ALP Dergi - Mart

SabanciUniv

MART 2016

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve

Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü

2015 Yılı Değerlendirmesi

Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri 2016

Sıralamasında Sabancı Üniversitesi 10. Sırada

THE - BRICS 2016 Sıralamasında 22. Olduk!

QS EECA Sıralaması Açıklandı:

Sabancı Üniversitesi 14. Sırada

QS 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasındayız!

Elektronik Mühendisliği Programımız QS

Sıralaması’nda

TÜBİTAK - 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge

Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK - 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler

Araştırma Destek Programı

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında

Avrupa İşbirliği) Programı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/

Uluslararası Açık Çağrılar

Destek Alan Ödül Başvurularımız

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi Faaliyetleri

Pazar Araştırması Araçlarının Etkin Kullanımı

Eğitimi

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 3

Mart 2016

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

pgo@sabanciuniv.edu

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

pyo@sabanciuniv.edu

Araştırma Süreci Planlama ve

Politika Geliştirme Ofisi (APG)

apg@sabanciuniv.edu

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi (ÜSİ)

aia@sabanciuniv.edu

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

sucool@sabanciuniv.edu

Fikri Mülkiyet ve Lisanslama Ofisi (FML)

tto@sabanciuniv.edu

Grafik Tasarım ve Uygulama

GrafikaSU

Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve

Kurumsal İletişim

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

İÇİNDEKİLER

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve

Lisansüstü Politikaları Direktörlüğü

2015 Yılı Değerlendirmesi

Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri 2016

Sıralamasında Sabancı Üniversitesi 10. Sırada

THE - BRICS 2016 Sıralamasında 22. Olduk!

QS EECA Sıralaması Açıklandı: Sabancı

Üniversitesi 14. Sırada

QS 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasındayız!

Elektronik Mühendisliği Programımız QS

Sıralaması’nda

TÜBİTAK - 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge

Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK - 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler

Araştırma Destek Programı

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa

İşbirliği) Programı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve Diğer Ulusal/

Uluslararası Açık Çağrılar

Destek Alan Ödül Başvurularımız

Üniversite-Sanayi İşbirliği Ofisi Faaliyetleri

Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

Faks: 0216 483 90 45

Pazar Araştırması Araçlarının Etkin Kullanımı

Eğitimi

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

DİREKTÖRÜMÜZDEN

Değerli Öğretim Üyeleri/Araştırmacılar,

Sabancı Üniversitesi’nde araştırma yönetimi, Araştırma

ve Lisansüstü Politikalar (ALP) Direktörlüğü çerçevesinde

araştırmada ülke ve dünya gelişmeleri ile uyumlu

stratejik hedeflerin oluşturulması ve üretilen politikaların

uygulanması bütünsel bir mekanizma ile desteklemektedir.

Son yıllarda ülkemizde araştırmayı destekleyici çeşitli

yenilikler gündeme geldi. Üniversitemizi de doğrudan veya

dolaylı etkileyen bu değişiklikler içinde en önemlileri fikri

mülkiyet temelli araştırmanın üretime tüm adımların vergi

indirimi ve diğer teşvikler verilmesi, akademik ve sanayi

araştırma merkezlerinin kurulmasını ve sürdürülebilmesini

sağlayan idari ve mali değişiklikler ve üniversite – sanayi

işbirliklerini destekleyici değişiklikler sayılabilir. Özellikle

doktora derecesine sahip kişilerin sanayide çalışmasının

desteklenmesi ile üniversitelerin katma değer yaratacak

araştırma etkinliklerinin artması bekleniyor. Kanunlaşmayı

bekleyen Fikri Mülkiyet ve Yüksek Öğretim Kurulu yasa

tasarılarının da hayata geçmesi ile akademik araştırmalar

ülkemiz gündeminde daha önemli olacaktır.

Üniversitemiz geçmişteki öncü profilini devam ettirerek,

bu gelişmeleri beklemeden araştırmada yeni bir soluk

oluşturacak adımlar attı. Ulusal ve uluslararası tanınırlığa

sahip Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve

Uygulama Merkezi (SUNUM), Sabancı Üniversitesi İstanbul

Politikalar Merkezi (IPM) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul

Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IIECEC) yanı sıra 2015

yılında öğretim üyelerimiz tarafından dört yeni çok disiplinli

‘Mükemmeliyet Merkezi’ oluşturuldu: Toplumsal Cinsiyet

ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama

Merkezi, Veri Analitiği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve

Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma

ve Uygulama Merkezi.

