmalı EdebiyatıTurizm Rehberliği


Oktay Aydın100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0020,0010,000,0018,37TÜRKÇE (YGS)8,22 8,75 6,06MATEMATİK(YGS)SOSYALBİLİMLER (YGS)FEN BİLİMLERİ(YGS)58,60YABANCI DİL(LYS5)YGSLYS-5TÜR MAT SOS FEN Y. DİLLYSDİL1 (İ) 1,42 0,64 0,68 0,47 2,27LYSDİL1 (A) 1,71 0,76 0,81 0,56 2,89LYSDİL1 (F) 1,40 0,63 0,67 0,46 2,81


Oktay AydınLYS-DİL-2 Lisans ProgramlarıArnavutçaEski Yunan Dili veEdebiyatıLatin Dili ve EdebiyatıBoşnakça Hırvat Dili ve Edebiyatı Leh Dili ve EdebiyatıBulgar Dili ve Edebiyatı Hungaraloji Yunan Dili ve EdebiyatıÇağdaş Yunan Dili veEdebiyatıİspanyol Dili ve EdebiyatıYunancaİtalyan Dili ve Edebiyatı


Oktay Aydın100,0090,0080,0070,0060,0050,0040,0030,0029,4243,3220,0010,009,59 11,855,820,00TÜRKÇE (YGS)MATEMATİK(YGS)SOSYALBİLİMLER (YGS)FEN BİLİMLERİ(YGS)YABANCI DİL(LYS5)YGSLYS-5TÜR MAT SOS FEN Y. DİLLYSDİL2 (İ) 2,30 0,75 0,93 0,46 1,69LYSDİL2 (A) 2,63 0,86 1,06 0,52 2,05LYSDİL2 (F) 2,28 0,74 0,92 0,45 2,11


Oktay AydınLYS-DİL-3 Lisans ProgramlarıArap Dili ve Edebiyatı Gürcü Dili ve Edebiyatı Kore Dili ve EdebiyatıArapça Öğretmenliği Hindoloji Rus DiliÇin Dili ve Edebiyatı İbrani Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve EdebiyatıDoğu Dilleri Japon Dili ve Edebiyatı SinolojiErmeni Dili ve EdebiyatıJaponca ÖğretmenliğiTürkiye Türkçesi-RusçaMütercim-TercümanlıkFars Dili ve Edebiyatı


100,0090,0080,0070,0060,0050,0049,8640,0030,0020,0023,9315,3110,005,75 5,150,00TÜRKÇE (YGS)MATEMATİK(YGS)SOSYALBİLİMLER (YGS)FEN BİLİMLERİ(YGS)YABANCI DİL(LYS5)YGSLYS-5TÜR MAT SOS FEN Y. DİLLYSDİL3 (İ) 4,12 1,98 0,48 0,43 0,63LYSDİL3 (A) 4,32 2,08 0,50 0,45 0,70LYSDİL3 (F) 4,11 1,97 0,47 0,42 0,79


AOBPOktay Aydın


• Alan İçi- Alan Dışı Tercihlerde AOBP x 0,12• Mesleki Ek Puanlı Tercihlerde AOBP x 0,18 ileOktay Aydın• Diploma Puanı 50-100 aralığında• Standart OBP 100-500 Aralığında• Liselerin YGS-SAY (YGS-1/2) YGS-SÖZ (YGS-3/4) YGS-EA (YGS- 5/6) Ortalamaları• 100-500 Aralığında AOBP


