ipek-yolu-program

cemildogac

ipek-yolu-program

PROGRAM

1


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

2


PROGRAM

A SALONU

1


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/10.00-11.15

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Darkhan KYDYRALİ (Uluslararası Türk Akademisi Başkanı)

Prof. Düsen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri)

Ramil HASANOV (Türk Keneşi Genel Sekreteri)

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı)

A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/11.30-13.00

1. OTURUM: İPEK YOLU’NUN TEMEL DEĞERLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan KAVUNCU

• Prof. Dr. Selahaddin HALİLOV (Uluslararası Felsefi Araştırmalar Derneği)

Şark ve Garp Medeniyetlerini Birleştiren Yol

• Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

İpek Yolu’nun Başlangıç Noktası

• Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

İpek Yolu ve Geleneksel Türk Dünya Görüşü Üzerine Tespitler

• Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi)

Merv Çevresindeki Kervansaraylar ve Kervan Yolları

ÖĞLE ARASI/03 Mart 2016/Perşembe/13.00-14.00

A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/14.00-15.30

2. OTURUM: İPEK YOLU’NA STRATEJİK YAKLAŞIM:

İPEK KUŞAK PROJESİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi)

• Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU (Ankara Üniversitesi)

İpek Yolu’nun Jeopolitiği

• Doç. Dr. İlyas TOPSAKAL (İstanbul Üniversitesi)

İpek Kuşak ve Turan Yazgan

• Doç. Dr. Mustafa AKSOY (Marmara Üniversitesi)

Turfan’dan Turan’a Bir Mezardaki Buluntuların Tarihe Tanıklığı

• Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’nun Önemi

• Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Hikmet Yolculuğu

2


SEMPOZYUM PROGRAMI

A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/15.45-17.15

3. OTURUM: İPEK YOLU’NDA CANLANAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ (Hacettepe Üniversitesi)

• Prof. Dr. Ramazan ÖZEY (Marmara Üniversitesi)

Siyasi Coğrafya Açısından İpek Yolu’ndaki Değişmeler

• Prof. Dr. Fırat PURTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Kültürlerarası Yakınlaşma Açısından İpek Yolu

• Yrd. Doç. Dr. Reha YILMAZ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Türk Dış Politikasında Avrasyacı Yaklaşım: Oluşum ve Uygulanabilirliği

• Yrd. Doç. Dr. İhsan ÇOMAK (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

Anadolu Kültüründe İpek Yolu

• Yrd. Doç. Dr. Halid MAMMADOV (Erciyes Üniversitesi)

İngiltere-Çin Jeopolitik Yakınlaşmasının Bölgesel Yansımaları

A SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/17.30-19.00

4. OTURUM: İPEK YOLU COĞRAFYASINDA DİNİN ETKİSİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep KILIÇ (Ankara Üniversitesi)

• Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Ankara Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Egemenlik Mücadelesinin Sosyo-Kültürel Aracı Olarak Din

• Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi)

Günümüz Türkistan’ına Dışarıdan Gelen İslami Akımlar: Etkiler ve

Tepkiler

• Prof. Dr. Kâzım SARIKAVAK (Gazi Üniversitesi)

Harranlı Bilgin ve Düşünürlerin Tercüme ve Teliflerinin İslam

Medeniyetine Katkıları

• Prof. Dr. Cemal TOSUN (Ankara Üniversitesi)

İlim ve Hoşgörü Yolu Olarak İpek Yolu

• Prof. Dr. Durmuş ARIK (Ankara Üniversitesi)

Somut Olmayan Kültürel Mirasın İpek Yolu’ndaki İzleri

3


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00

5. OTURUM: İPEK YOLU: TARİH VE KÜLTÜR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Üçler BULDUK (Ankara Üniversitesi)

• Prof. Dr. Şahin MUSTAFAYEV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

İpek Yolu Sefaretnameleri: Bir Akkoyunlu El Yazmasında 1419-1421’de

Timurlu Çin Elçiliğinin Tarihi

• Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ (Çukurova Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Yürürken Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevî’nin İzinde

Yeniden Birlik Kurma İmkânı

• Doç. Dr. Ferda ESEDOV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

İpek Yolu Ticaretinde Hazar Ülkesinin Malları ve Tüccarları

• Yrd. Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi)

İpek Yolu Mefhumundaki Doğrular ve Yanlışlar

• Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Siyasi Hâkimiyet Tesisinde İpek Yolu’nun Önemi

A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45

6. OTURUM: İPEK YOLU’NDA GELİŞEN ULAŞIM VE ENERJİ HATLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. B. Ünal İBRET (Kastamonu Üniversitesi)

• Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR (Giresun Üniversitesi)

İpek Yolu’nun Otobanlaştırılması Projesi

• Doç. Dr. Gülpınar AKBULUT (Cumhuriyet Üniversitesi)

21. Yüzyılın Ekopolitik Ürünü: Demir İpek Yolu

• Zhanat MOMYNKULOV (Uluslararası Türk Akademisi)

İpek Yolu’nda Yeni Ulaşım Projelerinin Önemi

• Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi)

Türkiye ve Azerbaycan’ın Avrupa’ya Uzanan Stratejik Ortaklığı: TANAP

• A. Buğrahan KARAVELİOĞLU (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Enerji ve Su Jeopolitiği

4


PROGRAM

ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00

A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30

7. OTURUM: İPEK YOLU’NDA EKONOMİK GELİŞMELER

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rasih DEMİRCİ

• Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ (Hacettepe Üniversitesi)

Ticaret Yollarından Enerji Hatlarına Türk Dünyasının Gelecek Stratejisi

• Doç. Dr. Mustafa YILDIRAN (Akdeniz Üniversitesi)

Ucuz Enerjinin İpek Yolu Ekonomilerinin Geleceğine Etkileri: Gerçekler,

Kaygılar ve Alternatifler Üzerine Analiz

• Prof. Dr. Abdulkadir İLGEN (Bilecik Üniversitesi)

Kadim Yolların Kavşağında Bir Vaha, Stepler ve Çöller Ülkesi: Türkistan

• Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TEZER (Bilecik Üniversitesi)

21. Asırda İpek Yolu Ekonomileri ve Türk Dünyasının Ekonomik Gelişim

Süreci

• Prof. Dr. Recep KÖK (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tabii Zenginlikleri Paylaştıran Diyalog Yolu: Dünün İpek Yolu’ndan

Bugünün Enerji Koridoruna

A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15

8. OTURUM: İPEK YOLU’NDA EĞİTİM PROJELERİNİN TOPLUMSAL

ETKİSİ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi)

• Birol DOK (Başbakanlık)

İpek Yolu’yla Şekillenen Eğitim Dünyamız ve Dirilen Türk Dünyası

• Doç. Dr. Abulfez SÜLEYMANOV (Üsküdar Üniversitesi)

Büyük Öğrenci Projesi’nin İstihdam Bağlamında Değerlendirilmesi

• Yrd. Doç. Dr. Kudret ARTIKBAYEV (Kastamonu Üniversitesi)

Türk Cumhuriyetlerinde Bağımsızlık ve Yeniden Yapılanma Sürecinde

Büyük Öğrenci Projesi

• Şenay BAŞA (Gazi Üniversitesi)

Türkiye’nin Balkanlarla İlgili Eğitim Politikaları

• Pervin HAYRULLAH (BAKEŞ Genel Müdürü)

Lozan Antlaşması Sonrası Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Problemleri

5


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

A SALONU/04 Mart 2016/Cuma/17.30-19.00

9. OTURUM: İPEK YOLU’NUN SOSYOLOJİK YANSIMALARI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serdar SAĞLAM (Gazi Üniversitesi)

• Prof. Dr. Dolunay ŞENOL (Kırıkkale Üniversitesi) – Öğr. Gör. Sezgin

ERDEM (Kara Harp Okulu)

Türk Dünyası Toplumsal Hayatında Kadın

• Yrd. Doç. Dr. Hasan KALA (Çankırı Karatekin Üniversitesi) – Öğr. Gör. Akın

ÜÇOK (Kara Harp Okulu)

Orta Asya Türk Toplumlarında Gençliğin Sosyo-Ekonomik Durumu

• Doç. Dr. Kamala UMUDOVA (Bakı Slavyan Üniversitesi)

Azerbaycan-Türkiye Kültürel İlişkilerinin Gelişmesinde Kitap ve Basının

Rolü

• Yrd. Doç. Dr. Rövşen ALİZADE (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Büyük İpek Yolu’nun Göktürk ve Uygur Devletleri Tarihindeki Yeri

• Yrd. Doç. Dr. Taşkın DENİZ (Karabük Üniversitesi)

İpek Yolu’nun Kırgızistan İçin Önemi ve Alınması Gereken Önlemler

6


PROGRAM

B SALONU

7


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/11.30-13.00

1. OTURUM: İPEK YOLU’NDA YAKINLAŞMANIN DİLİ OLARAK EDEBİYAT

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mehmet EKİZ (Niğde Üniversitesi)

• Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK (Erciyes Üniversitesi)

Colin Falconer’in “İpek Yolu” Romanı

• Yrd. Doç. Şamil YEŞİLYURT (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

“Lacivert Taşı” Romanında Mekân-Kültür İlişkisi

• Okt. Ece SERRİCAN (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Zaman Yeli/Güvercin’e Ağıt ve Kalenderiye’de İpek Yolu

• Öğr. Gör. Hilâl AKÇA (Erciyes Üniversitesi)

Mekândan İnsana: Şarkın Modern Gelini “Şehribar”

• Yrd. Doç. Dr. Elmurod KHOLMATOV (Kastamonu Üniversitesi)

Abdullah Avlânî’nin Müşterek Türkçe Oluşturma Girişimi

ÖĞLE ARASI/03 Mart 2016/Perşembe/13.00-14.00

B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/14.00-15.30

2. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SÖZLÜ KÜLTÜRÜN SEYAHATİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)

• Prof. Dr. Melek ÖZYETGİN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Eski Türk Hukuk Belgelerinin Işığında İpek Yolu’nda Uygurlar

• Doç. Dr. Ranetta GAFAROVA (Ardahan Üniversitesi)

Kırım ve İpek Yolu: Tarih ve Kültür

• Doç. Dr. Çulpan ZARIPOVA ÇETİN (Kafkas Üniversitesi)

Klasik Rus Kaynaklarında İpek Yolu

• Prof. Dr. Ağaverdi HALİLOV (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Oğuz Destanı’nda Kervan Motifi

• Dr. Mahir BAYRAMOV (Azerbaycan Öğrenme Cemiyeti)

İpek Yolu Ülkelerinin Atasözlerinde Ticari Dürüstlük Konsepti

8


PROGRAM

B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/15.45-17.15

3. OTURUM: GEZGİNLER GÖZÜYLE İPEK YOLU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevzat AYPEK (Gazi Üniversitesi)

• Prof. Dr. Bekir DENİZ (Akdeniz Üniversitesi)

Oğuzların İpek Yolu Üzerinde Bulunan Eski Şehirleri ve Bugünkü

Durumları

• Timur ÖZKAN

İpek Yolu’nda 10 Durak

• Ali Adnan AKGÜNDÜZ

Gezgin Gözüyle Orta Asya

• Kadir TOSUN

Gezgin Gözüyle İpek Yolu ve İran

• Umut ÖZDEMİR (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Uluslararası İpek Yolu Projeleri

B SALONU/03 Mart 2016/Perşembe/17.30-19.00

4. OTURUM: İPEK YOLU’NUN TARİHÎ VE KÜLTÜREL GÜCÜ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)

• Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Çin’in Yeni İpek Yolu Projesi ve Yumuşak Gücü

• Yrd. Doç. Dr. Abdullah MOHAMMADI (Ardahan Üniversitesi)

Tarihî İpek Yolu’nun Tekrar Canlanması: Afganistan-Orta Asya Hattı

• Doç. Dr. Ekrem KALAN (Akdeniz Üniversitesi)

Ortaçağ İpek Yolu’nda Diplomat ve Ajan Olarak Tüccarlar

• Prof. Dr. Madiar ELEYOV (El Farabi Üniversitesi)

İpek Yolu Üzerinde Yer Alan Aktöbe (Balasagun) Şehri

• Doç. Dr. Dokey TALEEV (El Farabi Üniversitesi)

İpek Yolu ve Türk Uygarlıkları

9


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00

5. OTURUM: İPEK YOLU’NDA BASIN YAYIN VE SİNEMA İLİŞKİLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN (Gazi Üniversitesi)

• Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETİN (İpek Üniversitesi)

Dünden Bugüne Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sinema

• Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

İpek Yolu’ndan Geçen İlk Belgesel Film: Grass

• Mehmet Akif ERBAŞ (TRT Belgesel)

Kırgız’ın Yok Edilen Hafızası: Atabeyit Katliamı Belgeseli

• Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY (Gazi Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Ortak Türkçenin Oluşmasına Basın Yayının Katkısı

• Öğr. Gör. Tuna AKÇAY (Gazi Üniversitesi)

İpek Yolu’ndaki Arkeolojik ve Tarihî Değerlerin Fotoğraf Sanatıyla

Tanıtılması

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45

6. OTURUM: TÜRK DEVLETLERİNİN BİRLEŞTİRİCİ UNSURU OLARAK

İPEK YOLU TURİZMİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem TUNA (Gazi Üniversitesi)

