pdf indir

arsiv.ydicagri.net

pdf indir

yeni işçi dünyasıSermaye, sen nerelisin?Önce Galataport tartışması yaşandı.Musevi işadamı SamiOfer Galataport ihalesini 3,5milyar euroluk teklifiyle kazanmıştı…Bir İsrailli işadamının İstanbul’un göbeğineyatırım yapması kabul edilebilirbir şey değildi muhalefete ve özelleştirmekarşıtlarına göre…Eleştirdiler…Ardından İstanbul’a 5 milyar dolarlıkgayrimenkul yatırımı yapacakolan Dubai Prensi Şeyh MuhammedBin Raşid El Maktum geldi… Bu zatımuhteremin İstanbul’un göbeğindegayrimenkul alması da kabul edilebilirbir şey değildi muhalefete ve özelleştirmekarşıtlarına göre…Bunu da eleştirdiler…Tüm bu eleştirilere yanıt sermayeninhas hükümetinin başı Recep TayyipErdoğan’dan geldi… 11 Ekim tarihindeAKP’nin Meclis Grubunda yaptığı konuşmadaErdoğan, İsrailli Ofer Grubuile Dubai Prensi Şeyh Muhammed BinRaşid El Maktum’un yatırımlarına yönelikeleştiriler nedeniyle muhalefeteyüklenerek şunları söyledi:“Önümüzdeki müzakere süreci,Türkiye’yi her anlamda güçlendirecek,büyütecek yatırımlarını katlayacak birsüreç olacaktır. Artık ‘onlar ortak, bizise pazar’ psikolojisiyle savunmada kalanbir ülke olmadığımızı, bugün tümdünya izliyor ve yakından görüyor.Ancak ülkede güneşi balçıkla sıvamakgibi nafile bir uğraşı inatla kendisineamaç edinmiş çevreler de eksik olmuyor.Şimdi de kalkmış, yabancı sermayedüşmanlığı yapıyorlar. Kimileri ‘eskikomünist kafa’ dese de ben onlara ‘sermayeırkçısı’ diyorum.” (Hürriyet, 12Ekim 2005)Hürriyet gazetesinin 12 Ekim tarihlinüshasında manşete çıkardığıBaşbakan R. Tayyip Erdoğan’ın“Sermaye ırkçılığı var” sözleri hakimsınıflar arasında sıkça tartışılmayabaşlandı.Muhalefet partileri ve özelleştirmekarşıtları gerek Galataport ihalesi, gerekseDubai Şeyhinin yatırımları dolayısıylahükümete yüklenmeye, hükümeti“vatanı satmakla”, “Yahudilere,Araplara peşkeş çekmekle” vs. suçladılar,suçluyorlar.Diğer taraftan büyük sermaye sahiplerininsözcüleri, özelleştirme yanlılarıhükümetten yana tavır takındılar,yabancı sermayenin Türkiye’ye girmesindebir sakınca olmadığını, tamtersine ülkenin kalkınmasına hizmetettiğini belirttiler. Örneğin TÜSİADBaşkanı Sabancı da sermayenin milliyetinegösterilen tepkiye “Bir şirketözelleştirilirken bu yabancı sermayede olur, yerli sermaye de olur. Önemliolan Türk Hazinesi’ne girecek olanpara ve bu şirketi alan firmanın bu şirketleilgili ne gibi stratejileri, istihdam,ihracat hedefleri var, ona bakarız. Bizyerli sermaye, yabancı sermaye ayrımıyapmıyoruz.” dedi. Yabancı SermayeDerneği Genel Sekreteri Mustafa Alpertartışmaların yabancı sermaye üzerindesıkıntı oluşturacağını söyledi.Düne kadar Yahudi sermayesine karşıolduklarını yineleyen ve Yahudi düşmanlığındaepey mesafe kaydetmiş olanMÜSİAD sözcülerinden Dış İlişkilerKomisyon Başkanı Gazi Mısırlı “YokYahudi yatırım yapmış, yok Arap yatırımyapmış… Bunlar doğru değil. …Dünyada en korkak şey sermaye. Eğerbiz sermaye ırkçılığı yaparsak bu yatırımlarçok rahat başka ülkelere gider.”tespitini yaptı vs. vb.Bu arada medyada bu konuda bölündü. Kimi kemalistkesimin medyadaki sözcüleri “vatanınsatılmasından”, “ülkenin peşkeşçekilmesinden” dem vururken, büyüksermayenin medyadaki kimi sözcüleriRecep