ALP - Temmuz 2015

SabanciUniv

TEMMUZ 2015

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015

Dünya 50 Yaşın Altındaki

En İyi 100 Üniversite Sıralaması 2015

TÜBİTAK ve H2020 Programları Açık Çağrıları

Destek Alan Ödül Başvuruları

MİLRES Projesi

Havacılıkta Yerli Üretim Semineri

Teknoloji Transfer Faaliyetleri

Sabancı Üniversitesi Avrupa

İşletmeler Ağı Faaliyetleri

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi 2015

Dönemi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 1

Temmuz 2015

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

pgo@sabanciuniv.edu

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

pyo@sabanciuniv.edu

Araştırma Süreci Planlama ve

Politika Geliştirme Ofisi (APG)

apg@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

aia@sabanciuniv.edu

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

sucool@sabanciuniv.edu

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

tto@sabanciuniv.edu

1

SU Araştırma Haberleri

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2015

Dünya 50 Yaşın Altındaki

En İyi 100 Üniversite Sıralaması 2015

TÜBİTAK ve H2020 Programları Açık Çağrıları

Destek Alan Ödül Başvuruları

MİLRES Projesi

Havacılıkta Yerli Üretim Semineri

Grafik Tasarım ve Uygulama

GrafikaSU

Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve

Kurumsal İletişim

2

Teknoloji Transfer Faaliyetleri

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

3

4

Sabancı Üniversitesi Avrupa

İşletmeler Ağı Faaliyetleri

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi 2015

Dönemi Faaliyetleri

Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

Faks: 0216 483 90 45

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

Girişimci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksi 2015

Sıralaması’nda Birinciyiz

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN

"GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ" SIRALAMASI 2015

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 6 Temmuz 2015

Pazartesi günü TÜBİTAK'ta düzenlediği basın toplantısında

Türkiye'nin en girişimci ve en yenilikçi ilk 50 üniversitesinin

sıralandığı, 2015 yılı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksini açıkladı. Sabancı Üniversitesi 88,40

puanla Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi üniversitesi oldu.

2015’in birincisi olan Sabancı Üniversitesi bu yıl dördüncüsü

açıklanan endeksin ilk açıklandığı 2012 yılında da birinci

olmuştu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Girişimci ve Yenilikçi

Üniversite Endeksi” ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik

araştırma yetkinliği (%20), fikri mülkiyet havuzu (%15),

işbirliği ve etkileşim (%25), girişimcilik ve yenilikçilik kültürü

(%15) ve ekonomik katkı ve ticarileşme (%25) boyutları

altında 23 göstergeye göre değerlendirilmektedir.

Sabancı Üniversitesi, geçen yıla göre Endeks’in beş

boyutunun dördünde puanını artırarak, birinde ise tam

puanını koruyarak toplamda yaklaşık 7 puanlık bir artış ile

puanını 88,40’a yükseltmiştir.

Endeksin ilk beşinde yer alan üniversiteler: Birinci

88,40 puanla Sabancı Üniversitesi, ikinci 85,96 puanla

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, üçüncü 79,66 puanla

Boğaziçi Üniversitesi, dördüncü 78,10 puanla İhsan

Doğramacı Bilkent Üniversitesi, beşinci 76,44 puanla Koç

Üniversitesi’dir.

Endeks çalışmalarına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yanı sıra Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türk Patent

Enstitüsü (TPE), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye

Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Küçük ve Orta Ölçekli

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(KOSGEB) katkı sağlamıştır.

2


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

THE "Dünya 50 Yaşın Altındaki En

İyi 100 Üniversite Sıralaması"nda

Türkiye Birincisiyiz

TIMES HIGHER EDUCATION (THE) DÜNYA 50 YAŞIN ALTINDAKİ

EN İYİ 100 ÜNİVERSİTE SIRALAMASI 2015

Uluslararası üniversite sıralama sistemleri arasında önemli

bir yere sahip olan Times Higher Education (THE) tarafından

geçtiğimiz Nisan ayında açıklanan “Dünya 50 Yaşın

Altındaki En İyi 100 Üniversite Sıralaması”nda, Sabancı

Üniversitesi, dünyadaki 50 yaş altı üniversiteler arasında

13. sırada yer almış ve Türkiye’den listeye birinci sıradan

giriş yapan üniversite olmuştur.

THE tarafından 2012 yılından itibaren yapılmakta

olan sıralama ile 50 yaşın altındaki genç üniversiteler;

5 ana boyutta 13 objektif performans göstergesine

göre değerlendirilmektedir. Bu boyutlar; eğitim (%30),

araştırma (%30), atıf (%30), uluslararası görünüm (%7,5)

ve sanayi destekli proje gelirlerinden (%2,5) oluşmaktadır.

Metodolojinin diğer sıralamalardan farkı; küresel olarak

yapılan itibar anketlerinin ağırlıklarının düşürülerek, genç

üniversitelerin eğitim ve araştırma performanslarını daha iyi

ortaya koyabilmelerinin sağlanmasıdır.

