President The Jockey Club of Turkey - TJK

arcistanbul2012.com

President The Jockey Club of Turkey - TJK

Ömer FarukGirginPresidentThe Jockey Club of TurkeyFriday, July 20, 12


Friday, July 20, 12MODERN TÜRK AT YARIŞÇILIĞININBAŞLANGICI VE BUGÜNÜ


Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Yarışş TarihiAt, şimdiki Türkiye toprakları olan Anadolu’da İ.Ö 3000 yıl öncesinden beri yaşamışolan ve bir çoğunun Türk ve Orta Asya kökenli olduğu kanıtlanmış olan SÜMER’ler,ELAM’lar, HURRİ’ler, HİTİT (ETİ) ler ve daha sonraki diğer toplumlar ve medeniyetlerde her zaman mevcut ve çok önemli bir varlık olmuştur.İ.S 1000 tarihinden itibaren Anadolu’ya tamamen yerleşmiş olan Türk’ler için At’ın nekadar önemli olduğu tüm dünyaca malumdur, bunu burada anlatmayacağım.Bildirimin konusu Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve sonrası 1920 yılındakurulan yeni Türkiye Cumhuriyetinde ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk atçılıkvizyonu ve bugünümüze geliş.Spora ve yarışlara çok meraklı olan Osmanlı PadişahıSULTAN ABDÜLLAZİZ izmir de Smyrna Races Clup ın organize ettiği bu yarışlarakendi özel hazinesinden ( Hazinei-hassa) 300 altın ödenek ayırmış ve her yıl bu ödülile SULTAN KOŞUSU adı ile büyük koşu düzenlenmiştir.Friday, July 20, 12


Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Yarışş TarihiOsmanlı İmparatorluğun da batı standartlara nispeten uygun ilk yarışların23.09.1856 yılında İzmir’de yapıldığını biliyoruz.Bu yarışlar Türkiye ilk defa kurulmuş olan SMYRNA RACES CLUP tarafından organizeedilmiştir.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Yarışş Tarihiİzmir den sonra yine düzenli ve kurallı yarışlar, İstanbul’un en güzel mesire yerlerindenbiri olan Kağıthane semtinde 1864 tarihinde yapıldığını biliyoruz ve bununla ilgili hamipek kağıda basılı yarış programını görüyoruz.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12Osmanlı Padişahının favori atı (Çırağan Sarayı Önünde)


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Daha sonra, düzenli ve kurallı yarışlar, 1901 senesinden itibaren Samsun şehrinde, CanikValisi öncülüğü ve kontrolün da yapılmıştır.Smyrna Races Clup tan sonra, 1909 senesinde, İstanbul’da yarışları organize etmek içinOSMANLI COKEY KULÜBÜ ( JOCKEY CLUP OTTOMAN)kurulmuş ve bunu 1913 yılında kurulan SİPAHİ OCAĞI VE ISLAHI NESLİ FERES CEMİYETİ takipetmiştir.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Mustafa Kemal Atatürk atçılık vizyonu vebugünümüze gelişFriday, July 20, 12


Mustafa Kemal Atatürk atçılık vizyonu vebugünümüze gelişş1-Dünya savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğunun hitamında kurulan yeni TürkiyeCumhuriyetinin kurucusu MUSTAFA KEMAL ATATÜRK yeni ufuklara açık olan dünyagörüşü ile şu sözü “ At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır” söylemişve bu sözün akabinde Türkiye de tamamen Avrupa standartlarına uygun sisteminkurulması talimatını vermiştir.T.B.M.M tarafından, 1926 yılında çıkarılan 904 sayılı Hayvanat-ı Islah Kanunun damodern at yarışlarının kuralları ve Türkiye de yarışları idare edecek olan “ YARIŞISLAH ENCÜMENİ” de da yer almıştır.Bu kurul derhal İngiltere ve Fransa yarışçılık sisteminin bir karmasını içeren atyarışları tüzüğü ve yönetmeliklerini safkan arap ve thoroughbred atlar içinçıkarmışlardır.Friday, July 20, 12


Mustafa Kemal Atatürk atçılık vizyonu vebugünümüze gelişşBu kanun çıkar çıkmaz, Ulu önder ATATÜRK tüm devlet büyüklerine başta başbakan,genelkurmay başkanı olmak üzere, maddi durumu iyi olan bir çoğundan, kendisigibi at sahibi olmalarını istemiştir.ATATÜRK ve diğer kişiler yurt dışından yeni atlar ithal etmişler ve düzenli koşularbaşlamış ve ilk Türk Derbisi 1927 yılında koşulmuştur.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12ÖRNEK JOKEY LİSANSI