Üniversite Sanayi işbirliği ve fikri mülkiyet süreçlerini

daha etkin bir şekilde yürütmek amacıyla ALP ofislerinin

sorumluluk dağılımlarında 2015 yılında değişiklikler yapıldı.

Sanayi İşbirliği süreci AİA İstanbul Projesi ile birleştirilerek

bir üniversite-sanayi (ÜSİ) ekibi oluşturuldu. Araştırma

konularınızın sanayiye uygulanabilir yönlerinin belirlenmesi,

bu alanlardaki sanayi firmalarının tespiti ve bu firmalar ile

ortak proje geliştirme süreçlerinin başlatılması amacıyla

ÜSİ ekibi sizlerle görüşmeler başlatacaktır.

Tüm sanayi sözleşmelerinin merkezi bir yapıda,

basitleştirilerek hızlandırılması ve etkin takibi amaçlandı.

Teknoloji Transfer Ofisi’nin yeni ismi yürüttüğü süreçler

değiştirilmeksizin Fikri Mülkiyet ve Lisanslama (FML) olarak

değiştirildi.

Türkiye’de son yıllarda öne çıkan girişimcilik ve teknoloji

transfer destek ve kaynaklarından en etkin şekilde

faydalanmak amacıyla bir değişiklik de, üniversitemizin

ticarileştirme yapıları olan SU-Cool ve İnovent’de

gerçekleştirildi. SU-Cool, İnovent, ALP ve SU arasında

bütünleşik bir çalışma ortamı oluşturmak için bu yapılarda

2


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

görev alanların ortak sorumluluk almalarını sağlayacak yeni

bir organizasyon yapısı oluşturuldu. Bütünleşik bir çalışma

ortamı ile iştiraklerimize daha yakın destek sağlamak,

öğretim üyesi ve öğrencilerin “araştırma ve bilgi odaklı”

girişimcilik çalışmalarına odaklanmak, girişimcilerimizi

olabildiğince dış fon desteklerinden yararlanmaya

yönlendirmek, İnovent’i ticarileştirme amaçlı hızlandırıcılığa

odaklarken, girişimcilik ve ön kuluçka hizmetlerini SU-Cool

üzerinden sağlamak hedeflendi.

Bu değişiklikler olurken ALP birimleri öğretim üyelerimizin

araştırma teklifi başvuruları ve proje yönetimine artarak

destek vermeye devam etti. Çeşitli 180 adet hibe proje

başvurusuna destek verildi. Bu projelerde kabul oranı ülke

ortalamasının çok üstünde %45 civarında gerçekleşti.

Yeni projelerle birlikte 2015 yılı toplam aktif proje hacmi

80 Milyon TL ve 297 projeye ulaştı. Öğretim üyesi başına

proje sayısı 1.2, fon büyüklüğü 450.000 TL oldu. Üniversite-

Sanayi projelerinde 26 firmaya teklif verildi. 5 Ulusal İşbirliği

ve 14 Uluslararası İşbirliği Proje başvurusu (H2020) yapıldı.

Proje Bilgi Günleri, Proje Pazarı Etkinlikleri ve çalıştaylar

düzenlendi.

2015 yılında üniversitemiz 20 buluş bildirimi ile geçmiş

yıllara göre en yüksek seviyeye ulaştı. Bu bildirimlerle

önümüzdeki yıllarda patent başvurusu ve tescilli patent

sayılarında da artış olacağı öngörülüyor. Erken aşama

teknoloji girişimlerini hızlandırmak için hizmetler sunan

SUCool’un girişimcilerinden 5’i, 2014 ve 2015 yıllarında

yatırımcılardan melek yatırım aldı. Sabancı Üniversitesi

Girişimcilik Sertifika Programı’ndan 40 öğrenci mezun oldu.

Inovent ve SuCool TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci

Programı kapsamındaki girişimcilik BiGGSEA projesi ve

mentor eğitim programı olan MENTORSEA projesini örnek

bir işbirliği modeli içinde İzmir ve Adana konsorsiyumu

olarak yer aldı.

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencileri odaklı

olarak firmaların kuruluşu ve hızlandırma sürecini

destekleyen Inovent’in 2015 yılı sonu itibari ile portföyünde

19 firma yer alıyor. Bu firmaların içinde bilgi ve iletişim

teknolojileri 10, malzeme ve kimya 4, robotik ve elektronik

5 firma bulunuyor.

