16.07.2015 Views

ideCAD Mimari 6 Tanıtım

ideCAD Mimari 6 Tanıtım

ideCAD Mimari 6 Tanıtım

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ideCAD Mimari 6 Genel Özellikleri• 3 boyutlu Türkçe arayüz• Model tabanlı, hızlı ve kolay kullanım• ideCAD Statik 6 ile mimari/statik entegrasyon(Integrated Design System)• Diğer CAD programlarıyla data alışverişi• PDF export (2 ve 3 boyutlu veri aktarımı)• AMP hakediş programı ile entegrasyon• OSKA hakediş programı ile entegrasyon• 3 boyutlu tüm mimari ve kalıp planı objeleri• 2 boyutlu çizim olanakları ve editleme komutlarıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


Genel• Otomatik hazırlanan kesit ve görünüşler• Metraj ve maliyet raporları• Fotogerçekçi render ve animasyon• Ücretsiz Teknik Destek Hizmeti• Sesli eğitim videoları• Ücretsiz kullanıcı eğitimleri ve teknik destek• http://www.idecadsupport.com platformunda ücretsizteknik destek forumu• Türkçe kullanım kitabı ve teknik dökümantasyonRenderStatikAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6‟da Eklenen Yeni Özellikler• Yenilenen render motoru ile görselleştirme:Global Illumination (Photon Mapping/Irradiance Cache)Parametrik günışığı ve gökyüzü aydınlatması (ülke/şehir/tarih/saat seçerekgüneşin fiziksel durumuna göre aydınlatma yapabilme)IES ışıkları (fotometrik ışıklar)Kusurlu kırılma/yansımalarAydınlatılabilir objelerSınırsız çoklu işlemci desteğiParametrik çimen/tüylü halı yapabilmeAmbient occlusionGerçekçi fresnel yansıma modeliGökyüzü arkaplanı için yarıküresel environment map ya da "fiziksel gökyüzü"kullanabilmeKamera efektleri (vignetting, DOF lens blur, gamma, exposure control)Render ayarlarında ön tanımlı çözünürlükler ve hazır kağıt boyutlarına görerender alabilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Modellenen Örnek Render‟larGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Anonim Modeller”GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Anonim Modeller”GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Kullanıcı Projeleri”Basri Akyıldız – Özlem Akyıldız (2m Proje / Bursa)GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Kullanıcı Projeleri”GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Kullanıcı Projeleri”Murat Köseoğlu (Derindağ Proje / İstanbul)GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