Oktay AydınSIRAAD-SOYADLİSE YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI DİPLOMAOBPŞUBESİ-ALANI 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF PUANI1 12FBA 90,93 87,72 88,06 87,32 88,51 500,002 12FBA 81,07 82,39 86,85 84,72 83,76 450,923 12TMA 77,71 83,07 82,76 77,40 80,24 414,524 12FBA 77,39 76,74 76,43 77,42 77,00 381,045 12FBA 70,08 70,48 73,36 77,54 72,87 338,366 12TMA 60,84 66,48 71,04 70,12 67,12 279,007 12FBB 58,82 58,37 60,96 74,21 63,09 237,358 12TMB 59,85 64,05 57,83 52,24 58,49 189,859 12FBB 50,02 50,51 52,87 71,38 56,20 166,1110 12FBB 49,87 49,73 52,45 52,85 51,23 114,7511 12TMB 50,10 51,37 56,58 43,96 50,50 107,2812 12TMB 47,97 50,72 50,54 49,96 49,80 100,00OBP


Oktay AydınSIRA AD-SOYAD OBPAOBP AOBP * 0,12YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ1 500,00 500,00 500,00 500,00 60 60 602 450,92 469,30 470,73 471,29 56,32 56,49 56,553 414,52 446,53 449,02 450,00 53,58 53,88 544 381,04 425,59 429,06 430,42 51,07 51,49 51,655 338,36 398,89 403,61 405,46 47,87 48,43 48,666 279,00 361,76 368,21 370,73 43,41 44,19 44,497 237,35 335,71 343,37 346,37 40,29 41,2 41,568 189,85 306,00 315,04 318,59 36,72 37,8 38,239 166,11 291,15 300,88 304,70 34,94 36,11 36,5610 114,75 259,02 270,26 274,66 31,08 32,43 32,9611 107,28 254,35 265,81 270,29 30,52 31,9 32,4312 100,00 249,80 261,46 266,03 29,98 31,38 31,92AOBP-x


Oktay AydınSIRA AD-SOYAD OBPAOBP AOBP * 0,12YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ1 500,00 500,00 500,00 500,00 60 60 602 450,92 477,20 479,88 479,53 57,26 57,59 57,543 414,52 460,29 464,95 464,35 55,23 55,79 55,724 381,04 444,74 451,22 450,38 53,37 54,15 54,055 338,36 424,91 433,73 432,58 50,99 52,05 51,916 279,00 397,34 409,39 407,82 47,68 49,13 48,947 237,35 377,99 392,31 390,46 45,36 47,08 46,868 189,85 355,92 372,84 370,64 42,71 44,74 44,489 166,11 344,89 363,10 360,74 41,39 43,57 43,2910 114,75 321,04 342,05 339,32 38,52 41,05 40,7211 107,28 317,57 338,98 336,21 38,11 40,68 40,3512 100,00 314,18 336,00 333,17 37,7 40,32 39,98AOBP-y


Oktay AydınSIRA AD-SOYAD OBPAOBP AOBP * 0,12YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ YGS-SAY YGS-EA YGS-SÖZ1 500,00 500,00 500,00 500,00 60 60 602 450,92 485,02 488,92 487,68 58,2 58,67 58,523 414,52 473,91 480,70 478,54 56,87 57,68 57,424 381,04 463,69 473,14 470,14 55,64 56,78 56,425 338,36 450,66 463,50 459,43 54,08 55,62 55,136 279,00 432,54 450,09 444,53 51,9 54,01 53,347 237,35 419,83 440,69 434,08 50,38 52,88 52,098 189,85 405,32 429,96 422,15 48,64 51,6 50,669 166,11 398,08 424,60 416,19 47,77 50,95 49,9410 114,75 382,40 413,00 403,30 45,89 49,56 48,411 107,28 380,12 411,32 401,43 45,61 49,36 48,1712 100,00 377,90 409,67 399,60 45,35 49,16 47,95AOBP-z


Üniversiteye girişte kimler başarı olur?Oktay Aydın


Oktay AydınHedef koyanlar…Konuları derinlemesine okullarında öğrenenler…Soru çıkacak konulardaki durumlarını analiz edenler…Çok soru çözenler…


