ALP Dergi - Haziran

SabanciUniv

HAZİRAN 2016

ALP Dergi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi

“THE Dünya 50 Yaş Altı

En İyi 150 Üniversite Sıralaması”nda

QS EECA Sıralaması Açıklandı:

Sabancı Üniversitesi 13. sırada

H2020 Marie Skłodowska Curie Araştırma

Programları ve Bursları

İleri Düzey Araştırma Desteği

(ERC Advanced Grant) Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve

Diğer Ulusal/Uluslararası Açık Çağrılar

Sabancı Üniversitesi’nde

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma

Burs Programı Bilgi Günü Düzenlendi

Newton-Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü

Sabancı Üniversitesinde Gerçekleşti

Endüstri 4.0 Proje Pazarı, 15 Temmuz 2016’da

Bursa’da Gerçekleşecek

38 Araştırma Projesi Başarıyla Sonuçlandı

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

KÜNYE

Sayı 4

Haziran 2016

Ücretsizdir

Sahibi

Sabancı Üniversitesi

Katkıda Bulunanlar

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi (PGO)

pgo@sabanciuniv.edu

Araştırma Projeleri Yönetim Ofisi (PYO)

pyo@sabanciuniv.edu

Araştırma Süreci Planlama ve

Politika Geliştirme Ofisi (APG)

apg@sabanciuniv.edu

Sabancı Üniversitesi

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA)

aia@sabanciuniv.edu

SUCool Önkuluçka Merkezi (SUCool)

sucool@sabanciuniv.edu

Teknoloji Transfer Ofisi (FML)

tto@sabanciuniv.edu

Grafik Tasarım ve Uygulama

GrafikaSU

Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve

Kurumsal İletişim

Telif Hakları

Her hakkı saklıdır.

Bu dergide yer alan yazı, makale, fotoğraf

ve illüstrasyonları elektronik ortamlarda

dahil olmak üzere her şekilde çoğaltma

ve başka yerlerde kullanma hakkı

münhasıran Sabancı Üniversitesi’ne

aittir. Sabancı Üniversitesi, gerekli

gördüğü hallerde içeriğin bir kısmının

veya tamamının çoğaltılması için yazılı

izin verebilir.

İÇİNDEKİLER

SU Araştırma Haberleri

Sabancı Üniversitesi

“THE Dünya 50 Yaş Altı

En İyi 150 Üniversite Sıralaması”nda

QS EECA Sıralaması Açıklandı:

Sabancı Üniversitesi 13. sırada

H2020 Marie Skłodowska Curie Araştırma

Programları ve Bursları

İleri Düzey Araştırma Desteği

(ERC Advanced Grant) Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK, H2020 Programları ve

Diğer Ulusal/Uluslararası Açık Çağrılar

Sabancı Üniversitesi’nde

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma

Burs Programı Bilgi Günü Düzenlendi

Newton-Katip Çelebi Fonu Bilgi Günü

Sabancı Üniversitesinde Gerçekleşti

Endüstri 4.0 Proje Pazarı, 15 Temmuz 2016’da

Bursa’da Gerçekleşecek

38 Araştırma Projesi Başarıyla Sonuçlandı

SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi Faaliyetleri

Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Tuzla

34956 İstanbul

Tel: 0216 483 90 00

Faks: 0216 483 90 45

1


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SU ARAŞTIRMA HABERLERİ

Sabancı Üniversitesi

''THE Dünya 50 Yaş Altı En İyi 150

Üniversite Sıralaması''nda

Sabancı Üniversitesi, yükselen genç üniversitelerin

performanslarını dikkate almayı hedefleyen Times Higher

Education (THE) Dünya 50 Yaşın Altındaki En İyi 150

Üniversite Sıralamasında 52. sırada yer aldı.

Türkiye’den Sabancı Üniversitesi ile birlikte, Koç Üniversitesi

ve Bilkent Üniversitesi’nin de yer aldığı THE 50 yaş altı en

iyi 150 üniversite sıralamasında üniversiteler; %30 öğretim,

%30 araştırma, %30 atıflar, %2,5 sanayi geliri ve %7,5

uluslararası görünüm olmak üzere 5 kategoride 13 farklı

parametre esas alınarak değerlendiriliyor. Sıralamanın öne

çıkan özelliği sadece 50 yaşın altındaki genç üniversitelerin

sıralanması ve genç üniversitelerin tanınırlıklarının sınırlı

olması sebebiyle, Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndan farklı

bir metodolojinin izlenmesidir. Bu sıralamada tanınırlık/

itibar boyutunun etkisi azaltılırken akademik personel sayısı

gibi altyapıya ilişkin verilerle yayınlar ve araştırma geliri gibi

performansa yönelik verilere daha fazla önem veriliyor.

QS EECA Sıralaması Açıklandı:

Sabancı Üniversitesi 13. sırada

İngiltere merkezli yüksek öğretim derecelendirme kuruluşu

QS, Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri (Emerging

Europe and Central Asia – EECA) Üniversite Başarı

Sıralaması’nı açıkladı. Bu yıl en iyi ilk 200 üniversitenin

açıklandığı araştırmada, geçen yıl 14. sırada olan Sabancı

Üniversitesi bir basamak yükselerek 13. sırada yer aldı.

Metodolojisinde QS Dünya Üniversiteler Sıralaması’ndan

farklı olarak “doktora derecesi olan akademik personel

sayısı”, “yayın başına atıf sayısı”, “akademik personel

başına yayın sayısı” ve “web etki değeri” göstergeleri

eklenmiş; “akademik personel başına atıf sayısı” göstergesi

çıkarılmıştır.

