özel yetenek sınavı başvuru ve kayıt takvimi - İzmir Ekonomi ...

phoenix.ieu.edu.tr

özel yetenek sınavı başvuru ve kayıt takvimi - İzmir Ekonomi ...

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİÖn kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilecek Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 2012 - 2013öğretim yılı başvuru ve sınav takvimi aşağıda belirtildiği gibidir.MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜÖn Kayıt için SON GÜN 27 AĞUSTOS 2012Ön Değerlendirme -I. Aşama Sınavı 28 AĞUSTOS 2012II. Aşama Sınavı 29 AĞUSTOS 2012Mülakat/ Yazılı Sınav -Sonuçlar ve Kesin Kayıt Listelerinin İlanı 5 EYLÜL 2012Kesin Kayıtlar 6-7 EYLÜL 2012Yedek Listeden Ön Kayıt (Kontenjan açığı olduğu 8 EYLÜL 2012takdirde)Yedek Listeden Kesin Kayıt 10 EYLÜL 2012İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 11 EYLÜL 2012İngilizce Yeterlik Sınavı 12 EYLÜL 2012MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ TESPİTİ ESASLARIBaşvuru Kılavuzu2012 - 2013 öğretim yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Moda veTekstil Tasarımı Bölümü`ne alınacak öğrenciler için geçerli başvuru kılavuzu aşağıda yer almaktadır.Madde 1- Başvuracak adayların ön kayıt işlemlerinde, içinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)bulunmayan 2012 YGS puanları dikkate alınacaktır. Adayların YGS’nin her hangi bir puan türünden en az140.000 ve daha fazla ham puana sahip olmaları gerekmektedir. Merkezi yerleştirme sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanmış adaylar da programa başvurabilir.Madde 2- Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne başvuran yabancı uyruklu adayların ön kayıtişlemlerinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yurt dışı öğrenci kontenjanlarından yararlanacakadaylardan istenen sınav sonuçları ve/veya diplomalar geçerlidir.Madde 3- İlk aşama sınavında adaylar başarılı, başarısız olarak değerlendirilir. İlk aşamada başarısız olanadaylar ikinci aşamaya katılamaz. İkinci aşamada ise değerlendirme tam not 100 (yüz) üzerinden yapılırve jüri üyeleri tarafından verilen notların ortalaması alınarak “Özel Yetenek Sınavı Puanı-ÖYSP” bulunur.


Madde 4- ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarınıntespitinde ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur.Madde 5- Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):oooÖYSP-SP puanının %117’si,AOBP’nın % 11′i,YGS puanının%22’si alınmak suretiyle hesaplanır.Madde 6- Bir mesleğe yönelik program uygulayan aşağıda belirtilen ortaöğretim kurumlarından mezunolan adaylara AOBP’nin %3 ‘ü oranında ayrıca ek puan verilir.Madde 7- Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın YGS puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olanYGS puanı ve ÖSYM kayıtlarında yer alan Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanı (AOBP) dikkate alınır.Madde 8- Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanacak asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve YerleştirmePuanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak tespit edilir.Madde 9- Burslu kontenjanlardan yararlanabilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde belirlenir.1. Yerleştirme Puanlarına göre yapılan sıralamada, YGS ham puanı 350 ve üzeri olan en yüksek ilk 5öğrenciye “%100 Tam Öğretim Bursu” verilir.2. İlk 10 içinde yer alıp “Tam Burs” almaya hak kazanmayan adaylar arasındaYerleştirme Puanlarına göre YGS ham puanı en yüksek 320 ve üzeri olan 5 öğrenci “%50 YarımÖğretim Bursu” alarak öğrenim görme hakkını kazanırlar.3. Ayrıca aşağıda belirtilen tabloda yer alan ortaöğretim kurumlarından mezun olan, yerleştirmepuanına göre programa kayıtlanmaya hak kazanan, YGS ham puanı en az 250 ve üstü olan ve 9/a,9/b şıklarında bahsedilen burs sıralamasında yer almayan öğrenciler arasında yapılacak ikinci birbaşarı sıralamasına göre ilk 5 öğrenciye “%50 Yarım Öğretim Bursu” verilecektir.Madde 10- Dokuzuncu maddede belirtilen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslukontenjanlara ücretli olarak öğrenci kabul edilir.Madde 11- Burslar, Üniversitemiz Burs Yönergesi’nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devameder.Madde 12- Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlarÖğretim Ücreti Bursu ve Diploma Bursu’ndan yararlanamazlar.Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından dahaönce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedellerikendilerinden talep edilir.


Madde 13- Üniversite tarafından hesaplanan “Yerleştirme Puanları”nın eşit olması durumunda,adayların yerleştirme puanın hesabında kullanılan ilgili YGS puanındaki başarı sıralaması yüksek olanaöncelik tanınır. Eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olana öncelik verilir.MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ’NE YERLEŞTİRMEDE EK PUAN UYGULAMASINDANYARARLANABİLECEK MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİMKURUMLARININ ALANLARI VE KODLARIKodu Alanı Kodu Alanı3791415510931369136926181678166316634265167831192618399931193241Ayakkabı TeknolojisiAyakkabı ve Saraciye TeknolojisiAyakkabıcılıkDeri KonfeksiyonDeri-Hazır GiyimErkek TerziliğiEv ve Giyim AksesuarlarıGiyimGiyim TeknolojisiGiyim Üretim TeknolojisiGiyim ve Ev AksesuarlarıHazır GiyimKadın TerziliğiKesim (Tekstil Konfeksiyon)KonfeksiyonModa (Giysi) Tasarım209632413366444335862618404533662892143725982535143725983188Moda ResmiModa TasarımÖrme Hazır GiyimSanat ve TasarımTekstil (Konfeksiyon)TerzilikTriko KonfeksiyonTrikotajBoya-Baskı-DesenDokumaÖrme TeknolojisiTekstilTekstil DokumaTekstil ÖrmeTekstil Tasarımı

More magazines by this user
Similar magazines