Sabancı Üniversitesi eğitime ve araştırmaya verdiği önemin

ve öncülüğünün bir çıktısı olarak ulusal ve uluslararası

üniversite sıralama sistemlerinde 2015 yılında çok önemli

sonuçlar aldı. Dergimizin bu sayısında Sıralamalardaki

başarımızla ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Araştırma Süreci

Planlama ve Politika Geliştirme Ofisimiz (APG), araştırma

süreçleri ile ilgili kurumsal görünülürlüğü artırmak amacı ile

çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Sabancı Üniversitesi gelecek 10 yılın stratejik planlaması

için 19-20 Mart 2016 tarihlerinde ulusal ve uluslar arası

davetlilerin katılımı ile bir Arama Konferansı gerçekleştirdi.

Arama Konferansı’nda Sabancı Üniversitesi’nin uzun vadeli

hedefleri stratejik plan hazırlıkları başlatıldı.

Öğretim üyelerimizin araştırma yetkinlikleri ile ulaştığımız

araştırma odaklı başarılarımızı 2016 yılında da aşağıdaki

hedefler çerçevesinde geliştirmeyi hedefliyoruz:

1. SUNUM ve yeni kurulan Mükemmeliyet Merkezlerinin

yeni Ar-Ge teşvikleri ve altyapı desteklerinden

yararlanması,

2. Teknopark İstanbul’da inşaatı devam eden Kordsa

Kompozit Mükemmeliyet Merkezi’nde üniversite ve

sanayinin işbirliğinde yeni bir model ve tüzel kişilik

geliştirilmesi

3. Sabancı Üniversitesinin sınırlı öğretim üyesi sayısını ve

araştırma potansiyelini desteklemek amacıyla nitelikli

yabancı araştırmacı sayısının arttırılması,

4. 2016 Yılında Fakülteler arası sosyal ve yönetsel içerikli

büyük ölçekli araştırma projelerinin oluşturulması

2016 yılında da, ALP Ekibi olarak SU öğretim üyeleri,

araştırmacıları, lisansüstü öğrencileri ve SU mensupları

ile işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı

paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla,

Volkan Özgüz ve ALP ekibi

Gebze Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi arasında

2015 yılında başlatılan yeni ve öncü model ile stratejik

işbirliği faaliyetleri devam ediyor. Araştırma alanında,

Nanoteknoloji Araştırmaları, Kompozit Malzemeler,

Manyetik Malzemeler ve Teknolojik Uygulamaları

konusunda her iki üniversitenin öğretim üyelerinin ortak

olarak geliştireceği Ar-Ge projelerinin desteklenmesi için

2016 yılında bir proje çağrısı açılacak.

3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

Dünyanın En İyi Küçük Üniversiteleri 2016 Sıralamasında

Sabancı Üniversitesi 10. Sırada

Times Higher Education (THE), 2015-2016 Dünyanın En

İyi Üniversiteleri sıralamasında yer alan, öğrenci sayısı

beşbinin altında olan ve sanat ve beşeri bilimler, tıp ve

sağlık, mühendislik ve teknoloji, fizik bilimleri, yaşam

bilimleri ve sosyal bilimler alanlarının en az 4'ünde

eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüten “Dünyanın

En İyi Küçük Üniversiteleri 2016” sıralamasını açıkladı.

Buna göre Sabancı Üniversitesi beşbinin altında

öğrencisi olan dünyanın en iyi 20 üniversitesi içinde 10.

sırada yer aldı.

Times Higher Education (THE), 2015-2016 Dünyanın En

İyi Üniversiteleri sıralamasında yer alan, öğrenci sayısı

beşbinin altında olan ve sanat ve beşeri bilimler, tıp ve

sağlık, mühendislik ve teknoloji, fizik bilimleri, yaşam

bilimleri ve sosyal bilimler alanlarının en az 4'ünde eğitim

ve araştırma faaliyetlerini yürüten “Dünyanın En İyi Küçük

Üniversiteleri 2016” sıralamasını açıkladı. Buna göre Sabancı

Üniversitesi beşbinin altında öğrencisi olan dünyanın en iyi

20 üniversitesi içinde 10. sırada yer aldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden 20 üniversitenin yer