Türkiye'den 20 üniversitenin yer aldığı sıralamada;

Boğaziçi Üniversitesi 9., Bilkent Üniversitesi 12., ODTÜ

14., Koç Üniversitesi 16., İTÜ 23., İstanbul Üniversitesi

34., Hacettepe Üniversitesi 40., Ankara Üniversitesi 64.,

Ege Üniversitesi 72., Gazi Üniversitesi 85. ve Dokuz Eylül

Üniversitesi ise 9. olurken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

101-110 bandında, Çukurova, Erciyes ve Bilgi Üniversiteleri

121-130 bandında, Atatürk ve Galatasaray Üniversiteleri

131-140 bandında, Akdeniz ve Atılım Üniversiteleri ise 151-

200 bandında yer aldı.

QS Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri

Sıralamasında kullanılan göstergeler ve ağırlıkları şu

şekildedir: “akademik itibar anketi sonuçları (% 30)”,

“işveren itibar anket sonuçları (% 20)”, “öğrenci sayısı /

akademik personel sayısı (% 15)”, “bilimsel yayın sayısı /

akademik personel sayısı (% 10)”, “web etki değeri (% 10)”,

“atıf sayısı / bilimsel yayın sayısı (% 5)”, “doktora derecesi

olan akademik personel sayısı (% 5)”, “uluslararası öğrenci

sayısı / öğrenci sayısı (% 2,5)”, “uluslararası akademik

personel sayısı / akademik personel sayısı (% 2,5)”.

2 3


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

MARIE SKLODOWSKA CURIE BIREYSEL ARAŞTIRMA

Destek Kapsamı

BURSLARI (INDIVIDUAL FELLOWSHIPS-IF)

En az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri

Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa’nın

bilim, teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması

amacıyla oluşturulan Topluluk Programı’dır. İlki 1984

yılında başlatılmıştır ve dünyanın en yüksek bütçeli sivil

araştırma programıdır. Çerçeve Programlar Avrupa’nın

araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek,

üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB üye ülkeleri,

AB aday ülkeleri ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile

AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek

amacıyla yürütülmektedir. Program uluslararası ortaklıklar

yolu ile geleceğin teknolojilerine yön verme amacıyla

oluşturulmuştur. Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve

Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon 2020 ise 2014-2020

yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecektir.

HORIZON 2020 MARIE SKLODOWSKA CURIE

ARAŞTIRMA PROGRAMLARI VE BURSLARI

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları

nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki

insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer

gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası

araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı

ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline

getirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda sunulan burs

ve destek mekanizmaları aracılığı ile araştırmacılar

bulundukları ülkeden başka bir ülkeye araştırma amaçlı

dolaşım gerçekleştirmek üzere bir proje önerisi hazırlayarak

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve

Burslarından faydalanabilmektedir.

Marie Skłodowska Curie

Bireysel Araştırma

Bursları çağrısı yılda

bir defa açılacak olup;

o yıl için belirlenen

çağrı kapanış tarihine

kadar başvuruları kabul

edecektir. Bu program

kapsamında tüm araştırma alanlarından proje önerileri

desteklenmekte olup deneyimli araştırmacıların ülkeler

arası dolaşımına olanak sağlanmaktadır. Marie Skłodowska

Curie Bireysel Araştırma Burslarına başvuru yapacak

araştırmacıların proje önerilerinin Avrupa Komisyonu’na

internet üzerinden araştırmacının araştırmalarını yürüteceği

kurumdan belirlemiş olduğu kurum kontakt kişisi tarafından

sunulması gerekmektedir

Başvuru Şartları

Başvuru yapacak araştırmacıların aşağıda belirtilen koşulları

sağlaması gerekmektedir;

Deneyimli Araştırmacı Olma Koşulu: Başvuru yapacak

araştırmacıların ilgili programın çağrı kapanış tarihi itibari

ile doktora derecesini almış ya da en az 4 yıl tam zamanlı

araştırma deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

Dolaşım Koşulu: Başvuru yapacak araştırmacıların ilgili

programın çağrı kapanış tarihi itibari ile geldikleri/gidecekleri

ülkede son 3 yıl içerisinde 12 aydan fazla bulunmamış

olmaları gerekmektedir. Bu kural ilgili programa AB Üye

Ülkeler ve Asosiye Ülkeler dışından bu ülkelere gelmek için

başvuru yapan araştırmacılar ile araştırma çalışmalarına

çeşitli sebepler ile ara verdikten sonra yeniden başlamak

üzere başvuru yapan araştırmacılar için son 5 yılda 3

yıldan fazla süre ile projelerini gerçekleştirecekleri ülkede

bulunmamış olmalarını gerektirmektedir.

Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve

Burslarından faydalanacak araştırmacı ve araştırma

gruplarının hazırlayacağı nitelikte proje önerilerinin mutlaka

uluslararası ya da sektörler arası dolaşım içerir.

Avrupa İçi Dolaşım Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile

dahil olmuş Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu

ülkelerde yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti

yürüten sanayi kurumunda ülke değiştirmek kaydı ile

dolaşım sağlamak istemeleri halinde bu programdan

desteklenmektedir.

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam

giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup;

araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu

aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik

göstermektedir.

Avrupa’ya Gelen Araştırmacı Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma

ile dahil olmuş Asosiye Ülkeler dışında bulunan bireysel

araştırmacılar, AB Üye Ülkeler ya da Asosiye Ülkelerde

yer alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten

sanayi kurumuna gelmek istemeleri halinde bu programdan

faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında ABD’den

Türkiye’ye gelen araştırmacılar destek alabilmektedir.

Destek Kapsamı

En az 12 en fazla 24 ay süreli bireysel araştırma projeleri

desteklenmektedir.

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam

giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup;

araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu

aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik

göstermektedir.