Tayyip Erdoğan’ın “sermaye ırkçılığı”söylemini savunmaya çalıştılar,çalışıyorlar.Hürriyet gazetesinin Genel YayınYönetmeni Ertuğrul Özkök de bunlardanbirisi…Kapitalistlerin çıkarlarının has savunucularındanErtuğrul Özkök 14Ekim tarihli yazısında yabancı sermayeninTürkiye’de yatırım yapmasınakarşı çıkanları “kötü ruhlar” olaraktanımlıyor, bu “kötü ruhlar”ın sicilleriniaçıklamaya soyunarak yabancısermayenin girişini alkışlıyor. Özkökyazısında Türkiye’nin içinde bulunduğukötü duruma örnekler vererekçözümü gösteriyor:“Şu tabloyu hiçbir zaman gözünüzünönünden uzaklaştırmayınız.Ülkemiz her yıl 1 milyon yeni genç insanaiş sahası yaratmak zorundadır.Bu, yabancı sermaye demektir.Bu, hür teşebbüs demektir.Bu, teşvik demektir.Bu, kapıları açmak, imkânları seferberetmek, başkalarını burada yatırımyapmaya davet etmek demektir.”(Hürriyet, 14 Ekim 2005)Türkiye’de sorunların çözümününyabancı sermayenin girişinde olduğundan,hür teşebbüs ve teşvikten;yani kapitalistler için ne kadar olumluşey varsa bunlardan geçtiğini söyleyenErtuğrul Özkök devam ediyor:“Bugün Arap sermayesi, Yahudi sermayesi,Amerikan, Rus, Fransız sermayesidüşmanlığı yapan, ruhların hayatgailesi yoktur.” (aynı yerde)SİYASET JARGONUNA KATKI…Savunulsun ya da karşı çıkılsın bugün“sermaye ırkçılığı” terimi Türk siyasetjargonunda yerini almıştır.Aslında bu terimin ifade ettiği gerçeklikTürkiye tarihinin hemen herdöneminde şu veya bu biçimde yaşanmıştır.Emperyalizme bağımlı bir kapitalizminhüküm sürdüğü Türkiye’deyabancı sermaye özel bir öneme sahiptir.Daha Cumhuriyetin kurulduğudönemlerde yabancı sermayenin Türksanayi, ticaret ve mali yaşamındaegemenliği vardır. 1930’lardan İkinciDünya Savaşı’nın sonlarına kadar yabancısermayenin egemenliği belirliölçülerde geriletilse de 1950’li yıllardanitibaren yeniden yabancı sermayeninTürkiye’ye akışına olanak tanıyanyeni düzenlemelere gidildi. Ancak yapılanlaryeterli değildi. Bu yetersizlik24 Ocak 1980’de “24 Ocak Ekonomikİstikrar Tedbirleri” adı altında alınanyeni önlemlerle yasal düzlemde aşıldı.Bunun ertesinde yabancı sermayeningirişi sıçramalı olarak yükselmiştir.90’lı yıllarda bu gelişme sürmüştür.Son beş yıllık süreçte de bu gelişme,özellikle AKP hükümetinin özel çabasıyla,sermayenin çıkarlarının hassavunuculuğu görevine sıkı sıkıyabağlılığı, Türkiye’deki siyasal yapınıngiderek “istikrarlı” olması ve yabancısermayeye güven vermesi, IMF reçetelerinindüzenli uygulanması vb. sayesindeartmıştır.Gelişme kısaca böyledir…Türkiye kapitalizmi bağımlı bir kapitalizmdirve hemen her dönemdeTürkiye’ye yabancı sermaye şu ya dabu oranda girmiştir.Düne kadar önemli olan, tartışmakonusu yapılan Türkiye’ye sermayeningirişi değil, hangi sermayenin girişiidi. Hakim sınıfların kimi sözcüleriAvrupa sermayesinin girmesinden rahatsızdı,kimileri Arap sermayesinekarşıydı… Kimileri, ki bunlar daha çoksiyasal İslamın politik arenadaki temsilcileriydi,Yahudi sermayesinden rahatsızdı,dünyayı Yahudi sermayedarlarınınyönettiğine inanırdı; olacaksa–ki olmalıydı!– Müslüman sermayesiolmalıydı! Bazıları ise yabancı sermayeninmilliyeti konusunda ayrım yapmaz,kiminle olursa olsun “iş yapmak-5

More magazines by this user
Similar magazines