aldığı sıralamada birinci ABD’den California Institute of

Technology, ikinci ve üçüncü Fransa’dan École Normale

Supérieure ve École Polytechnique, dördüncü Güney

Kore’den Pohang University of Science and Technology,

beşinci Fransa’dan École Normale Supérieure de Lyon,

altıncı İsveç’den Swedish University of Agricultural

Sciences, yedinci ABD’den Oregon Health and Science

University, sekizinci Türkiye’den Koç Üniversitesi,

dokuzuncu ABD’den University of Alaska Fairbanks ve

onuncu Türkiye’den Sabancı Üniversitesi oldu. 10 – 20

sıra arasındaki üniversiteler de sırasıyla İsviçre, Japonya

(3 üniversite), Tayvan, Hindistan (2 üniversite), ABD (2

üniversite) ve Rusya’dan oldu.

4


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

THE - BRICS 2016 Sıralamasında

22. Olduk!

Sabancı Üniversitesi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney

Afrika ve dünyanın hızlı gelişen ekonomileri olarak gösterilen

35 ülkedeki 200 üniversitenin sıralandığı Times Higher

Education (THE) BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En

İyi Üniversiteler 2016 Sıralamasında 22. Oldu.

Söz konusu sıralamanın metodolojisi, Dünya Üniversiteler

Sıralaması’nda olduğu gibi Eğitim, Araştırma, Atıf,

Uluslararası Görünüm ve Sanayi Gelirleri boyutlarını

kapsayan 13 göstergeden oluşuyor. Bu sıralamanın öne çıkan

özelliği ise BRICS ülkeleri ve hızlı gelişen ekonomilerdeki en

iyi üniversiteleri kapsaması sebebi ile Sanayi Gelirleri ve

Uluslararası Görünüm boyutlarının ağırlığının daha yüksek

olmasıdır.

Türkiye’den, 22. sırada yer alan Sabancı Üniversitesi ile

birlikte “BRICS ve Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi

Üniversiteler 2016” sıralamasında Koç Üniversitesi 13.,

Bilkent Üniversitesi 41., İstanbul Üniversitesi 62., ODTÜ

64., İTÜ 69., Boğaziçi Üniversitesi 71., Anadolu Üniversitesi

106. ve Hacettepe Üniversitesi 168. sırada yer aldı.

5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

QS EECA Sıralaması Açıklandı:

Sabancı Üniversitesi 14. sırada

İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu

QS, Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri

(Emerging Europe and Central Asia – EECA) Üniversite

Başarı Sıralaması’nı açıkladı. Bu kapsamda "En İyi İlk 150

Üniversite" araştırmasında, Türkiye'den 16 üniversite

yer aldı. Geçen yıl 17. sırada olan Sabancı Üniversitesi 3

basamak yükselerek bu yıl “En İyi 150 Üniversite” içinde 14.

sırada yer aldı.

Sıralamada, ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi 11., Koç

Üniversitesi 15., Boğaziçi ve İstanbul Üniversiteleri 17., İTÜ

30., Hacettepe Üniversitesi 34., Ankara Üniversitesi 56.,

Ege Üniversitesi 73., Gazi Üniversitesi 83. ve Dokuz Eylül

Üniversitesi ise 91. oldu.

Sıralama ile ilgili yapılan açıklamada, Avrupa ülkeleri ve Orta

Asya ülkelerini kapsayan QS üniversiteler sıralamasının

bölgelere göre yeni kriterler oluşturduğu belirtilerek, bu

nedenle söz konusu sıralamanın QS dünya sıralamasından

ayrıştığı ifade edildi.

QS Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri

Sıralamasında kullanılan göstergeler ve ağırlıkları şu

şekildedir: Akademik itibar anket sonuçları (% 30), İşveren

itibar anket sonuçları (% 20), öğrenci-öğretim üyesi oranı

(% 15), öğretim üyesi başına yayın (% 10), Webometrics'teki

web etkisi (% 10), makale başına atıflar (% 5), doktoralı

öğretim üyesi oranı (% 5), uluslararası öğrenci oranı (% 2,5),

uluslararası öğretim üyesi oranı (% 2,5).

6


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

QS 50 Yaş Altı Üniversiteler

Sıralamasındayız!

QS (Quacquarelli Symonds) “50 Yaş Altı Üniversiteler

Sıralaması”nı açıkladı.

QS Dünya Üniversiteler Sıralaması ile aynı metodolojiyi

kullanarak 50 yaşın altındaki üniversiteleri sıralayan

sisteme göre, Sabancı Üniversitesi ilk kez girdiği listede 61-

70 bandında yer aldı.