Avrupa Dışına Giden Araştırmacı Boyutu:

AB Üye Ülkeler ve Horizon 2020 Programına anlaşma ile

dahil olmuş Asosiye Ülkelerde bulunan araştırmacılar bu

ülkeler dışında ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerde yer

alan bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi

kurumuna araştırma amaçlı dolaşım sağlamak istemeleri

halinde bu programdan faydalanabilmektedir. Bu program

kapsamında Türkiye’den bir araştırmacı ABD’de araştırma

faaliyetleri yürütebilmektedir.

Destek Kapsamı

En az 12 en fazla 24 aylık araştırma projeleri desteklenmekte

olup, Avrupa dışında geçen sürenin ardından sabit 12 ay süre

ile AB Üye Ülkeler ve Asosiye Ülkelere geri dönüş yapılması

mecburiyeti bulunmaktadır.

Destek miktarı araştırmacının proje süresince tüm yaşam

giderlerini ve kuruma masraflarının kapsar nitelikte olup;

araştırmacının deneyim süresine, bakmaya yükümlü olduğu

aile ya da ebeveynleri olup olmadığına bağlı olarak değişiklik

göstermektedir. Zorunlu geri dönüş süresi boyunca da

destek devam etmektedir.

ARAŞTIRMA VE YENILIKÇILIK DEĞIŞIM PROGRAMI

(RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE

SCHEME-RISE)

Avrupa içinden ve dışından üniversite, araştırma merkezi

ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşlarının

en az 3 tanesinin bir araya gelmesi ile oluşturulacak

araştırma projeleri kapsamında konsorsiyum içerisinde yer

alan kurumlar arası araştırmacı, teknik ve idari personelin

değişimi ile uluslararası ve sektörler arası bilgi ve teknoloji

transferi sağlanmasının hedeflemektedir. Proje süresi 4 yıl

kadar olabilmekte ve bu süre içinde kurum personeli olup

proje dahil olan araştırma grupları arasında kişi başı 12

ayı geçmeyecek nitelikte dolaşımlar komisyon tarafından

desteklenmektedir, bu 12 aylık dolaşım süresinin 1 aydan az

olmamak kaydı ile daha kısa parçalarda gerçekleştirilmesi

de mümkündür.

Destek Kapsamı

• Araştırmacılara dolaşımda oldukları süre boyunca

komisyon tarafından aylık sabit destek sunulmaktadır.

• Ayrıca araştırmacıların dolaşımda oldukları zaman

dilimleri boyunca da araştırma ve idari giderlere yönelik

bütçe oluşmaktadır.

• Komisyon tarafından AB Üye Ülkeler ve Asosiye

Ülkelerden birinden bir diğerine gerçekleştirilen

dolaşımların akademi ve sanayi kuruluşları arasında

gerçekleştirilenler ve AB Üye Ülkeler ve Asosiye

Ülkelerden diğer ülkelere gerçekleştirilenlerin ise

tamamı finansal olarak desteklenmektedir.

faydalanabilmektedir. Bu program kapsamında Türkiye’den

Almanya’ya yada farklı bir AB Ülkesine giden araştırmacılar

faydalanabileceği gibi Almanya ya da farklı bir AB Ülkesinden

Türkiye’ye gelen araştırmacılar da faydalanabilmektedir.

4 5


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Avrupa Doktora Programı (European Joint Doctorates-EJD)

En az üç farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden üç farklı akademi

ya da sanayi kuruluşunun bir araya gelerek oluşturacakları

Destek Kapsamı

Desteklenmesi uygun görülen burs programının toplam

bütçesinin %50 si komisyon tarafından karşılanmaktadır.

uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası doktora

programı kapsamında ortak, çift ya da çoklu doktora derecesi

verilmesi hedeflenmektedir. Ortak kuruluşların geçerli

doktora derecesi vermeye yetkin olmalıdır. Uluslararası

sektörler arası ve disiplinler arası doktora eğitim sunan

YENİLİKÇİ EĞITIM AĞLARI (INNOVATIVE TRAINING

üniversiteleri ve araştırma kuruluşlarını hedef alır.

NETWORKS-ITN)

Yeni ve gelişmekte olan araştırma alanlarında kariyerinin

başlangıcındaki araştırmacıların eğitilmesini hedefleyen

Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında birden çok sayıda ve

ülkeden üniversite ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi

kuruluşunun bir araya gelerek bir eğitim ve araştırma

programı oluşturması hedeflenmektedir. Bu eğitim programı

Destek Kapsamı

ITN programları kapsamında eğitim programına dâhil

olarak dolaşım gerçekleştiren araştırmacıların tüm yaşam

giderleri ve kuruma masrafları proje bütçesi kapsamında

karşılanmaktadır.

Projenin gerçekleştirilmesi süresince doğması muhtemel

kapsamında 4 yıla kadar proje önerileri sunulabilmekte olup; araştırma ve eğitim giderleri, seyahat, çalıştay, konferans,

ARAŞTIRMACI GECESİ ETKİNLİĞİ (EUROPEAN

yüksek lisans ya da ortak protokollü bir doktora programı saha ziyareti gibi faaliyetlerde proje kapsamında

RESEARCHERS NIGHT)

olabileceği gibi sertifika programı ya da yaz okulu niteliğinde desteklenmektedir.

bir eğitim ağı da olabilmektedir. İlgili eğitim ağı kapsamında

istihdam edilen henüz doktora derecesinin almamış ya

da en fazla 4 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan

araştırmacıların istihdam giderleri, network içi dolaşımları

ve belirli araştırma giderleri proje bütçesi kapsamında

karşılanabilmektedir.