Başvuran Öğrenci SayılarıYGS-2012 YGS-2011 YGS-2010ADAY TÜRÜSAYI % SAYI % SAYI %Lise Son Sınıf ÖğrenciLiseden Önceden MezunYalnız Sınavsız Geçiş İçin Başvuran AdaySayısı783.854 42,13 743.205 43,43 679.477 42,801.076.661 57,87 968.049 56,57 907.933 57,2055.082 2,96 67.397 3,94 75.430 4,75YGS'ye Giriş İçin Başvuran Aday Sayısı 1.805.433 97,04 1.643.857 96,06 1.511.980 95,25Başvuran Tüm1.860.515 1.711.254 1.587.410


Başvuran Öğrenci SayılarıSon Sınıf / Beklemeli/ AÖLLise MezunYerleşememişYerleşmiş KayıtYaptırmamış LiseMezunu / ÜniversiteÖğrencisi / ÜniversiteMezunu2011 2010SAYI % SAYI %743.205 43,92 690.046 43,47598.934 35,39 471.626 29,71350.005 20,68 425.738 26,82TOPLAM 1.692.144 1.512.519Sınava Giren 1.648.140 1.487.493Puanı Hesaplanmayan 38.269 14.156Sadece SınavsızGeçişe Başvuran67.397 3,94 75.430 4,75


LYS Başvuran Öğrenci SayılarıBAŞVURAN GİREN GEÇERLİLYS-1 625.204 606.885 606.744LYS-2 293.791 280.280 280.205LYS-3 681.091 646.868 646.725LYS-4 378.048 362.089 361.983LYS-5 41.731 38.797 38.789TOPLAM 2.019.865 1.934.919 1.934.446


180 Adayların Alanlara Dağılımı> 180 Aday FEN B. TM SOS. Y.DİL MES.L. Kont.MF-1 376.972 215.998 139.494 1.237 92 20.151 19.132MF-2 336.800 214.301 103.448 888 70 18.093 32.434MF-3 338.245 213.796 104.868 1.028 75 18.478 20.780MF-4 367.780 214.422 132.738 1.205 87 19.328 79.522TS-1 529.502 67.843 260.911 130.709 2.664 67.375 19.465TS-2 576.594 75.636 287.889 134.174 2.915 75.980 28.076TM-1 623.176 209.675 267.381 89.078 1.815 55.227 59.581TM-2 645.744 203.284 278.643 100.718 2.078 61.021 39.548TM-3 669.731 194.349 290.697 113.107 2.412 69.166 18.093DİL-1 29.935 6.181 4.975 1.454 13.854 3.471 14.576DİL-2 33.310 6.494 5.599 1.838 14.750 4.629 772DİL-3 34.754 6.610 5.792 2.002 15.193 5.157 1.499YGS1 797.170 303.282 284.199 71.951 11.962 125.776 4.798YGS2 759.878 299.485 263.479 67.398 11.456 118.060 10.772YGS3 1.298.896 317.234 425.666 212.214 22.200 321.582 100YGS4 1.224.709 303.559 412.491 201.513 21.284 285.862 13.470YGS5 1.248.157 320.990 414.713 197.108 21.413 293.933 6.202YGS6 1.128.989 319.524 384.643 163.563 19.462 241.797 10.347


Üniversite Kontenjan Sayıları2011 2010SAYI % SAYI %Lisans 431.768 26,20 316.736 23,92Ön Lisans 303.948 18,44 300.563 22,70Özel Yetenek 23.952 1,45 21.779 1,64Toplam 759.668 46,09 639.078 48,27


Kontenjan TürleriLİSANSÖNLİSANSÖZELYETENEKTÜMDevlet 363.952 276.167 17.228 657.347Vakıf 51.066 25.932 4.347 81.345KKTC 14.696 1.699 2.277 18.672YurtDışı2.054 150 100 2.304Toplam 431.768 303.948 2.304 759.668


Gönlünüze göre bir üniversite yaşamı dilerim…Oktay Aydın

More magazines by this user
Similar magazines