Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

cci.com.tr

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi31 Mart 2006 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme AitAra Dönem Konsolide Gelir Tablosu(Birim – Aksi Belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası (YTL))Esas Faaliyet GelirleriBağımsız DenetimdenGeçmemişGeçmemişDipnotReferansları 31 Mart 2006 31 Mart 2005Satış Gelirleri (net) 36 274.459 204.060Satışların Maliyeti (-) 36 (198.268) (150.747)Hizmet Gelirleri (net) - -Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net) - -Brüt Esas Faaliyet Karı 76.191 53.313Faaliyet Giderleri (-) 37 (66.566) (47.253)Net Esas Faaliyet Karı 9.625 6.060Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 8.924 6.420Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (5.227) (3.644)Finansman (Giderleri) / Gelirleri 39 (6.986) (5.254)Faaliyet Karı 6.336 3.582Net Parasal Pozisyon Karı - -Ana Ortaklık Dışı Kar / (Zarar) 24 333 -Vergi Öncesi Kar 6.669 3.582Vergiler 40 (3.130) (1.535)Net Dönem Karı 3.539 2.047Hisse Başına Kazanç (tam YTL) 41 0,00016 0,00009İlişikteki 5 ile 42’inci sayfalar arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı notlar, bu konsolide malitabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

More magazines by this user
Similar magazines