Yenilikçi Eğitim Ağları kapsamında 3 farklı destek

mekanizması yer almaktadır:

Bu program kapsamında Avrupa Birliği ve Asosiye Ülkelerin

tamamında her yıl Eylül ayının son Cuma günü araştırmacılar

ile toplumdaki diğer bireyleri bir araya getirebilecek; gençleri

bilime teşvik eden tek gecelik bir etkinlik düzenlenmesi

hedeflenmektedir.

Gençlerin araştırmacılık mesleğine özendirilmesi, toplumda

araştırmacılara karşı var olan ön yargının kırılması ve

araştırmacıların “içimizden biri” olarak tanıtılması hedefiyle

oluşturulacak etkinliğin amacı, kapsamı, beklenen etkisi

Eğitim Ağları Programı (European Training Network -ETN ) BURSLARA KATKI FONU (CO-FUNDING OF REGIONAL,

proje önerisi içinde belirtilmelidir.

En az üç farklı AB Üye ve Asosiye Ülkeden üç farklı akademi NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES –

ve sanayi kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulacak

konsorsiyumla kariyerine yeni başlayan araştırmacılara

yönelik bir araştırma ve eğitim programı ortaya konulması

hedeflenmektedir. Geçmişte desteklenen proje önerileri

COFUND)

Hali hazırda araştırma projelerine yönelik burs ve destek

mekanizması bulunan ya da böyle bir program oluşturmak

isteyen kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası burs

Destek Kapsamı

Etkinliği gerçekleştiren kuruluşa, organizasyon giderlerinin

tamamını kapsayacak bütçe sağlanabilmektedir.

Tüm programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen TÜBİTAK

incelendiğinden 6-10 ortak kuruluşun yer aldığı programlarının oluşturulması veya var olan programların

sayfasını ziyaret ediniz.

konsorsiyumların ve araştırma faaliyetleri yürüten sanayi

kuruluşlarının yer aldığı yer aldığı konsorsiyumların sıklıkla

desteklendiği gözlemlenmektedir.

desteklenmesi amacıyla araştırma bursu veren kuruluşlara

ek fon sağlanmasını hedeflenmektedir. Programa bir proje

önerisi hazırlayarak başvuru yapılmalı ve bu proje önerisinin

Sanayi Doktora Programı (European Industrial

Burslara Katkı Fonu programının genel yapısı, başvuru

prosedürleri, başvuru değerlendirilme süreci, programın

Doctorates -EID )

En az iki farklı AB Üye veya Asosiye Ülkeden, en az bir

yerel, bölgesel ve AB ‘ye katkıları gibi hususları içeren

nitelikte olması beklenmektedir. Bu amaçla projelendirilen

akademi ve bir sanayi kuruluşunun bir araya gelmesi ile söz konusu burs programlarının, araştırmacıların

oluşturulacak doktora programı kapsamında kariyerinin

başındaki araştırmacıların sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlar

özelinde nitelikli bir şekilde yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ortak kuruluşlardan en az bir tanesi doktora derecesi

vermeye yetkin olmalıdır. Program kapsamında istihdam

Türkiye’den yurt dışına araştırma amaçlı gidişlerini veya

araştırmacıların yurt dışından Türkiye’deki araştırma

kurumlarına geri dönüşlerini desteklemesi gerekmekte

olup, her deneyim seviyesinden araştırmacının dolaşımına

yönelik burs mekanizmalarının projelendirilmesi program

edilen araştırmacının, projenin akademik ortağının kapsamında mümkündür. Burs programının süresi 36 ay ile

yürütmekte olduğu doktora programına kayıtlı olması ancak

zamanının %50’sinden fazlasını sanayi ortağında geçirmesi

gerekmektedir.

60 arasında olabilmekte ve bu kapsamında araştırmacılara

araştırma çalışmaları kapsamında en az 3 ay süre ile destek

ağlanabilmektedir.

6 7


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Güçlendirme Desteği (ERC Consolidator Grant)

Doktorasını 7-12 yıl önce almış genç araştırmacıların çığır

açıcı nitelikte fikirlerini hayata geçirmeye imkan sağlayan

Güçlendirme Desteği’nde, proje başına öngörülen bütçe

2,000,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda

bu miktar 2,750,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika,

Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye

veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan

ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük

teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

ERC Advanced Grant (İleri Düzey Araştırma Desteği)

Son 10 yıl içerisinde dünya çapında ileri düzey araştırmalara

imza atmış, araştırma ekibine sahip ve bilim camiasında

lider pozisyonda olan bilim insanlarının çığır açıcı nitelikteki

fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlamayan İleri

İleri Düzey Araştırma Desteği (ERC Advanced Grant)

Çağrısı Yayınlandı

ERC Advanced Grant 2016 Çağrısı 24 Mayıs 2016

tarihinde 540 milyon €’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır.

Çağrı kapsamında 235 araştırmacının desteklenmesi

hedeflenmektedir.

Son 10 yıl içerisinde aktif olarak ileri düzey araştırma

yapmakta olan ve alanlarında lider pozisyonundaki tüm

araştırmacılar bu çağrıya başvurabilecektir. Sosyal bilimler

dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır.

Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri

bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.

Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla

2,5 milyon Avro’luk fon alabilecektir. Proje kapsamında

büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına

erişim ihtiyacı olması durumunda veya Amerika, Kanada

ve Japonya gibi AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’nden farklı

ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için

1 milyon Avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.

Geçen senelere göre en önemli değişiklik tekrar başvurma

kurallarının yumuşatılmış olmasıdır. 2015 çağrılarında ikinci

değerlendirme aşamasından B puan alan araştırmacılar

bir sene beklemek zorunda kalmadan doğrudan 2016

çağrılarına başvurabilecektir.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen çağrının resmi web

sayfasını ziyaret ediniz.

