ALP - Kasım 2015

SabanciUniv

KASIM 2015

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2015/16

Times Higher Education Dünyanın En İyi

Üniversiteleri Sıralaması 2015/16

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire

Başkanlığı (BİDEB) - Doktora Sonrası

Araştırmacı Destekleri

TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs

Programı (2232) Başarı Hikayesi: Sn. Meltem

Elitaş

AB H2020 Çerçeve Programı Avrupa

Araştırma Konseyi (ERC) Başarı Hikayesi: Sn.

Arzu Kıbrıs

AB H2020 Çerçeve Programı Avrupa

Araştırma Konseyi (ERC) Bilgi Günü Sabancı

Üniversitesinde Gerçekleşti

TÜBİTAK ve H2020 Programları Açık Çağrıları

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği

Platformu Projesi Sonuç Çalıştayı Gerçekleşti

H2020 NMP İstanbul İkili Görüşme Etkinliği

Sabancı Üniversitesinde Düzenlendi

İkinci IPCAMP Çeşme Çalıştayı 1-3 Ekim 2015

Tarihleri Arasında Çeşme’de Gerçekleşti

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 2

Kasım 2015

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

pgo@sabanciuniv.edu

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

pyo@sabanciuniv.edu

Araştırma Süreci Planlama ve

Politika Geliştirme Ofisi (APG)

apg@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

aia@sabanciuniv.edu

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

sucool@sabanciuniv.edu

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

tto@sabanciuniv.edu

Grafik Tasarım ve Uygulama

GrafikaSU

Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve

Kurumsal İletişim

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

İÇİNDEKİLER

SU Araştırma Haberleri

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması 2015/16

Times Higher Education Dünyanın En İyi

Üniversiteleri Sıralaması 2015/16

TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire

Başkanlığı (BİDEB) - Doktora Sonrası Araştırmacı

Destekleri Destek Alan Ödül Başvuruları

TÜBİTAK Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

(2232) Başarı Hikayesi: Sn. Meltem Elitaş

Havacılıkta Yerli Üretim Semineri

AB H2020 Çerçeve Programı Avrupa Araştırma

Konseyi (ERC) Başarı Hikayesi: Sn. Arzu Kıbrıs

AB H2020 Çerçeve Programı Avrupa Araştırma

Konseyi (ERC) Bilgi Günü Sabancı Üniversitesinde

Gerçekleşti

TÜBİTAK ve H2020 Programları Açık Çağrıları

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği

Platformu Projesi Sonuç Çalıştayı Gerçekleşti

H2020 NMP İstanbul İkili Görüşme Etkinliği

Sabancı Üniversitesinde Düzenlendi

Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

Faks: 0216 483 90 45

İkinci IPCAMP Çeşme Çalıştayı 1-3 Ekim 2015

Tarihleri Arasında Çeşme’de Gerçekleşti

1


ALP Dergi

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Sabancı Üniversitesi

Dünyanın En İyi 400 Üniversitesi

Arasında

QS DÜNYA

ÜNİVERSİTELER

SIRALAMASI 2015/16

TIMES HIGHER EDUCATION

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI

2015/16

Uluslararası üniversite sıralama sistemleri arasında önemli

bir yere sahip olan QS Dünya Üniversiteler Sıralaması

2015/16 Eylül ayında açıklandı ve Sabancı Üniversitesi,

sıralamada 30 sıra yükselerek 441-450 aralığında yer aldı.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda tüm dünyadan

800’den fazla üniversite; araştırma, eğitim-öğretim,

iş bulabilme ve uluslararasılık olmak üzere dört boyut

üzerinden altı gösterge ile değerlendiriliyor.

Söz konusu altı göstergeden dördü somut sayısal verilere,

ikisi ise küresel boyutta akademisyen ve işverenler ile

yapılan itibar algısına yönelik anket çalışmalarına dayanıyor.

Somut sayısal verilere dayanan göstergelerden akademisyen

başına öğrenci oranı %20, akademisyen başına atıf sayısı

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda geçtiğimiz yıla

kıyasla 30 sıra yükselen Türkiye’nin en girişimci ve yenilikçi

üniversitesi Sabancı Üniversitesi, sıralamaya Türkiye’den

dahil olan üniversiteler arasında 3. sırada yer alıyor. Bu

sonuçla Sabancı Üniversitesi, QS Dünya Üniversiteler

Sıralaması’nda Türk üniversiteleri arasında en hızlı yükselen

üniversite oldu.

Times Higher Education (THE) 2015/16 Dünyanın En İyi

Üniversiteleri sıralaması açıklandı. Sabancı Üniversitesi

351-400 bandında yer alarak ilk 400 üniversite içerisindeki

yerini korudu. Söz konusu sıralamada bu yıl Türkiye’den 11

üniversite yer aldı. Bu üniversiteler ve başarı sıralamaları:

Koç Üniversitesi 251 – 300; Sabancı Üniversitesi ve Bilkent

Üniversitesi 351 – 400; Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ 501 – 600;

Ankara, Erciyes, Hacettepe, İstanbul ve Yıldız Üniversiteleri

de 601 - 800 olarak gerçekleşti.

Bu yıl THE Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralaması için 88

ülkeden 1126 üniversite değerlendirildi. Sıralamaya giren

ilk 800 üniversite içerisinde 70 farklı ülkenin üniversiteleri

yer alırken, 29 ülke bu yılki sıralamaya ilk kez dahil edildi.

Sıralama için davet yöntemi ile düzenlenen dünyanın

en büyük “Akademik İtibar” anketine ise bu yıl 10bini

aşkın kıdemli akademisyen katıldı. Bu yıl ayrıca geçen

yıllardan farklı olarak üniversitelerin makale sayısı ve atıf

oranlarının yer aldığı veri tabanı Web of Science yerine Türk

üniversitelerinin verilerinin daha kısıtlı olduğu, İngilizce

dışında başka dillerde yayınların da yer aldığı Scopus veri

tabanına geçildi.

THE Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında araştırma

odaklı başarılı üniversiteler; %30 öğretim, %30 araştırma,

%30 atıflar, %2,5 sanayi geliri ve %7,5 uluslararasılık gibi 5

kategoride 13 farklı parametre esas alınarak değerlendiriliyor.

%20, yabancı öğretim elemanı oranı %5 ve yabancı öğrenci

oranı %5, itibar algısı odaklı anket çalışmalarından ise

akademik itibar %40, işveren itibarı %10 oranında ağırlık ile

değerlendirmeyi etkiliyor.