İlk 50’de Türkiye’den üniversite bulunmayan sıralamada, 51-

60 bandında Bilkent, 71-80 bandında da Koç üniversitesi

yer aldı. Böylece sıralamaya toplam 3 Türk üniversitesi

girmiş oldu.

İtibar ağırlıklı bir sistem olan QS, metodolojisinde tanınırlık

göstergelerinin % 50 ağırlığa sahip olması nedeniyle, genç

üniversitelerin tanınırlıklarını kıyaslamaları açısından

önemli bir sıralama sistemi. Buna göre gösterge ağırlığının

%40’ını Akademik İtibar, %10’unu İşveren İtibarı, %20’sini

Öğrenci Sayısı / Akademik Personel Sayısı, %20’sini Atıf

Sayısı / Akademik Personel Sayısı, % 5’ini Yabancı Akademik

Personel Sayısı / Akademik Personel Sayısı, % 5’ini Yabancı

Öğrenci Sayısı / Öğrenci Sayısı oluşturuyor.

7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Elektronik Mühendisliği Programımız

QS Sıralaması'nda

Elektronik Mühendisliği Programımız "QS Alanlara Göre

Dünya Üniversiteler Sıralaması 2015" kapsamında yer alan

Elektrik & Elektronik Mühendisliği Sıralaması’nda 251-300

bandında yer aldı.

Akademik çalışanların ve mezunların saygınlığı, eğitim ve

araştırma çıktılarının nitelikleri değerlendirilerek yapılan QS

Alanlara Göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2015 Elektrik

& Elektronik Mühendisliği Sıralaması’nda Türkiye’den ODTÜ,

Bilkent, İTÜ, Boğaziçi ve Sabancı Üniversitesi’nin ilgili

programları yer aldı. 800’den fazla Dünya Üniversitesinin

değerlendirildiği, QS Dünya Üniversiteler Sıralaması

2015/2016’da, Sabancı Üniversitesi 441-450 bandında yer

almıştı.

8


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji

ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli

alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili

bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt

içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler

arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Proje Süresi:

• Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,

• Orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Proje Bütçesi:

2016 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler

için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik

İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı

giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

• Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar

• Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL

• Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Kimler Başvurabilir

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya

danışmanların;

• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/

sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip

olmaları gerekmektedir.

• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları

durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi

almış olmaları yeterlidir.

• Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu

personeli olmak zorundadır. Özel kuruluşun yer aldığı

projelerde proje yürütücüsünün, programın son

başvuru tarihinden önce en az altı ay süresince ilgili

özel kuruluşta çalışıyor olması gerekir.

• Proje yürütücüsü zamanın en az %40’ını projeye

ayırmak zorundadır.

• Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda

yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt

proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak

protokolde belirlenir.

• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler

araştırmacı olarak görev alamazlar.

• Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı

beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda

ayrıca yer verilir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

TÜBİTAK 1005

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa

bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü

artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/

model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/

veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Başvuru Koşulları:

Proje yürütücüsünün;

• Başvuru tarihinden önce doktora/tıpta uzmanlık

derecesine sahip olması,

• Projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli

olarak çalışıyor olması

• “Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış

olması,

Destek Süresi ve Miktarı:

• En çok 18 aydır.

• 2016 yılı için, proje destek üst limiti (Burs dahil, Proje

Teşvik İkramiyesi (PTİ)*, Kurum hissesi ve yurtdışı

araştırmacı giderleri hariç) 200.000 TL’dir. Makineteçhizat

taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması

gözetilir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler

desteklenmez. Bu program kapsamında, koşullu olarak

PTİ ödemesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2016 yılı 2. Dönem için son başvuru tarihi Eylül 2016 saat

17:30’dur.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK sayfasını

ziyaret ediniz.

• Proje konusuyla ilgili olarak ulusal/uluslararası patent/

faydalı model/tescil alınıp alınmadığına dair taramalar

internet sayfalarından (http://www.tpe.gov.tr,

tr.espacenet.com, http://www.epo.org/ vb.) yapılarak

sonuçları verilmeli ve proje konusu ile farklılıkları/

benzerlikleri kısaca anlatılmalıdır.