Ayrıca ERC kapsamında araştırmacılara aşağıda kısa

detayları belirtilen 4 tip destek de sunulmaktadır:

Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği (ERC Starting

Grant)

Doktorasını 2-7 yıl önce almış genç araştırmacılar için

uygun olan Başlangıç Düzeyi Araştırmacı Desteği’nde, proje

başına öngörülen bütçe 1,500,000 €’ya kadar çıkmakla

birlikte bazı özel durumlarda bu miktar 2,000,000 €’ya

kadar çıkmaktadır. Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB

üye ülkeleri dışından Türkiye’ye veya diğer AB üye ve

Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan ve ev sahibi kurum ile

irtibatta olan araştırmacılar büyük teçhizat alımları için bu

ek destekten yaralanabilirler.

Düzey Araştırma Desteği için proje başına öngörülen bütçe

2,500,000 €’ya kadar çıkmakla birlikte bazı özel durumlarda

bu miktar 3,500,000 €’ya kadar çıkmaktadır. Amerika,

Kanada ve Japonya gibi AB üye ülkeleri dışından Türkiye’ye

veya diğer AB üye ve Asosiye ülkelerine dönmeyi planlayan

ve ev sahibi kurum ile irtibatta olan araştırmacılar büyük

teçhizat alımları için bu ek destekten yaralanabilirler.

ERC Proof of Concept (Kavram Kanıtı)

ERC Proje sahiplerinin projelerinin herhangi bir noktasında

ticarileşme potansiyeli olan (yani yeni bir ürüne, sürece,

üretim yönetime vs. dönüşebilecek olan) fikir oluşursa

PoC’ye proje onerisi sunarak demonstrasyon önceki

etkinlikleri için fon alabilir. Pazara sunulacak bu teknolojinin

inovasyon potansiyeli, ekonomik ve sosyal etkisinin

büyük olması beklenmektedir. Projede teknik fizibilite ve

ticarileşme potansiyelinin incelenmesi beklenmektedir.

Projede alt yüklenici ile fikri mülkiyet hakları ve iş geliştirme

konularında danışmanlık alınabilir veya danışmanlar

proje ekibinde yer alabilir. PoC Projesi’nin sonucunda

oluşturulacak bu yeni teknolojiye yatırım yapabilecek risk

sermayedarlarına veya şirketlere sunulacak bir “paket”

hazırlanması hedeflenmektedir.

8 9


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL HİBE ÇAĞRILARI 2016

Temmuz Ağustos Eylül Ekim

1001

1005

TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini

Destekleme Programı

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler

Araştırma Destek Programı

Temmuz Ağustos Eylül Ekim

3501 TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı 2

2

2

1511

1511

1511

TÜBİTAK- 1511-MAK-IMLT-2016-1 İmalat Teknolojileri -

Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri

TÜBİTAK- 1511-MAK-AKIS-2016-1 Akışkan Gücü

Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri

TÜBİTAK- 1511-OTO-AKUT-2016-1 Bilgisayar Destekli

Tasarım ve Benzetim (Simülasyon) Sistemlerinin

Geliştirilmesi

26

26

26

Araştırma

Hibeleri

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

İkili

İşbirliği

1511

1511

1511

1511

1511

1511

1511

TÜBİTAK-2540 - Slovak Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik

İşbirliği Programı

TÜBİTAK-2544 - Japon Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) ile

İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK-2555 - Gürcistan Shota Rustaveli Ulusal Bilim

Vakfı (SRNSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK-2543 - Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik

Araştırma Merkezi (CNRST) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK-1511-BIT-GOMS-2016-1 Seçilmiş Alanlarda Akıllı

Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-BIT-GNBT-2016-1 Yeni Nesil İnternet (Mobil

İletişim)Teknolojileri – 5G

TÜBİTAK- 1511-BIT-BGUV-2016-1 Yerli Güvenlik

Yazılımlarının Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-BIT-MNOE-2015-2 Havacılık ve Uzay

Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt

Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-BIT-AKAY-2016-1 Sektörel İş Zekâsı ve İş

Akış Araçları

TÜBİTAK- 1511-BIT-BBIL-2016-1 Sektörel Uygulamalar ve

Hizmetlerin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-ENE-GUCD-2016-1 Elektrik Güç Dönüşümü,

Elektrik İletim ve Dağıtımı, Akıllı Şebekeler Alanlarında

Gömülü Sistemlerin Geliştirilmesi

29

26

26

26

26

26

26

26

8

23

30

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

1511

1511

1511

1511

1511

1511

2223-B

2223-C

2214A

2218

2219

2216

TÜBİTAK- 1511-OTO-GOMS-2016-1 V2X Ürün ve

Teknolojilerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-OTO-MALZ-2016-1 Metal Alaşımların

Üretim Teknolojileri

TÜBİTAK- 1511-SAB-BMED-2016-1-1 Nitelikli Hasta Başı

Monitörünün Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-SAB-BMED-2016-1-2 Kapsül Görüntüleme

Sistemlerinin ve Alt Bileşenlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-GDA-URTM-2016-1 Akıllı/Aktif Ambalaj

Malzeme ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK- 1511-SUA-ARTM-2016-1 Su Kalitesi İzleme/

Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

TÜBİTAK 2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme

Desteği

TÜBİTAK 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik

Düzenleme Desteği

TÜBİTAK 2214-A - Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs

Programı

TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs

Programı

TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs

Programı

TÜBİTAK 2216 - Uluslararası Araştırmacılar İçin Araştırma

Burs Programı

29

26

26

26

26

26

26

26

30

30

30

7

1511

1511

TÜBİTAK- 1511-ENE-GUNS-2016-1-1 Yeni Nesil Güneş

Hücreleri için Yenilikçi Malzeme ve Teknolojilerin

Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

TÜBİTAK- 1511-ENE-GUNS-2016-1-2 Güneş Enerjisinin

Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Bina

Entegrasyonunun Sağlanacağı Sistemler için Yüksek

Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yenilikçi Malzeme/

Malzemelerin Üretilmesi

26

26

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

1511

TÜBİTAK- 1511-ENE-KOMR-2016-1 Kömür ve Biyokütle

Gazlaştırma ve Uygulama Teknolojilerinin Geliştirilmesi

26

1511 TÜBİTAK- 1511-MAK-ROME-2016-1 CNC İşleme Merkezi 26

1511

TÜBİTAK- 1511-MAK-KTAS-2016-1 Kalıp Tasarımı ve

İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri

26

10 11


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

ULUSAL SÜREKLİ AÇIK HİBE ÇAĞRILARI 2016

ULUSLARARASI HİBE ÇAĞRILARI 2016

Temmuz Ağustos Eylül Ekim

1002 TÜBİTAK 1002 - Hızlı Destek Programı

3001 TÜBİTAK 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

2515 TÜBİTAK 2515 - COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Excellent Science

ERC-2016-AdG * 1

H2020-MSCA-IF-2016* 14

H2020-EINFRA-2016-2017 ** 20

H2020-FETHPC-2016-2017 ** 27

Araştırma

Hibeleri*

2221

TÜBİTAK 2221 - Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı

Destekleme P.

TÜBİTAK 2501 - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2502 - Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı

TÜBİTAK 2506 - Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arş. Konseyi (CSIR) ile İkili

İşbirliği Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Industrial

Leadership**

H2020-FETOPEN-2016-2017 ** 27

H2020-MSCA-COFUND-2016* 29

H2020-SMEINST-2016-2017 6

H2020-IND-CE-2016-17 27

H2020-NMBP-2016-2017 27

H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE 26

İkili

İşbirliği

TÜBİTAK 2507 - Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı

Sürekli

Açık

H2020-HOA-01-2015 17

TÜBİTAK 2513 - Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile İkili İşbirliği Program

TÜBİTAK 2525 - Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği

Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

H2020-DS-2016-2017 25

H2020-CIP-2016-2017 25

H2020-SEC-2016-2017 25

TÜBİTAK 2526 - Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile İkili İşbirliği Programı

1501 TÜBİTAK 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Societal

Challenges**

H2020-LCE-2016-2017 8

H2020-BBI-JTI-2016 8

H2020-SFS-2016-2017 15

1503 TÜBİTAK 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı

Sürekli

Açık

H2020-EE-2016-2017 15

Sanayi ile

İşbirliği

Hibeleri**

1505 TÜBİTAK 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

1507 TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1602 TÜBİTAK 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

1509

TÜBİTAK 1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme

Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020

Science with and for

Society**

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 15

H2020-SC1-2016-2017 4

H2020-FTIPILOT-2016 25

H2020-SWAFS-2016-17 30

Bilimsel

Etkinlik

Hibeleri*

Araştırma

Bursları*

San - Tez

2224A

2224B

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı

TÜBİTAK 2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği

2232 TÜBİTAK 2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

Sürekli

Açık

HORIZON2020 The

European Institute of

Innovation and Technology

(EIT)**

HORIZON2020 Euratom

Research and

Training Programme

2014-2018**

EIT-KICS-2016 14

NFRP-2016-2017 5

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

*Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz pgo@sabanciuniv.edu ile,

** Programları hakkında detaylı bilgiye erişmek ve desteklerden yararlanmak isterseniz aia@sabanciuniv.edu adresine

mail ata rak bağlantıya geçebilirsiniz.

12 13


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

toplumsal refah alanlarında karşılaşılan sorunlara ortak

çözümler geliştirmektir. İkili programlar çerçevesinde

birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek

iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik

ilişkiler inşa edilmesi, varolan işbirliklerinin geliştirilmesi

38 Araştırma Projesi

Başarıyla Sonuçlandı

amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri

tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek

olan programa yılda 8 milyon sterlin tahsis edilmektedir.

2016 yılı Haziran ayı itibariyle Sabancı Üniversitesi

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü tarafından

yürütülmekte olan aktif araştırma proje sayısı 189’a

Sabancı Üniversitesinde

Marie Sklodowska Curie

Bireysel Araştırma Burs

Programı Bilgi Günü

Düzenlendi

Newton-Katip Çelebi

Fonu Bilgi Günü Sabancı

Üniversitesinde

Gerçekleşti

ulaşmıştır. ALP Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olan

bu projelerin fonlayıcı kurumları arasında ilk sırayı %54’lük

pay ile TÜBİTAK almaktadır.

Marie Skłodowska Curie Bireysel Araştırma Burs programı

hakkında detaylı bilgi vermek üzere 6 Haziran 2016’da

Sabancı Üniversitesinde bilgi günü düzenlenmiştir.

Bilgi günü kapsamında katılımcılara, kariyerinin ileriki

aşamasında olan araştırmacılara kariyer gelişimlerine

yönelik bireysel burslar ve diğer Marie Skłodowska Curie

Programları hakkında TÜBİTAK AB Çerçeve Programları

Ulusal Koordinasyon Ofisi, Ulusal İrtibat Noktası Sn.

Numan Gölükçü tarafından detaylı bilgi verilmiştir. İlgili

burs programları kapsamında ülkelerarası ve sektörler arası

değişimi sağlayarak tüm bilimsel alanlarda araştırmacıların

kendilerini geliştirmeleri için sağladığı olanaklardan

bahsedilmiştir.