2 3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

• Aylık burs miktarı; başka bir yerden geliri olmayanlar

için 2.250 TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için

1.000 TL/ay'dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin

banka hesaplarına yatırılır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri

göz önünde bulundurularak saptanır. Gidiş-dönüş yol

giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

TÜBİTAK ve H2020

Programları Açık Çağrıları

TÜBİTAK - BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE

BAŞKANLIĞI (BİDEB) - DOKTORA SONRASI

ARAŞTIRMACI DESTEKLERİ

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB),

bilim ve teknoloji üretebilen, ürettiği bilim ve teknolojiyi

toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, dünya

bilim ve teknolojisine katkıda bulunan saygın Türkiye’nin

yaratılması için vazgeçilmez bir öneme sahip olan bilim

insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak

amacıyla, bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici

çeşitli programlar yürütmektedir. Bu programlar arasından

Doktora Sonrası Araştırmacılar için olan programlara ilişkin

bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

2218 - YURT İÇİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA

BURS PROGRAMI

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını

ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını alan ve

doktora/uzmanlık derecesini aldığı üniversitenin bulunduğu

ilin dışında bir kurumda doktora/uzmanlık sonrası araştırma

yapacak/yapıyor olan araştırmacılara burs verilmektedir.

Başvuru Koşulları:

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal

Bilimler Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında

doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya

uzmanlığını tamamlamış olmak ya da son başvuru

itibariyle doktora tez sınavında başarılı olduğunu

belgelendirmek,

• Araştırmasını yapacağı kurum/kuruluşça kabul edilmiş

olmak,

• Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili

araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,

• Ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, doktora/

uzmanlık sonrası araştırmasını, çalışmakta olduğu

kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak/

yapıyor olmak,

• Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, doktorasını/

uzmanlığını almış olduğu üniversitenin dışında ve

başka bir ilde bulunan üniversitede, yeni bir danışmanla

birlikte yapacak/yapıyor olmak,

• Bu programdan toplam iki yıl yararlandıktan sonraki üç

yıl içinde yararlanmamış olmak,

• Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından

bursiyer olarak (BİDEB, proje bursiyerliği vb.) veya

TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden

malî olarak desteklenmiyor olmak,

• Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için;

kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde

ilgili bir işte çalışmış olmak.

Destek Süresi ve Miktarı:

• En çok 24 aydır.

2219 - YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA

BURS PROGRAMI

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını

ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve

yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarını

desteklemektedir.

Başvuru Koşulları:

• T.C. Vatandaşı olmak,

• Doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almış

olmak, ya da doktora tez sınavında başarılı olduğunu

belgelendirmek,

• Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili

araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,

• Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş

olmak,

• TÜBİTAK yurt dışı araştırma burslarından son üç

yıl içinde toplamda 12 ay ve daha fazla süreyle

yararlanmamış olmak,

TÜBİTAK ARDEB destekli herhangi bir araştırma

projesinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alanlardan

bu program kapsamında desteklenmeleri durumunda

burslarını başlatabilmeleri için kişinin "öneri", "yürürlükte",

"desteklenmesine karar verildi", ya da "sözleşmeye

gönderildi" durumunda hiç bir projesinin olmaması

gerekmektedir.

Destek Süresi ve Miktarı:

• Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK

tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır.

• Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1.900

Avro, diğer ülkeler için en çok 2.500 Amerikan Doları

2221 - KONUK VEYA AKADEMİK İZİNLİ

(SABBATICAL) BİLİM İNSANI DESTEKLEME

PROGRAMI

Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma

kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının

üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve

kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler

getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere

Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir.

Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de

geçirmek isteyen bilim insanları da program kapsamında

desteklenmektedir.

Başvuru Koşulları:

• Üniversitelere davet edilecek bilim insanı doktora veya

eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum

ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanı doktora

derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olmalıdır.

• Davet süresi en az bir hafta, en çok 12 ay olmalıdır.

• Ev sahibi kurum/kuruluş, Üniversite, Kamu kurum ve

kuruluşları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip özel sektör

kuruluşları veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketleri

olmalıdır.

• Akademik izin döneminde (sabbatical) gelecek konuk

bilim insanları en az 3 ay en çok 12 ay için davet

edilmelidir.

• Akademik izinle (sabbatical) gelecek konuk bilim

insanını davet eden üniversite veya enstitünün konuk

bilim insanına çalışma ofisi ve tercihen barınma imkanı

sağlanacağını taahhüt etmesi gerekmektedir.

Destek Süresi ve Miktarı:

• Destek süresi en az 1 hafta ve en fazla 12 aydır.

• Program kapsamında TÜBİTAK BİDEB Değerlendirme

4 5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ve Destekleme Kurulu’nca başvurusu kabul edilen

konuk bilim insanlarına verilecek destek miktarı için

TÜBİTAK sayfasını ziyaret ediniz.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

TÜBİTAK dışında herhangi bir kurum tarafından yurt dışına

mecburi hizmet karşılığı yüksek lisans/doktora/uzmanlık

yapmak için gönderilen ve mecburi hizmetini yapmak üzere

ülkeye geri dönenler veya dönecek olanlar bu programa

başvuramaz.

2232 - YURDA DÖNÜŞ ARAŞTIRMA BURS

PROGRAMI

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler,

Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını,

tıbbi bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış yurt dışındaki

T.C. uyruklu araştırmacıların Türkiye’ye dönmelerini teşvik

etmek ve çalışmalarını yurt içinde sürdürebilmeleri için

destek sağlanmaktadır.

Başvuru Koşulları:

• T.C. vatandaşı olmak,

Destek Süresi ve Miktarı:

• En fazla 24 ay süreyle 3.250 TL/Ay burs verilir.

Çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu 3.250 TL olarak

devam eder.

• Üniversite veya Kamu Ar-Ge birimlerinde araştırma

yapan araştırmacılara en fazla 30.000 TL araştırma

desteği verilir.

• Araştırmacının yurt dışından Türkiye’ye dönüşüne ait

yol gideri karşılanır. (Biletinizi bursunuz başlatıldığı

tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ibraz etmeniz

gerekmektedir.) (Başvuru tarihinden önce Türkiye’ye

dönmüş adaylar için yol parası ödenmez.)

• Aylık 180 TL’ye kadar talep edilmesi ve uygun görülmesi

durumunda sağlık sigortası giderleri karşılanır.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

TÜBİTAK Yurda Dönüş

Araştırma Burs Programı (2232) Başarı Hikayesi:

Sn. Meltem Elitaş

Sanırım akademisyenler için destek alan ilk proje ilk aşk gibi

unutulmaz oluyor, bu anlamda benim için TÜBİTAK 2232

oldukça özel…

alanındaki çalışmalarım ve bu çalışmaların medikal alanda

uygulamalarını yaparak Mekatronik alanında master

çalışmalarımı tamamladım.

