Views
3 years ago

fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14

fe91dea1d5b6e592e5c65ce9c2fcbec67ee61d14

Slavoj ZizekİdeolojininYüce Nesnesimetis

 • Page 2: Slavoj Ziíekideolojinin Yüce Nesn
 • Page 6 and 7: İÇİNDEKİLERÖnsöz 7Ernesto Lac
 • Page 8 and 9: Bu ulusal değişkenlere, ayrıca,
 • Page 10 and 11: de Chantal Mouffe ile benim "antago
 • Page 12 and 13: ni bu şekilde, yani bütün betiml
 • Page 14 and 15: TeşekkürlerYazar, Paris VII Üniv
 • Page 16 and 17: ğiyle karşı karşıyayız. Peki
 • Page 18 and 19: sorunu çözmeksizin- hiçbir tikel
 • Page 20 and 21: temlerin en kötüsüdür; tek soru
 • Page 22 and 23: alıcı Lacancı kavranılan ("kapi
 • Page 24 and 25: Marx Semptomu Nasıl İcat Etti?Mar
 • Page 26 and 27: edilebilen bir düşünce silsilesi
 • Page 28 and 29: kaynağı olmasında takılıp kalm
 • Page 30 and 31: Newtoncu bilimde yürürlükte olan
 • Page 32 and 33: denle de "gerçek soyutlama" kavram
 • Page 34 and 35: ilkelerin kurucu uğrağı işlevin
 • Page 36 and 37: Marksçı meta fetişizmi kavramın
 • Page 38 and 39: dan bazılarını karşılayabilece
 • Page 40 and 41: afından yönlendirilen biri statü
 • Page 42 and 43: Sinizm ise egemen kültürün bu ki
 • Page 44 and 45: luk ettiğidir.Bunu netleştirmek i
 • Page 46 and 47: daki ilişkilerle karşılaşırız
 • Page 48 and 49: iz. Adam bir süre akıl hastanasin
 • Page 50 and 51: tik, bütünleşmemiş karakteri, t
 • Page 52 and 53:

  şimdi olduğu gibi iktidarsız old

 • Page 54 and 55:

  yüzünden öbürlerinden daha iyi

 • Page 56 and 57:

  nüşmesini sağlayan ideolojik ça

 • Page 58 and 59:

  "antagonizma" olarak kavramsallaşt

 • Page 60 and 61:

  aynalar oyununa indirgenemeyecek bi

 • Page 62 and 63:

  Artı-Değer ve Artı-KeyifMarksizm

 • Page 64 and 65:

  önünde bir engel haline gelmişti

 • Page 66 and 67:

  ilişki diyalektiğine tamamen teka

 • Page 68 and 69:

  leneklerin anlamını geri dönüş

 • Page 70 and 71:

  lamıyla, yanlış-tanımadan doğa

 • Page 72 and 73:

  sifın konumunun yanlışlığını

 • Page 74 and 75:

  sim geri dönüşlü olarak, tekrar

 • Page 76 and 77:

  ğında gerçekleşir, ortaya çık

 • Page 78 and 79:

  Bu son dönüm noktası Polonyalı

 • Page 80 and 81:

  Burada "bilinçdışında mektup un

 • Page 82 and 83:

  urada altı çizilmesi gereken nokt

 • Page 84 and 85:

  Semptomdan Sinthome'aDemek ki sempt

 • Page 86 and 87:

  semptomun yorumlanabilmekle kalmay

 • Page 88 and 89:

  Demek ki semptom budur: Tikel, "pat

 • Page 90 and 91:

  "Hissediyorum, ölümün karanlığ

 • Page 92 and 93:

  İdeolojik JouissancePozitif yanı

 • Page 94 and 95:

  çıkar!") gizlediği yönündedir

 • Page 96 and 97:

  SEMPTOMDAN SÎNTHOME'A 99ısel geli

 • Page 98 and 99:

  Öteki'deki Eksik

 • Page 100 and 101:

  leyecektir: Demokrasiye (yasal bir

 • Page 102 and 103:

  dırdığı özelliklere sahip olan

 • Page 104 and 105:

  dur: Fantazilerimizdeki arzu nesnes

 • Page 106 and 107:

  lannın da bir şeye göndermede bu

 • Page 108 and 109:

  Değişmez Adlandırıcı ve objeta

 • Page 110 and 111:

  kayıtlı olmadığıdır: "Koşull

 • Page 112 and 113:

  olmadıklan"nı, Yahudilerin ampiri

 • Page 114 and 115:

  ir X’ten ibarettir). Point de cap

 • Page 116 and 117:

  ne Bir'de, tek bir sıradışı uns

 • Page 118 and 119:

  yüzünden cazip geldiği varsayım

 • Page 120 and 121:

  imgesi, egemen Parti bürokrasisini

 • Page 122 and 123:

  miştir; film boyunca bir Humphrey

 • Page 124 and 125:

  Tek sorun bu "çemberi köşelendir

 • Page 126 and 127:

  olmasının nedeni de budur: Son ta

 • Page 128 and 129:

  mn yasaklandığı Yahudiliğin Tan

 • Page 130 and 131:

  yipliğini, "insanlıkdışılığ

 • Page 132 and 133:

  den oldu?")Fantazinin işleyiş bi

 • Page 134 and 135:

  neyi istemektedir? Ya Hamlet'in amc

 • Page 136 and 137:

  tünsel yabancılaşmadan, onun eks

 • Page 138 and 139:

  geçerli olan bir şeyi gösterir:

 • Page 140 and 141:

  imkânsızlık pozitif, elle tutulu

 • Page 142 and 143:

  Yalnızca İki Kere Ölünürİki

 • Page 144 and 145:

  cüğün öne çıkarıldığı ilk

 • Page 146 and 147:

  kaç, çoğunlukla üç cam olması

 • Page 148 and 149:

  vaziyette bulan gösterilen arasın

 • Page 150 and 151:

  Düşünme sadece düşüncelerin a

 • Page 152 and 153:

  Tarihi, bir metin olarak ele almaya

 • Page 154 and 155:

  Stalinist perspektif, en sonunda za

 • Page 156 and 157:

  yapılmış insanlarız. Bizler öz

 • Page 158 and 159:

  yönetimine karşı çıkan herhang

 • Page 160 and 161:

  Özne

 • Page 162 and 163:

  alakası yoktur. Aslında "postyap

 • Page 164 and 165:

  Postyapısalcı bir okumaya göre,

 • Page 166 and 167:

  nen şeyin mantığı da budur. Pun

 • Page 168 and 169:

  (yani Lenin'in kendisinin resminin)

 • Page 170 and 171:

  sonraki deney, geçmişe doğru be

 • Page 172 and 173:

  diği şeyin en saf örneğidir: Ar

 • Page 174 and 175:

  Öznenin, ait olduğu toplulukla il

 • Page 176 and 177:

  seçim) ile bilinç arasında canal

 • Page 178 and 179:

  Travmatik olay nihai olarak, bir si

 • Page 180 and 181:

  özellikler dizisinin, betimlemeler

 • Page 182 and 183:

  dur. Mutluluğun peşinden öyle ç

 • Page 184 and 185:

  Bundan çıkarılacak normal sonuç

 • Page 186 and 187:

  da bireyleri kuşatan organik bir b

 • Page 188 and 189:

  dum" gibi çabucak verilen bir ceva

 • Page 190 and 191:

  öznenin iktidarsızlığı yerini

 • Page 192 and 193:

  lanan bir ağa dönüşür (Dolar 1

 • Page 194 and 195:

  "bildiği farzedilen özne"nin mant

 • Page 196 and 197:

  farzedilen dört öznenin aynı dü

 • Page 198 and 199:

  ne henüz ulaşamadığını göste

 • Page 200 and 201:

  teri ve obsesif nevroz, nötr-evren

 • Page 202 and 203:

  ir yer, kendisinin doldurduğu bir

 • Page 204 and 205:

  nenin kendisi olduğunu görür. Ge

 • Page 206 and 207:

  madiği) hakikatini alenen ilan ede

 • Page 208 and 209:

  "Sadece Töz Olarak Değil,Özne Ol

 • Page 210 and 211:

  mesafe, ilkesel olarak aşılmazdı

 • Page 212 and 213:

  Şey'i "kendi içinde”, kendinden

 • Page 214 and 215:

  ir biçimde olumsal, bedensel bir k

 • Page 216 and 217:

  Tin'in kendi içinden çıkardığ

 • Page 218 and 219:

  inançlarımdan daha doğru olduğu

 • Page 220 and 221:

  mamız gereken, "öz"ün dışsal d

 • Page 222 and 223:

  Önvarsayımları KoyutlamakBu "ön

 • Page 224 and 225:

  Nitekim edimselleştirme olarak eyl

 • Page 226 and 227:

  gür seçime, özneye sahip olduğu

 • Page 228 and 229:

  etkisini gösterebilmesi için yine

 • Page 230 and 231:

  öte yandan da, en içteki "düşü

 • Page 232 and 233:

  (nesnel-olgusal dolayımsızlığı

 • Page 234 and 235:

  doğru anlamanın anahtarı, Hegel'

 • Page 236 and 237:

  Klasik Marksist cevap, tabii ki, ya

 • Page 238 and 239:

  anamorfoz (Y. anamorphosis) Görme

 • Page 240 and 241:

  olumsuzluk tanımın kendisinde de

 • Page 242 and 243:

  sabitlemek, belirli gösterilenlere

 • Page 244 and 245:

  öğrenir. Simgesel kavramı, Lacan

 • Page 246 and 247:

  Kant, Immanuel (1964), Critique o f

 • Page 248:

  Slavoj Zizekİdeolojinin Yüce Nesn

ce87842134d8e1f2e3dce1a3f356957dc412e45a
18a11066353e60e864b9f53e842ff575d16bd704
NoamChomskyEntellektuellerinSorumlulugu
martı_temmuz_sayi_42_2014
martı_temmuz_sayi_42
2014714_tuncaykardas
mhp_parti_programi_2009_opt
forumlar_dayanismalar
ab tr mevzuatlari tablosu_DEGERLEDIRME112PDF2
Türkiye'de İlaç Takip Sistemi (İTS) Uygulaması ve Çalışma Biçimi ...
10740052_10205824807048797_1087288513_n
Kad%C4%B1n%20ve%20Aile-%20Marks-Engels-Lenin
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Kasım - Aralık 2007
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Sayı 35 - Eylül-Aralık 2011 - Er-Bakır
Heidegger.teknoloji.sanat.felsefe.metin.bal
Barış Tunç İsa Demir Okay Bensoy Cihad Özsöz - Sosyoloji Notları ...
Kıbrıs'ta yerinden olmak - PRIO
Haberin tamamı için lütfen tıklayınız. - Tüdam
SAĞLIKLI DİNLENME - Berlin-Chemie AG