Öğrenim hayatının 16. yılında olan üniversitemiz, sıralamaya

bu yıl ilk kez 13. sıradan girmiş ve yaş ortalaması 40 olan ilk

15 üniversite arasındaki en genç üniversite olmuştur.

Üniversitemiz sadece genç üniversiteler arasından değil aynı

zamanda geçmişleri uzun yıllara dayanan üniversitelerin

arasından da sıyrılarak, THE tarafından yapılan diğer

sıralamalarda;

• 2014-2015 THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında

182. sırada,

2015 THE BRICS & Gelişmekte Olan Ekonomiler

Sıralamasında 15. sırada,

2015 Asya Üniversiteleri Sıralamasında 21. sırada yer

almıştır.

Sabancı Üniversitesi’nin başarısı, kuruluşundan itibaren

oluşturduğu iklim ile araştırma sürecine verdiği önemin,

araştırma temelli eğitim anlayışının, yaptığı yatırımlar

ile kuruluşunun henüz 16. yılında bilimsel araştırma

çıktılarının dünya ile yarışır bir seviyeye gelmesinin önemli

bir sonucudur.

3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

TÜBİTAK ve H2020

Programları Açık Çağrıları

EYLÜL DÖNEMİ ARDEB BAŞVURULARI BAŞLIYOR

TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Projelerini Destekleme Programı, 1005 - Ulusal Yeni

Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ve 3501

- Kariyer Geliştirme Programı Eylül dönemi başvuruları

yaklaşmaktadır. Programlarla ilgili detaylı bilgi aşağıda

iletilmektedir.

1005 - ULUSAL YENİ FİKİRLER VE

ÜRÜNLER ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMI

ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı

azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak

ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model

geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya

deneysel geliştirme projelerini desteklemektedir.

Son Başvuru Tarihi: 4 Eylül 2015

Destek Süresi: Proje süresi en fazla 18 ay

Destek Miktarı: 2015 yılı için, proje destek üst limiti (Burs

dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı

araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

1001 - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI’nın amacı,

yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya

teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara

uygun olarak yurtiçinde yapılan çalışmaları desteklemektir.

Son Başvuru Tarihi: 4 Eylül 2015

Destek Süresi: Destek süresi en fazla 36 ay

Destek Miktarı: 2015 yılı için, Araştırma projeleri destek

üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum

hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) yıllık bütçe

sınırlaması olmaksızın 360.000 TL’dir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

3501 - KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI’nin amacı;

kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının

çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir.

Son Başvuru Tarihi: 4 Eylül 2015

Destek Süresi: Proje süresi en fazla 36 ay

Destek Miktarı: 2015 yılı için, proje destek üst limiti (Burs

dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı

araştırmacı giderleri hariç) 225.000 TL’dir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

4


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

MARIE SKŁODOWSKA CURIE BIREYSEL

ARAŞTIRMA BURSLARI (INDIVIDUAL

FELLOWSHIPS-IF)

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE PROGRAMLARI (AB ÇP)

Avrupa’nın bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının

uyumlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk

Programı’dır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın araştırma ve

teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversitesanayi

işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday

ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB

politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek

amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar

yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla

oluşturulmuştur. Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı

olan Horizon 2020 ise 2014-2020 yılları arasında Avrupa

Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Bilimsel Mükemmeliyet

Bilimsel Mükemmeliyet Bileşeni altında Dünya

standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği

geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara

erişiminin desteklemesi hedeflenmektedir.

2014-2020 YILLARI İÇİN

ÖNGÖRÜLEN BÜTÇE

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Bireysel takımların yürüttüğü öncül

araştırmalar

Yeni ve Gelişen Teknolojiler

Açık yenilik alanları için ortak araştırma

Marie Sklodowska-Curie Faaliyetleri

(MSCA)

Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları

Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil)

Dünya standartlarında olanaklara erişim

€ MILYON

13.095

2.696

6.162

2.488

MARIE SKŁODOWSKA CURIE ARAŞTIRMA

PROGRAMLARI VE BURSLARI

Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki

insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer

gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası

araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı

ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline

getirmeyi hedeflemektedir.

Bu program kapsamında tüm araştırma alanlarından proje

önerileri desteklenmekte olup deneyimli araştırmacıların

ülkeler arası dolaşımına olanak sağlanmaktadır. Marie

Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Burslarına

başvuru yapacak araştırmacıların proje önerilerinin

Avrupa Komisyonu’na internet üzerinden araştırmacının

araştırmalarını yürüteceği kurumdan belirlemiş olduğu

kurum kontak kişisi tarafından sunulması gerekmektedir.