• Üniversiteye dönecek olanlar için doktorasını veya

tıpta uzmanlığını, Özel sektör, TÜBİTAK Enstitüleri

veya diğer kamu kurum/kuruluşlarına dönecekler için

en az lisans eğitimini tamamlamış olmak,

• Başvuru döneminin ilk günü itibariyle son 36 ay

içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet etmiş olmak,

(Türkiye’de zorunlu geçirilen süreler -askerlik vb. ile

bilimsel etkinliklere katılım, tatil vb. için geçirilen kısa

süreli ikametler bu süre içerisinde dikkate alınmaz.)

• Aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birini

sağlamak,

Başvuru tarihi itibariyle,

• Lisans mezunu olup lisans sonrası en az 6 yıl alanlarında

yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,

• Yüksek lisans mezunu olup yüksek lisans sonrası en az

4 yıl alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip

olmak,

• Doktora mezunu olup doktora sonrası en az 2 yıl

alanlarında yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak,

• Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından

bursiyer olarak desteklenmiyor olmak,

• Bu programdan daha önce desteklenmemiş olmak.

Kendimi bildim bileli insanlar için faydalı olabilecek işler

yapmak istiyordum. Ancak, bunu insan sağlığı ile ilgili bir

alanda, sınırlı sayıda da olsa doğrudan insanlarla etkileşim

kurarak mı, yoksa her şeyin temelini anlayıp, yeni cihazlar

üreterek çok sayıda insana erişebileceğim temel bilimlerde

mi yapmalıyım ikilemi Yıldız Teknik Üniversitesinde Elektrik

Mühendisliği bölümüne başlayıncaya kadar hayatımın bir

parçası olmuştu. Elektrik Mühendisliği eğitiminin oldukça

yoğun matematik öğrenimi içermesi Matematik Mühendisliği

bölümünde çift ana dal programına başlamamı sağladı.

Elektrik Mühendisliğinde kontrol sistemleri, Matematik

Mühendisliğinde diferansiyel geometri alanlarıyla

ilgilenirken Türkçe çevirisine katkıda bulunduğum bir

kitapta hayatımda ilk kez Mekatronik terimi ile karşılaştım.

2000-2005 yıllarında Mekatronik kelimesi günümüzdeki

gibi yaygın olarak kullanılmamaktaydı. Kitapta gördüğüm

robotlar ve koordinat dönüşümleri çok ilgimi çekmişti.

Çiftçi bir aileden geliyor olmamın da etkisi ile hem büyük ve

güçlü tarım makineleri yapmak hem de insanlara yardımcı

olabilecek insansı robotlar geliştirmek düşüncesi ile Sabancı

Üniversitesi Mekatronik Programında mastera başvurdum.

Mülakatım sırasında Asif Bey (Şabanoviç) ile karşılaştım,

Asif Bey’in sürekli gülümsemesi ve tutumu beni çok

etkiledi, daha önce hiç duymadığım halde mikrosistemler

konusunda Asif Bey ile çalışmaya karar verdim. Kontrol

Master çalışmalarım bana sadece mikro dünyanın kapılarını

açmadı aynı zamanda Sabancı Üniversitesi ile aramda

gerçekten tarif edemediğim bir bağ oluşturdu. Sabancı

Üniversitesinden öğrenci olarak ayrıldığım gün tek amacım

buraya bir gün öğretim görevlisi olarak dönmek ve Asif Bey’in

odasında yemekhaneye bakan camının kenarına oturup

gülerek kahvelerimizi yudumlarken bilim, ekonomi ve hayatı

tartışmaktı. Doktoramı İsviçre’de École polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL)’da, alanlarında oldukça

tanınmış 3 profesör ile çalışarak yaptım. Doktora konum

verem hastalığında tüberküloz mikrobunun antibiyotiklere

gösterdiği toleransı ve antibiyotiklerin çalışma

mekanizmalarını anlayabilmek amacıyla değişik türden

6 7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

biyolojik yöntemlerde karşılaştığımız sorunları çözebilecek,

göstermekteydi. Hastalar için en uygun ilaçların ve ilaç

sağlamaktır. Bu konuda geliştirilecek cihazlar hastalar için

Son olarak projede geldiğimiz noktaya değinerek yazımı

daha güvenilir ve nicel sonuçlar üretebilen mikroskop ile

dozlarının belirlenmesinde hastalardan alınan hücrelerin çok

kişiselleştirilmiş tedavi sunmanın yanı sıra ilaç firmalarının

tamamlamak istiyorum. Projede önerdiğimiz üzere

uyumlu, mikroakışkan ve mikroelektromekanik (MEMS)

uzun sürede değil de hastada gösterdiği özellikleri koruduğu

testlerini doğrudan hastalardan alınan hücreler üzerinde

mikroakışkan cihazı üretebildik (Şekil1) ve hatta şu an

cihazlar geliştirmekti. Doktora çalışmalarım boyunca, hem

zaman zarfında, genetik ve fenotipik değişikliğe uğramdan,

yapmalarını sağlayacaktır. İlaç firmalarının günümüzde

meme kanseri hücre hatlarını mikroakışkan cihazda kültür

kişilik hem de araştırma konularındaki farklılıkları ile Prof.

kültür edilerek ilaç testlerinde kullanılması gerekmektedir.

sahip olduğu teknoloji hastalardan alınacak az sayıdaki

edebiliyoruz (Şekil2), şimdi sıra cihazın kanser ilaçları

Dr. John McKinney-mikrobiyoloji, biyomikroskopi, Prof. Dr.

Philippe Renaud-mikrofabrikasyon ve mikroelektromekanik

sistemler ve Prof. Dr. Sebastian Maerkl -mikroakışkanlar,

kişisel ve bilimsel gelişimimde oldukça etkili oldular. EPFL

ve İsvçire’nin benim için ne kadar özel ve önemli olduğunu

Yale Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalarımı

yaparken gerçekten çok iyi anladım. Biyomedikal

Mühendisliği bölümünde Prof. Dr.

Rong Fan’ın araştırma grubunda

beyin kanserleri (Glioblastoma)

konusunda protein çalışmalarında

mikroakışkan sistemler kullanarak

bağışıklık sistemi hücreleri ve

kanser hücreleri arasındaki

etkileşimi hem tek hücre hem de

hücre popülasyonu düzeyinde

araştırdım. Dr. Fan beni işimde

tamamen özgür bırakarak ve

yaptığım tüm çalışmalarıma tam

destek vererek, kendi grubumu

oluşturup laboratuarımı yürütecek

olgunluğa ulaştırmakla kalmadı,

laboratuar dışındaki zamanlarımda

ben ve çalışma arkadaşlarım için

sıcak bir aile ortamı oluşturdu.