ideCAD Mimari 6 „da Render Edilen “Kullanıcı Projeleri”Murat Köseoğlu (Derindağ Proje / İstanbul)GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Arazi modelleme• Eşyükselti eğrileri ve kot girerek 3 boyutlu arazi modeli oluşturma• Arazide boşluk açma• Yollar tanımlama• Hafriyat/ dolgu hesabı• Arazi eğimini otomatik bulan özel alanlar yaratma• Arazi kotunu otomotik bulan ağaç ve kütüphane yerleştirmeGenelRenderStatikAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Hafriyat/ dolgu hesabıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• 760 adet yeni ve modern kütüphane arşiviGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• 760 adet yeni ve modern kütüphane arşiviGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik dış cephe kaplamaları•Fugalı kaplamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik dış cephe kaplamaları•Yalı baskısı kaplamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik dış cephe kaplamaları•Terra cotta kaplamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik dış cephe kaplamalarıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik dış cephe kaplamalarıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik giydirme cephe objesi•Giydirme cephe eleman şemasını istenilen şekilde hızlıca hazırlayarak çizgi, yay veyaspline konturlarla çizebilme•Dış çerçeve (sınır), yatay kayıt, dikey kayıt ve farklı panel gruplarıyla modelleme•Profilleri tercihe göre cephenin tek veya iki tarafından gizleyerek cam cama birleşimligiydirme cephe tasarımlarını kolaylıkla oluşturabilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik giydirme cephe objesiGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik giydirme cephe objesiCephe üzerinde istenilen yüzeyleri silme, kapı- pencere ekleme, cam ve dolu panelleriistenilen eksende döndürme gibi esneklikler ile özel tasarımlar yapabilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPaneller farklı tiplere dönüştürülebilir.PDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik giydirme cephe objesi•Doğrusal yüzeyleri yatayla açı yapacak şekilde eğebilme•Giydirme cephe / çatıyla kes entegrasyonu ile yatayla açılı cepheleri trimleyebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik giydirme cephe objesiCephe üzerinde istenilen yüzeyleri silme, kapı- pencere ekleme, cam ve dolu panelleriistenilen eksende döndürme gibi esneklikler ile özel tasarımlar yapabilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Yeni kesit ve görünüşler:Kesitlerde otomatik sıvalı gösterimKesit ve görünüşlerde akslı gösterimMahallerde malzeme listesi gösterimiKesitlerde mahal isimlerini otomatik yazmaKat seviye çizgileri, kat isimleri ve kesit kot ölçülerGenelRenderStatikAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Yeni kesit ve görünüşler:GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Yeni kesit ve görünüşler:GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Vektörel ve kesit perspektiflerGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Vektörel ve kesit perspektiflerGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Profil ObjeleriKartonpiyer, süpürgelik, bordür, kat silmesi, çatı altı prekast elemanlar, çatıve kubbe oluğu ile genel amaçlı üç boyutlu profil objeleriGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Kutu, döndürülmüş ve uzatılmış objeler ve profil objeleri ile serbest objemodelleme tekniklerini kullanabilme•Silindir, koni pramit, tüp ve kullanıcı tanımlı tüp objeleriDÖNDÜRÜLMÜŞ OBJEGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


UZATILMIŞ OBJE VE PROFİL OBJELERİGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Söveler ve kilit taşlarıSöveler, yerleştikleri pencerenin geometrisinde çizilir ve ona bağlanır.Pencere boyutu veya geometrisi değişirse sövenin de değişir.GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Söveler ve kilit taşlarıPlanda çizilen 2 boyutlu poligonlardanözel söve profilleri tanımlanabilir.GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Söveler ve kilit taşlarıSöveleri dikeyde uzatmaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Söveler ve kilit taşlarıSöveleri yatayda uzatmaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Söveler ve kilit taşları4 yöne de ayrı ayrı offsetlenebilir...GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik korkuluk ve küpeşteler•Farklı profiller kullanılarak (metal, ahşap, ferforje veya cam kombinasyonlu ) teras,fransız balkon , bahçe çiti gibi korkuluklar çok hızlı çizilir.GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik korkuluk ve küpeşteler•Korkuluklar; merdiven, rampa ,eğimli duvar, döşeme gibi objelerin kotunu otomatikalarak yerleşir.GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Parametrik korkuluk ve küpeşteler•Korkuluk ve küpeşte profilleri planda 2 boyutlu olarak kolayca tanımlanır. Yatay vedüşeydeki adetleri girilerek kullanıcı tanımlı özel korkuluk - küpeşte kütüphanelerioluşturulur.GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•PDF exportTüm proje datasının 2 ve/veya 3 boyutlu olarak PDF dosyasına yazılması sayesinde“program olmadan” projeniz, başka meslek birimleri ve müşterileriniztarafından incelenebilir...GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•PDF exportTüm proje datasının 2 ve/veya 3 boyutlu olarak PDF dosyasına yazılması sayesinde“program olmadan” projeniz, başka meslek birimleri ve müşterileriniztarafından incelenebilir...GenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Metraj ve Maliyet RaporlarıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Metraj ve Maliyet RaporlarıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• AMP ve OSKA hakediş programları ile entegrasyonGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• AMP ve OSKA hakediş programları ile entegrasyonGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•SiteBirden fazla yapı bloğunu aynı proje içinde render alabilmek için 3 boyutlu blokexport/import edebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•SiteBirden fazla yapı bloğunu aynı proje içinde render alabilmek için 3 boyutlu blokexport/import edebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•SiteBirden fazla yapı bloğunu aynı proje içinde render alabilmek için 3 boyutlu blokexport/import edebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Zengin merdiven kütüphanesine ilave olarak “kontur tanımlayarak” otomatikmerdiven tasarımıGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Otomatik havuz çizimiGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Tek tıklamayla oluşturulan kuşgözü çatılarGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Tek tıklamayla oluşturulan kuşgözü çatılarGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Perpektife “Siyah /Beyaz Saklı Çizgi” Gösterim OpsiyonuGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Perpektife “Kenar Çizgili Katı Model” Gösterim OpsiyonuGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Kapı pencere ayarlarında pencere tiplerini çoklu görebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Açı ölçülendirmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.• Yarıçap ve çap ölçülendirmeYeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