Bu programdan doktora derecesini tamamlamış ya da

en az 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimine sahip

araştırmacılar faydalanabilmektedir. Ayrıca araştırmacıların

proje önerilerini gerçekleştirecekleri ülkede programın çağrı

kapanış tarihi olan 10 Eylül 2015 itibari ile son 3 yılda 12

aydan fazla süre ile bulunmamış olması gerekmektedir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

Çağrı Kodu: H2020-MSCA-

IF-2015

Yayınlanma Tarihi: 12 Mart

2015

Kapanış Tarihi: 10 Eylül 2015

(Brüksel yerel saati ile 17:00)

Bütçe: 215.00 Milyon Avro

BURSLARA KATKI FONU (Co-Funding of regional,

national and international programmes-COFUND)

Hali hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek

mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak

isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs

programlarının oluşturulması veya var olan programların

desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara

ek fon sağlanmasını hedeflenmektedir.

Burs programının süresi 36 ay ile 60 arasında olabilmekte

ve bu kapsamında araştırmacılara araştırma çalışmaları

kapsamında en az 3 ay süre ile destek ağlanabilmektedir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

Çağrı Kodu: H2020-MSCA-

COFUND-2015

Yayınlanma Tarihi: 14 Nisan

2015

Kapanış Tarihi: 01 Ekim 2015

(Brüksel yerel saati ile 17:00))

Bütçe: 80.00 Milyon Avro

5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Ulusal Hibe

Çağrıları 2015

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2015

AĞUSTOS EYLÜL

1001 TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı 4

1005 TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı 4

3501 TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 4

TÜBİTAK 1003-BIT-BGUV-2015-2 Sürdürülebilir Bilgi ve Ağ Teknolojileri 21

TÜBİTAK 1003-BIT-MNOE-2015-2 Enerji Üretebilen MEMS Cihazlar 21

TÜBİTAK 1003-BIT-BBIL-2015-2 Büyük Veride Yenilikçi Araştırmalar 21

TÜBİTAK 1003-BIT-GNBT-2015-2 Yeni Nesil Ağ Teknolojileri 21

TÜBİTAK 1003-BIT-FOTO-2015-2 Fotonik Aygıt ve Teknolojileri 21

TÜBİTAK 1003-ENE-KOMR-2015-2 Kömür ve Biyokütlenin Birlikte Kullanımda Yenilikçi İyileştirme/

Hazırlama Teknolojileri

21

Araştırma

Hibeleri

1003

TÜBİTAK 1003-ENE-GUNS-2015-2 Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Geliştirilmesi 21

TÜBİTAK 1003-ENE-YENI-2015-2 Rüzgar Enerjisi Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları 21

TÜBİTAK 1003-ENE-HPIL-2015-2 Borhidrür Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar 21

TÜBİTAK 1003-OTO-MALZ-2015-2 Metal Alaşımlar 21

TÜBİTAK 1003-OTO-BTRY-2015-2 İleri Batarya Teknolojileri 21

TÜBİTAK 1003-MAK-TSRM-2015-2 Mikro İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi 21

TÜBİTAK 1003-MAK-OTOM-2015-2 Akıllı İmalat Sistemlerine Yönelik Araştırmalar 21

TÜBİTAK 1003-GDA-TRLA-2015-2 Lif Bitkilerinde Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması 21

TÜBİTAK 1003-GDA-BHCE-2015-2 Verim ve Kalitenin Artırılmasına Yönelik Islah Çalışmaları 21

TÜBİTAK 1003-SUA-ARTM-2015-2 Endüstriyel Atıksulardan Geri Kazanıma Yönelik Arıtma Sistemleri 21

TÜBİTAK 1003-HVU-HAVA-2015-2 İnsansız Hava Araçları için Otomatik Uçuş Kontrol Sistemleri

Geliştirilmesine Yönelik Araştırmalar

21

TÜBİTAK 1003-KMY-KMYM-2015-2 Yerli Bitki Kaynaklarından (Endemik, Tıbbi, Aromatik vb.) Değerli Kimyasallar 21

TÜBİTAK 1003-SBB-EGTM-2015-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi 21

TÜBİTAK 1003-SAB-TTIP-2015-2 Nörodejeneratif Hastalıklar 21

TÜBİTAK 1003-SAB-KLNK-2015-2 Tıbbi Cihazlara Yönelik Klinik Araştırmalar 21

TÜBİTAK 1003-SAB-ASIT-2015-2 Bakteriyel ve Paraziter Patojenlere Karşı Aşı, Adjuvan ve Koruyucu/

Tedavi Edici Antikor Geliştirilmesi

21

TÜBİTAK 1003-SAB-ILAC-2015-2 Kan ve Kan Ürünleri 21

TÜBİTAK 1003-SAB-UIDB-2015-2 TÜBİTAK-NIH Primer İmmün Yetmezlik 21

1007

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 1007-GTHB-2015-01 Starter Kültürlerin Yerli Olarak Üretilmesi 11

TÜBİTAK 1007-GTHB-2015-02 Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Geliştirilmesi ve Üretilmesi 11

TÜBİTAK 2552 - Birleşik Meksika Devletleri Ulusal Bilim ve Teknoloji Kurumu (CONACYT) ile

İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile İkili İşbirliği Programı 8

TÜBİTAK 2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İşbirliği Programı 15

TÜBİTAK 2553 - Pakistan Bilim Vakfı (PSF) ile İkili İşbirliği Programı 30

3

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri

Araştırma

Bursları

2229 TÜBİTAK 2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 4

2236 TÜBİTAK 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı 21

2218 TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 30

2219 TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 30

6

Programlar hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu adresine mail

atarak Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi ile bağlantıya geçebilirsiniz.