Dolayısı ile Dr. Fan genç bir

akademisyen için oldukça iyi bir rol

modeldir diyebilirim.

Aksi halde, her ne kadar deney yaptığımız hücreler

hastalardan alınsa dahi hücreler uzun zamanda kültür

edilirken uğradıkları değişimlerden dolayı (mutasyonlar)

deney sonuçlarında maalesef hastalara ait özellikleri

yansıtmayacaklardır. Bundan dolayı ilk proje başvurumu bu

sorunu çözebilmek amacıyla “Hastalardan alınan örnekler

üzerinde yüksek verimlikte ilaç

testleri yapabilecek mikroskop

ile uyumlu ulusal mikroakışkan

cihazların tasarım ve üretimi”

başlığı altında TÜBİTAK 2232

projesi olarak hazırladım. Proje

süresince arkadaşlarım Ali

Koşar (Sabancı Üniversitesi) ve

Ömür Erdinç Dağdeviren (Yale

Üniversitesi), danışmanlarım

Prof. Dr. Asif Sabanoviç (Sabancı

Üniversitesi) ve Prof. Dr. Rong Fan

hem manevi olarak hem de proje

önerimde gerek simülasyonların

yapılmasında (Erdinç’e çok

teşekkürler) gerekse projemin

tekrar tekrar okunmasında

(Ali’ye çok teşekkürler) değerli

tavsiyeleri ile çok değerli

katkılarda bulundular. Sabancı

Üniversitesindeki ALP grubu,

başta Başak Hanım (Tetiköz) çok

hücreler ile güvenilir sonuçlar verebilecek düzeyde değildir.

İlaç testlerinde hayvan modellerinin (animal models)

kullanımı ise her zaman insanlarda beklenen sonuçları

yansıtmadığı gibi oldukça maliyetli, uzun zaman ve yoğun

iş gücü gerektiren deneylerdir. İlaç sanayinde, mikroakışkan

tabanlı cihazların kullanılması testler için kullanılacak ilaç/

ilaç bileşeni miktarını azaltmak, test süresini kısaltmak, aynı

cihazda paralel olarak çok sayıda ve yüksek hassasiyette

testlerin yapılabilmesine olanak sağlamanın yanı sıra

doğrudan insanlardan alınan örneklerde (ex-vivo) ilaçların

test edilmesini sağlayacağından ilaç araştırma ve geliştirme

çalışmalarını hızlandıracaktır. Bu cihazın ilaç dozunu

hastalara maksimum fayda, minimum yan etki gösterecek

şekilde ayarlaması sağlayabileceği diğer bir avantajıdır.

Şekil 1: Mikroakışkan Cihazı

kullanarak test edilmesi ve sonrasında hastalardan alınan

hücreler kullanılarak ilaç testlerinin yapılması diğer bir

değişle hastalara özel kişiselleştirilmiş tedavinin bir parçası

olarak kullanılmasıdır. Bu bağlamda Teknoloji Transfer Ofisi

ile patent işlemleri için görüşmelerimiz başladı, değerli

katkıları için Ece Hanım ve Volkan Bey’e çok teşekkür

ederim. Son teşekkürümü de yalnızca TÜBİTAK 2232 projem

sürecinde değil tüm hayatım boyunca gösterdikleri sabır ve

sonuz destek ile yanımda olan aileme ayırıyorum. Sanırım

ilk aşk olmasa da gerçek aşk ailelerimizin bize sunduğu

gerçek ve karşılıksız sevgi, hatta proje yazım süresince

kendimizin bile anlayamadığı iniş ve çıkışlarımızı anlayışla

karşılayıp bize çözüm bulmaya çalışmaları…

Teşekkürler,

Meltem Elitaş, SU 2015

TÜBİTAK 2232 projemin

hazırlıklarına Yale Üniversitesinde

sayıda düzeltmeler yapıp kıymetli

tavsiyeleri ile projemin iyileşmesini

Şekil 2: Meme kanseri hücrelerinin kültürü

yaptığım çalışmalar sırasında başladım. Beyin kanseri

sağladı. Proje Geliştirme Ofisi’nin sunduğu diğer bir önemli

araştırmalarımda hücre hatları kullanarak aldığım deney

katkı ise, daha önce hiç tecrübem olmadığı için büyük bir

sonuçları hücre hatlarını kullanma süreme (pasaj sayısı) bağlı

nimet olarak gördüğüm, tüm gerekli imza ve dokümanların

olarak değişiklik gösteriyordu, bu bilgiyi daha önce doktora

bizim için hazırlanmasıydı. Başak Hanım ile yurtdışında

çalışmalarımı yaparken literatürde görmüştüm ancak bu

ödediğim faturalarımdan tutun da 8 yıl boyunca Türkiye’de

durumun deneylerimin sonuçlarını bu derece etkilemesi

geçirdiğim tatil günlerime kadar her tür bilgiyi kaç kez tek

beni çok şaşırtmıştı. Diğer taraftan laboratuardaki bazı

tek gözden geçirmiştik sayısını hatırlayamıyorum (Başak

arkadaşlarım hastalardan aldıkları hücreleri deney

Hanım’a çok teşekkür ederim).

yapılabilecek hücre sayısına ulaşmak için haftalarca kültür

ediyorlardı. Kendi tecrübelerim başta olmak üzere literatürde

Projemin amacı, hastalardan alınan az sayıdaki hücreleri

düşüncemi destekleyen çalışmaların sayısının gün geçtikçe

kullanarak ya günümüzde kullanılan ya da gelişim

artması özellikle hastalara kişiselleştirilmiş tedavi

aşamasında olan ilaçlar/ilaç bileşenlerini test edebilecek

yöntemlerinin uygulamasının gerekliliğini tartıştığımız

yüksek hassasiyetli ve yüksek performanslı mikroakışan

durumlarda hücre büyütme ve ilaç testlerinde klasik

cihazlar üretmek ve bu cihazların özellikle kanser

yöntemler kullanılmasının büyük sorunlar yaşatacağını

tedavisinde kişisel tedavi yöntemi olarak kullanılmasını

8 9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

AB H2020 Çerçeve Programı Avrupa Araştırma Konseyi

(ERC) Başarı Hikayesi:

Sn. Arzu Kıbrıs

ERC Starting Grant nedir, nasıl alınır, alınca ne

yapılır?