Newton Fonu, İngiltere ve gelişen ekonomiye sahip ülkeler

arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini desteklemek

üzere hayata geçirilmiş toplam 735 milyon sterlin bütçeli

ve 2021 yılına kadar devam edecek bir programdır. Program,

Türkiye’nin de içinde olduğu 15 ülkede (Çin, Hindistan,

Brezilya, Güney Afrika, Meksika, Kolombiya, Şili, Türkiye,

Malezya, Tayland, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Mısır ve

Kazakistan) yürütülmektedir.

British Council ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle

28 Nisan’da Kâtip Çelebi - Newton Fonu Bilgi Günü

gerçekleştirilmiştir. Bilgi gününde British Council’dan Sn.

İrem Aktaş konuşmacı olarak yeralmıştır. Kâtip Çelebi -

Newton Fonu hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

15 Temmuz 2016 Endüstri

4.0 Proje Pazarı, Bursa.

Tablo 1: Aktif Projeler

2016 yılı ocak başından bu yana bilimsel ve mali

değerlendirmeleri tamamlanarak başarıyla kapatılan

projelerin sayısı ise 38’dir. Tamamlanan projelerin 23 tanesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 10 tanesi Sabancı

Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi,

4 tanesi Yönetim Bilimleri Fakültesi ve 1 tanesi Sanat

ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri tarafından

yürütülmüştür.

17. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi (UMTİK

2016), 12-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında, sosyo

ekonomik göstergeleri ve nüfusu bakımından ülkemizin

dördüncü büyük kenti olan Bursa'da gerçekleştirilecektir.

Etkinliğe paralel olarak Sabancı Üniversitesi Avrupa

İşletmeler Ağı katkılarıyla 15 Temmuz'da Ufuk 2020

Geleceğin Fabrikaları (FoF) ve diğer ilgili çağrılar odaklı bir

Proje Pazarı etkinliği düzenlenecektir. Bilgi ve kayıt için web

Newton Fonu Türkiye’de “Kâtip Çelebi – Newton Fonu”

sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

adı altında yürütülmekte, İngiltere ve Türkiye hükümetleri

tarafından desteklenmektedir. Türkiye’de ana yürütücü

kurum TÜBİTAK’tır.

Tablo 2: Tamamlanan projelerin fakültelere göre dağılımı

Kâtip Çelebi - Newton Fonu'nun amacı Türkiye ve

İngiltere'deki bilimsel araştırma ve inovasyon sektörlerini

bir araya getirerek Türkiye'deki ekonomik kalkınma ve

14 15


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2016 FAALİYETLERİ

SUCOOL-INOVENT MART AYINDA

LONDRA TURU’NDAYDI

GİRİŞİMCİLİK OKULU 5. KEZ TAMAMLANDI,

26 MEZUN VERDi

Girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş

fikirlerinin erken dönemlerde hayata geçirilmesi amacıyla

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Girişimcilik Okulu” adını

Sabancı Üniversitesi’nin teknoloji girişimlerine destek

verdiğimiz programın 2015-2016 Bahar Dönemi 13 Mayıs’ta

veren SUCOOL Ön Kuluçka Merkezi, Sabancı Üniversitesi

yapılan ders ve sertifika töreni ile sona erdi.

SUCOOL ÖN KULUÇKA MERKEZİ 2016 DÖNEMİ

BAŞLADI

Sabancı Üniversitesi’nin erken aşama teknoloji girişimlerini

desteklediği SUCOOL (Start-up Company League) Ön

Kuluçka Merkezi 2014 ve 2015 dönemlerinde olduğu gibi

2016’da da seçtiği 10 fikir ve ötesi aşamadaki girişimci ekibi

destekliyor. SUCOOL girişimcileri Ocak ayından itibaren

pazar analizi, yalın girişim, girişim finansmanı, ekip kurma,

ürün geliştirme, hukuk, yatırım alma, satış ve pazarlama

konularında kendilerine özel yoğun bir eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından program; mentorluk, müşteri ve

yatırımcı tanıştırmaları ile devam ediyor. SUCOOL‘un

ilerleme kat eden girişimcileri yazın düzenlenecek yurtdışı

turunda başarılı girişimcilerle, yatırımcılarla görüşecek ve

bir demo gününe katılacak.

SUCOOL’u sosyal medyada takip edin:

twitter.com/sucool

SABANCI ÜNIVERSITESI TÜBİTAK TEKNOGIRIŞIM

SERMAYE DESTEĞI UYGULAYICISI - BIGGSEA

TÜBİTAK 1512 programı 2012-2015 arasında 3200’den

fazla girişimciden başvuru alıp, 1100’den fazlasına eğitim

verip iş planı hazırlatıp 350 girişimcinin her birine 100.000

TL hibe vermişti.

TÜBİTAK 2015’te, başvuruların toplanması, değerlendirilip

seçilmesi, eğitim, mentörlük ve önkuluçka hizmetlerinin

verilmesi, panellerle TÜBİTAK’a hibe için başvurabilecek

projelerin belirlenmesi görevlerini uygulayıcı kuruluşlara

devredeceğini duyurmuştu. Sabancı Üniversitesi de Ege

ve Adana Çukurova üniversiteleriyle kurduğu BiGGSEA

Projesi’yle TÜBİTAK’ın 150,000 TL hibeli Bireysel Genç

Girişimci Programı Uygulayıcısı olmuştu.

tarafından 2006 yılında kurulan teknoloji ticarileştirme,

hızlandırma ve çekirdek fon şirketi INOVENT A.Ş. ile

birlikte girişimcilere eğitim, iş geliştirme, yatırımcı ilişkileri

sağlamanın yanı sıra uluslararası turlar düzenleyerek de

girişimcilere daha büyük kapılar açıyor. Bu kapsamda

SUCOOL ve INOVENT girişimcileri ile birlikte 20-26 Mart

arası Londra girişimcilik turu düzenlendi.