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2015

TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

Sürekli Açık

TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sürekli Açık

TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Sürekli Açık

Araştırma Hibeleri*

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

Sürekli Açık

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili

İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Araştırma Bursları*

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme Programı

TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

Sürekli Açık

Sanayi ile İşbirliği

Hibeleri**

TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Bilimsel Etkinlik

Hibeleri*

TÜBİTAK 2223-C -Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Sürekli Açık

Araştırma Bursları* TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı Sürekli Açık

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

HORIZON2020 HİBE ÇAĞRILARI 2015

H2020-MSCA-IF-2015* 10

AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA** 29

Excellent

Science

H2020-FETOPEN-2015-CSA** 29

H2020-MSCA-COFUND-2015* 1

ERC-2015-PoC* 1

H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage 8

H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage 8

H2020-INNOSUP-2014-5 14

Industrial

Leadership**

H2020-SMEINST-1-2015 25

H2020-SMEINST-2-2015 25

H2020-FTIPilot-2015-1 1

H2020-SpectrumPrize-2015 17

H2020-DS-2015-1 27

H2020-DRS-2015 27

H2020-BES-2015 27

Societal

Challenges**

H2020-FCT-2015 27

H2020-GV-2015 15

H2020-MG-2015-Singlestage-B 15

H2020-SMEINST-1-2015 25

H2020-SEAC-2015-1 16

Science with

and for

Society**

H2020-ISSI-2015-1 16

H2020-GERI-2015-1 16

H2020-GARRI-2015-1 16

H2020-WIPRIZE-2015 20

8

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine mail

ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Destek Alan

Ödül Başvuruları

2015 YILI İLK 6 AY BAŞVURU SAYILARIMIZ..

Sabancı Üniversitesi olarak 2015 yılının ilk 6 ayında çeşitli

kurumlara toplam 139 başvuru gerçekleştirilmiştir.

BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ’NİN “YILIN GENÇ

BİLİM İNSANI” ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ALİ KOŞAR’A

VERİLDİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Ali

Koşar, ülkemizde bilime, bilimin yayılmasına ve bilimin

toplum yararına kullanılmasına katkılarından dolayı Bilim

Kahramanları Derneği’nin Yılın Genç Bilim İnsanı ödülüne

layık görülmüştür.

Bilim Kahramanları Derneği her yıl üç farklı üniversite

rektörünün işbirliğiyle, Genç Bilim İnsanı Ödülleri projesini

gerçekleştirmektedir. Projenin amacı; genç bilim insanlarına

kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek,

geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek ve toplumun

tüm paydaşlarına bilimin birleştirici gücünü göstermektir.

Doç. Dr. Ali Koşar’a ödülü 28 Mayıs’ta yapılan törenle

verildi.

9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

BİLİM AKADEMİSİTARAFINDAN BAGEP 2015

ÖDÜLÜ YRD. DOÇ. DR. ÖZGE KEMAHLIOĞLU,

DOÇ. DR. ESRA ERDEM VE DOÇ. DR. VOLKAN

PATOĞLU'NA VERİLDİ

Bilim Akademisi gençlerin iyi bilim yapmaya teşvik

edilmelerini ve iyi örneklerin ödüllendirilmesini öncelik olarak

görmektedir. En iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri,

ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri

amacıyla 2013 yılında başlatılan ödül programı bu yıl üçüncü

defa verildi. Bilim akademisi bu programı kamu fonları ile

değil, toplumun desteğiyle yürütmektedir.

Bilim Akademisi en parlak ve gelecek vadeden genç

akademisyenleri araştırmalarını geliştirmelerine yardımcı

olacak prestijli bir burs ile ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

Ödül töreni 30 Nisan 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi

yerleşkesinde yapıldı, genç akademisyenlere ödülleri takdim

edildi.

ELGİNKAN VAKFI TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ

DOÇ. DR. BAHATTİN KOÇ’A VERİLDİ

Bilim Akademisi gençlerin iyi bilim yapmaya teşvik

edilmelerini ve iyi örneklerin ödüllendirilmesini öncelik olarak

görmektedir. En iyi genç akademisyenlerin belirlenmeleri,

ödüllendirilmeleri ve yeni araştırmalar için desteklenmeleri

amacıyla 2013 yılında başlatılan ödül programı bu yıl üçüncü

defa verildi. Bilim akademisi bu programı kamu fonları ile

değil, toplumun desteğiyle yürütmektedir.