Kitabi bilgi ile sıkmayacağım canınızı. European Research

Council (ERC) nedir, ne işyapar bunları internetten iki

dakika içerisinde öğrenebilirsiniz. Kısaca Avrupa’da bilimsel

ilerlemeyi desteklemek amacıyla AB bünyesinde kurulmuş,

çok ciddi bir bütçesi olan ve bu bütçeyi bilimsel projeleri

desteklemek için kullanan bir kurum. Çeşitli destek

programları var. Size uygun olduğunu düşündüğünüz

programın çağrısı açık ise bir proje önerisi ile destek için

başvurabiliyorsunuz ve herşey yolunda giderse desteğinizi

alıp projenizi gerçekleştirme imkanına sahip oluyorsunuz.

Genel hatları ile biz akademisyenlerin çok aşina olduğu bir

hikaye yani. Ama işte her hikayenin püf noktaları, mutfağa

girmeden görülemeyen tarafları var. Ben size bu noktaları,

en azından benim gördüğüm kadarını anlatmak istiyorum.

İlk söyleyeceğim şey korkulacak hiçbir şey olmadığı. ERC

programlarına aşinalığı olmayanlar korkunun konuyla

ilgisini anlamayabilir. Ama daha internet sitesindeki

tanıtım bilgilerini okumaya başlarken anlayacaksınız neden

bahsettiğimi. Söz konusu ERC olduğunda sürekli “frontier

research”; “path breaking”; “exceptional” gibi kriterler

çıkacak karşınıza. Ben açıkçası yaptığım işlere “çığır açan”,

“eşi benzeri görülmemiş”, “yaratıcılıktan kırılan” falan

gibi sıfatlar yakıştırmam. Hiç yakıştırmadım. Bunların ne

demek olduğunu tam bilmiyorum bile. Eğer siz de benim

gibi yaptığınız işi büyük resimde mikroskopla baksan

ancak göreceğin bir parçayı küçük bir karınca gibi tek tek

kum taneleri taşıyarak oluşturmak olarak görüyorsanız siz

de yakıştırmıyorsunuz demektir. Hal böyleyken ERC’nin

bir projeden beklentilerini bu şekilde kelimelendirmesi

korkutucu, caydırıcı olabiliyor çoğu zaman. Korkmayın,

caymayın. Bu tip nitelemelerin sanki sizin bilmediğiniz, çok

farklı ve ulaşılamaz standartlarla çalışan bir bilimsel camia

varmış da size bu camiaya giriş için bir sınav sunuluyormuş

hissi yaratmasına izin vermeyin. Öyle birşey yok. Bir tane

bilim camiası var, iyi işi kötü işten ayıran standartlar

belli ve siz zaten o camiadasınız ve zaten o standartlarla

çalışıyorsunuz. Unutun bu korkutucu kelimeleri ve

aklınızdaki o harika fikri projelendirin.

İkinci söyleyeceğim şey ERC’ye proje başvurusu

hazırlamanın çok meşakkatli ama bir o kadar da öğretici

ve ödüllendirici bir iş olduğu. Yazılı başvuru prosedürü ve

formatı çok detaylı ama çok da net olarak tanımlanmış.

Buna milimetrik uymanız gerekiyor. En ufak bir sapmada

şansınızı kaybediyorsunuz. Bu işe kalkışıyorsanız kendinize

iki ay ayırın önerinizi layıkıyla yazmak için. Ve inanın bu iki

iki ayın her günü full time bu işle uğraşıyor olacaksınız.

Bu noktada size iyi proposal nasıl yazılır falan gibi birşey

anlatmak benim haddime değil.

Siz benden daha iyi bilirsiniz zaten. Ama yazdığınız proposalı

bu işte tecrübeli insanlara (mesela daha önce jüri üyeliği

yapmış birine) okutup feedback almanızı hararetle tavsiye

ederim. Benim bu aşamada aldığım en faydalı tavsiyelerden

birisi, ki bunu kendisi daha önce ERC starting grant

almış bir arkadaşımdan aldım, önerinin çok detaylı ve iyi

düşünülmüş olması gerektiği idi. Arkadaşım bana “jüri sana

bugün tamam dese yarın başlayabilecek derecede hazır

olmalı projen” demişti. Bu öğüdün gerçekten çok faydasını

gördüm.

Üçüncü bilgelik kırıntım

yazılı aşamayı geçmeniz

halinde neler olacağı ile

ilgili. İkinci bir sözlü panel

mülakat kısmı var bu işin.

Size mülakatta ne yapmanız

istendiğine dair detaylı

bilgi geliyor, ona göre

hazırlanıyorsunuz. Benim

panelim sadece 5 dakikalık

sözel sunum istiyordu. Her

panelin mülakat tekniği

farklı olabiliyor. Pek çoğu

10 veya 15 dakikalık power

point sunumlar istiyor mesela. Ben kendi sunumumu

nasıl hazırladığımı anlatayım, ama söylemeliyim ki bu

benim kendim için uygun bulduğum bir yöntem, illa böyle

yapılır diye birşey yok. Önemli olan hazır hissetmek. Ben

öncelikle ERC’den geçmiş senelerde benim panelimde jüri

üyeliği yapmış bilim insanlarının listesini aldım. Genelde

aynı havuzdan insanlar dönüşümlü olarak jüri üyeliği

yapıyor. Sonra bu insanların yazıp çizdiklerini çıkardım,

okudum, benim önerime ne açıdan yaklaşıp ne gibi sorular

sorabileceklerini anlamaya çalıştım. Çoğu siyaset bilimci

değildi. Aralarında mesela hukuk sosyologları vardı. Açıkçası

hukuk sosyolojisi tam olarak nedir onu bile bilmiyordum,

Ben bu işi yaptım.

İyi ki de yaptım.

Bu proje bitsin

gene yapacağım.

ERC sayesinde öğrendim. Sonra proje önerimi satır satır bu

insanların gözünden okumaya çalışıp aklıma gelen, olabilecek

her soruyu yazdım ve cevaplar oluşturdum. Bilgisayarımda

devasa bir dosya var bu şekilde oluşturduğum. O dosyayı

ezberleyinceye kadar onlarca yüzlerce kez okudum ki benzer

sorular gelirse akıcı ve tatmin edici cevaplar verebileyim.

Ayrıca Sabancı’da değişik programlardaki hocalarımdan

yardım istedim. Beni kırmadılar, o upuzun proje önerimi

okudular ve bana bir deneme panel mülakatı yaptılar. Sanırım

bana en faydalı hazırlık

çalışmalarından biri de bu

oldu. Deneme mülakatında

sorulan sorulardan biri

aynen gerçek mülakatta

geldi. Buradan deneme

mülakatı jüri üyesi tüm

arkadaşlarıma, hocalarıma

sonsuz teşekkür ediyorum

bir kez daha.