10


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Programı

COST (European Cooperation in Science and Technology),

ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin

Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa

bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek

amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST ulusal

olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin

Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil

olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel

özelliği sabit bir programın olmaması ve istenirse katılımda

bulunulmasıdır.

COST Programı kapsamında Ekim 2015’te açıklanan

Yeni Aksiyonlar’ını linkte bulabilirsiniz.

COST aksiyonlarından birine katılmak için Ortak Niyet

Beyanına (Memorandum of Understanding- MoU)

uygun TÜBİTAK destekli devam eden bir projeye (1001

veya 3501) sahip olma şartı aranmaktadır. Devam eden

projelerinizi, ilgili COST aksiyonlarına dönüştürdüğünüz

takdirde;

• Projenizin mevcut durumdaki sürecinde ya da

bütçesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

• Projenizin statüsü ulusal yerine uluslararası projeye

dönüştürülecektir.

benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacılar ile bir

araya gelebileceksiniz.

• COST Toplantı masraflarınız da COST tarafindan

karşılanacaktır.

Ayrıca, Aksiyon konusu ile ilgili TÜBİTAK’ta yürürlükte

olan 1003 projeniz var ise;

Halihazırda TÜBİTAK tarafından desteklenen ve aksiyonun

konusuyla uyumlu, tamamlanmasına en az 1 yıl kalmış,

bir 1003 projeniz olması durumunda, söz konusu projeniz

kapsamında ilgili aksiyona MC (Aksiyonun Yönetim Komitesi)

üyesi olarak atanabilmeniz (aksiyona katılmanız) mümkün

olabilmektedir. Bu sayede ilgili aksiyonun toplantılarına ve

ilgili network'e katılabilir ve sizinle benzer çalışmalar yapan

Avrupalı araştırmacılar ile bir araya gelebilirsiniz.

Aksiyona dahil olmak isteyip, TÜBİTAK tarafından

desteklenen projesi olmayan öğretim üyelerimiz

TÜBTİAK 2515 proje önerisinde bulunabilirler.

TÜBİTAK 2515 Programı ile ilgili bilgiye link yardımıyla

ulaşabilirsiniz

• Uluslararası projeler yürütücü ve araştırmacı olmaya

yönelik kotaya tabii değildir. Dolayısıyla, projenizin

statüsü uluslararası olacağı için kotanız boşalmış

olacaktır.

• Projeniz COST'a dönüştürüleceği için ilgili aksiyonun

toplantılarına ve ilgili network'e katılabilecek ve sizinle

11


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Yeni Bir COST Aksiyonu Önerisinde Bulunmak için,

• COST’un http://www.cost.eu/participate/open_call

web sayfasından, COST’ un yeni aksiyon önerileri

için yılda iki kez yaptığı açık çağrı duyurusunu takip

edebilirsiniz.

• Bu çerçevede, tek aşamalı başvuru için en az 5

farklı COST üyesi ülkeden araştırmacılar bir araya

gelerek (biri öneri sahibi-proposer, diğerleri öneri

ortağı-participant) yeni bir COST aksiyonu önerisinde

bulunmalıdır. Başvurular on-line olarak Brüksel’deki

COST Ofise yapılmaktadır. Değerlendirme süreci COST

tarafından gerçekleştirilmektedir.

• Eşiği geçen öneriler, her üye ülkeden atanan

uzmanlardan oluşan havuzdan seçilen Panelistlerce

(Review Panel) sıralanmakta ve raporlanmaktadır.

• Her ülkenin birer temsilcisinden oluşan Bilimsel Komite

tarafından, Review Panel tarafından oluşturulan liste

içinden, en iyi öneriler belirlenmektedir.

• Seçilen öneriler CSO tarafından onaylanmaktadır.

Yeni bir COST Aksiyonu önerisinde bulunmak isterseniz,

programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK

sayfasını ziyaret ediniz.

• Tek aşamalı başvuru süreci kapsamında maksimum 15

sayfalık öneri hazırlanmaktadır.

• Öneriler en az 3 bağımsız Dış Danışman tarafından

uzaktan değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2016

Nisan

Mayıs

Araştırma

Hibeleri

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri

Araştırma

Bursları

BOREN Borlu Malzemeler ve Bor Kimyasallarının Geliştirilmesi 6

2223-B* TÜBİTAK 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği 29

2223-C* TÜBİTAK 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği 27

2216* TÜBİTAK 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma Burs Programı 7

2218* TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 29

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

12


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2016

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2515 TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

2221

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme P.