Bilim Akademisi en parlak ve gelecek vadeden genç

akademisyenleri araştırmalarını geliştirmelerine yardımcı

olacak prestijli bir burs ile ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.

Ödül töreni 30 Nisan 2015 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi

yerleşkesinde yapıldı, genç akademisyenlere ödülleri takdim

edildi.

Sabancı Üniversitesi

2015 yılı Araştırmacılar

Kataloğu yayımlandı

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve araştırmacılarının çalışma alanları ve

iletişim bilgilerine yönelik 2015 yılı için hazırlanan kataloğu yayımlandı.

Kataloğu incelemek için lütfen RGP web sayfasını ziyaret ediniz.

10


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

MİLRES

kamuoyuna tanıtıldı

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ

SİVİL AR-GE PROJESİ MİLRES

Sabancı Üniversitesi’nin Proje Yöneticisi ve Mekanik

Sistemler sorumlusu olduğu Milli Rüzgar Enerji

Sistemleri (MİLRES) projesi, düzenlenen bir toplantı ile

kamuoyuna tanıtıldı.

İstanbul Ulaşım AŞ’de gerçekleştirilen toplantıya Bilim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sabancı Üniversitesi Kurucu

Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Rektör A. Nihat

Berker, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Yusuf Menceloğlu, SUNUM Direktörü Volkan Özgüz’ün yanı

sıra projenin diğer ortakları TUSAŞ/TAİ, İstanbul Ulaşım AŞ,

TÜBİTAK MAM ve İTÜ’den yetkililer katıldı. Mühendislik

ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi MİLRES Proje

Yöneticisi Mahmut Akşit yaptığı sunum ile MİLRES projesi

hakkında bilgi verdi.

yüzden bu projeyi önemsiyoruz. Burada önemli olan üretilen

prototipin yüzde 90'ından fazlasının yerli üretim olması."

dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da bugüne

kadar yerlileşme ve yerli üretimle alakalı yaptıkları her

protokolün faydalı sonuçlar getirdiğini belirterek, bunun

Türkiye'nin sanayisi açısından son derece önemli olduğunu

söyledi.

Türkiye'nin dünyadan, enerji sektörünün de ekonomiden

daha hızlı büyüdüğüne dikkati çeken Yıldız, "Çünkü

büyümek zorunda. Hal böyle olunca hem büyümenin hem de

değişimin doğru yönetilmesi lazım. Yerli kaynaklarımızdan,

bunların yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan yapılıyor

olması lazım" dedi.

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri

Işık: "Rüzgar enerjisi, Türkiye'de hızla gelişen bir konu ama

maalesef teknolojiyi tamamen ithal ediyoruz. Teknolojiyi

üreten olmak Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri.

Türkiye'nin en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan enerjide

özellikle dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar Türkiye için

öncelikli stratejik yatırımlardır.” dedi. Türkiye'deki enerji

ihtiyacının hızlı şekilde arttığına, ülkenin yenilenebilir

enerji alanına yoğun yatırım yaptığına işaret eden Işık, “Bu

11


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Hem özel sektörün hem de akademisyenlerin bu pazarın yerli

kaynaklarla doldurulmasına mutlaka katkıda bulunmaları

gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Bir traktör yaklaşık 5 bin

parçadan, binek araba 10 bin 200 civarında parçadan,

nükleer güç santrali ise 515 bin parçadan oluşuyor. Bunların

hepsini biz yapacağız. İsterse 10 yıl, isterse 20 yıl sürsün

ama sonuçta bir genç kardeşim bizim yaşlarımıza geldiğinde

artık bütün bunların hepsi yerli kaynaklardan yapılmış

olacak" diye konuştu.

MİLRES PROJESİ

tüm bileşenlerin üretimi, montajları ve yer testleri

tamamlanırken, Haziran ayı içerisinde saha kurulumu yani

bir tane 500kW gücünde prototip türbin kurulumu yapılarak

devreye alınacak. Projenin 2. aşamasında ise 2.5MW

gücünde yine bir adet türbin kurulacak. Bu türbinler Terkos

gölünün kıyısındaki İSKİ tesislerinin arazisine kurulacak ve

bu tesisteki pompa istasyonunu besleyecek

Projede endüstriyel ölçekte 2,5 MW gücünde rüzgar

türbinlerinin tamamen özgün ve yerli teknoloji ile

geliştirilmesi ve prototipinin üretilmesi hedefleniyor.

Projeyle, tasarımı ve teknolojisi Türkiye'ye ait, özgün

ve dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgar sanayinin

kurulması için gereken altyapıyı oluşturmak, uzun dönemde

toplam 40 Gigavat rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu

için yurt dışına çıkması beklenen toplam 40 milyar dolar

civarındaki kaynağın yüzde 25'inin yerli türbin teknolojileri

ile karşılanıp 10 milyar dolar ulusal kaynağın yurt dışına

çıkmasını önlemek, Türkiye'de rüzgar türbini alt sistemlerinin

üretim ve test altyapısının geliştirilmesi, Türk sanayici ve

işçilerine iş olanaklarının sağlanması, bu alanda işgücünün

de yetiştirilmesiyle, yerli üretimin canlandırılması ve benzer

pazarlara ihracat potansiyelini değerlendirmek, rüzgar

santralleri için; kule, kanat, jeneratör ve ilgili güç elektroniği

sistemlerini geliştirmek amaçlanıyor.