Ayrıca

ALP’nin

yönlendirmesi ile

Hollanda’da bir günlük

bir ERC mülakatı eğitimi

aldım. Bu tip eğitimler

özellikle mühendislik, doğa

bilimleri ve tıp alanından giriyorsanız çok faydalı hakikaten.

Sosyal bilimcilere içerik olarak diğer alanlar kadar faydalı

olamıyor çünkü orada ikinci aşamaya kalmış diğer

araştırmacılarla gruplar halinde çalışıyorsunuz ve ERC’nin

yapısı dolayısı ile bunların çok az bir kısmı sosyal bilimci

oluyor. Mühendislerden, doğa bilimcilerden feedback almak

her ne kadar faydalı olsa da jüri üyelerinin sosyal bilimci

olacağı göz önüne alındığında hazırlığı da sosyal bilimcilerle

yapmak tabi ki tercih edilecek bir durum. Ama şu çok

faydalı, ki burada ilk değindiğim noktaya dönüyorum, orada

diğerlerini görüyorsunuz. Görüyorsunuz ki hepsi aynen sizin

gibi mülakat stresi çeken akademisyenler. O noktada işte

endişeniz epey hafifliyor.

Ben bu işi yaptım. İyi ki de yaptım. Bu proje bitsin gene

yapacağım. Proje başvurusu süreci kendi başına bir macera

oldu. Çok yoruldum ama çok da keyif aldım. Ve esas macera

şimdi başlıyor. Kocaman bir proje var yapmam gereken ve

başlamak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Son söylemek

istediğim şey de bu zaten. Eğer sizin de “ah keşke vakit ve

nakit olsa da yapabilsem” diye aklınızın bir kenarında duran

bir proje fikriniz varsa hiç durmayın hemen başlayın ERC’ye

bu fikrinizi anlatmaya. Ben de elimden geldiğince her zaman

size yardıma hazırım.

10 11

Sevgiler,

Arzu


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Avrupa Araştırma Konseyi Bilgi Günü

Sabancı Üniversitesi’nde Gerçekleşti

Ulusal Hibe

Çağrıları 2015-2016

AB H2020 ÇERÇEVE PROGRAMI AVRUPA

ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) BİLGİ GÜNÜ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2015 - 2016

Aralık Ocak Şubat Mart

TÜBİTAK, ERC ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle ERC

2016 çağrılarına yönelik 13 Ekim 2015 Salı günü, Sabancı

Üniversitesi, Üniversite Merkezi, Sinema Salonu'nda

Bilgi Günü düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını Rektör

Yardımcımız Sn. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in yapmış

olduğu bilgi gününde, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)

Yürütme Ajansı’ndan, Fizik ve Matematik Alanı Bölüm

Başkanı Sn. David Krasa, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği

Daire Başkanlığı Direktörü Sn. Hakan Karataş ve Horizon

2020 ERC Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Sn. Aslı Vural

konuşmacı olarak yeralmıştır.

Araştırma

Hibeleri

1001

1005

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Projelerini Destekleme Programı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler

Araştırma Destek Programı

3501 TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

TÜBİTAK 2522 - Macaristan Araştırma ve Teknoloji

Ulusal Ofisi (NRDI) ile İkili İşbirliği Programı

21

İkli İşbirliği

TÜBİTAK-2545 - Fransa Ulusal Araştırma Ajansı

(ANR) ile İkili İşbirliği Programı

30

Bilimsel

Etkinlik

Haberleri

2223D

2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik

Düzenleme Desteği

29

Programlar hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu adresine mail

atarak Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

12 13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Araştırma

Hibeleri*

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

ULUSAL SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2015

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2515 TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

2221

İkli

İşbirliği

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme P.

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili

İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği

Programı

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

1501 TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1509

San - Tez

2224A

2224B

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

2232 TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Excellent Science

Industrial

Leadership**

Societal

Challenges**

Spreading excellence

and widening

participation**

HORIZON2020 HİBE ÇAĞRILARI 2015 - 2016

H2020-MSCA-ITN-2016 * 12

H2020-MSCA-NIGHT-2016 * 13

ARALIK OCAK ŞUBAT MART

ERC-2016-COG * 2

ERC-2016-POC * 16

H2020-FETFLAG-2016 ** 1

H2020-INFRAINNOV-2016-2017** 30

H2020-INFRAIA-2016-2017 ** 30

H2020-EINFRA-2016-2017 * 30

H2020-INFRASUPP-2016-2017** 30

H2020-INFRADEV-2016-2017** 30

H2020-SpectrumPrize-2015 17

H2020-CBBA-2016 16

H2020-INNOSUP-2016-2017 17

H2020-EUK-2016 19

H2020-EUJ-2016 19

H2020-EEB-2016-2017 21

H2020-NMBP-2016-2017 21

H2020-SMEINST-2016-2017 3

H2020-EO-2016 3

H2020-COMPET-2016 3

H2020-IND-CE-2016-17 8

H2020-FTIPILOT-2015-1 1

H2020-BBI-PPP-2015-02 3

H2020-JTI-IMI2-2015-06-TWO-STAGE 12

H2020-ART-2016-2017 20

H2020-MG-2016-2017 20

H2020-GV-2016-2017 26

H2020-CS2-CPW03-2015-02 4

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 4

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 4

H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 4

H2020-SESAR-2015-2 11

H2020-LCE-2016-2017 16

H2020-SC1-2016-2017 16

H2020-RUR-2016-2017 17

H2020-BG-2016-2017 17

H2020-SFS-2016-2017 17

H2020-BB-2016-2017 17

H2020-EE-2016-2017 21

H2020-SC5-2016-2017 8

H2020-SCC-2016-2017 8

H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015 9

H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE 15

H2020-WIDESPREAD-2016-2017 4

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

14 15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

İstanbul Havacılık Sektörü

Yenilikçi İşbirliği Platformu Projesi

Sonuç Çalıştayı Gerçekleşti

İstanbul İkili Görüşme Etkinliği

Sabancı Üniversitesi’nde Gerçekleşti

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olan

Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

AVRUPA İŞLETMELER AĞI MALZEME SEKTÖR

“İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

Program Direktörü Yrd. Doç. Dr. Umut Ekmekçi proje

GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

Projesi” kapsamında İstanbul bölgesi havacılık sektörünün

geliştirilmesi ve 17 Mart 2015 tarihinde kurulan SAHA

İstanbul’un kümelenme politikası, strateji ve yol haritasının

belirlenmesi amacıyla 29 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul

Teknik Üniversitesinde Sabancı Üniversitesi, İstanbul

Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Teknopark

İstanbul işbirlikleri ile Sivil Savunma Müsteşarlığı,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gibi kamu kurumları

temsilcileri, sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileri,

havacılık özelinde çalışmalar yapan öğretim üyeleri ve

birçok sektör temsilcisinin katılım gösterdiği bir çalıştay

gerçekleştirilmiştir.

kapsamında yapılan çalışmalardan ve proje çıktıları

hakkında bilgi verdikten sonra kümelenme ile ilgili yapılan

çalışmalardan bahsetmiştir.