LinkedIn ve Yahoo gibi teknoloji devlerinin Londra ofislerinde

yöneticilerle görüşen girişimciler, içlerinde Microsoft

Ventures, Techstars, Masschallenge, Startupbootcamp,

Collider, Athene Capital, Amadeus Capital’in de olduğu

20’ye yakın görüşmede girişim hızlandırma merkezi ve

yatırım şirketlerinin yöneticileri ile tanışma ve onlara

girişimlerini anlatma fırsatı buldu.

Birebir görüşmelere ek olarak, Londra’da 24 Mart akşamı

bir demo günü de düzenlendi. Yazar, yatırımcı ve avukat

Stefano Tresca Londra’nın ve SUCOOL Direktörü Kutlu

Kazancı Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi hakkında

Öğrenciler, dönem boyunca, Sabancı Üniversitesi öğretim

üyelerinden Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi, Fırsat ve

Yaklaşım Bulma, Yalın Girişim, İş Modellemesi ve Etkili

Sunum gibi girişimciliğin temel derslerini aldı. 5. dönemini

yapan program bu dönem lisans ve lisansüstü 26 Sabancılı’yı

sertifika ile mezun etti.

Detaylarını Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu

websitesi sugk.sabanciuniv.edu ‘da bulabilirsiniz.

MENTOR SEA, TÜBİTAK MENTOR EĞITIM

PROGRAMI 2. DÖNGÜ YAPILIYOR

facebook.com/sabancisucool

instagram.com/sabancisucool

Detaylar için websitemiz;

sucool.sabanciuniv.edu

yaptıkları konuşmaların ardından girişimciler İngiliz ve Türk

yatırımcılara, teknolojistlere ve meraklılarına şirketlerini

tanıttılar.

Turun videosunu izlemek için tıklayınız.

Sabancı Üniversitesi İNOVENT - Ege Üniversitesi ideEGE

TGB - Adana ÜSAM konsorsiyumunun “TÜBİTAK KOBİ

Mentorü Eğiticisi Çağrısı” başvurusu MENTOR-SEA

İlk döneminde TÜBİTAK’a 62 proje yönlendirip 27’inin hibe

desteği almasını sağlayan BiGGSEA şimdi 2016 dönemi

başvurularını alıyor. Detaylar ve başvuru biggsea.com

projesinin TÜBİTAK tarafından desteklendiği Ağustos 2015

ayında açıklanmıştı. Ekim-Kasım 2015’te yapılan eğitimlerin

ardından her mentor adayı ikişer firma ile eşleştirilerek saha

çalışması yaptı ve TÜBİTAK mentor olmak için hazırlandı.

16 17


ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü ALP Dergi

© Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü

Projenin ikinci döneminde TÜBİTAK tarafından belirlenen

özelliklere sahip mentor adaylarına öncelikle temel

mentorluk kavramları eğitimi verildi. Ardından, temel

eğitimi tamamlayan mentor adayları için her biri 24 saatlik

“Stratejik Teknoloji ve Ürün Yönetimi Mentorluğu” veya

“Teknoloji Tabanlı Başlangıç Firmalarına Özel Mentorluk”

alan eğitimleri sunuldu. MENTOR-SEA Mayıs 2016’da yeni

bir çağrı ile 40 mentor daha eğitti. 2. Döngü mentor-firma

eşleşme ve görüşmelerinin Ağustos 2016’ya kadar devam

etmesi öngörülüyor.

www.mentorsea.com

SUCOOL 2015 MEZUNU RAKLET, MICROSOFT

VENTURES BERLIN’DE

Sabancı Üniversitesi, MY-WAY Projesi’nin Türkiye

Temsilcisi olarak İstanbul’da Topladı

Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu (SUGK), Avrupa

Birliği Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı

tarafından fonlanan, 1 Ocak 2015 itibariyle başlayan, 2 yıl

sürecek MY-WAY Projesi’nin Türkiye temsilcisidir.

MY-WAY Projesi; web girişimciliği inisiyatiflerinin, eğitim

aktörlerinin ve asıl faydalanıcı olarak genç çaba ve iş

birliklerini geliştirmeyi ve artırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Sabancı Üniversitesi, Mayıs ayında İstanbul’da

genç girişimcilere destek veren üniversite kulüpleri,

topluluklar hızlandırıcılar ve kuluçka merkezlerinin yanı

sıra girişimciliği destekleyen dernek ve vakıfların da

katıldığı bir atölye çalışması düzenleyerek, genç girişimciliği

destekleyen kuruluşların nasıl daha aktif çalışabileceğini ve

sorunlarını konuştu.

SUCOOL’un 2015 döneminde destek verdiği girişimlerden;

dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimde

oldukları kişilerin ve varsa üyelerinin bilgilerini güncel

tutabilecekleri, e-mail ve SMS gönderebilecekleri,

aidat ve bağış toplayıp, etkinlikler düzenleyerek bilet

satabilecekleri entegre bir sosyal platform Raklet, Nisan

ayında Microsoft'un girişim hızlandırma merkezine kabul

aldı ve çalışmalarına üç ay boyunca Berlin'deki Microsoft

Ventures'da devam edecek. Ekip, 29 Haziran 2016 tarihinde

Berlin’de düzenlenecek Demo Day’de sunum yapacak.

Raklet’I ücretsiz deneyebilirsiniz: www.raklet.com

18 19


Sabancı Üniversitesi

Orta Mahalle, Üniversite Caddesi No:27

Tuzla, 34956 İstanbul

Tel: (0216) 483 9000

Fax: (0216) 483 9005

www.sabanciuniv.edu

rgp.sabanciuniv.edu

More magazines by this user