Açılışta MİLRES Proje Yöneticisi Sabancı Üniversitesi

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Akşit MİLRES hakkında bilgi

içeren bir sunum yaptı. Akşit'in verdiği bilgiye göre, Temmuz

2011’de başlayan MİLRES Projesi, müşteri kurumu Enerji ve

Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan ve TÜBİTAK Kamu Kurumları

Araştırma ve Geliştirme Projeleri Destekleme Programı

(1007 Programı) tarafından tamamen yerli imkanlarla

desteklenen, başladığı tarih itibariyle Cumhuriyet tarihinin

en büyük bütçeli sivil Ar-Ge projesi. Proje için öngörülen

bütçe 55 milyon TL. İlk aşama için TÜBİTAK tarafından 2 yıl

ve 10 milyon TL onaylandı. Daha sonra süre eklenerek bütçe

11.5 milyon TL olarak revize edildi. Bu miktarın 3.832.469

TL'si Sabancı Üniversitesi'nin kullanımına tahsis edildi.

Proje ortakları ve görev paylaşımı şu şekilde: Sabancı

Üniversitesi "Proje Yönetimi, Mekanik Sistemler" ana iş

paketinden, TUSAŞ/TAİ "Türbin Kanatları" ana iş paketinden,

İstanbul Ulaşım AŞ "Kontrol ve Elektronik Sistemler"

ana iş paketinden, TÜBİTAK MAM "Generatör ve Elektrik

Sistemleri", İstanbul Teknik Üniversitesi ise "Rüzgar Analizi

ve Yapı Sistemleri" ana iş paketinden sorumlu bulunuyor.

Projenin birinci aşamasında 9 değişik üniversiteden ve

kurumdan 20’si Sabancı Üniversitesi’nden olmak üzere 98

araştırmacı ile 13’ü Sabancı Üniversitesi’nden olmak üzere

23 lisansüstü öğrenci görev alıyor. MİLRES Projesi'nde

12


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Havacılıkta Yerli Üretim

Semineri gerçekleştirildi

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen

"İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

Projesi" kapsamında 30 Mart 2015 Pazartesi Günü

İstanbul Sanayi Odası’nda "Sivil Havacılık Sektöründe

Yerli Üretim Farkındalık Semineri" gerçekleştirildi.

Sektörden birçok kişinin katılım sağladığı seminerde, Sivil

Havacılık sektöründeki yeni açılımlar doğrultusunda oluşan

fırsatlar sanayi firmaları ile paylaşıldı. Bu kapsamda,

katma değeri yüksek yerli üretim için işbirliği fırsatlarının

oluşturulması konusu ile sivil havacılık sektöründe, özellikle

uçak iç donanımı konusunda, yabancı ürünleri ikame edecek

üretim ve yatırım fırsatlarına değinildi. Ayrıca, küçük ölçekli

firmaların sivil havacılık sektöründeki başarı hikayelerine de

yer verildi.

Etkinliğin açılış konuşması Türk Hava Yolları (THY) Genel

Müdür Danışmanı Halil Tokel tarafından yapıldı. İstanbul

Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak

Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Gökhan İnalhan,

“Dünyada ve Türkiye'de Sivil Havacılık Sektörü” ve “Sivil

Havacılıkta Çalışma Alanları, Fırsatlar ve Başarı Örnekleri”

adlı iki sunum yaptı.

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine

Mühendisliği Bölümü’nden ”Yrd. Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu,

“Sivil Havacılık Sektöründe Kalite ve Sertifikasyon” adlı

sunum yaparken Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa

Bilimleri Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi, “Firmalara

Sağlanan Teşvikler, Altyapı ve Uzmanlık Destekleri adlı bir

sunum yaptı. Etkinliğin son bölümünde ise katılımcıların

soruları cevaplandı ve “İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi

İşbirliği Projesi’nin sunduğu fırsatlar paylaşıldı.

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Projesi,

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2014 yılı “Yenilikçi İstanbul Mali

Destek programı” kapsamında desteklenmektedir. Sabancı

Üniversitesi tarafından yürütülen projenin paydaşları ise

İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Teknopark

İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası’dır.

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

Projesi, Havacılık ve Uzay sektörünün getirdiği yeni

açılımlar doğrultusunda, bilgi, teknoloji ve yenileşim ruhu

ile donatılmış girişimci ruhlu araştırmacılar yetiştirilmesi,

yeni girişimci kuruluşların tetiklenmesi, bu amaçlara

yönelik katma değeri yüksek üretim için işbirliği fırsatlarının

oluşturulması, ve sonuçta ekonomik canlılığın artırılması

yoluyla İstanbul bölgesinin havacılık sektöründeki rekabetçi

gücünün artırılmasını hedeflemektedir.