Etkinliğin devamında İstanbul Bölgesi Havacılık Sektörü

kümelenmesinin geliştirilmesi için kümelenmenin

hedefleri, alt yapı çalışmaları, kalite ve sertifikasyon

gibi başlıklara göre gruplandırma yapılmış, kümelenme

çalıştayı A, B, C, D ve E grupları olmak üzere eş zamanlı

olarak 5 ayrı oturumda gerçekleştirilmiştir. Her grupta

moderatörlerin koordinasyonunda grup katılımcıları

arasında sorular tartışılmış ve her grup için ortak strateji ve

yol haritaları belirlenmiştir. Gün boyu devam eden çalıştay

H2020 NMP İSTANBUL İKİLİ GÖRÜŞME ETKİNLİĞİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENDİ

21 Ekim 2015 tarihinde Avrupa İşletmeler Ağı Malzeme

Sektör Grubu Karaköy Minerva Han'da 2015 yılı

ikinci olağan toplantısını gerçekleştirdi. Ev sahipliğini

Sabancı Üniversitesi'nin yaptığı toplantıda malzeme

teknolojisi uzmanları ile geleceğe yönelik planlar,

güncel sorunlar ve en iyi uygulamalar tartışıldı.

Çalıştay açılışı, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay

Bilimleri Fakultesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan İnalhan

tarafından, açılış konuşması ile başlamıştır. İnalhan’ın

İstanbul Kalkınma Ajası tarafından desteklenen İstanbul

Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Projesinden

ve SAHA istanbul kümelenmesinden bahseden teşekkür

konuşmasının ardından SAHA Istanbul Yönetim Kurulu

Başkanı Hasan Büyükdede SAHA İstanbul’un kuruluşu

ve çalışma mekanizmasından bahsettiği konuşmasını

gerçekleştirmiştir.

SAHA İstanbul ile ilgili ayrıntılı bilgileri SAHA İstanbul

Genel Sekreteri Ilhami Keleş tarafıdan yapılan sunumla

çıktıları kapanış oturumunda grup başkanları tarafından

katılımcılarla paylaşılmıştır. Çalıştaydan elde edilen sektör

çıktıları rapor haline getirilerek katılımcılarla paylaşılacaktır.

22 Ekim 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesinde

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri Üretim

Teknolojileri'ne yönelik uluslararası bir ikili görüşme etkinliği

düzenlenmiştir

Etkinliğe 12 farklı ülkeden 83 katılımcı katılmış ve 30'a

yakın ikili görüşme gerçekleşmiştir. Görüşmeler ile

hedeflenenler, söz konusu çağrı başlıklarına etkin proje

tekliflerinin oluşturulması ve mevcut proje tekliflerine

yönelik güçlü konsorsiyumların kurulmasıdır. Öğleden

önceki oturumda ise 16 adet proje teklifinin proje sahipleri

tarafından sunumları gerçekleşmiştir.

paylaşılmıştır. Açılış konuşmalarında son olarak Sabancı

17


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2015 FAALİYETLERİ

2. IpCamp Çeşme Çalıştayı

İKİNCİ IPCAMP ÇEŞME ÇALIŞTAYI 1-3 EKİM

2015 TARİHLERİ ARASINDA ÇEŞME’DE

GERÇEKLEŞTİ

Sabancı Üniversitesi, EÜ

EBİLTEM-TTO ve DCP

tarafından organize edilen,

LES Türkiye ve ÜSİMP'in katkı sağladığı "Intellectual

Property Management and Tech Venture" başlıklı

eğitimimiz 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında İzmir-

Çeşme’de Boyalık Beach Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın temel amacı, teknoloji transfer ve

lisanslama alanında çalışan profesyoneller, Ar-Ge

yöneticileri ve start-up’lar için; teknoloji pazarlama

startejileri kapsamında pazar araştırması araçlarının

kullanımı, tech-offer hazırlanması, potansiyel

pazarların belirlenmesi, teknolojilerle yatırımcıların

buluşması yetkinliğinin kazanılması ve yeni bakış

açılarının ele alınması olarak belirlenmiştir.

UCLB ‘de Senior Business Manager olarak görev

alan Dr. Rachel Hemsley ile uzun yıllar startup

faaliyetlerinde yer alan ve başarılı bir çıkışa imza atan,

Actogenix firmasının kurucularından Emil Pot üç gün

boyunca 43 kişilik bir dinleyici grubuna tecrübelerini

aktarmışlardır.

Detaylar için http://ipcampcesme.com

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2015 DÖNEMİ

BİTTİ

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Ön

Kuluçka Merkezi 2015 yılında fikir ve ötesi aşamada 20

projeyi destekledi. SUCOOL girişimcileri Şubat ayından

itibaren pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı,

ekip kurma, ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve

pazarlama konularında kendilerine özel, yoğun bir eğitim

aldı.Eğitimlerin ardından program; mentorluk, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam ederken SUCOOL ekibi,

5 girişimci ile 2-9 Mayıs arası Boston Turu'ndaydı. SUCOOL

2016 dönemi için başvurular açıktır.

Detaylar ve başvuru için websitemiz

sucool.sabanciuniv.edu

SUCOOL 2014 GİRİŞİMİ GREENOSCOPE YATIRIM

ALDI

Çevreci binalar için pazaryeri SUCOOL 2014 girişimi

Greenoscope, Keiretsu Forum’dan yatırım aldı. Çevreci

bina projeleri ile çevreci projelere odaklanan oyuncuları

(mimarlar, yatırımcılar, müteahhitler vb.) bir araya getiren

girişimimiz 426 milyar dolarlık bir pazardan pay almak için

yola çıktı. SUCOOL’un 2014 mezunlarından ve Sabancı

Üniversitesi mezunu Ali Can Akdeniz’in kurucusu olduğu

Greenoscope.com, hali hazırda 3 dilde (Türkçe, İngilizce,

Fransızca) yayın yapıyor.

Başarılar diliyoruz!

GİRİŞİMCİLİK OKULU GÜZ DÖNEMİ BAŞLADI

Girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş

fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Girişimcilik Okulu” adını

verdiğimiz programın 2015-2016 güz dönemi ilk dersi

2 Ekim’de yapıldı. Öğrenciler, dönem boyunca, Sabancı

Üniversitesi öğretim üyelerinden Yaratıcı Düşünme ve Fikir

Üretimi, Yönetim Becerileri, Etkili Müzakere, İş Modellemesi

ve Etkili Sunum gibi girişimciliğin temel derslerini alacak. 4.

