Linux'ta Deneyim - Tilkinin Dilinden

tilkinindilinden.files.wordpress.com

Linux'ta Deneyim - Tilkinin Dilinden

Eklediğimiz nesneyi resimde görüldüğü gibi en uygun yeretaşıyoruz (Sizde içi dolu görünüyorsa Z tuşuna basın, sadece kenarlargörünsün). Taşıma işlemi için G tuşunu kullanıyoruz. Resme tamoturması şart değil, birazdan ince ayarlara geçeceğiz. Geçmeden öncebirkaç pratik bilgi verelim. Blender ile en çok kullanacağımız üç tuş var. R(Rotation) = Çevir; S (Scale) = Ölçekle ve G (Grab) = Konum Belirleyani Taşı. Bildiğimiz gibi Blender'da üç boyut var ve bunlar X (yatay), Y(Dikey) ve Z (bilmiyorum :) ama X ve Y düzlemine 90 derecelik açıylakonumlanmıştır. Anladınız sonuçta :)). Şimdi diyelim ki biz nesneyisadece X düzleminde taşımak (G) istiyoruz. Bu durumda yapacağımız işçok basit, önce taşıyacağımız nesneyi RMB (Right Mouse Button) ileseçiyoruz ardından G ve X tuşlarına basıyoruz. Artık nesnemiz sadece Xdüzleminde yer değiştirir.Az önceki pratik bilgiden sonra Tab tuşuna basıp Edit Mode'ageçiyoruz. Şimdiyise az önceki bilgileri kullanarak çemberimizi uygunşekilde ayarlıyoruz. Mesela, aşağı ve yukarı doğru biraz genişletmekisterseniz S ve ardından Y tuşlarını kullanıyorsunuz. Burada pratik bir bilgiverelim. Eğer fare hızlı hareket ediyorsa bu işlemleri yaparken Shift'ebasılı tutun. Böylece büyütme veya ölçekleme küçük adımlarla yapılır.Ayrıca yapılan değişikliğin etkin olması için LMB (Left Mouse Button) veyaEnter, iptal olması için Esc veya RMB tuşları kullanılır.22

More magazines by this user
Similar magazines