13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TEKNOLOJİ TRANSFER FAALİYETLERİ

Bio Convention

2015

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bioteknoloji

buluşları ile ilk kez BIO CONVENTION’ a katılım sağladı

Biotechnology Industry Organization (BIO) tarafından

düzenlenen küresel bio teknolojileri kongresi 15-18 Haziran

tarihlerinde Philadelphia, ABD’de düzenlendi.

Uluslar arası kongre ve fuara dünyanın önde gelen bio

teknoloji kurumlarından 60 ülkeden 17.000 kişilik bir

katılım sağlandı.

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak Fikri

Mülkiyet Portföyümüzde bulunan bioteknoloji buluşlarımızı

TEPAV tarafından yer verilen Türkiye Pavillion’nunda

Sabancı Üniversitesi standında sergiledik. Üniversitemizin

her yıl artan buluş sayısının ticarileşmesinde önemli bir

rol oynayacağına inandığımız organizasyon kapsamında

araştırma merkezleri, biyoteknoloji firmaları ve üniversiteler

ile iş geliştirme faaliyetleri yürüttük.

TEKNOLOJİ TRANSFER PROFESYONELLERİ

EĞİTİMİ 15-16 OCAK’TA İSTANBUL’DA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2015 yılı Ocak ayında ISIS & INOVENT ortaklığından

teknoloji transfer profesyonellerine yönelik eğitim

İstanbul’da gerçekleştirildi.

Sabancı Üniversitesi Teknoloji Transfer ofisi olarak bu yıl

ikincisini düzenlediğimiz eğitim kapsamında özel sektör ve

Ar-Ge merkezi çalışanları, serbest girişimciler ve üniversite

TTO’larından katılım ile düzenlediğimiz eğitimde Fikri

Mülkiyet Portföy Yönetimi, Lisans anlaşması Müzakere

Teknikleri ve Fikri Mülkiyet Ticarileştirme gibi pek çok farklı

konu ISIS Innovation’dan Eva Baltar ve James Hudson

ve Inovent ‘den Ömer Hızıroğlu tarafından sunumlar ve

uygulamalı çalışmalar ile katılımcılara aktarıldı.

14


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi

Avrupa İşletmeler Ağı

Avrupa İşletmeler Ağı-AİA-, KOBİ’ler başta olmak üzere,

tüm işletmelerin uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmelerini

ve rekabet edebilirlik düzeylerini artırmalarını amaçlayan bir

Avrupa Birliği projesidir. AİA hizmetleri İstanbul’da Sabancı

Üniversitesi, İstanbul Sanayi Odası, KOSGEB Anadolu

Yakası Hizmet Müdürlüğü ve KOSGEB Boğaziçi Hizmet

Müdürlüğü’nün oluşturduğu konsorsiyum ile sağlanmıştır.

Uluslararası işbirlikleri, teknoloji transferi ve işbirlikçi Ar-

Ge projelerine katılımı artırma alanlarında çok fazla sayıda

KOBİ’ye destek olan Sabancı Üniversitesi, KOBİ’lerle

sağladığı sürdürülebilir iletişim ile üniversite-sanayi işbirliği

ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Sabancı Üniversitesi 2015-2021 yılları arasında AİA

hizmetlerine ek olarak Avrupa Komisyonu tarafından

sağlanan H2020 KOBİ Enstrümanı Programı’na -SME

Instrument- dahil olan KOBİ’lere ihtiyaçları olan koçluk

hizmetlerinin sağlanmasında önayak olarak inovasyon

projelerini başarı ile yürütmelerine destek verecektir.

Proje kapsamında ayrıca, Avrupa Birliği kaynaklı inovasyon

desteklerinden faydalanma oranını artırma amacı ile

KOBİ’lerin inovasyon yönetimi alanında iyileştirilmeye

açık yanlarının tespiti ve bunların eyleme dökülmesi

hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 22 Ocak 2015’te, İTÜ Arı Teknokent Maslak,

23 Ocak 2015’te YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde KOBİ

Aracı Bilgi günü gerçekleştirilmiştir. 24 Şubat 2015’te,

Minerva Palace, Karaköy’de gerçekleştirilen KOBİ Aracı

Tecrübe Paylaşım etkinliği sonrasında ise ”KOBİ Aracına

Başvuru Yapacak Firmalar için Öneriler” adlı bir kitapcık

hazırlanmıştır. Bu kitapcığa ulaşmak için aia@sabanciuniv.edu

adresine mail atabilirsiniz.

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ: ENDÜSTRİ 4.0

Küresel boyutta yaşanan çevresel, ekonomik ve sosyal

değişimler ülkeler ve şirketlerin bu değişime ayak uydurması

zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Artan rekabet

koşullarında ülkeler ve şirketler rekabetteki üstünlüklerini

devamlı kılmak adına çeşitli stratejiler geliştiriyor.