Dönemini yapan program geçtiğimiz dönem 17 öğrencisini

sertifika vererek mezun etmiştir.

Detaylarını Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu

websitesi sugk.sabanciuniv.edu ‘da bulabilirsiniz.

BIGG SEA, TÜBİTAK’IN 150.000 TL’LİK HİBE

PROGRAMI YÜRÜTÜYORUZ

Sabancı Üniversitesi INOVENT

olarak, Ege Üniversitesi’n de EGE

TGB ve Adana ÜSAM işbirliği ile

TÜBİTAK’ın 150.000 TL Bireysel

Genç Girişim (BiGG) hibe programını yürüttüğümüz BiGG

SEA projesinin İstanbul ayağında 400’den fazla başvurudan

80 girişimci seçildi. Girişimciler için 3 gün süren yalın

ürün geliştirme, satış, pazarlama, finansman, girişim

hukuku ve fikri mülkiyet hakları konularındaki eğitimlerin

ardından mentor buluşturmaları da tamamlandı. İş planları

uygun olan 50 proje TÜBİTAK’a gitmeden önce BiGG SEA

Paneli’ne katıldı. Ekim ayında panelden başarıyla geçen 40

proje TÜBİTAK’a yönlendirildi ve 3 yıl sürecek BiGG SEA

programının ilk dönemi tamamlandı.

18


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

MENTOR SEA, TÜBİTAK MENTOR EĞİTİM

PROGRAMI UYGULAYICISIYIZ

Sabancı Üniversitesi İNOVENT - Ege Üniversitesi ideEGE

TGB - Adana ÜSAM konsorsiyumunun BiGG-SEA projesinin

ardından, “TÜBİTAK KOBİ Mentorü Eğiticisi Çağrısı”

başvurusu MENTOR-SEA projesinin TÜBİTAK tarafından

desteklendiği Ağustos ayında açıklandı. 24-25 Ekim’de

temel eğitimlerini alan mentorlar, 20-22 Kasım’daki alan

eğitimlerinin ardından saha çalışmaları ile birinci dönem

tamamlanmış olacak.

MENTOR-SEA’nin ikinci dönemi, 2016 yılında da TÜBİTAK

tarafından belirlenen özelliklere sahip mentor adaylarına

öncelikle temel mentorluk kavramları eğitimi verilecek.

Ardından, temel eğitimi tamamlayan mentor adayları için

her biri 24 saatlik “Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi

Mentorluğu” veya “Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına

Özel Mentorluk” alan eğitimleri sunulacak. MENTOR-SEA ile

bir yıl içinde 240 mentor adayının eğitilmesini hedefleniyor.

www.mentorsea.com

AKBANK İLE KOBİ’LER İÇİN GIRİŞİMCİ

GELİŞTİRME PROGRAMI

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu ve Akbank işbirliği

ile 12 yıldır gerçekleştirilen “Akbank Girişimci Geliştirme

Programı” girişimciliğe adım atmış/bir süredir faaliyette

bulunan ve büyüme aşamasına gelen girişimcilere

büyümeyi nasıl gerçekleştireceği konusunda bilgi birikimi

kazandırmayı amaçlıyor. Programa bugüne kadar 1500’ün

üzerinde başvuru oldu, 250’nin üzerinde girişimci eğitimlere

katıldı. Bugüne kadar % 40’ı kadın olmak üzere 225

girişimciye eğitim verilerek sertifikayla mezun edildi. Ayrıca,

program ile 15 yeni işletme kuruldu.

2015 dönemi için çalışmalar başladı. Girişimci Geliştirme

Programı’nın 23-27 Kasım 2015 tarihleri arasındaki

eğitimleri gerçekleşti.

http://www.akbank.com/tr-tr/hizmetler/Sayfalar/

Girisimci-Gelistirme-Programi.aspx

SUMELEK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

SUMelek Yatırım Ağı, senede en az 2 melek yatırımına

katılabilecek Sabancı Üniversitesi mezunları, öğretim

üyeleri, çalışanları, Sabancı Holding mevcut ve eski

çalışanlarından oluşan bir melek yatırım platformu olarak

tasarlanmaktadır. SUMelek’in öncelikli amacı Sabancı

Üniversitesi SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi ve Sabancı

Üniversitesi bünyesinden çıkan iyi girişim fırsatlarını

değerlendirmek, ikinci amacı melek yatırımcılık kültür ve

kabiliyetlerinin gelişmesi ve piyasadaki diğer melek yatırım

ağlarıyla ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmektir. Eğer

SUMelek olmakla ilgileniyorsanız Sabancı Üniversitesi

Girişimcilik Kurulu ile iletişime geçin.

FACEBOOK’un SUCOOL Ziyareti

Facebook’un 11 ürün yöneticisi Temmuz ayında Türkiye’ye

gelerek bazı girişimci ve yatırımcıları ziyaret etti. Biz de

SUCOOL olarak Facebook ekibini Taksim'deki ofisimizde

ağırladık. Türkiye’deki start-up yapısının konuşulduğu

ziyarette, SUCOOL ekibi ve girişimciler hakkında bilgi alan

facebook ekibi, girişimcilerimizle bire bir fikir alışverişinde

de bulundu.

PUSHMOTE TECHSTARS'I BİTİRDİ SİLİKON

VADİSİ'NE TAŞINDI

Pushmote ekibi her yıl binlerce projenin başvurduğu

Amerika’nın en büyük girişim hızlandırma programı olan

Techstars'ı bitirdikten sonra şimdi şirketlerini Silikon

Vadisi'ne taşıyor. Sabancı Üniversitesi 2013 Yönetim

Bilimleri mezunumuz Gökay Hamamcı, Tarık Özket, Taha

Özket ve Pamir Erdem tarafından Şubat 2014 yılında Sabancı

Üniversitesi Inovent A.Ş. ortaklığıyla kurulan Pushmote,

şirketlerin özellikle lokasyon bazlı analitik veri ihtiyaçlarına

sunduğu yaratıcı çözümlerle büyümeyi hedefliyor.

Pushmote websitesi: pushmote.com

SUCOOL ve portföy firmaları hakkında daha fazla bilgi almak

ve gelişmeleri takip etmek için websitesini ziyaret edebilir,

sosyal medya hesaplarından SUCOOL’u takip edebilirsiniz.

twitter.com/SUCool

facebook.com/SabanciSUCool

sucool.sabanciuniv.edu

20 21


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user
Similar magazines