Pardus ve KDE 4 - Tilkinin Dilinden

tilkinindilinden.files.wordpress.com

Pardus ve KDE 4 - Tilkinin Dilinden

haberlerÖzgürlükİçin Haber MerkeziODF Türkiye KurulduBelgelerde özgürstandartları savunanODF AllianceGrubu, Türkiye’defaaliyetlerine başladı.Özgürlükİçin.com olarakkurucu üyelerindenbiri olduğumuz ODFTürkiye’nin kuruluşu ile ilgilibasın bültenini aşağıda yayınlıyoruz:TBD’nin Antalya’da düzenlediği“Bilgi İşlem Merkezi YöneticileriSemineri” (BİMY) ve “Kamu BilişimPlatformu” (TBD Kamu-BİB) bütünleşiketkinliğinde alınan karar ile Türkiye’dekamusal belge ve hizmetlerde özgürstandartların kullanımına yönelikkamuoyu oluşturma çalışmalarınınhızlanması amaçlanıyor.Kamunun, yazılım tedarikçisininformatı desteklemeye devam edipetmemesinden endişe duymaksızın,önemli belgelerine uzun yıllar sonrabile ulaşabileceklerinden kuşkuduymaması için ODF uygulamalarınındesteklenmesi gerekiyor.Tüm kamu kurumlarının, firmaların,yerel yönetimlerin, okulların,hastanelerin ve sıradan insanlarıngelecek endişesi olmaksızınkullanabileceği, özgür ve açıkbilişim standartlarınınkullanılmasınıarzuluyoruz.Bizler, bilişimstandartlarınınuluslararası yazılımtekellerine değil,insanlara hizmet içinvar olması gerektiğinidüşünüyoruz.Mayıs 2005’te OASIStarafından onaylanan veMayıs 2006’da ISO/IEC tarafındanuluslararası bir standart olarakkabul edilen ODF uygulamalarınınTürkiye’de kullanımını artırmave bilinçlendirme çalışmalarınıngerçekleştirilmesi hedefleniyor.ODF uygulamaları evrak, bilgi vekayıtlar üzerinde daha fazla kontrolve doğrudan erişim olanağı sağlıyor.ODF uygulamaları, belgeleredoğrudan erişim dışında, belgesahiplerine inovasyon, daha fazlaseçenek, birlikte çalışabilirlik, dahadüşük maliyet, acil durum yönetimisağlar ve arşiv dostudur.ODF Türkiye oluşumu, IBM, Oracle,ozgurlukicin.com platformu,Pardus’u üreten proje yetkilileri, SunMicrosystems ve TBD’nin katılımıylagerçekleştirildi. ODF uygulamalarınıdestekleyen şirketlerin ve oluşumadestek vermek isteyen bireylere ODFTürkiye’nin kapısı her zaman açıktır.KDE 4.2.2 Cano Durduruldu!KDE Topluluğu’nun 2 Nisan 2009 tarihindeyayınladığı, sayısız hata düzeltmesi, performansiyileştirmesi ve çeviri güncellemesini içerenson kararlı sürümü KDE 4.2.2 yayınlandı. KDETopluluğu bu son sürümün kod adını “Cano”olarak belirledi.KDE 4.2’nin aylık güncellemesi olarakyayınlanan “Cano”, bizlere engüçlü, en gelişmiş ve ücretsiz yeninesil masaüstü çalışma ortamının sonhalini sunuyor. KDE 4.2.2 sürümü,masaüstü çalışma ortamıyla birlikteağ araçları, eğitim uygulamaları,program uygulamaları, multimedyayazılımları, oyunlar, sanatsal işler,geliştirme araçları ve daha fazlasınıbizlere sunuyor. Bu sürümle birlikteKDE’nin ödüllü araç ve programları50’den fazla dili destekliyor.Bu servis sürümünde yapılangüncellemeleri daha detaylı olarakbu adresten inceleyebilirsiniz.KDE 4.2.2 “Cano”da, kullanıcılar açısından enönemli düzeltmeler şunlar:• KRunner istikrar düzeltmeleri: Krunner aramasonuçları şimdi olası çıkmazlara karşı daha çokgüvenli.• KMail performans geliştirmeleri: ÖnbellektekiIMAP e-posta hesapları ile senkronizasyonşimdi daha hızlı, değişken numaralandırma iledaha pürüzsüz bir e-posta okuma sağlar.• Hata çözümleri, performans geliştirmeleri veKHTML olarak iyileştirme: İyileştirilmiş metingörüntüleme, daha da geliştirilmiş CSS seçicidesteği.Bu son sürümle daha kararlı vevenli birmasaüstü ortamı oluşturma yolunda kararlıadımlar ile yürüyen KDE4, Pardus 2009yolundaki temel taşlardan birisi olacak. KDEmasaüstü ortamında yapılan tüm iyileştirmelerPardus 2009 yolundaki geliştirici ekibimize dedaha kararlı bir Pardus sürümü çıkarmalarınısağlayacak. KDE Topluluğu’na bir kez dahateşekkür ediyoruz.Kaynak: kde.org04

More magazines by this user
Similar magazines