• Doç. Dr. Bilgehan GÜLCAN (Gazi Üniversitesi)

Türk Dünyası İlişkilerinde Kritik Faktör Olarak Turizm

• Yrd. Doç. Dr. Aysun DEMİREZ GÜNERİ (Gazi Üniversitesi)

Göktürkler Döneminde Orta Asya’da İpek Yolu Vasıtasıyla Yayılan Veba

• Doç. Dr. Kutay OKTAY (Kastamonu Üniversitesi)

Organize İpek Yolu Turları Üzerine Bir İnceleme

• Öğr. Gör. Dr. Bakıt TURDUMAMBETOV (Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Helal Turizm Potansiyeli: Kırgızistan Örneği

• Cem BAYRAK (Marka Kalkınma Ajansı)

Ayaş-Sapanca İpek Yolu Hattının Turizme Hazırlanması

ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00

10


PROGRAM

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30

7. OTURUM: TÜRKİYE’DE İPEK YOLU HATLARINDA TURİZM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Selçuk Üniversitesi)

• Prof. Dr. B. Ünal İBRET - Doç. Dr. Selahattin KAYMAKCI (Kastamonu

Üniversitesi)

Tarihî İpek Yolu Üzerinde Bir Turizm Kenti: Tosya

• Doç. Dr. Ünal ÖZDEMİR - Yrd. Doç. Dr. Güzin KANTÜRK YİĞİT (Karabük

Üniversitesi)

Değişen Fonksiyonel Özellikleri Açısından Safranbolu Cinci Hanı

• Mine SOFUOĞLU (Çengelhan R. M. Koç Müzesi Yöneticisi)

Yeniden İşlevlendirilen Hanlar: Çehgelhan Örneği ve Rahmi M. Koç

Müzesi

• Mustafa KILIÇ (Saruhan Kervansarayı)

İpek Yolu Turizminde Saruhan Örneği

• Yrd. Doç. Dr. Cinzia TAVERNARI (Abdullah Gül Üniversitesi)

Road Caravanserais Studies: Issues and Perspectives

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15

8. OTURUM: İPEK YOLU’NDA TÜRKLÜK BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz Üniversitesi)

• Doç. Dr. Nadejda TYDYKOVA (S.S. Surazakov Bilim Araştırma Altayistik

Enstitüsü)

Büyük İpek Yolu’nun Altay’daki Etkisi

• Doç. Dr. Margarita KUNGAA (Tıva Sosyal Araştırmalar Enstitüsü)

İpek Yolu Bağlamında Tıva Sözlü Edebiyatı

• Doç. Dr. Tohid MELİKZADE (Urmiye Azeran Kurumu)

İran Azerbaycan’ında Yaddaşlarda Kalan İpek Yolu Mevzusu

• Aynur QEZENFERQIZI (Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi)

Kumuk Kültürünün Gelişmesinde ve Dağıstan’daki Halkları Etkilemesinde

İpek Yolu’nun Önemi

• Yrd. Doç. Dr. Behruz BEKBABAYI (Allameh Tabataba’i Üniversitesi)

İpek Yolu Üzerinde Türk ve Fars Etniklerine Ait İki Önemli Yaratılış Destanı

11


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

B SALONU/04 Mart 2016/Cuma/17.30-19.00

9. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SİVİL TOPLUM VE GENÇLİK

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)

• Murat Emre ŞAHİN (Genç Akademisyenler Derneği)

Türk Dünyası Etkileşim Ağı Olarak Sivil Toplumun Önemi

• Dr. Halit Gökalp KÜÇÜK (Türk Dünyası Birlik Platformu)

Üniversite Gençliğinin Türk Dünyası Üzerine Sivil Toplum Çalışmaları ve

Türk Dünyası Birlik Platformu

• Arş. Gör. Mehriban SARDAROVA (Azerbaycan Devlet Pedagoji

Üniversitesi)

İpek Yolu Aynı Zamanda Eğitim Yoludur

• Ahmet SAĞLAM (Türk Dünyası Öğrenci Derneği)

Türk Dünyası Gençliği ve İpek Yolu

• Ali Ekber RIZA (TİKA)

Irak’tan Şam’a ve Anadolu’ya Uzanan İpek Yolu ve Bir Sivil Toplum

Örgütü Olarak Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Birliği

12


PROGRAM

C SALONU

13


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/09.30-11.00

1. OTURUM: İPEK YOLU’NDA KÜLTÜR UNSURLARI

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mümtaz SARIÇİÇEK (Erciyes Üniversitesi)