Almanya’da gündeme gelen ve kısa sürede bu alana yeni

bir soluk getiren “Endüstri 4.0” da bu stratejilerden biri…

Kısaca, “Bilişim teknolojilerindeki atılımları geleneksel

endüstriyel süreçleri tamamen değiştirme amacıyla

kullanma yaklaşımı” olarak tanımlanabilen Endüstri 4.0’ın

dördüncü sanayi devrimini başlatacağından bahsediliyor.

Teknolojinin yoğun bir şekilde kullanıldığı/kullanılacağı bu

süreçte firmaların mevcut ve/veya yeni teknolojilere olan

ihtiyaçları daha da ön plana çıkıyor.

Sabancı Üniversitesi Avrupa İşletmeler Ağı’nın

-AİA- EKOIQ Dergisi’yle birlikte hazırlamış olduğumuz

bu kitapcıkla yaşanan değişimin Türkiye özelindeki

yansımalarını sorguluyor. Bu konuda farklı paydaşları

temsilen ilgili kişilerin görüşleri alınarak hazırlanan

çalışmada, Endüstri 4.0’a geçişte AİA’nın verebileceği

destekler yer alıyor.

EKOIQ Dergisi’nin Aralık 2014 sayısında yayınlanan Endüstri

4.0 kitapçığın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://issuu.com/avrupaisletmeleragi

AİA destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve bu

desteklerden yararlanmak istiyorsanız, Sabancı Üniversitesi

Avrupa İşletmeler Ağı birimiyle, aia@sabanciuniv.edu

adresine mail atarak bağlantıya geçebilirsiniz.

15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2015 FAALİYETLERİ

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2015 DÖNEMİ

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Ön

Kuluçka Merkezi 2015 yılına fikir ve ötesi aşamada 20 projeyi

destekleyerek başladı. SUCOOL girişimcileri Şubat ayından

itibaren pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı,

ekip kurma, ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve

pazarlama konularında kendilerine özel yoğun bir eğitim

aldı.

SUCOOL BOSTON TURU

Eğitimlerin ardından program; mentörlük, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam ederken SUCOOL ekibi, 5

girişimci ile 2-9 Mayıs arası Boston Turu'ndaydı.

TÜRK TELEKOM sponsorluğuyla gerçekleşen turda,

girişimciler startup'larını Techstars, Masschallenge, Spark

Capital, RTP Ventures, Bolt, MIT Martin Trust Center gibi

dünyanın en önde gelen girişim hızlandırma programları

ve yatırım şirketlerine anlattı; Google, Microsoft, Kayak,

Akamai, Evertrue, Runkeeper gibi şirketleri gezdi ve MIT'de

"Girişimciler için Finans" dersine katıldı.

Ayrıca, yatırımcı ve girişimcilerin oluşturduğu 50+ kişinin

önünde bir showcase'de sunum yapan SUCOOL girişimcileri,

Boston'un önde gelen melek yatırımcılarından oluşan

jüriden geri bildirim aldı.

16


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Girişimcilik Okulu

Bahar Dönemi’nde

17 Mezun verdi

Girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş

fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Girişimcilik Okulu” adını

verdiğimiz programa, kayıtlı 40 öğrenci, dönem boyunca,

Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden Yaratıcı Düşünme

ve Fikir Üretimi, Yönetim Becerileri, Etkili Müzakere, İş

Modellemesi ve Etkili Sunum gibi girişimciliğin temel

derslerini aldı. Program dönem sonunda 1’i Master, 1’i

Doktora öğrencisi ve 1’i de Sabancı Üniversitesi araştırmacısı

Doktor olmak üzere 17 öğrencisini sertifika vererek mezun

etti.

Detaylarını Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu

websitesi sugk.sabanciuniv.edu‘da bulabilirsiniz.

SUCOOL ve portföy firmaları hakkında daha fazla bilgi almak

ve gelişmeleri takip etmek için websitesini ziyaret edebilir,

sosyal medya hesaplarından SUCOOL’u takip edebilirsiniz.

twitter.com/SUCoolsu

facebook.com/SabanciSUCool

sabancisucool

sucool.sabanciuniv.edu

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, MY-WAY PROJESİ’NİN

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK), Avrupa

Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı

tarafından fonlanan, 1 Ocak 2015 itibariyle başlayan, 2 yıl

sürecek MY-WAY Projesi’nin Türkiye temsilcisi oldu.

MY-WAY Projesi; web girişimciliği inisiyatiflerinin

(merkezler, projeler, hızlandırıcı ağları, yarışmalar), web/iş

dünyasının (hızlandırıcılar, mentörler), eğitim aktörlerinin

(iş dünyasından öğretmen ve eğitmenler) ve asıl faydalanıcı

olarak genç yetişkinlerin (öğrenci ağları, mezunlar

ve öğrenci-girişimci merkezleri) çaba ve iş birliklerini

geliştirmeyi ve artırmayı hedefliyor.

17


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user