Sürekli

Açık

Araştırma

Hibeleri*

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili

İşbirliği Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği

Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

1501 TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1509

San - Tez

2224A

2224B

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

2232 TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSLARARASI HİBE ÇAĞRILARI 2016

Nisan Mayıs Haziran

H2020-FETPROACT-2016-2017 ** 12

HORIZON2020

Excellent Science

H2020-MSCA-RISE-2016 * 28

H2020-FETOPEN-2016-2017 ** 11

H2020-IOT-2016-2017 12

HORIZON2020

Industrial

Leadership**

H2020-ICT-2016-2017 12

H2020-SMEINST-2016-2017 3

H2020-LCE-2016-2017 5

H2020-DS-2016-2017 12

H2020-SC1-2016-2017 13

HORIZON2020

Societal

Challenges**

H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017 14

H2020-JTI-FCH-2016-1 3

H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 24

H2020-FTIPILOT-2016 1

HORIZON2020

Euratom Research and

Training Programme

2014-2018**

H2020-PRIZE-INNOVATION-SOFT-2016 7

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

14


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Destek Alan

Ödül Başvuruları

Üniversite-Sanayi

İşbirliği Ofisi

Faaliyetleri

ELGİNKAN VAKFI 2015 YILI TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ SU

TABANCASI (SABANCI UNIVERSITY TISSUE ABLATING

BUBBLES) PROJESİNE VERİLDİ

Elginkan Vakfı tarafından Türk kültürü ve teknoloji

alanındaki araştırma, çalışma ve hizmetlere destek olmak

amacıyla ilk kez 2006 yılında hayata geçirilen Türk Kültürü

Araştırma ve Teknoloji Ödülleri Programı'nın onbirinci

uygulaması bu yıl gerçekleştirilecektir.

2015 Yılı Teknoloji Ödülü; yeni ürün veya yeni teknik

ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek

teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulanan araştırmacı

veya araştırmacı grubu kapsamında Su Tabancası (Sabancı

University Tissue Ablating Bubbles) projesi ile Doç.

Dr.Ali Koşar, Doç.Dr.Devrim Gözüaçık, Prof.Dr.Asif

Şabanoviç, Prof.Dr.Mustafa Ünel, Prof.Dr.Sinan Ekici, Yrd.

Doç.Dr.Hüseyin Üvet, Dr.Cenk Kığ ve Dr.Özlem Oral'dan

oluşan araştırma ekibi ödüle layık görülmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi TTO, Sabancı Üniversitesi, Avrupa

İşletmeler Ağı ve TÜBİTAK tarafından 21 Mart 2016

tarihinde, Boğaziçi Üniversitesinde Ufuk 2020,

Enerji alanı çağrıları odaklı bir proje pazarı etkinliği

gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme oturumu ve ikili

görüşmelerden oluşan etkinlik ile; yurtdışı ve yerel

üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından ve sanayiden

katılımcılar ile tanışma ve proje ortaklığı gerçekleştirme

imkanı sunulmaktadır.

Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTİK) ile

paralel olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Bursa'da, Ulutek,

Avrupa İşletmeler Ağı ve Sabancı Üniversitesi tarafından

Endüstri 4.0 Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan Ufuk

2020 ve diğer proje çağrıları özelinde bilgilendirme ve proje

pazarı bölümlerinden oluşacaktır.

https://www.b2match.eu/industry40turkey/

15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

FİKRİ MÜLKİYET VE LİSANSLAMA

OFİSİ FAALİYETLERİ

Pazar Araştırması Araçlarının Etkin

Kullanımı Eğitimi 16 Aralık 2015’te

Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezinde Gerçekleşti!

İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programı kapsamında

hayata geçen Fikri Mülkiyet Esaslı Teknoloji Transferi

İşbirliği Platformu üç serilik eğitim etkinliğinin ikincisi 16

Aralık 2015 tarihinde Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim

Merkezi’nde gerçekleştirilmişitir.

Frost & Sullivan Stratejik İşbirlikleri Direktörü Iain Jawad

ve Türkiye Direktörü Melih Nalcioğlu tarafından “Pazar

Araştırması Araçlarının Etkin Kullanımı” başlığı ile verilen

eğitimde; fikri mülkiyet ticarileştirme öncesi portföy

değerlendirme için mevcut pazar araştırması yöntemleri ve

elde edilen verilerin raporlaştırılması başlıkları ele alınmış,

ayrıca katılımcıların var olan veritabanına bağlanarak

verilen örnekler üzerinden gerçek bir pazar araştırması

deneyimi edinmeleri sağlanmıştır.