• Dr. Serdar ERKAN (Hacettepe Üniversitesi)

Ortak Türk Dünyası Müzikolojisine Doğru Bazı Söylemler

• Doç. Dr. Timur VURAL (Niğde Üniversitesi)

Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya Askerî Müzik Çalgıları

• Doç. Dr. Feyzan VURAL (Niğde Üniversitesi)

Geçmişten Günümüze İpek Yolu Çizgisinde Türk Arpları

• Alisher DAVIDOFF (Millî Kütüphane Başkanlığı)

İpek Yolu’nda Buhara ve Semerkant

• Dr. Ayşegül ÇELİK (Gazi Üniversitesi)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İpek Yolu’nun İki Durağı: Konya ve

Kayseri

C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/11.15-12.45

2. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SOSYO-EKONOMİK UNSURLAR

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erdal AKSOY (Gazi Üniversitesi)

• Ulfat ABUZAROV (Azerbaycan Beynelhalk Bankası)

İpek Yolu Projesinin Gerçekleşmesinde “Azerbaycan Beynelhalk

Bankası’nın” Verdiği Kredilerin Rolü

• Kayırbek ARISTANBEKOV (Uluslararası Türk Akademisi)

İpek Yolu Üzerinde Bulunan Ülkelerin Ekonomik İmkânları ve Fırsatları

• Doç. Dr. Mustafa GÖKÇE (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) – Yrd. Doç.

Dr. Hasan IŞIK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Orta Asya Enerji Nakil Hatları

• Doç. Dr. Melahet BABAYEVA (Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi)

Türkiye ve Azerbaycan Folklorşinaslığının Teşekkül Tarihinden

• Doç. Dr. Ahmet Ali ARSLAN (Ardahan Üniversitesi)

İbn-i Sina’dan Kars’a İpek Yolu Boyunca Uzanan Türk Topraklarında

Yabanda Yetişen İlaç Bitkileri

ÖĞLE ARASI/04 Mart 2016/Cuma/12.45-14.00

14


PROGRAM

C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/14.00-15.30

3. OTURUM: İPEK YOLU’NDA SOSYO-POLİTİK UNSURLAR

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dolunay ŞENOL (Kırıkkale Üniversitesi)

• Öğr. Gör. Çağrı ALAGÖZ (İstanbul Medipol Üniversitesi)

Sovyetler Birliği’nde Türk Halklarına Uygulanan Dil Politikalarının

Kurumsal Temelleri

• Doç. Dr. Nurullah ALTUN (Çankırı Karatekin Üniversitesi) - Aybike DİNÇ

(Kırıkkale Üniversitesi)

İpek Yolu Türk Coğrafyasında Toplumsal Güven Düzeyi

• Mustafa YILMAZ (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Rusya ve Post Sovyet Ülkelerinde Kadın Ticareti

• Emre KARTAL (Gazi Üniversitesi)

İpek Yolu Coğrafyasında Bir Tehdit Olarak Radikal Selefîlik ve Terör

• Dr. Saida ZEYNALOVA (Bakı Teknik Sosyal Lisesi)

Çağdaş Azerbaycan’ın Orta Eğitim Kurumları

C SALONU/04 Mart 2016/Cuma/15.45-17.15

4. OTURUM: İPEK YOLU’NDA YENİ GELİŞMELER

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fahri ATASOY (Kırıkkale Üniversitesi)

• Okt. Saliha CÖMERT (Niğde Üniversitesi)

Şair Erdem Bayazıt’ın Seyahatnamesi: İpek Yolu’ndan Afganistan’a

• Yrd. Doç. Dr. Zhala BABASHOVA (Kastamonu Üniversitesi)

Vatan Özlemiyle Geçen Bir Hayat Hikâyesi: Elmas Yıldırım

• Doç. Dr. Turhan ÇETİN (Gazi Üniversitesi)

İpek Yolu’nda Kültürel Turizm Destinasyonu: Cumalıkızık

• Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ (Gazi Üniversitesi)

Ayaş-Sapanca Hattında Beypazarı Örneği

• Ali KILCI (Vakıflar Genel Müdürlüğü)

İpek Yolu Kervansaraylarının Turizme Kazandırılmasında Alarahan

Örneği

15


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN NOTLAR YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

16


PROGRAM

17


ULUSLARARASI “İPEK YOLU’NUN YÜKSELİŞİ VE TÜRK DÜNYASI” BİLGİ ŞÖLENİ

18

More magazines by this user
Similar magazines