Mustafa Kemal Atatürk atçılık vizyonu vebugünümüze gelişşThoroughbred atları için bu hareketi bizzat kendisi ve yakınlarına yaptırtmış,Thoroughbred için Karacabey Harasına, saf kan arap atları için Osmanlıİmparatorluğundan kalan dev at çifliklerinden bir çoğuna safkan arap atıyetiştirilmesi talimatını vermiş ve 1928 yılından 1933 yılına kadar yurt içinden,saraylardan, Irak , Suriye ve Lüblan dan bir çok aygır ve kısrak alınarak bu günküsafkan Türk Arap Atının temelleri atılmıştır. Kendisi de SUZA isimli bir arap atını buharalara hediye etmiştir.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12Arap Atları soy kütüğü örneği


Friday, July 20, 12Arap Atları soy kütüğü örneği


Mustafa Kemal Atatürk atçılık vizyonu vebugünümüze gelişş1.Dünya Savaşından yenik çıkmış, hemen peşine 1920 den 1922 yılı sonlarına kadarKURTULUŞ SAVAŞINI yapmış Türk milleti büyük bir yokluk içinde iken bile ATATÜRKmodern dünyaya uyum için ekonomik, sosyal, kültürel birçok bile demeyeceğiz, tümTürkiye’nin her şeyini baştan aşağı değiştirmiştir.1926 yılının Türkiye şartları ve 1929 dünya ekonomik krizine rağmen ATATÜRKhiçbir yeniliklerden geri kalmamış ve at yarışlarının o günün şartlarına göre belki dehiç düşünülmemesi gerekirken bu konuya çok önem vermiştir.Yine büyük bir ön görü ile o tarihlerde dünyanın en önemli mimarı olan İtalyanVioletti ye Ankara hipodromunu ve yanındaki spor komplexsini yaptırmış ve 1927yılında açılmıştır.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12Kanunun ilk hazırlanmasına çalışırken, başbakan İsmet İnönü ile


Friday, July 20, 121927 Gazi koşusu Gazete haberi


Friday, July 20, 121927 Gazi Koşusunu seyrederken


Friday, July 20, 121927 Gazi Koşusunu seyrederken


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12Ankara hipodromunda Gazi Koşusu 1937


Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Yarışş TarihiTürkiye de at yarışları organizasyonu 1926 dan 1944 yılına kadar Gıda, Tarım veKöyişleri Bakanlığı altında, 904 sayılı kanuna bağlı olarak Yarış Islah Encümenikontrolünde yapılmış, 1944 den 1953 yılına kadar At Sahipleri Derneği tarafındanyapılmıştır.1953 yılında çıkan sadece At Yarışları ile ilgi olan 6132 sayılı “ A T YARIŞLARIHAKKINDAKİ KANUN” ile at yarışlarının organizasyonu Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığının kontrolünde 1950 yılında kurulmuş olan Türkiye Jokey Kulübütarafından yürütülmektedir.Friday, July 20, 12


Türkiye’de Cumhuriyet Öncesi Yarışş TarihiT.J.K ile birlikte Türkiye de at yarışları gelişimi çok büyük bir iğme sağlayarak hergeçen yıl atçılık sektörünü büyütmüştür.1926 yılında üç ana hipodrom İstanbul, Ankara ve İzmir ile başlayan yarışlar Adanahipodromunun katılımı ile 1985 yılına kadar gelmiş ve 1985 den itibaren Bursa,Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır hipodromlarını devreye girerek bu gün 8 hipodromaulaşmıştır.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Istanbul Veliefendi Hipodromu