• Duvarlarda olduğu gibi eğri, yay,spline ve çember kirişleri tek parça çizebilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Kütüphane elemanlarını yerleştirirken otomatik olarak alttaki elemanın (mahal, arazi,diğer kütüphaneler vb.) üst kotunu alabilme•Yeni render motoru ile uyumlu hazır materyal kütüphanesi ve materyalleri "imt"dosyası olarak kayıt edip yükleyebilme•Perdelere de kapı ve pencere çizebilme olanağı•Align (hizala) ve distribute (dağıt) komutları•Path (rota ) objesi "eğri, yay ve çizgileri tek obje olarak çizebilme”•Çatı, döşeme, mahal ve tarama gibi kontur girilerek çizilen tüm objelerde konturupath (çizgi, yay ve eğri kombinasyonu) olarak girebilme•İki boyutlu objelere divide (bölünme) olanağı•Favori obje ayarlarını kaydedip çağırabilmeGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


Genel•Çatılara, mahal ve döşemelere alt/ üst/ yan yüz için ayrı materyal tanımlayabilme•Poje taşınmasını kolaylaştırmak amacıyla projede kullanılan tüm dokuları bir dizineotomatik toplayabilme•Işıklara gölge at/ atma opsiyonu•Materyallere gölge at/ atma opsiyonu•Objenin üzerindeki materyalleri kolayca değiştirebilmek için seçilen objenin sağ tuşmenüde "Materyal Özelliklerini Değiştir" komutu olanağı•Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerinigörebilme opsiyonuRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


Genel•Yeni materyal editörü ile ana "texture" klasörü altındaki alt klasörleri de görebilme•Bir veya birden fazla objeyi seçip aynı objeleri tüm katlarda seçebilme komutu. Örneğinçok katlı bir binada, perspektifte bir kattaki korkuluk ve sövelerden bazılarını seçip tümkatlarda seç diyerek hepsini bir seferde seçebilme•Çatıya ait yeni olanaklar- Çatı yüzeyine çatı detayı tanımlayabilme- Çatı detaylarına alın tahtası objesi- Birden fazla çatı yüzeyine tek tıklamayla çatı detayı yerleştirme- Çatı saçak mesafelerine her yüzeyde ayrı ayrı müdahale olanağı•ideCAD Mimari 6 içine import edilen 3DS objelere yönelik yeni olanaklar- Çalışılan projeye birleştirme- İmport edilen 3ds objeyi sonradan ölçekleme- Obje kotunu değiştirebilme...RenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüdebulabilme ve seçebilme•Perspektif görüntüden otomatik kamera oluşturma•Perspektif penceresinde opsiyonel olarak iki boyutlu obje çizimi, yazı, ölçü veaksların gösterimi•Çoklu işlemci / çekirdek desteğiGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Pafta dizaynı ile çıktıya hazır mimari paftalar hazırlamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Pafta dizaynı ile çıktıya hazır mimari paftalar hazırlamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer


•Pafta dizaynı ile çıktıya hazır mimari paftalar hazırlamaGenelRenderAraziKütüphaneCephe Kapl.Giydirme C.Yeni KesitlerModellemeSöveKorkulukPDF ExportMetrajSiteDiğer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!