Etkinlikler süresince; temel amacı olan fikri mülkiyet

portföy yönetimi için gerekli araçların doğru kullanımının

yaygınlaşması, pazar araştırması çalışmaları ve ticarileştirme

tecrübesinin arttırılması konularında katılımcılara yetkinlik

kazandırılmasını hedefleyen eğitim serisi devam edecektir.

Detaylar için:

http://www.fmttisbirligiplatformu.org/

16


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2016 FAALİYETLERİ

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2016 DÖNEMİ

BAŞLADI

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Ön

Kuluçka Merkezi 2016 yılında fikir ve ötesi aşamada 10

projeyi destekleyecektir. SUCOOL girişimcileri Ocak ayından

itibaren pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı,

ekip kurma, ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve

pazarlama konularında kendilerine özel yoğun bir eğitim

almaya başladı.

GİRİŞİMCİLİK OKULU 5. KEZ BAŞLADI

Girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş

fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Girişimcilik Okulu” adını

verdiğimiz programın 2015-2016 Bahar Dönemi ilk dersi 5

Şubat’ta yapıldı.

Eğitimlerin ardından program; mentorluk, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam edecektir. İyi girişimciler

yazın düzenlenecek yurtdışı turunda başarılı girişimcilerle,

yatırımcılarla görüşecek ve bir demo gününe katılacaklardır.

SUCOOL’u sosyal medyada takip edin:

Öğrenciler, dönem boyunca, Sabancı Üniversitesi öğretim

üyelerinden Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi, Fırsat ve

Yaklaşım Bulma, Yalın Girişim, İş Modellemesi ve Etkili

Sunum gibi girişimciliğin temel derslerini alacak. 5. dönemini

yapan program her dönem lisans ve lisansüstü yaklaşık 15

Sabancılı’yı sertifika ile mezun ediyor.

Detaylarını Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK)

websitesi sugk.sabanciuniv.edu ‘da bulabilirsiniz.

twitter.com/sucool

facebook.com/sabancisucool

instagram.com/sabancisucool

Detaylar için websitemiz;

sucool.sabanciuniv.edu


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SABANCI ÜNİVERSİTESİ, MY-WAY PROJESİ’NİN

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ OLARAK BRÜKSEL’DEYDİ

MENTOR SEA, TÜBİTAK MENTOR EĞİTİM

PROGRAMI UYGULAYICISIYIZ

Sabancı Üniversitesi İNOVENT - Ege Üniversitesi ideEGE

TGB - Adana ÜSAM konsorsiyumunun “TÜBİTAK KOBİ

Mentorü Eğiticisi Çağrısı” başvurusu MENTOR-SEA

projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği Ağustos

2015 ayında açıklanmıştı. Ekim-Kasım 2015’te yapılan

eğitimlerin ardından her mentor ikişer firma ile eşleştirilerek

saha çalışması yapmaya başladı.

Projenin ilk döneminde TÜBİTAK tarafından belirlenen

özelliklere sahip mentor adaylarına öncelikle temel

mentorluk kavramları eğitimi verildi. Ardından, temel

eğitimi tamamlayan mentor adayları için her biri 24 saatlik

“Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorluğu” veya

“Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel Mentorluk”

alan eğitimleri sunuldu. MENTOR-SEA 2016’da yeni bir

çağrı ile 40 mentor daha eğitecektir.

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu, Avrupa Birliği

Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı tarafından

fonlanan, 1 Ocak 2015 itibariyle başlayan, 2 yıl sürecek MY-

WAY Projesi’nin Türkiye temsilcisidir.

MY-WAY Projesi; web girişimciliği inisiyatiflerinin

(merkezler, projeler, hızlandırıcı ağları, yarışmalar), web/iş

dünyasının (hızlandırıcılar, mentörler), eğitim aktörlerinin

(iş dünyasından öğretmen ve eğitmenler) ve asıl faydalanıcı

olarak genç yetişkinlerin (öğrenci ağları, mezunlar

ve öğrenci-girişimci merkezleri) çaba ve iş birliklerini

geliştirmeyi ve artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Brüksel’de gerçekleşen paydaşlar toplantısına,

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu Direktörü Kutlu

Kazancı da katıldı.

www.mentorsea.com


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user