Friday, July 20, 12Izmir Şirinyer Hipodromu


Friday, July 20, 12Izmir Şirinyer Hipodromu


Friday, July 20, 12Izmir Şirinyer Hipodromu


Friday, July 20, 12TÜRKİYE’DE GANYAN BAYİ SİSTEMİ


Türkiye’de Ganyan Bayi Sistemi1953 yılına kadar sadece On Track Betting olarak müşterek bahisler organize edilmiş,bu yıldan itibaren 1968 yılına kadar T.J.K nün bir çok nokta da ve şehirde açtığı kendilokallerinde ( Off Track Betting) müşterek bahis oynatmaya devam etmiştir.1968 yılından itibaren özellik altılı ganyan oyununun (pick six) popülerite kazanmasıile TJK bir çok bayi (Off Track Betting shop) açarak bu konuda Fransa ve İngiltere ilebirlikte o yıllarda dünyada öncü konumuna geçmiştir.1992 yılından itibaren kompütürize (Tote) sisteme tam entegrasyon sonrası tümbayiler on-line sisteme geçmiş ve bugün bayi sayısı 2700 e ulaşmıştır.Bu organizasyon müşterek bahis hasılatını çok büyük ölçüde artırmış olup bu güntaplam cironun % 90 nını bayiler ve internet üzerinden sağlamaktadır.Ancak bayilerin en önemli katılımı 1993 den itibaren tüm yarışların özel ve resmi TVkanallarından şifresiz canlı olarak tüm ülkeye yayınlanması neticesinde en yüksekverime ulaşmıştır.Friday, July 20, 12


Türkiye’de Ganyan Bayi SistemiAncak benim inancım ve yaptığım tespitler, başlangıçta sağlanan bu büyük sıçramaorta ve uzun vadede terse dönüyor. Çünkü at yarışı oynayan insanların profili diğeroyunları oynayan insanlardan çok çok farklı.Birçok konuşmada Futbol, oto yarışı vs. ve bunlarla ilgili meşhur sporcular gösterildi.Çünkü bunlar birkaç yıllık meşhur değiller, bunlar 10 -15 yıllık süreyle meşhurlar.Aynı şekilde Futbol Basketbol beyzbol Ferrari vs. takımları ve isimleri ve markalarıhep kalıcı olmaktadır.Ama öyle umuyorum ki yarış severler birkaç film yapılan attan ve ya çok çok meşhuraygırların haricinde nice çok büyük şampiyonların adını unuttular. Bu çok uzun birkonu aslında…Friday, July 20, 12


Türkiye’de Ganyan Bayi SistemiDolayısıyla çok sayıda müşterimiz olması ve bunların devamlılık arzetmesi içinyarışseverleri devamlı olarak (önemli birkaç günde değil) hipodroma tekrar çekmekgerektiğine inanıyorum. Zira bahsi eğer internet mobil cihaz ve TV den oynayacakise insanların çok daha yakından temasta oldukları birçok oyun çeşidi var. Bufarklılığı tespit etmemizde çok büyük fayda var.Biz Türkiye olarak her zaman insanları oyuncu olarak değil, yarışı ve atı seveninsanlar olarak gördük.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12TÜRKİYE’DE YARIŞÇILIĞIN GELECEĞİ


TÜRKİYE’DE YARIŞÇILIĞIN GELECEĞİTJK, 1973 yılından itibaren özellikle Thoroughbred atlarda yetiştiricilik faaliyetleriniçok büyük ölçüde desteklemiş ve bununla ilgili dünya çapında aygırlar ithal etmiş veHaralar (National Studs) ve aşım istasyonları (Covering Stations) kurmuştur.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12


TÜRKİYE’DE YARIŞÇILIĞIN GELECEĞİTürk atçılığının 1926 yılında kuruluşundan günümüze kadar Tüm Hükümetlerimizve tüm Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarımızın Yarış Müesseselerine ve TJK netam destek vermişlerdir.Devlet ile bir sivil toplum örgütünün bir asıra yakın süre uyum içinde çalışmış olmasıgelinen noktanın en büyük nedenidir.Bu kadar desteğe rağmen fazla başarılı olamadığımız tek konu müşterek bahislerüzerindeki yüksek vergi oranlarıdır. ( Ülkemizin şartlarından dolayı) Bu oranlarındünya standartlarına inmesi halinde müşterek bahis gelirlerimizde dünyada hiçkimsenin inanamayacığı bir iğme yakalayacağımıza inancım tamdır. Ülkemizin sonyıllarda yakaladığı başarılı ekonomik gelişmenin bu kesinti oranlarına yansıyacağınada inanıyoruz.Friday, July 20, 12


TÜRKİYE’DE YARIŞÇILIĞIN GELECEĞİTürk atçılığının hedefi büyüktür, Türk atçılığı dünyada ki en önemli atçılık ülkesi olmayolunda ki çalışmalarına tüm inancı ile devam etmektedir.Gelişim için üç grup çok önemlidir. Bir çok konuşmacıda buna değinmiştir.At Sahipleri, yetiştiriciler ve tabiki müşteriler bunların mutluluğu çok önemli. Bu üçunsuru mutlu ederseniz büyümeniz kaçınılmazdır.Friday, July 20, 12


Friday, July 20, 12TEŞŞEKKÜRLER

More magazines by this user
Similar magazines